Inspireren & Zingeven

 

Tools voor wie bij JoHo aangesloten of verzekerd is

 

Tools & Inspiratie

 

Inspiratie en zingeving in je omgeving of het buitenland: thema's en startpagina's

Inspiratie en zingeving in je omgeving of het buitenland: thema's en startpagina's

 

Tools & Coaching

 

 

 

Tools & Training

 

Wat is wijsheid rond je levenskeuzes en de vaardigheid om daar mee om te gaan?

Wat is wijsheid rond je levenskeuzes en de vaardigheid om daar mee om te gaan?

Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond authenticiteit, jezelf zijn, talent, kwaliteit en zelfinzicht

Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond authenticiteit, jezelf zijn, talent, kwaliteit en zelfinzicht

Wat is wijsheid rond authenticiteit, jezelf zijn en zelfinzicht?

 

"Een wijs man zoekt het in zichzelf, de dwaas zoekt het in anderen"
    "Elke waarheid heeft vier hoeken. Als leraar zal ik je een hoek geven, het is aan jou om de andere drie te vinden"

Confucius (685–758)

"Iedereen is uniek. Iedereen heeft een aantal unieke kwaliteiten en talenten. Ook heeft iedereen zijn eigen unieke persoonlijke stijl, zeg maar de karaktereigenschappen die maken wie je bent. Authenticiteit is eigenlijk niets anders dan hier gehoor aan geven en je niet anders voor te hoeven doen dan wie je echt bent: Jezelf, gebruikmakend van al jouw unieke kwaliteiten en talenten. Toch is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Veel mensen nemen namelijk een rol aan, omdat “dit zo hoort” of om hun eigen onzekerheid te verbergen. Vaak gaat dit ten koste van hun eigen unieke ik. Dit kost vaak veel, erg veel, energie. Door te ontdekken wat je kwaliteiten en talenten zijn, en ze te gebruiken, kun je eindelijk gaan leven wie je eigenlijk bent, met veel meer gemak."

Patrick Schriel

"Je kunt tegenwoordig zoveel worden, dat ik maar gewoon blijf wie ik ben"

Loesje

'To be authentic is to be true to oneself and one's innermost possibilities and limitations. Living authentically begins with the recognition of one's personal vulnerability and mortality and with the acknowlegdement of the ultimate uncertainty of all that is known'

Emmy van Deurzen

Wie iets echt wil doen, vindt altijd een weg; wie iets niet wil doen, vindt altijd een excuus.

Constance Baker Motley (1921-2005)

Beoordeel mensen niet naar wat zij zijn, maar naar wat zij willen worden.

Fjodor Dostojewski (1821-1881)

 

Wat is wijsheid rond talent, mogelijkheden en kwaliteiten

 

Het begrijpen van je eigen denken,is het einde van al je smart.
Krishnamurti (1895-1986)
 
De grootste ontdekking van mijn generatie is dat een mens zijn leven kan veranderen, door zijn gedachten te veranderen.
William James (1842-1910)
 
Je bent wat je bent en waar je bent door je gedachten. Je kan veranderen wat je bent en waar je bent, door je gedachten te veranderen.
Zig Ziglar (1926-2012)
 
Je bent wat je gewoon bent te doen. Voortreffelijkheid is een gewoonte.
Aristoteles (384-322 v.C )
 
Beoordeel mensen niet naar wat zij zijn, maar naar wat zij willen worden.
Fjodor Dostojewski (1821-1881)
 
De gedachte manifesteert zich in het woord, het woord manifesteert zich in de daad, de daad ontwikkelt zich tot een gewoonte, en de gewoonte verhardt zich tot een karakter.
Sla dus acht op de gedachte en waar ze u brengt, en laat haar voortkomen uit liefde ontstaan uit begaanheid met alle wezens. Zoals de schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken.
Boeddha (623–543 vC)

 

Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond betrokkenheid, empathie, inlevingsvermogen en omgevingsbewustzijn

Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond betrokkenheid, empathie, inlevingsvermogen en omgevingsbewustzijn

Wat is wijsheid rond empathie, inlevingsvermogen en omgevingsbewustzijn

 

Breng onder woorden wat je echt wilt

 in de Shintoistische tempels in Japan zijn kleine houten tabletten (Ema) te koop waarop mensen hun wensen en hoop kunnen formuleren alvorens deze in de handen van de tempelgod te leggen

Japanse habit

Als je niet weet waar je heen wilt, kom je er nooit

Japans gezegde

Het zijn de verschillen die ons mooi maken

Mexicaans gezegde

Tell me and I will forget. Show me and I may remember. Involve me and I will understand. 

Chinees gezegde

"Denk vooral niet dat de taak te groot zou zijn of onze inspanningen belachelijk. Nutteloze inspanningen bestaan niet. Bedenk dat ook het zaadje van waringin in het begin niet groter is dan een koffieboon. En toch groeit daaruit een machtige en koninklijke boom wiens schaduw voor allen weldadig is"

Amadou Hampate Ba

 

 

Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond emoties, evenwichtigheid, stabiliteit en stress

Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond emoties, evenwichtigheid, stabiliteit en stress

Wat is wijsheid rond emoties, evenwichtigheid, stabiliteit en stress

 

When it is dark enough, you can see the stars.

Ralph Waldo Emerson

 

Patience is not passive waiting.
Patience is active acceptance of the process required to attain your goals and dreams.

Ray A. Davis

 

Do not be afraid to face your difficulty.
Turn toward it.
Lean into the wind. Hold your ground.

Jack Kornfield

 

You cannot find yourself till you lose yourself.

Abhijit Naskar

 

A good traveler has no fixed plans and is not intent on arriving.

Lao Tzu

 

De herberg

 

Dit mens-zijn is een soort herberg: elke dag weer nieuw bezoek.
Een vreugde, een depressie, een benauwdheid;
Een flits van inzicht komt als een onverwachte gast.

 

Verwelkom ze, ontvang ze allemaal gastvrij!
Zelfs als er een menigte verdrietigheden binnenkomt
die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat.

 

Behandel dan elke gast toch met eerbied
Misschien komt hij de hele boel ontruimen
om plaats te maken voor een nieuwe mogelijkheid...

 

Wees blij met iedereen die langs komt.
Zij zijn je stuk voor stuk gestuurd van gene zijde
om jou als raadgevers te dienen.

Rumi

Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond ervaringen, mindfulness, stappen zetten en succes

Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond ervaringen, mindfulness, stappen zetten en succes

Wat is wijsheid rond ervaringen, stappen zetten en succes

 

Alles ontwikkelt zich, komt tot bloei en vergaat

  • Waarom zou je eigenlijk nog een missie of levensvisie gaan formuleren? Alles is eindig dus waarom toch de moeite doen?
  • Waar de meeste mensen last van hebben, is de neiging om alles oneindig te willen laten zijn, terwijl dat niet zo is. In de praktijk is gebleken dat juist het denken aan het einde van je schooltijd, je eerste baan, je tweede wereldreis of je derde huwelijk, nog voordat ze voorbij zijn, ervoor kan zorgen dat je er veel meer uithaalt dan wanneer je dat niet doet.

Thich Nhat Hanh

Realistisch positivisme werkt

Realistische optimisten geloven in de overwinning en onderkennen tegelijkertijd dat de weg ernaartoe lastig is en veel energie, moeite, denkwerk, planning en tijd zal kosten. Daardoor werken ze slimmer en harder aan het behalen van doelen, wat leidt tot betere resultaten.

Ben Tiggelaar

“Patience is not passive waiting.

Patience is active acceptance of the process required to attain your goals and dreams.”

Ray A. Davis

Wat je in het verleden hebt gedaan beinvloedt niet het heden, maar wat je in het heden doet heft het verleden op en zal logisch gezien de toekomst veranderen

Paulo Coelho

Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond kennisdeling, studie en talent

Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond kennisdeling, studie en talent

Wat is wijsheid rond studie en kennisopname?

"Studeren is een vak apart, maar waar een wil is, is een weg"

Studiebol

''Wie iets echt wil doen, vindt altijd een weg; wie iets niet wil doen, vindt altijd een excuus"

Constance Baker Motley

"Het begrijpen van je eigen denken,is het einde van al je smart"

Krishnamurti

Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond keuzes maken, besluitvorming en onafhankelijkheid

Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond keuzes maken, besluitvorming en onafhankelijkheid

"Als je niet weet waar je heen wilt, kom je er nooit"

Japans gezegde

 

Heb je vaak last van keuzestress?

0 - ja
0 - nee 
0 - nu wel

Loesje

 

Het verschil tussen slecht nieuws en goed nieuws,
is de kans om bewust na te denken en keuzes te maken
over dingen die voor de meeste mensen vanzelfsprekend lijken.
(....)

 

Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen.
Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen.
Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien.
Franciscus van Assisi (1181-1226)
 
Het geheim van een krijger is dat hij gelooft zonder te geloven...
Geloven zonder meer zou hem ontslaan van het onderzoeken.
Als een krijger gelooft, doet hij dat bij wijze van keuze...

Don Juan (Carlos Castaneda)

 

Elk gedrag moet op een bepaald ogenblik
in een bepaalde levenssituatie
de beste keuze zijn geweest

(....)

 

Vrijheid is wat je doet met wat je wordt aangedaan

Jean-Paul Sartre

Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond positiviteit, optimisme en zelfbewustzijn

Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond positiviteit, optimisme en zelfbewustzijn

Wat is wijsheid rond positiviteit, optimisme en zelfbewustzijn?

 

  It always seems impossible until it’s done

Nelson Mandela 

Realistisch positivisme werkt : Realistische optimisten geloven in de overwinning en onderkennen tegelijkertijd dat de weg ernaartoe lastig is en veel energie, moeite, denkwerk, planning en tijd zal kosten. Daardoor werken ze slimmer en harder aan het behalen van doelen, wat leidt tot betere resultaten.

Ben Tiggelaar

Waardeer je leraren: Erken je invloeden --> op de derde dag van Tet, een belangrijk feest in het nieuwe maanjaar jan/feb, gaat men in Vietnam op bezoek bij een leraar van vroeger 

Vietnamees gezegde

“Because one believes in oneself, one doesn't try to convince others. Because one is content with oneself, one doesn't need others' approval. Because one accepts oneself, the whole world accepts him or her.”

Lao Tzu

Authentiek mens-zijn is een bestaan dat zich niet meer door het verleden, maar door de toekomst laat bepalen.

Martin Heidegger (1889-1976)

Houden van jezelf, oprecht zijn tegenover jezelf, vergeven van jezelf, een zijn met jezelf: dat is liefde die de wereld verandert.

Iteke Weeda

Het leven van je dromen is geen ander leven. Het is het leven dat je nu hebt, getransformeerd door jouw positiever en liefdevoller zijn.

Marianne Williamson

De Geliefde is in jou en ook in mij, zoals de kiem is in ieder zaad. We worstelen allemaal, dus laat los die zelfdunk en zoek de Geliefde in je

Kabir

Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond rechtvaardigheid en tolerantie

Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond rechtvaardigheid en tolerantie

Wat is wijsheid rond recht, onrecht, tolerantie en intolerantie?

 

"A man cannot govern a nation if he cannot govern a city; he cannot govern a city if he cannot govern a family; he cannot govern a family unless he can govern himself; and he cannot govern himself unless his passions are subject to reason"

Hugo de Groot

"In law a man is guilty when he violates the rights of others; in ethics he is guilty if he only thinks of doing so"

Immanuel Kant

"Laten we afzien van onze natuurlijke rechten ten gunste van de staat, die door zijn beschermende functie gelijkheid en vrijheid zal verenigen."

Jean-Jacques Rousseau

"Good people do not need laws to tell them to act responsibly, while bad people will find a way around the laws"

Plato

"Injustice anywhere is a threat to justice everywhere"

Martin Luther king, Jr.

"Auctoritas, non veritas facit legem" Geen enkele orde heeft een definitieve waarheidsgrond; als het erop aankomt heb je een competente autoriteit nodig om de orde te handhaven

Thomas Hobbes

 

Wat is wijsheid rond de advocatuur en de rechtspraktijk?

 

"Een echte advocaat hoort minstens eenmaal per veertien dagen te pleiten en als hij dat niet doet, verdient hij deze benaming niet. Dan is het een zakenman die toevallig rechten heeft gestudeerd (...)."

mr. H. van Son

Een advocaat is in een proces wat de kok is voor de maaltijd

Aristippos van Kyrene)

Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond zingeving, motivatie, activiteiten, werk en inzet

Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond zingeving, motivatie, activiteiten, werk en inzet

Wat is wijsheid rond zingeving, motivatie, ervaringen, activiteiten, werk en inzet

 

"De grootste fout van de mens is dat hij wil oogsten waar hij niet gezaaid heeft."

(Indira Ghandi, 1917-1984)

 

"Zij die wakker zijn, leven in een toestand van voortdurende verwondering"

Boeddha (623 – 543 v.C.)

 

Sommige mensen zijn als boze kinderen. Ze doen anderen pijn zonder het zelfs maar te merken. Boos zijn op deze ongelukkige mensen is als boos zijn op een vuur dat je heeft verbrand.

(Dalai Lama)

 

Echt belangrijke zaken werden vaak bereikt door mensen die het bleven proberen, zelfs als er geen hoop meer leek te zijn

(Dale Carnegie)

 

Wie werk als een reis beschouwt, en niet als een vakantie, zal ervaring rijker worden en niet een illusie armer

(JoHoratio)

 

Leef elke dag alsof het je laatste is. Leer elke dag alsof je eeuwig zult leven.

(Mahatma Ghandi, 1869-1948)

 

Werk je aan de baan waar je van houdt, dan levert dat meer energie op dan je vrije tijd.

(JoHoratio)

 

Succes is op weg zijn naar je droom, en genieten van de tocht

(Waarmaker)

 

"Zelf moet je fouten mogen maken en anderen moet je fouten niet te kwalijk nemen ...Ik heb zoveel geleerd van mijn fouten, dat ik overweeg er spoedig nog enkele bij te maken"

(...)

 

Klassiekers

 

Kies een baan waarvan je houdt, en je zult nooit in je leven meer een dag hoeven werken

Confucius (551 - 479 v.Chr.)

 

Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen. Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen. Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien.

- Franciscus van Assisi (1181-1226)

 

"Een goed leraar moet zowel inspireren als irriteren…"

Boeddha (623 – 543 v.C.)

JoHo: paginawijzer

 Hoe werkt het op een JoHo Tool- en Informatiepagina?

 Tools & Info

  1. Toolpagina's die je kunt inzetten voor beter, zinvoller en leuker helpen, leren, werken, reizen of emigreren.
  2. Informatiepagina's die je keuzehulp en advies geven rond producten en services binnen de World of JoHo

 

 

JoHo: concept

JoHo Missie, Visie & Concept

Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
JoHo: footprint achterlaten

To my lists & bundles

(service voor abonnes, donateurs en verzekerden)

JoHo: pagina topic
  Tools voor inspiratie en zingeving in binnen- en buitenland 