Studiebundel Rechten Bachelor 1 - TiU

  Bundel

Sluit je aan bij JoHo om te kunnen inloggen en gebruik te maken van de tools en teksten
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

  Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

  JoHo abonnement (€20,- p/j)

  • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
  • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
  • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
  • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
  • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
  • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

   of met een JoHo donateurschap

  JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

  • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
  • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
  • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
  • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

   

  Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

  JoHo: crossroad volgen
  De items van deze bundel
  Advies & Assortimentswijzer Rechten Bachelor 1 - TiU

  Advies & Assortimentswijzer Rechten Bachelor 1 - TiU

  Rechten aan de Tilburg University

   

  Aanbod 2019-2020, semester 1 en 2

  Sponsored summaries afhalen of online studeren

  Boeksamenvatting Straf en Schadevergoeding: drie historische hoofdstukken - Broers

  Boeksamenvatting Zwaartepunten van het vermogensrecht - Brahn & Reehuis

  Boeksamenvatting Hoofdstukken Vermogensrecht - Nieuwenhuis

  Boeksamenvatting Het Nederlands strafprocesrecht - Corstens & Borgers

  Boeksamenvatting Studieboek materieel strafrecht - Kelk & De Jong

  Boeksamenvatting Beginselen van de democratische rechtsstaat - Burkens et al.

  Boeksamenvatting Hoofdzaken van het bestuursrecht - Michiels

  Boeksamenvatting For European Law: An Introduction to European Law - Schütze

  Boeksamenvatting International Law - Henriksen

  Boeksamenvatting De kern van het ondernemingsrecht - Kroeze et al. - 5e druk

  Geprinte samenvattingen thuis laten bezorgen

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Straf en Schadevergoeding: drie historische hoofdstukken - Broers - 1e druk

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Straf en Schadevergoeding: drie historische hoofdstukken - Broers - 1e druk

  Samenvattingen van Straf en Schadevergoeding: drie historische hoofdstukken - Broers

   

  Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 1e druk van Straf en Schadevergoeding

   Online: samenvatting in chapters

  Inhoud van samenvattingen van Straf en Schadevergoeding

   Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

  • De online boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Hoe werkt vergelding en vergoeding? - Chapter 1
  • Wat wordt verstaan onder schuld en straf? - Chapter 2
  • Wat is de rol van rechter en rechtsbronnen? - Chapter 3
  • Straf en Schadevergoeding: drie historische hoofdstukken - Begrippenlijst - Broers - 1e druk

  Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Straf en Schadevergoeding

   Alternatieve boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

  Kennis- en studiegebieden

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Zwaartepunten van het vermogensrecht - Reehuis - 11e druk

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Zwaartepunten van het vermogensrecht - Reehuis - 11e druk

  Samenvattingen & TentamenTests van Zwaartepunten van het vermogensrecht - Reehuis

   

  Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 11e druk van Zwaartepunten van het vermogensrecht

   Online: samenvatting in chapters

   Online: samenvatting in BulletPoints

   Online: oefenvragen bij het boek

   Print: samenvatting in chapters per post

   Print: samenvatting in chapters aan de balie

  Inhoud prints van samenvattingen bij Zwaartepunten van het vermogensrecht

  Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

  • De geprinte boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
   • Uit welke onderdelen bestaat het vermogensrecht? - Chapter 1
   • Wat zijn absolute rechten op goederen? - Chapter 2
   • Hoe kan men goederen verkrijgen of verliezen? - Chapter 3
   • Wat is derdenwerking / publicatie? - Chapter 4
   • Wat is bezit? - Chapter 5
   • Wat is overdracht? - Chapter 6
   • Hoe worden derden beschermd tegen beschikkingsonbevoegdheid? - Chapter 7
   • Op welke wijzen kan een goed geleverd worden? - Chapter 8
   • Wat houdt verkrijging door verjaring in? - Chapter 9
   • Welke eigendomsverkrijgingen zijn opgenomen in Boek 5? - Chapter 10
   • Wat zijn beperkte rechten op goederen? - Chapter 11
   • Wat zijn voorrangsrechten? - Chapter 12
   • Wat houden een verbintenis en het verbintenissenrecht in? - Chapter 13
   • Welke bronnen heeft een verbintenis? - Chapter 14
   • Hoe komen overeenkomsten tot stand? - Chapter 15
   • Wat zijn nietige en vernietigbare overeenkomsten? - Chapter 16
   • Wat geldt ten aanzien van de uitleg en uitvoering van een overeenkomst? - Chapter 17
   • Wat houdt nakoming in en op welke andere wijzen gaan verbintenissen teniet? - Chapter 18
   • Welke rechten heeft de schuldeiser bij niet-nakoming? (Deel l) - Chapter 19
   • Welke rechten heeft de schuldeiser bij niet-nakoming? (Deel II) - Chapter 20
   • Verbintenissen uit de wet I: wat is een onrechtmatige daad en kwalitatieve aansprakelijkheid? - Chapter 21
   • Verbintenissen uit de wet II: wat zijn zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking? - Chapter 22
   • Wat is schade en wat houdt de wettelijke schadevergoedingsplicht in? - Chapter 23
   • Wat is een natuurlijke verbintenis? - Chapter 24

  Samenvattingen bij de vorige druk

  Joho.org: samenvattingen bij de 10e druk

  JoHo WorldSupporter.org: samenvattingen bij de 9e druk

  Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Zwaartepunten van het vermogensrecht

   Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

  Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

  TentamenTickets bij Zwaartepunten van het vermogensrecht

  TentamenTickets: Tips & Tricks bij het bestuderen van het boek

   De BulletPoints schetsen een goed beeld van de stof en hebben vaak gerelateerde wetsartikelen er bij staan. Zeker aan te bevelen voor een snelle check van begrippen en gerelateerde wetsartikelen

  Je leert te navigeren tussen de verschillende afdelingen van het Burgerlijk Wetboek (BW). Goed je weg weten in de wet is een vaardigheid die niet alleen bij je tentamen en vervolgvakken van pas gaat komen, maar ook later in de juridische praktijk.

  Wanneer je tijdens het studeren voor het tentamen een bepaald begrip of fenomeen niet begrijpt, is het handig om het boek door te bladeren. In het boek staat namelijk in kleine lettertjes vaak extra informatie over het betreffende begrip of fenomeen, waardoor het al snel duidelijker wordt.

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Hoofdstukken Vermogensrecht - Nieuwenhuis - 12e druk

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Hoofdstukken Vermogensrecht - Nieuwenhuis - 12e druk

  Samenvattingen van Hoofdstukken Vermogensrecht - Nieuwenhuis

   

  Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 12e druk van Hoofdstukken Vermogensrecht

   Online: samenvatting in chapters

   Print: samenvatting in chapters per post

   Print: samenvatting in chapters aan de balie

  Inhoud prints van samenvattingen van Hoofdstukken Vermogensrecht

  Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

  • De geprinte boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
   • Waaruit bestaat het vermogensrecht? - Chapter 1
   • Hoe komt een obligatoire overeenkomst tot stand? - Chapter 2
   • Waaruit bestaat een volmacht? - Chapter 3
   • Hoe stel je de inhoud van een overeenkomst vast? - Chapter 4
   • Hoe dwing je nakoming af? - Chapter 5
   • Wat gebeurt er bij niet-nakoming? - Chapter 6
   • Wat is een onrechtmatige daad? - Chapter 7
   • Zijn er nog andere bronnen van verbintenissen? - Chapter 8
   • Uit welke verbintenissen ontstaat nog meer een schadevergoeding? - Chapter 9
   • Wat houdt overdracht in? - Chapter 10
   • Executie en faillissement - Chapter 11
   • Wat is de rangorde bij verhaal? - Chapter 12
   • Wat is een pandrecht en een hypotheekrecht? - Chapter 13

  Samenvattingen bij de vorige druk

  Online: samenvattingen bij de 11e druk

  Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Hoofdstukken Vermogensrecht

   Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

  Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

  TentamenTickets bij Hoofdstukken Vermogensrecht

   TentamenTickets: Tips & Tricks bij de bestudering van de stof

  De eisen voor overdracht krachtens art. 3:83 jo 3:84 BW:

  • Geldige titel
  • Levering
  • Beschikkingsbevoegdheid

   Bij niet-nakoming kan een schuldeiser:

  • Nakoming vorderen (art. 3:296 BW)
  • De tegenprestatie opschorten (art. 6:262 BW)
  • De overeenkomst ontbinden (art. 6:265 jo 6:277 BW)

   Vormen van vertegenwoordiging zijn:

  • Lastgeving: dit is een obligatoire overeenkomst waarbij de lasthebber zich verplicht tegenover de lastgever om rechtshandelingen te verrichten voor rekening van de lastgever (artikel 7:414 BW)
  • Volmacht (een vorm van vertegenwoordiging) artikel 3:60 e.v. BW: Er worden rechtshandelingen verricht in naam van een ander. De gevolmachtigde is niet aansprakelijk tenzij het tegendeel blijkt. Deze uitzonderingen zijn: ‘Buiten de volmacht handelen’ en ‘gerechtvaardigd vertrouwen gewekt bij de wederpartij’.
  • Zaakwaarneming (een vorm van vertegenwoordiging) artikel 6:198 e.v. BW: Je neemt de zaak waar voor de vertegenwoordiger in de periode dat deze (bijvoorbeeld) afwezig is en het zelf niet kan doen. (par. 3.2)

   De vereisten voor het vestigen van een hypotheek zijn:

  • Een geldige titel
  • Beschikkingsbevoegdheid
  • Een goederenrechtelijke overeenkomst die gepaard gaat met bepaalde formaliteiten (art. 3:98 jo 3:84 BW). De overeenkomst van vestiging dient te voldoen aan de volgende formaliteiten:
   • Een tussen partijen opgemaakte notariële akte gevolgd door inschrijving in de openbare registers (art. 3:260 BW).
   • Er dient te worden voldaan aan het individualiseringsvereiste.

  Bron en meer informatie: BulletPoints bij Hoofdstukken Vermogensrecht - Nieuwenhuis (voor JoHo abonnees)

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Het Nederlands strafprocesrecht - Corstens et al. - 9e druk

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Het Nederlands strafprocesrecht - Corstens et al. - 9e druk

  Samenvattingen van Het Nederlands strafprocesrecht - Corstens & Borgers

   

  Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 9e druk van Het Nederlands strafprocesrecht

  Online: samenvatting in chapters

  Online: samenvatting in BulletPoints

  Print: samenvatting in chapters per post

  Print: samenvatting in chapters aan de balie

  Inhoud prints van samenvattingen van Het Nederlands strafprocesrecht

  Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

  • De geprinte samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
   • Wat is de plaats en het doel van het strafprocesrecht? - Chapter 1
   • Welke bronnen kent het Nederlands strafprocesrecht? - Chapter 2
   • Wat zijn de uitgangspunten en beginselen van het Nederlandse strafprocesrecht? - Chapter 3
   • Welke hoofdpersonen en organen zijn er in het strafprocesrecht? - Chapter 4
   • Wat is competentieverdeling ? - Chapter 5
   • Hoe werkt vervolgbaarheid? - Chapter 6
   • Wat is de plaats en rol van beleid? - Chapter 7
   • Hoe ziet het onderzoek in strafzaken er uit? - Chapter 8
   • Wat zijn de uitgangspunten van de raadkamerprocedure? - Chapter 9
   • Hoe ziet het opsporingsonderzoek er uit? - Chapter 10
   • Hoe vindt gerechtelijk vooronderzoek plaats? - Chapter 11
   • Welke dwangmiddelen zijn er? - Chapter 12
   • Wie neemt besluiten met betrekkking tot de vervolging en de voortzetting daarvan? - Chapter 13
   • Hoe ziet de dagvaarding er uit? - Chapter 14
   • Uit welke onderdelen bestaat onderzoek ter terechtzitting? - Chapter 15
   • Hoe komt de rechter tot beraadslaging en einduitspraak? - Chapter 16
   • Welke rechtsmiddelen zijn er? - Chapter 17
   • Zijn er nog overige afwijkende procedures? - Chapter 18
   • Het Nederlands Strafprocesrecht - Corstens & Borgers - 9e druk - BulletPoints

  Samenvattingen bij de vorige druk

  Belangrijkste veranderingen: van de 9e druk ten opzichte van de 8e druk

  • In de 9e druk is de inhoud geupdatet op basis van veranderde wetgeving en jurisprudentie sinds de 8e druk.
  • In de 9e druk wordt een paar nieuwe onderwerpen behandeld, zoals de Salduzwetgeving, de wetgeving aangaande de uitbreiding van de rechten van slachtoffers en nabestaanden, de Wet digitale processtukken Strafvordering, de wet tot uitbreiding van de gronden voor voorlopige hechtenis en de wetgeving betreffende het recht op informatie in strafprocedures.

  JoHo.org: samenvattingen bij de 8e druk

  • Online Boeksamenvatting bij de 8e druk
  • Online BulletPointsamenvatting bij de 8e druk

  Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Het Nederlands strafprocesrecht

   Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

  Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Studieboek materieel strafrecht - Kelk & De Jong - 7e druk

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Studieboek materieel strafrecht - Kelk & De Jong - 7e druk

   

  Samenvattingen van Studieboek materieel strafrecht - Kelk & De Jong

   

  Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 7e druk van Studieboek materieel strafrecht

  Online: samenvatting in chapters

   Online: samenvatting in BulletPoints

  Print: samenvatting in chapters per post

  Print: samenvatting in chapters aan de balie

  Inhoud Prints van samenvattingen van Studieboek materieel strafrecht

  Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

  • De geprinte samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
   • Welke essentialia kent het Nederlandse strafrecht? - Chapter 1
   • Wat zijn strafbare feiten en daders? - Chapter 2
   • Wat is het legaliteitsbeginsel? - Chapter 3
   • Wat houdt het begrip wederrechtelijkheid in? - Chapter 4
   • Wat betekent causaliteit in het strafrecht? - Chapter 5
   • Wat betekent schuld in het strafrecht? - Chapter 6
   • Waarin kunnen strafuitsluitingsgronden worden onderverdeeld? - Chapter 7
   • Welke voorwaarden gelden er voor strafbare poging? - Chapter 8
   • Welke vormen van deelneming en medeplegen zijn er? - Chapter 9
   • Wanneer zijn rechtspersonen strafbaar? - Chapter 10
   • Wat zijn de strafrechtelijke sancties en meting? - Chapter 11
   • Welke strafrechtelijke sancties kunnen er ten uitvoer gelegd worden? - Chapter 12

  Samenvattingen bij de vorige druk

  JoHo.org: samenvattingen bij de 6e druk

  Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Studieboek materieel strafrecht

  Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

  Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Beginselen van de democratische rechtsstaat - Burkens et al. - 8e druk

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Beginselen van de democratische rechtsstaat - Burkens et al. - 8e druk

  Samenvattingen van Beginselen van de democratische rechtsstaat - Burkens et al.

   

  Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 8e druk van Beginselen van de democratische rechtsstaat

   Online: samenvatting in chapters

  Online: samenvatting in BulletPoints

   Print: samenvatting in chapters per post

   Print: samenvatting in chapters aan de balie

  Inhoud prints van samenvattingen van Beginselen van de democratische rechtsstaat

  Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

  • De geprinte samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
   • Waar gaat het staats- en bestuursrecht over? - Chapter 1
   • Hoe heeft het staats- en bestuursrecht zich ontwikkeld? - Chapter 2
   • Wat is de rechtsstaat? - Chapter 3
   • Wat houdt het legaliteitsbeginsel in? - Chapter 4
   • Hoe moet de macht verdeeld worden? - Chapter 5
   • Wat houden de grondrechten in? - Chapter 6
   • Welke rol vervult de rechter? - Chapter 7
   • Wat zijn de eisen van de democratie? - Chapter 8
   • Hoe wordt het centraal gezag ingericht? - Chapter 9
   • Hoe is het centraal gezag in Nederland ingericht? - Chapter 10
   • Hoe functioneert het Nederlands stelsel? - Chapter 11
   • Hoe kunnen burgers deelnemen aan de besluitvorming? - Chapter 12
   • Wat is de functie van decentrale overheden? - Chapter 13
   • Wat is er geregeld op internationaal niveau? - Chapter 14

  Samenvattingen bij de vorige druk

   JoHo WorldSupporter.org: samenvattingen bij de ye druk

  Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Beginselen van de democratische rechtsstaat

   Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

  Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Hoofdzaken van het bestuursrecht - Michiels et al. - 9e druk

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Hoofdzaken van het bestuursrecht - Michiels et al. - 9e druk

  Samenvattingen van Hoofdzaken van het bestuursrecht - Michiels et al. - 9e druk

   

  Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 9e druk van Hoofdzaken van het bestuursrecht

  Online: samenvatting in chapters

  Online: oefenvragen bij het boek

  Print: samenvatting in chapters per post

   Print: samenvatting in chapters aan de balie

  Inhoud van samenvattingen van Hoofdzaken van het bestuursrecht

  Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

  • De geprinte samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
   • Hoofdzaken van het bestuursrecht - Chapter 0
   • Wat is bestuursrecht? - Chapter 1
   • Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van bestuursrecht? - Chapter 2
   • Hoe is het bestuur ingedeeld? - Chapter 3
   • Wat zijn de rechten en plichten van bestuursorganen? - Chapter 4
   • Welke normen zijn er voor bestuurlijk handelen? - Chapter 5
   • Hoe is de handhaving van het bestuursrecht geregeld? - Chapter 6
   • Hoe werken de rechtsbescherming en het klachtrecht in het bestuursrecht? - Chapter 7

  Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Hoofdzaken van het bestuursrecht

   Alternatieve boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

  Kennis- en studiegebieden

  Keuzewijzer voor samenvattingen van For European Law: An Introduction to European Law - Schütze - 1e druk

  Keuzewijzer voor samenvattingen van For European Law: An Introduction to European Law - Schütze - 1e druk

  Samenvattingen van For European Law: An Introduction to European Law - Schütze

   

  Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 1e druk van For European Law

   Online: samenvatting in chapters

   Online: samenvatting in BulletPoints

   Print: samenvatting in chapters per post

  Print: samenvatting in chapters aan de balie

   

  Inhoud Prints van samenvattingen van For European Law

   Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

  • De geprinte boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
   • Wat is de structuur van de Europese Unie? - Chapter 1
   • Wat voor regelgeving is afkomstig van de Europese wetgever? - Chapter 2
   • Wat zijn de bevoegdheden van de EU? - Chapter 3
   • Hoe zit het met mensenrechten in Europa? - Chapter 4
   • Wat is rechtstreekse werking? - Chapter 5
   • Wie geniet het primaat? - Chapter 6
   • Wat zijn prejudiciële beslissingen en hoe is staatsaansprakelijkheid geregeld? - Chapter 7
   • Hoe is handhaving in de EU geregeld? - Chapter 8
   • Hoe is het vrij verkeer van goederen geregeld? - Chapter 9
   • Hoe werkt het vrij verkeer van personen in de Europese Unie? - Chapter 10
   • Hoe is het Europese mededingingsrecht opgesteld? - Chapter 11
   • Wat houdt 12. Art. 102 VWEU in? - Chapter 12

  Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij For European Law

   Alternatieve boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

  Kennis- en studiegebieden

  Choice Assistance with summaries of International Law - Henriksen - 2nd edition

  Choice Assistance with summaries of International Law - Henriksen - 2nd edition

  Summaries & ExamTests of International Law - Henriksen

   

  Booksummaries to be used with the 2nd edition of International Law

  Online: summary in chapters

   Online: ExamTests per chapter

  Print: summary in chapters by post

   Print: ExamTests in chapters by post

    Print: summary in chapters in support centers

  Content Prints of summaries with International Law

   Booksummary: list of contents for the printed summaries

  • The printed booksummary contains the following chapters:
   • What are the foundations and structure of international law? - Chapter 1
   • What are the sources of international law? - Chapter 2
   • How does the law of treaties work? - Chapter 3
   • Who are the actors in the international legal system? - Chapter 4
   • How is the issue of Jurisdiction organized under international law? - Chapter 5
   • What is the role of immunity from national jurisdiction and diplomatic protection in international law? - Chapter 6
   • What is the state’s responsibility under international law? - Chapter 7
   • What is the international law of the sea? - Chapter 8
   • What is the role of international human rights law? - Chapter 9
   • What is the role of international environmental law? - Chapter 10
   • What is international economic law? - Chapter 11
   • How are disputes handled in a peaceful manner under international law? - Chapter 12
   • What are the international regulation of the use of force? - Chapter 13
   • What are the laws on armed conflicts? - Chapter 14
   • What is international criminal law? - Chapter 15

  Booksummaries to be used with the 1st edition

  Joho.org

  Key differences: between the 2nd and the 1st edition of the book

  • A new discussion has been added to the 2nd edition about the legality of cyber operations, including the 2017 Tallinn Manual
  • The 2nd edition expands upon the international legal protection of refugees; the regulation of piracy; shared state responsibility; diplomatic protection; the international legality of using force to deter chemical warfare; the regulation of belligerent occupation; and the current challenges to international law
  • The 2nd edition has been updated to incorporate developments in international law and new case law

  Related summaries & other materials with International Law

   Alternatives: booksummaries & related summaries

   Knowledge & Study pages: summaries per field of study

  Keuzewijzer voor samenvattingen van De kern van het ondernemingsrecht - Kroeze et al. - 5e druk

  Keuzewijzer voor samenvattingen van De kern van het ondernemingsrecht - Kroeze et al. - 5e druk

  Samenvattingen & TentamenTests van De kern van het ondernemingsrecht - Kroeze et al.

   

  Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 5e druk van De kern van het ondernemingsrecht

   Online: samenvatting in chapters

  Online: samenvatting in BulletPoints

  Online: TentamenTests bij het boek

   Print: samenvatting in chapters per post

  Print: samenvatting in chapters aan de balie

  Inhoud Prints van samenvattingen van De kern van het ondernemingsrecht

  Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

  • De geprinte boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
   • Wat voor ondernemingsvormen zijn er? - Chapter 1
   • Hoe worden de verschillende ondernemingen opgericht? - Chapter 2
   • Hoe worden ondernemingen toegerust met vermogen? - Chapter 3
   • Hoe werken aandeelhouderschap en het lidmaatschap? - Chapter 4
   • Hoe zit de interne organisatie van ondernemingen in elkaar? - Chapter 5
   • Wie kan ondernemingen vertegenwoordigen en wat zijn de regels? - Chapter 6
   • Hoe werkt de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in ondernemingen? - Chapter 7
   • Hoe wordt de structuur en inrichting van een ondernemingsvorm gewijzigd? - Chapter 8
   • Wat is het concernrecht? - Chapter 9
   • Welke verschillen zijn er tussen Nederlandse en buitenlandse vormen van vennootschappen en hoe ontwikkelen ze zich? - Chapter 10

  Samenvattingen bij de vorige druk van De kern van het ondernemingsrecht

  JoHo.org: samenvattingen bij de 4e druk

  JoHo WorldSupporter.org: samenvattingen bij de 3e druk

  Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij De kern van het ondernemingsrecht

   Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

  Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

  Samenvattingen Shop Rechten - TiU
  JoHo: crossroad volgen
  JoHo: bundel begrijpen

    Hoe werkt een JoHo Bundel (pagina)

  • Bundels zijn verzamelingen (vaak links) van pagina's rond een specifieke vraag of onderwerp
  • Bundels werken als navigatietool

  Welke soorten bundels zijn er?

  Productbundels

  • Verzekeringsbundels: verzameling van content rond verzekeringsadvies of verzekeringsaanbod
  • Abonnementsbundels: verzameling van content rond advies of services voor JoHo abonnees en donateurs
  • Shopbundels: verzameling van artikelen die besteld kunnen worden

  Persoonlijke bundels

  • op vrijwel elke pagina kun je onder de 'Footprints' de 'Add to my pages' optie vinden. Daar kun je pagina's toevoegen aan je eigen verzamelingen en bundels. Deze bundels met jouw bewaarde pagina's kun je vervolgens onderaan vrijwel elke pagina terugvinden als je bent ingelogd als JoHo donateur of abonnee.

  Studiehulpbundels

  • Boekbundels: verzameling van chapters die tezamen de samenvatting van een boek vormen
  • Studiebundel: verzameling van content die hoort bij een specifiek vak of een studiefase

  Themabundel

  • Verzameling van content die behoort bij een topic en themapagina

  Toolbundel

  • Verzameling van content gericht op een specifiek proces of actie (bijvoorbeeld een vacature zoeken of een vak bestuderen)

  Toolbundel voor abonnees

  • Verzameling van content met toegang of services voor JoHo abonees
  Footprint: achterlaten
  Pagina bewaren in je bundels:

  (Service voor ingelogde JoHo donateurs)