Recht & Bestuur: studie en kennis - Themabundel

  Bundel

Sluit je aan bij JoHo om te kunnen inloggen en gebruik te maken van de tools en teksten
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

  Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

  JoHo abonnement (€20,- p/j)

  • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
  • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
  • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
  • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
  • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
  • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

   of met een JoHo donateurschap

  JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

  • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
  • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
  • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
  • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

   

  Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

  De items van deze bundel
  Recht & Bestuur: kennis en studie
  Wat is recht? Wat zijn normen? Wat zijn waarden? Wat zijn de belangrijkste juridische definities & omschrijvingen?

  Wat is recht? Wat zijn normen? Wat zijn waarden? Wat zijn de belangrijkste juridische definities & omschrijvingen?

  • Recht is een gehele eenheid van regels die wettelijk zijn vastgesteld.
  • Het recht zorgt ervoor dat de betrekkingen tussen mensen zo soepel en eerlijk mogelijk verlopen

  Wat is recht?

  • Cliteur : "Het recht ontstaat in de samenleving. Je komt het tegen in het dagelijks leven, als je bijvoorbeeld studieboeken koopt in de boekhandel is er al sprake van een juridische betrekking. In de maatschappij zijn er ontelbaar veel van deze onderlinge interacties tussen mensen, daarom moeten er regels zijn. En dan nu het antwoord op de vraag wat recht is. Recht is een gehele eenheid van regels die wettelijk zijn vastgesteld. Het recht zorgt ervoor dat de betrekkingen tussen mensen zo soepel en eerlijk mogelijk verlopen. Als je bijvoorbeeld een bijbaantje hebt, bepaalt  het arbeidsrecht de rechten en plichten van jou als werknemer en de rechten en plichten van jouw werkgever.
  • Ook zorgt het recht voor de beste oplossing als er onderlinge problemen zijn. Het recht stelt bijvoorbeeld regels vast over geluidsoverlast van de buren.

  Wat zijn rechtsnormen?

  • Behalve recht zijn er ook andere waarden en normen, denk bijvoorbeeld aan de godsdienstige normen. De vraag is of de definitie van recht ook geldt voor deze normen. Gedeeltelijk wel, maar toch zijn er verschillen.
  • In de eerste plaats zijn rechtsnormen bedoeld om niet gewenste resultaten van bijvoorbeeld diefstal te voorkomen. Rechtsnormen richten zich dus op het externe gedrag van mensen. Ook bij godsdienst geldt de norm dat je niet mag stelen. Het druist in tegen de moraal dat je iets van iemand anders steelt. Bij de godsdienst gaat het er echter wel om wat iemand van plan is, terwijl het bij het recht juist om de daad gaat. Anders gezegd: het recht is bedoeld om diefstal te voorkomen zonder dat de moraal van belang is. Het recht bemoeit zich dus niet met gedachten van mensen, maar het wordt pas gebruikt als mensen hun (slechte) gedachten daadwerkelijk uitvoeren.
  • In de tweede plaats is er een verschil wat betreft een eventuele sanctie. Bij het overtreden van een rechtsnorm is er meestal een wettelijke sanctie. Iedereen kent wel het bordje met ‘verboden toegang voor onbevoegden’. In artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht staat dat je bij overtreding van deze regel een boete krijgt. Je wordt als het ware gedwongen om deze regels na te leven. Het is de taak van de overheid, dus de staat, om deze regels te handhaven. Bij ethische normen zijn er geen officiële sancties. Wel bestaat er bijvoorbeeld uitsluiting door de gemeenschap. Deze sanctie raakt echter niet het wezen van een overtreding, terwijl dat bij het recht wel zo is. Verder is er bij het overtreden van een morele norm geen dwang, hooguit is er sprake van gewetensnood.

   

  Rechtswetenschappen: de beste leerboeken samengevat - Bundel

  Rechtswetenschappen: de beste leerboeken samengevat - Bundel

  De crossroads van deze bundel
  Recht & Bestuur: betrokken topics voor studie en kennis - Themabundel
  Recht & Bestuur: studie en kennis - Themabundel
  Recht & Bestuur: kennis en studie
  ICT Recht en Kennismanagement - Kennis & Studiegebied
  Arbeidsrecht & Sociaal recht - Kennis & Studiegebied
  Bestuur & Bestuurskunde: studie & kennis
  Bestuurskunde & Beleidswetenschappen - Kennis & Studiegebied
  Bestuursrecht - Kennis & Studiegebied
  Burgerlijk Procesrecht - Kennis & Studiegebied
  Criminologie - Kennis & studiegebied
  Europees Recht - Kennis & Studiegebied
  Faillissement & Insolventierecht - Kennis & Studiegebied
  Fiscaal Recht - Kennis & Studiegebied
  Handelsrecht & Zakenrecht - Kennis & Studiegebied
  Inleiding Recht - Kennis & Studiegebied
  Intellectueel eigendomsrecht - Kennis & Studiegebied
  Internationaal publiekrecht - Kennis & Studiegebied
  Materieel strafrecht - Kennis & Studiegebied
  Ondernemingsrecht & Rechtspersonenrecht - Kennis & Studiegebied
  Notarieel recht & Personen- en familierecht - Kennis & Studiegebied
  Rechtsgeschiedenis - Kennis & Studiegebied
  Staatsrecht - Kennis & Studiegebied
  Strafprocesrecht - Kennis & Studiegebied
  Verzekering & Verzekeringsrecht
  Vermogensrecht - Kennis & Studiegebied
  JoHo tools voor abonnees: juridische vaardigheden opdoen en verbeteren - Toolbundel
  Recht & Bestuur: werk & ontwikkeling - Themabundel
  Recht & Bestuur: studie en kennis - Themabundel
  Competenties & Vaardigheden - Themabundel
  Hoe vind je wetsartikelen?
  Hoe begrijp en analyseer je wetsteksten?
  Hoe bestudeer je civielrechtelijke uitspraken?
  Hoe bestudeer je strafrechtelijke uitspraken?
  Hoe bestudeer je bestuursrechtelijke uitspraken?
  Hoe citeer of haal je regelingen aan?
  Hoe los je een juridische casus op?
  Hoe houd je een juridisch betoog?
  Uitgelichte samenvattingen bij juridische vaardigheden
  Rechten & Rechtswetenschappen - Arrestenbundels
  Arrest & Jurisprudentie - Themabundel
  Recht & Bestuur: studie en kennis - Themabundel
  Arrest & Jurisprudentie: van samenvatting tot interpretatie
  Arbeidsrecht & Sociaal recht: uitgelichte arrestsamenvattingen - bundel
  Bestuursrecht: uitgelichte arrestsamenvattingen - bundel
  Burgerlijk procesrecht: uitgelichte arrestsamenvattingen - bundel
  Europees recht: uitgelichte arrestsamenvattingen - bundel
  Goederenrecht: uitgelichte arrestsamenvattingen - bundel
  Materieel Strafrecht: uitgelichte arrestsamenvattingen - bundel
  Ondernemingsrecht & Rechtspersonenrecht: uitgelichte arrestsamenvattingen - bundel
  Personenrecht, Familierecht, Huwelijksvermogensrecht, Erfrecht: uitgelichte arrestsamenvattingen - bundel
  Privaatrecht: uitgelichte arrestsamenvattingen - bundel
  Staatsrecht: uitgelichte arrestsamenvattingen - bundel
  Strafprocesrecht & Formeel Strafrecht: uitgelichte arrestsamenvattingen - bundel
  Verbintenissenrecht: uitgelichte arrestsamenvattingen - bundel
  Verzamelde jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens - Europees recht - Bundel
  Arrest & Jurisprudentie - Themabundel
  Recht & Bestuur: studie en kennis - Themabundel
  Arrest & Jurisprudentie: van samenvatting tot interpretatie
  Wat is jurisprudentie of een arrest?
  Samenvatting, rechtsregel of interpretatie van een arrest zoeken?
  Waar te beginnen met het lezen van een arrest van de HR?
  Hoe worden arresten gepubliceerd?
  Hoe en waar zijn arresten en jurisprudentie te vinden?
  Hoe bestudeer je civielrechtelijke uitspraken?
  Hoe bestudeer je strafrechtelijke uitspraken?
  Hoe bestudeer je bestuursrechtelijke uitspraken?
  Rechten & Rechtswetenschappen - Arrestenbundels
  Rechten & Juridische opleidingen: Samenvattingen Shops per opleiding - Bundel
  Recht & Bestuur: studie en kennis - Themabundel
  Samenvattingen shops Rechten & Juridische Opleidingen - Bundel
  Samenvattingen Shops per studie per stad
  Samenvattingen Shop Criminologie - VU
  Samenvattingen Shop Criminologie Bachelor 1 - UL
  Samenvattingen Shop Criminologie Bachelor 2 en 3 - UL
  Samenvattingen Shop Criminologie Minor - UU
  Samenvattingen Shop Rechten Bachelor 1 - UvA
  Samenvattingen Shop Rechten Bachelor 2 - UvA
  Samenvattingen Shop Rechten Bachelor 3 - UvA
  Samenvattingen Shop Rechten - VU
  Samenvattingen Shop Rechten - HvA
  Samenvattingen Shop Rechten Bachelor 1 - RUG
  Samenvattingen Shop Rechten Bachelor 2 - RUG
  Samenvattingen Shop Rechten Bachelor 3 & Masters - RUG
  Samenvattingen Shop Rechten Bachelor 1 - UL
  Samenvattingen Shop Rechten Bachelor 2 - UL
  Samenvattingen Shop Rechten Bachelor 3 & Masters - UL
  Samenvattingen Shop Rechten - RU
  Samenvattingen Shop Rechten Bachelor 1 - EUR
  Samenvattingen Shop Rechten Bachelor 2 - EUR
  Samenvattingen Shop Rechten - TiU
  Samenvattingen Shop Rechten Bachelor 1 - UU
  Samenvattingen Shop Rechten Bachelor 2 - UU
  Samenvattingen Shop Rechten Bachelor 3 & Masters - UU
  Samenvattingen Shop Rechten Propedeuse - Open Universiteit
  Samenvattingen Shop Rechten Postpropedeuse - Open Universiteit
  Samenvattingen Shops Rechten & Juridische Opleidingen
  Fiscaal recht - Themabundel
  Recht & Bestuur: studie en kennis - Themabundel
  Fiscaal Recht - Kennis & Studiegebied
  Waar vind je meer informatie over Fiscaal Recht?
  Waar vind je meer informatie over Belastingen in Nederland?
  Uitgelichte samenvattingen rond fiscaal recht
  Uitgelichte samenvattingen rond bedrijfsfinanciën en boekhouding
  Uitgelichte samenvattingen rond accountancy & boekhouden voor internationale ondernemingen
  Uitgelichte samenvattingen rond overheidsfinanciën
  JoHo tools voor abonnees: uitgelichte samenvattingen rond internationale belastingen
  Fiscaal recht: betrokken topics - Themabundel
  Fiscaal recht: Uitgelicht oefenmateriaal - Themabundel
  Accountancy & boekhouden voor internationale ondernemingen: de beste leerboeken samengevat - Bundel
  JoHo tools voor abonnees: de beste leerboeken samengevat van Fiscaal Recht - Toolbundel
  Fiscaal Recht: Printsamenvattingen van de beste leerboeken - Shopbundel
  Belastingen & Fiscale zaken in het buitenland - Themabundel
  Arbeidsrecht & Sociaal recht - Topic Bundel
  Recht & Bestuur: studie en kennis - Themabundel
  Arbeidsrecht & Sociaal recht - Kennis & Studiegebied
  Wat houden arbeidsrecht & sociaal recht in?
  Welke vaardigheden en competenties oefen je met arbeidsrecht?
  Welke vaardigheden en competenties oefen je met sociaal recht?
  Keuzewijzer voor arrestsamenvattingen van Arbeidsrecht & Sociaal recht
  Uitgelichte samenvattingen rond Arbeidsrecht en Sociaal Recht
  Arbeidsrecht & Sociaal recht: Printsamenvattingen van de beste leerboeken - Shopbundel
  Verzekering & Verzekeringsrecht - Themabundel
  Recht & Bestuur: studie en kennis - Themabundel
  Verzekering & Verzekeringsrecht
  Verzekering & Verzekeringsrecht: betrokken topics - Themabundel
  Wat betekent verzekerd zijn en wat is nou echt een verzekering?
  Wat betekent deze regeling of verzekeringsterm bij zorg en ziektekosten?
  Verzekeringswoordenboek : Hoe kan je de voorwaarden van een verzekering of de mails van verzekeraar goed lezen en begrijpen
  Studiegebied & Kennisgebied - Themabundel
  Studie & Kennis - Themabundel
  Studiegebied & Kennisgebied: voor opleiding of ontplooiing
  Organisatie & Economie: studie en kennis - Themabundel
  Communicatie & Marketing: studie en kennis - Themabundel
  Gezondheid & Zorg: studie en kennis - Themabundel
  Maatschappij & Cultuur: studie en kennis - Themabundel
  Mens & Gedrag: studie en kennis - Themabundel
  Natuur & Milieu: studie en kennis - Themabundel
  Onderwijs & Opvoeding: studie en kennis - Themabundel
  Politiek & Internationale Organisatie: studie en kennis - Themabundel
  Recht & Bestuur: studie en kennis - Themabundel
  Techniek & Transport: studie en kennis - Themabundel
  Toerisme & Vrije Tijd: studie en kennis - Themabundel
  Wetenschap & Onderzoek: studie en kennis - Themabundel
  Juridisch opleiding & Rechtswetenschappen - Themabundel
  Recht & Bestuur: studie en kennis - Themabundel
  Juridisch opleiding & Rechten: studie en kennis
  Oriëntatie op Rechten & Rechtswetenschappen
  Rechten & Juridische opleidingen: Samenvattingen Shops per opleiding - Bundel
  Rechtenstudie van de Radboud Universiteit
  Rechtenstudie van de Vrije Universiteit
  Rechtenstudie van de Hogeschool van Amsterdam
  Rechten - Open Universiteit - Studie Topic
  Studie Rechten van de Universiteit Leiden
  Studie Rechten van de Universiteit van Amsterdam
  Studie Rechten van de Rijksuniversiteit Groningen
  JoHo tools voor abonnees: juridische vaardigheden opdoen en verbeteren - Toolbundel
  Notarieel recht & Personen- en familierecht - Themabundel
  Recht & Bestuur: studie en kennis - Themabundel
  Notarieel recht & Personen- en familierecht - Kennis & Studiegebied
  Uitgelichte samenvattingen rond notarieel recht
  Waar vind je meer informatie over Erfrecht?
  Waar vind je meer informatie over erfrecht in Nederland?
  Waar vind je meer informatie over Personen- en Familierecht?
  Waar vind je meer informatie over hoe familie en gezin bij wet geregeld zijn?
  Personenrecht, Familierecht, Huwelijksvermogensrecht, Erfrecht: uitgelichte arrestsamenvattingen - bundel
  Personenrecht, Familierecht, Huwelijksvermogensrecht, Erfrecht: Printsamenvattingen van de beste leerboeken - Shopbundel
  Juridisch woordenboek & Bestuursterminologie - Themabundel
  Recht & Bestuur: studie en kennis - Themabundel
  Juridisch woordenboek & Bestuursterminologie: studie en kennis
  Registergoederen & Registers: studie en kennis
  Overeenkomst & Contract
  Bezit
  Algemene voorwaarden
  Rechtshandeling & Rechtsgevolg : studie en kennis
  De overdracht
  Wat betekent deze regeling of verzekeringsterm bij zorg en ziektekosten?
  Verzekeringswoordenboek : Hoe kan je de voorwaarden van een verzekering of de mails van verzekeraar goed lezen en begrijpen
  Ondernemingen & Rechtspersonen Topics - Bundel
  Fiscaal woordenboek & Fiscale rechtsgebieden - Themabundel i.o
  JoHo: bundel begrijpen

    Hoe werkt een JoHo Bundel (pagina)

  • Bundels zijn verzamelingen (vaak links) van pagina's rond een specifieke vraag of onderwerp
  • Bundels werken als navigatietool

  Welke soorten bundels zijn er?

  Productbundels

  • Verzekeringsbundels: verzameling van content rond verzekeringsadvies of verzekeringsaanbod
  • Abonnementsbundels: verzameling van content rond advies of services voor JoHo abonnees en donateurs
  • Shopbundels: verzameling van artikelen die besteld kunnen worden

  Persoonlijke bundels

  • op vrijwel elke pagina kun je onder de 'Footprints' de 'Add to my pages' optie vinden. Daar kun je pagina's toevoegen aan je eigen verzamelingen en bundels. Deze bundels met jouw bewaarde pagina's kun je vervolgens onderaan vrijwel elke pagina terugvinden als je bent ingelogd als JoHo donateur of abonnee.

  Studiehulpbundels

  • Boekbundels: verzameling van chapters die tezamen de samenvatting van een boek vormen
  • Studiebundel: verzameling van content die hoort bij een specifiek vak of een studiefase

  Themabundel

  • Verzameling van content die behoort bij een topic en themapagina

  Toolbundel

  • Verzameling van content gericht op een specifiek proces of actie (bijvoorbeeld een vacature zoeken of een vak bestuderen)

  Toolbundel voor abonnees

  • Verzameling van content met toegang of services voor JoHo abonees
  Footprint: achterlaten
  Pagina bewaren in je bundels:

  (Service voor ingelogde JoHo donateurs)