Wat zijn voorbeelden van sollicitatie opdrachten en assessment centers in de marketing- en communicatiesector?

Hoe verlopen de sollicitaties met assement opdrachten in demarketing- & communicatiesector?

Welke rol spelen assessment centers bij sollicitaties in dit vakgebied?

 • Het selecteren van nieuwe medewerkers voor een bedrijf geschiedt steeds nauwkeuriger.
 • Bijzonder kritisch worden alle factoren van jouw persoonlijkheid die een rol spelen, gewogen en onderling vergeleken met andere kandidaten.
 • Procedures waarin panelgesprekken, interviews, psychologisch onderzoek, een intelligentietest en een assessment standaard uitgevoerd worden, zijn geen bijzonderheid in deze sector.

Panelpresentatie

 • Bij dit onderdeel heeft de kandidaat de opdracht een beleidsvoorstel uiteen te zetten aan de top van het bedrijf. Daarna worden hem kritische vragen gesteld waarbij iedereen in het panel een bepaalde rol heeft.
 • *Individueel en mondeling. De communicatie staat centraal.

Functioneringsgesprek

 • Bij deze opdracht heeft de kandidaat een gesprek met een ondergeschikte medewerker die niet in alle opzichten optimaal functioneert. De kandidaat moet door middel van een redelijk gesprek met de betrokkene naar een oplossing toe werken.
 • Individueel en mondeling.
 • De kandidaat wordt beoordeeld op managementdimensies als leiderschap, initiatief, probleemanalyse, delegeren, interpersoonlijke omgang, sensitiviteit, besluitvaardigheid, communicatie en inzicht.

Postbakoefening ofwel de 'in basket' oefening

 • De kandidaat wordt, in de rol van manager, geconfronteerd via brieven, memo's en andere boodschappen met allerlei rampspoed. Op basis van deze veelheid aan informatie moet hij stappen ondernemen. De kandidaat moet prioriteiten stellen in de activiteiten, taken delegeren en informatie verstrekken aan de juiste personen en dit alles in een beperkte tijd.
 • Schriftelijk en individueel.
 • De kandidaat wordt beoordeeld op de dimensies planning en organisatie, managementcontrole en delegeren.

Groepsdiscussie

 • Verschillende kandidaten zitten bijeen, om als leden van een projectgroep de directeur te adviseren over een aantal beleidsmaatregelen. Deze adviezen moeten tot stand komen door middel van een discussie.
 • Mondeling en groepsgewijs.
 • De kandidaat wordt beoordeeld op dimensies als leiderschap, initiatief, probleemanalyse, inzicht, interpersoonlijke omgang, sensitiviteit, besluitvaardigheid en communicatieve vaardigheden.

Mini-marketingcases bij assessments

 • Wat te denken van de vraag: "Wat zou je doen als je morgen met een zak geld aan de introductie van een bekend wasmiddel in Bhutan mag beginnen?" Enthousiast begint de sollicitant met het opzetten van een distributienetwerk en een reclamecampagne. "Fout!" zegt de gesprekspartner, "weleens aan gedacht hoe mensen in Bhutan hun was doen: met de hand..."
 • Opdracht kan tevens zijn een fles bronwater te verkopen aan de selecteur die geenszins bereid is de gegeven prijs te betalen. "Water drink ik wel uit de kraan" is zijn overtuiging.
 • Ook het veronderstelde toenemende aanbod van goedkope producten uit andere landen kan tot hoofdbrekens leiden.
 • Of de fictieve situatie op de bloemenmarkt, waar je buurman-concurrent om 16:00 uur de prijs van zijn bloemen halveert. Wat doe jij?
 • De confrontatie met een prijsverlaging door een concurrent is een veel gebruikte probleemstelling. De oplossing is hierbij niet een zo snel mogelijke prijsreactie. Deze moet breder, in termen van positionering en productaanbod gezocht worden. Als je product er beter uitziet of beter gecommuniceerd wordt dan dat van de concurrent is het vaak gerechtvaardigd een prijspremium te vragen en je zo te onderscheiden van je concurrent.
 • Naast marketingproblemen worden kandidaten ook geconfronteerd met andere beleidsmatige problemen waarin belangen van verschillende functies, afdelingen of zelfs werkmaatschappijen ter discussie staan. Een continue afweging van korte termijn versus lange termijn, kosten versus opbrengsten, effectiviteit en efficiëntie, kwantiteit en kwaliteit brengt de kandidaat hierbij op de weg naar een oplossing.
 • Actuele ontwikkelingen zijn ook vaak bron van inspiratie voor de vele fictieve probleemstellingen. Vaak gebeurt dit ook binnen een bredere context dan alleen de marketing, . Ook worden problemen van niet economische aard aangesneden om de kandidaat in een discussie aan het werk te zien. Onderwerpen uit de praktijk zijn hierbij bijvoorbeeld de afschaffing van de persvrijheid in oorlogstijd, euthanasie of de verplichting van een aidstest voor medisch personeel.
 • Voorbereiding blijft essentieel, maar een relatief onderdeel van een sollicitatieprocedure. Essentieel, omdat een goede voorbereiding je ongetwijfeld een stuk verder brengt. Relatief omdat sommige onderdelen niet voor te bereiden zijn maar simpelweg in je moeten zitten.
 • Een goed voorbeeld hiervan is de wijze waarop een vrouwelijke kandidate reageerde bij een sollicitatieopdracht voor een marketingfunctie. De opdracht die zij mee naar huis kreeg: schrijf een stuk over hoe jij een Mercedes zou verkopen. De desbetreffende kandidaat ging vervolgens naar de dichtstbijzijnde Mercedesdealer en regelde dat ze in een fonkelnieuwe Mercedes naar het sollicitatiegesprek kon rijden. Toen men haar om de uitwerking van de opdracht vroeg, was haar antwoord: "Gaat u maar mee heren, dan gaan we een eindje rijden." Na de rit werd haar de baan aangeboden.
»

JoHo: crossroads via de bundel

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten