Waar gaat Statistics, the art and science of learning from data van Agresti & Franklin over? Chapter 0

  Chapter 

Waar gaat dit boek over?

 • Dit boek gaat uitgebreid in op zowel het verkrijgen als het interpreteren van statistische data en is speciaal geschreven voor gebruik door studenten.
 • In vergelijking tot andere statistiekboeken is dit boek erg toegankelijk, de focus ligt op uitleg van de basisbegrippen en -functies in de statistiek.

 

Hoe is dit boek ingedeeld?

 • Het eerste deel van het boek behandelt de basis: het verkrijgen en interpreteren van data.
 • Vervolgens gaat het boek in op steekproeven en de betrouwbaarheid daarvan.
 • Het derde deel van het boek gaat over het maken van gevolgtrekkingen.
 • Het vierde deel behandelt hoe je verbanden tussen variabelen kunt meten en geeft een introductie van gevorderde statistiek.

 

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de 4e druk ten opzichte van de 3e druk?

 • In hoofdstuk 3 is informatie toegevoegd over de manieren van associatie tussen categorische variabelen.
 • Paragraaf 3 van hoofdstuk 7, over de binomiale verdeling, is verwijderd in de nieuwe druk.
 • In de hoofdstukken 10 en 11 is informatie toegevoegd over permutatie testen.
 • In hoofdstuk 10 is informatie toegevoegd over de McNemar test.
 • De volgorde van de informatie in hoofdstuk 12 is wat veranderd, de informatie zelf is hetzelfde gebleven.
 • De verwoording van veel uitleg is veranderd om de tekst beter begrijpelijk te maken en om studenten te motiveren meer over statistiek te willen leren.
 • Er zijn verschillende voorbeelden toegevoegd en aangepast om een beter begrip te krijgen van het gebruik van de statistiek in de praktijk.
 • Er is vernieuwde informatie over het gebruik van software als Minitab® en Excel binnen de statistiek toegevoegd.
 • De hoofdstukindeling en behandelde onderwerpen zijn verder hetzelfde gebleven.
 • Software wordt continu verder ontwikkeld maar de nadruk ligt in dit boek niet op de precieze uitvoering met software, maar op het verkrijgen van een eerste begrip van statistiek, deze basis van de statistiek is nauwelijks aan verandering onderhevig.
 • Omdat de meeste updates in de 4e druk uit toegevoegde voorbeelden of oefenmateriaal bestaan, is de samenvatting zowel bij de 3e als 4e druk prima te gebruiken.

 

Lees of zoek verder »
Crossroad: kiezen
Crossroad: begrijpen

 Crossroads

 • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
 • Use the crossroads to follow a connected direction

 

JoHo & Partnernieuws

Duurzaam: keuze maken
 
Regel jij via JoHo je reis- of zorgverzekering?
 
JoHo donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen helpen niet alleen zichzelf maar ook JoHo om zijn missie en initiatieven te verwezenlijken!
 
 
 
 

Memberservice: Make personal notes

Ben je JoHo abonnee dan kun je je eigen notities maken, die vervolgens in het notitieveld  worden getoond. Deze notities zijn en blijven alleen zichtbaar voor jouzelf. Je kunt dus aantekeningen maken of bijvoorbeeld je eigen antwoorden geven op vragen

Chapter: begrijpen

 JoHo chapters

Footprint achterlaten