Therapeutische vaardigheden: Topics & Chapters - Abonneebundel

  Bundel

De items van deze bundel
Wat is psychologische gespreksvoering? - Chapter 1

Wat is psychologische gespreksvoering? - Chapter 1

Hulp geven aan mensen met persoonlijke problemen is niet gemakkelijk. Soms kan iemand niet geholpen worden en soms wordt hulp niet op prijs gesteld. Vaak kunnen mensen met problemen echter wel geholpen worden. Maar hoe kun je mensen dan het beste helpen?

Wat bevordert het aanleren van counselling vaardigheden? - Chapter 3

Wat bevordert het aanleren van counselling vaardigheden? - Chapter 3

Iedereen heeft zijn eigen manier van leren. De één hecht veel waarde aan leren vanuit een boek en de ander vindt leren vanuit ervaring belangrijker. De beste manier om counseling vaardigheden te leren is door een combinatie van drie methoden: lezen over vaardigheden, kijken hoe een therapeut het voordoet en zelf oefenen terwijl je wordt geobserveerd en je feedback krijgt. Het leren van vaardigheden is wel maar een klein deel van de training om therapeut te worden.

Verbeteren van natuurlijke vaardigheden

Ga bij jezelf na of je al eerder iemand met problemen bent gaan helpen (bijvoorbeeld het troosten van een huilend kind) en ga vervolgens na wat je deed in die situatie. Waarschijnlijk was dat luisteren naar die persoon. Dat is ook de eerste stap in het counseling proces; de cliënt laten weten dat je naar hem of haar luistert. Counseling is eigenlijk een uitbreiding van wat iedereen normaal al doet, waarbij je niet alleen luistert maar ook vaardigheden toepast.

Micro-vaardigheden

De vaardigheden die bij counseling worden geleerd zijn kleine elementen van counseling gedrag en communicatie. Ze worden ook wel micro vaardigheden genoemd. Het leren van deze vaardigheden is niet gemakkelijk, pas als een nieuwe vaardigheid volledig beheerst wordt kan deze vaardigheid op een natuurlijke manier gebruikt worden.

Drietallen

De beste manier om een nieuwe vaardigheid te oefenen is in een triade; counselor – cliënt – observant. Het helpt hierbij om een echt probleem te gebruiken, toch is dit vaak niet wat studenten willen. Dit kan zijn vanwege een gebrek aan vertrouwen, ze zijn bang om niet geaccepteerd te worden, bang om emotioneel te worden en bang dat als ze emotioneel worden ze niet de juiste hulp zullen ontvangen.

Oefenen van microvaardigheden

Voordat je zelf een microvaardigheid oefent is het nodig dat deze door iemand wordt voorgedaan. Dit kan op twee manieren. Allereerst kan een therapeut of begeleider het zelf voordoen in real-life. Daarnaast kan een therapeut er ook voor kiezen om een video laten zien. Nadeel aan een video is wel dat het niet real time is, maar nadeel bij het in de groep voordoen is dat er zich mogelijk geen juiste situatie voordoet om de vaardigheid te laten zien. Er zijn drie manieren van een real-life observatie: (1) een ervaren therapeut behandelt een student, (2) een ervaren therapeut behandelt een echte cliënt, of (3) studenten kijken naar een video van een echte behandeling. Tijdens het leerproces worden er eest basisvaardigheden aangeleerd, latere vaardigheden bouwen hier namelijk op voort.

Hoe worden therapeutische groepen begeleid? - Chapter 11

Hoe worden therapeutische groepen begeleid? - Chapter 11

Therapeutische groepen zijn groepen die gebruikt worden om individuen te helpen met het bevorderen van hun persoonlijke ontwikkeling of het realiseren van constructieve veranderingen. Deze groepen hebben bepaalde kenmerken die goed zijn voor het realiseren van deze doelen.

Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Practical Counselling Skills An Integrative Approach - Geldard, Geldard - 2005

Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Practical Counselling Skills An Integrative Approach - Geldard, Geldard - 2005

JoHo: bundel begrijpen

  Hoe werkt een JoHo Bundel (pagina)

 • Bundels zijn verzamelingen (vaak links) van pagina's rond een specifieke vraag of onderwerp
 • Bundels werken als navigatietool

Welke soorten bundels zijn er?

Productbundels

 • Verzekeringsbundels: verzameling van content rond verzekeringsadvies of verzekeringsaanbod
 • Abonnementsbundels: verzameling van content rond advies of services voor JoHo abonnees en donateurs
 • Shopbundels: verzameling van artikelen die besteld kunnen worden

Persoonlijke bundels

 • op vrijwel elke pagina kun je onder de 'Footprints' de 'Add to my pages' optie vinden. Daar kun je pagina's toevoegen aan je eigen verzamelingen en bundels. Deze bundels met jouw bewaarde pagina's kun je vervolgens onderaan vrijwel elke pagina terugvinden als je bent ingelogd als JoHo donateur of abonnee.

Studiehulpbundels

 • Boekbundels: verzameling van chapters die tezamen de samenvatting van een boek vormen
 • Studiebundel: verzameling van content die hoort bij een specifiek vak of een studiefase

Themabundel

 • Verzameling van content die behoort bij een topic en themapagina

Toolbundel

 • Verzameling van content gericht op een specifiek proces of actie (bijvoorbeeld een vacature zoeken of een vak bestuderen)

Toolbundel voor abonnees

 • Verzameling van content met toegang of services voor JoHo abonees
Toegang: tot deze pagina
 • Iedereen
Crossroad: begrijpen

 Crossroads

 • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
 • Use the crossroads to follow a connected direction

 

Footprint: achterlaten
Pagina bewaren in je bundels:

(Service voor ingelogde JoHo donateurs)

Footprint: begrijpen

 Footprints

 • Leave footprints on the site by adding pages to your own bundles or use the comment options
 • Check the JoHo tips and advice chapters