Vijf eeuwen opvoeden in Nederland van Bakker, Noordman & Van Wingerden - Boek & JoHo's

 

Boek & JoHo's: studiehulp en samenvattingen

Samenvattingen shops: per studie en kennisgebied -Toolbundel
Crossroad: Kiezen uit de bundel
Waarover gaat Vijf eeuwen opvoeden in Nederland? Chapter 0
Selectiehulp

Keuzewijzer voor samenvattingen van Vijf eeuwen opvoeden in Nederland: idee en praktijk 1500 - 2000 - Bakker et al. - 2e druk

Samenvattingen van Vijf eeuwen opvoeden in Nederland: idee en praktijk 1500 - 2000 - Bakker et al. - 2e druk

 

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 2e druk van Vijf eeuwen opvoeden in Nederland

Online: samenvatting in chapters

Print: samenvatting in chapters per post

 Print: samenvatting in chapters aan de balie

  Inhoud Prints van samenvattingen van Vijf eeuwen opvoeden in Nederland

  Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

  • De geprinte boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
   • Waarover gaat Vijf eeuwen opvoeden in Nederland? Chapter 0
   • Hoe is in de afgelopen eeuwen - van Renaissance tot Verlichting - gedacht over pedagogiek en wie waren de belangrijkste denkers? - Chapter 1
   • Welke invloed had de Romantiek op de pedagogiek en wie waren hierbij de hoofdrolspelers? - Chapter 2
   • Wat wordt bedoeld met Reformpedagogiek en wie zijn de belangrijkste Reformpedagogen? - Chapter 3
   • Hoe waren gezinnen gevormd in de Republiek? - Chapter 4
   • Hoe ging de volksopvoeding van de 19e eeuw in zijn werk? - Chapter 5
   • Hoe zijn zorg en opvoeding georganiseerd in de 'eeuw van het kind'? - Chapter 6
   • Hoe zetten jongeren zich als aparte groep af in de Nederlandse maatschappij? - Chapter 7
   • Hoe zijn wezen in de loop der eeuwen behandeld? - Chapter 8
   • Welke invloed heeft de Verlichting gehad bij de organisatie van heropvoeding? - Chapter 9
   • Welke wisselwerking hebben kinderbescherming en onderwijs altijd in Nederland gehad? - Chapter 10
   • Hoe was het onderwijs in de Republiek georganiseerd? - Chapter 11
   • Hoe kwam het nationale onderwijs tot stand? - Chapter 12
   • Hoe zag de 'eeuw van onderwijsvernieuwing' er uit? - Chapter 13
   • Hoe is het onderwijs aan verstandelijk beperkte kinderen de afgelopen eeuwen georganiseerd? - Chapter 14

  Boeksamenvatting bij de vorige druk

  JoHo WorldSupporter

  Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Vijf eeuwen opvoeden in Nederland

   Alternatieve boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

  Kennis- en studiegebieden

  Crossroad: meer boeken zoeken

  Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

  Crossroad: kiezen uit de bundel
  JoHo: themapagina begrijpen

  Thema's

  Wat vind je op een JoHo Themapagina?

  • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
  • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

  Crossroad: volgen

  • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

  Crossroad: kiezen

  • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

  Footprints: bewaren

  • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
  • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

  Abonnement: nemen

  • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

  Hoe is de pagina op gebouwd

  • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
  • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
  • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
  • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
  • De statussen:
  1. Start
  2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
  3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
  4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
  5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
  6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
  7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
  8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
  9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
  10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
   JoHo: footprint achterlaten
   JoHo: missie begrijpen

   JoHo Missie, Visie & Concept

   Missie & Visie

   • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
   • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

   Concept

   • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
   • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
   • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
   JoHo: kort nieuws

    Nieuws