Wat is de definitie en omschrijving van communicatie, marketing, public affairs & public relations?

  Chapter 

Definities & Omschrijvingen

Communicatie

 • Michiels stelt in "de essentie van communicatie": "Communiceren" zoals wij dat nu kennen is ontstaan in de jaren tachtig. Voor die tijd werd er weinig aandacht besteed aan een bedrijfsimago maar meer aan de geleverde producten. Dit veranderde toen bedrijven groter werden en fuseerden, wat voor de media interessant was. Misstanden leverden vaak ongewenste publiciteit op, waardoor bedrijven gedwongen werden zich op professionele wijze te positioneren. Om dit te bewerkstelligen kregen communicatieprofessionals betrekking in de grotere bedrijven.
 • Communicatie kon vroeger worden ingedeeld in vier pilaren:
  • Public relations: Het bevorderen van wederzijds begrip voor zowel consument als bedrijf.
  • Reclame: Betaalde ruimte in massamedia die ingekocht wordt met als doel mensen tot handelen aanzetten.
  • Voorlichting: Communicatie met als doel informatie verschaffen die in het belang van de ontvanger is.
  • Propaganda: Communicatie die gericht is op het overbrengen van ideeën en idealen met als doel mensen te beïnvloeden.
 • Op dit moment wordt communicatie gezien als een samenspel tussen de concerncommunicatie (de communicatie die zich richt op het imago van het bedrijf), interne communicatie (binnen het bedrijf) en marketingcommunicatie (gericht op verkoop).Communicatie als een vakgebied blijft groeien dankzij de groei van de dienstverlenende sector (en dus bijbehorende imago's), het hogere opleidingsniveau van het personeel, de toename van fusies tussen bedrijven en het belangrijker worden van de mening van consumenten"

Marketing

 • een proces waarmee bedrijven waarde creëren voor de klant en sterke klantrelaties opbouwen om in ruil daarvoor waarde van de klant te krijgen

Marketing PR

 • Marketing PR omvat voornamelijk het verkrijgen van publiciteit voor een bepaald product of merk van de onderneming. Het zal dan ook in de meeste gevallen onder de verantwoordelijkheid van de product- of brandmanager vallen. Een voorbeeld van marketing PR is het uitnodigen van autojournalisten voor een testrit in een nieuw model in de hoop dat zij er vervolgens een positief stuk in hun blad over schrijven. Men kan ook denken aan het organiseren van conferenties, evenmenten of aanwezigheid op beurzen.

Strategische planning

 • Het proces van het ontwerpen en behouden van een ‘strategische fit’ tussen de doelen en mogelijkheden van de organisatie en de veranderende marketing mogelijkheden. De werkzaamheden betreffen hier bijvoorbeeld het bepalen van de "merkboodschap" of het gevoel wat de consument bij het merk moet krijgen. Ook stakeholder-management komt kijken bij de strategische planning.

Corporate PR

 • Met behulp van corporate pr wordt getracht het beeld dat de belangengroepen van de gehele onderneming hebben te beïnvloeden. Aangezien het de gehele organisatie betreft, is corporate pr een taak voor de directie. Zij zijn het namelijk die het beste beeld van de onderneming als geheel hebben en kunnen dit dan ook het beste overbrengen.

Financiële PR

 • Deze vorm van pr heeft betrekking op de presentatie van bijvoorbeeld de jaarrekening van de onderneming, zoals het verzorgen van het jaarverslag en de organisatie van de aandeelhoudersvergadering.

Interne communicatie

 • Deze vorm van pr heeft als voornaamste doel om het personeel in te lichten over (veranderingen in) het ondernemingsbeleid. Hierdoor kan men bereiken dat het beleid door de medewerkers geaccepteerd en uitgevoerd wordt. Dit is vooral van belang bij het doorvoeren van een beslissing tot bijvoorbeeld het verhogen van de dienstverlening naar de klanten toe. Deze beslissing die op hoog niveau binnen de organisatie is genomen, zal alleen dan bereikt worden indien het baliepersoneel ook daadwerkelijk vriendelijk is voor haar klanten. Tevens behoren de personeelsbladen, toespraken door de directie etc. ook tot de interne communicatie.

Public Affairs (PA)

 • PA betreft de relaties tussen bedrijven of organisaties met nationale, regionale en lokale overheden. Voor internationaal opererende ondernemingen vallen ook de contacten met instanties als de EU en de VN tot PA. PA werk wordt soms ook wel beleidsbeïnvloeding genoemd.  Een beter bekende naam voor PA professionals is lobbyisten. Deze vorm van pr is door de strategische aard van het vak de verantwoordelijkheid van het topmanagement.

Lees of zoek verder »
Crossroad: kiezen
Crossroad: begrijpen

 Crossroads

 • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
 • Use the crossroads to follow a connected direction

 

JoHo & Partnernieuws

Duurzaam: keuze maken
 
Regel jij via JoHo je reis- of zorgverzekering?
 
JoHo donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen helpen niet alleen zichzelf maar ook JoHo om zijn missie en initiatieven te verwezenlijken!
 
 
 
 

Memberservice: Make personal notes

Ben je JoHo abonnee dan kun je je eigen notities maken, die vervolgens in het notitieveld  worden getoond. Deze notities zijn en blijven alleen zichtbaar voor jouzelf. Je kunt dus aantekeningen maken of bijvoorbeeld je eigen antwoorden geven op vragen

Chapter: begrijpen

 JoHo chapters

Footprint achterlaten