Services

 

Keuzehulp

 

voor JoHo donateurs en abonnees

 

Footprints

 Footprints

 • Leave footprints on the site by adding pages to your own bundles or use the comment options
 • Check the JoHo tips and advice chapters
 
Pagina bewaren
Pagina bewaren in je bundels:

(Service voor ingelogde JoHo donateurs)

Crossroads

 Crossroads

 • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
 • Use the crossroads to follow a connected direction

 

Menu: Dona & Abo

JoHo Keuzehulp & Keuzekits

JoHo Services: Keuzehulp & Keuzekits - Chapter

Waarom keuzehulp?

 • JoHo heeft tot doel om internationale samenwerking en talentontwikkeling te bevorderen door jou te stimuleren en bij te staan bij je internationale activiteiten (reizen, emigreren, helpen) en bij jouw talentontwikkeling (leren, werken, ondernemen).
 • Via het netwerk aan winkels en websites worden donateurs van JoHo in staat gesteld om d.m.v. een donateursabonnement van allerlei producten en services gebruik te maken. Deze producten en services zijn o.a. gericht op keuzehulp: services die jou beter en eenvoudiger keuzes laten maken.
 • JoHo probeert handvatten (producten en services) aan te reiken bij het keuzeproces rondom leren, werken, reizen, helpen, emigreren en ondernemen.
 • Deze producten en services zijn deels voor iedereen vrij beschikbaar en deels alleen te gebruiken door JoHo donateurs met een abonnement.

Via keuzekits

Wat zijn keuzekits?

 • Voorbeelden & mogelijkheden: concrete voorbeelden en mogelijkheden ter inspiratie en oriëntatie.
 • Checklists: controlelijsten die als hulpmiddel dienen om het totale keuzeproces goed te kunnen doorlopen.
 • Vragen & antwoorden: de belangrijkste keuzevragen met mogelijke antwoorden zonder direct tot persoonlijk advies over te gaan.

Waarom keuzekits?

 • Als je voor een keuze komt te staan, dan moet je vaak eerst een paar andere vragen beantwoorden voordat je tot de keuze kan overgaan. Deze keuzevragen en antwoorden zijn een soort deelvragen bij jouw hoofdvraag.
 • Bijvoorbeeld om de vraag “Wat moet ik meenemen op reis?” te kunnen beantwoorden, ga je eerst bij jezelf na hoe lang je weg gaat, wat je bestemming is, welk vervoersmiddel je gaat gebruiken, waar je gaat verblijven e.d.
 • Om de vraag “Welke baan of stage zal ik zoeken?” te kunnen beantwoorden, ga je eerst bij jezelf na wat voor werkzaamheden je wilt gaan doen, in welke sector je wilt werken, of je over voldoende vaardigheden beschikt om de werkzaamheden uit te kunnen voeren en hoe je die baan of stage zou kunnen krijgen.

De meest gebruike keuzekits

Via keuze-advies & keuze-coaches

Een keuze-coach kan je bijstaan bij het gebruik van de keuzehulpmiddelen die je door JoHo ter beschikking zijn gesteld.

 • Coaching vindt met name plaats rondom het keuzeproces bij werken, stagelopen, vrijwilligerswerk, reizen en cursussen in het buitenland. In toenemende mate zal de coaching zich ook gaan richten op studie en werk in Nederland.

Het keuze-advies is bedoeld om advies te geven bij de belangrijkste keuzevragen.

 • Keuze-advies vindt plaats in de vorm van advieswijzers en via persoonlijke keuze-adviesgesprekken.
 • Bij keuze-advies wordt er rekening gehouden met je persoonlijke situatie en word je geholpen met het maken van je keuze.
 • Een JoHo keuze-advies wordt in principe gebaseerd op de ervaringen van experts, medewerkers, donateurs of abonnees.

Advies & Coaching

Via samenvattingen & studiehulp

 • Samenvattingen (JoHo’s) geven de kern, de belangrijkste feiten, weer van een boek, een begrip of een specifiek vraagstuk.
 • Je kunt samenvattingen gebruiken om relatief snel kennis op te doen, als basis voor het maken van je eigen samenvattingen van een boek of vraagstuk, of om kennis op te frissen die je vroeger hebt opgedaan.
 • Alle JoHo samenvattingen zijn online in te zien en te gebruiken met je donateursabonnement.

JoHo Samenvattingen & studiehulp

Via vacatures, activiteiten en organisatieprofielen

 • Zowel per land/regio als per werkveld (binnen betaald werk, werkervaringsplekken, stages en vrijwilligerswerk) zijn vele vacatures en werkmogelijkheden in kaart gebracht.
 • Je vindt verkorte omschrijvingen van vacatures van honderden organisaties die jaarlijks één of meerdere vacatures in het buitenland aanbieden.
 • Je vindt er ook steeds meer organisaties-cv's van organisaties die in Nederland vacatures aanbieden.

Vacatures en de bijbehorende organisatie kun je vinden als je donateur bent met een abonnement

Vacatures & services

Via organisatieprofielen & cv's

Organisatieprofielen (cv's) geven basisinformatie over een bedrijf of instelling waarbij je een indruk krijgt van de betrokken organisatie op het vlak van internationale samenwerking en talentontwikkeling. In de cv’s vind je:

 • de producten en services van de organisatie (‘ondernemen’)
 • de inspiratiebronnen van de organisatie (‘helpen’)
 • de Internationale aspecten van de organisatie (‘reizen’)
 • de mogelijkheden om voor de organisatie in het buitenland actief te worden
 • de talent ontwikkelingsmogelijkheden binnen de organisatie (‘leren’)
 • de mogelijkheden om te solliciteren naar een baan, stage of vrijwilligerswerk bij de organisatie zelf (‘werken’)

Lees meer over de JoHo organisatie-cv’s 

 

Via trainingen

De trainingen zijn gericht op praktische vaardigheden die je helpen bij het maken van keuzes.

Lees meer over JoHo trainingen 

 

Via cv-checks & sollicitatiebrief-checks

Voor een cv- of sollicitatiebriefcheck zijn er verschillende mogelijkheden:

Lees meer bij cv-check 

Via de Expat- en Emigratie Service

De JoHo Expat- en Emigratie Service bestaat uit een viertal services: 

 • Een adres-service: JoHo fungeert als postadres voor de via JoHo lopende verzekeringen waarvoor een Nederlands postadres nodig is
 • Een advies-service: een persoonlijk adviesgesprek op kantoor Den Haag
 • Een administratie-service: ondersteuning bij administratieve zaken (denk aan Zorginstituut NL, SVB)
 • Een afsluit-service: het afsluiten van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en levensverzekeringen tegen kostprijs

De adres-service is gratis vanaf JoHo abonnement II: De overige services zijn gratis vanaf abonnement IV.

Lees meer over de JoHo Expat- en Emigratie Service