Topic

 

 Leerboek psychiatrie van Hengeveld e.a. - Boek & JoHo's

 

1 - Start
 

1 - Starten

 • Wat: Je keuzezeproces starten
 • Hoe: Keuzebesef, het besef dat je een beslissing moet gaan maken
 • Content: Titel, Uitleg, Footprints, Crossroads
  Footprints

   Footprints

  • Leave footprints on the site by adding pages to your own bundles or use the comment options
  • Check the JoHo tips and advice chapters
   
  Inloggen?

  Ben je  ingelogd als JoHo donateur dan krijg je op deze pagina toegang tot meer gerelateerde informatie.

  Ben je ingelogd als abonnee dan zie je alle gerelateerde informatie.

  Log in als je nog niet ben ingelogd.

  Topic pagina?

  Topics

  Hoe werkt het op een JoHo Topic pagina?

  • Deze pagina is opgezet aan de hand van de 10 JoHo tools.
  • De 10 JoHo tools kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke keuzes rond het onderwerp van deze pagina.
  • De 10 tools vind je in toenemende mate terug over de hele JoHo website.
  • Nog niet elke tool zal al volledig zijn gevuld, andere tools zullen nog veel in beweging zijn en een deel van de tools is exclusief beschikbaar voor donateurs en abonnees.
  • Binnen de tools vind je de content terug in verschillende vormen zoals Bundels (linkenblokken) en Chapters (Tekstblokken).

  De tools

  1. Start: kader & inhoud
  2. Orienteren: oriënteren & verkenning
  3. Kiezen: verzamelen info & keuzehulp
  4. Vergelijken: vergelijken & alternatieven
  5. Verbeteren: verbeteren & competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
  6. Voorbereiden: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
  7. Ervaren: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
  8. Inzetten: vooruithelpen & hulp -> bijvoorbeeld: hoe kan je jezelf nuttig maken?
  9. Aanschaffen: voordeel hebben & kortingen -> bijvoorbeeld: wat zijn de JoHo voordelen?
  10. Ontdekken: volgende activiteit  -> bijvoorbeeld: naar welke volgende JoHo producten. pagina's & activiteiten kan je gaan?
  JoHo website?
  JoHo website

  Hoe werkt de JoHo website?

  • De inhoud van de JoHo website staat op zodanige wijze met elkaar in verbinding dat je je eigen 'reis' kunt maken op weg naar jouw informatiebestemming. 
  • De komende jaren zal je van handvatten worden voorzien die jou in staat stellen om jouw routes te zoeken op weg naar jouw bestemmingen.
  • Of je nu op zoek bent naar een studie, artikel, vakantie, nieuwe baan of een ander leven.
  • Door kennis te delen en keuzehulp te bieden, hoopt JoHo een bijdrage te leveren aan jouw ontwikkeling en de ontwikkeling van degenen die jij nog gaat ontmoeten.

  Hoe werkt het nu in de praktijk?

  Op de JoHo website kom je de content (inhoud) in verschillende vormen tegen. De belangrijkste vormen vind je hieronder uitgelegd.

   

  Navigatiepagina's

    -  Topic: Op een Topic (verzamel) pagina vind je keuzehulp en advies over een specifiek onderwerp. Je kunt aan de hand van de tien JoHo tools op zoek gaan naar antwoorden op de basisvragen die rond dat onderwerp kunnen spelen.

  - Destination: Op een regio- of landenpagina's vind je reisinformatie en werkinformatie over een land, of een regio. Je vindt daar ook de JoHo services en producten die betrekking hebben op dat specifieke land, zoals de vacatures, het vrijwilligerswerk, de stages, de partners die JoHo donateurs voordeel geven, de reisgidsen en de verzekeringen.

  - Person: Op je My JoHo account pagina vind je o.a. de informatie over jouw verzekeringen, je donateurschap en de door jou verzamelde links.

    Organization: Op een organisatiepagina vind je profielen van organisaties met o.a. vacatures, het duurzame of faire karakter, de services, de activiteiten in het buitenland en contactgegevens.

   

  Navigatietools

  - Bundel: Verzamelingen (links) van pagina's rond een specifieke vraag of onderwerp.

  - Crossroad: Crossroads geven de belangrijkste hoofd- en zijwegen weer op het JoHo web vanaf de lokatie waar je je op dat moment bevindt.

  - Footprint: Via de 'Add to my pages' kan je pagina's toevoegen aan je eigen verzamelingen en checklists. Deze bundels met jouw bewaarde pagina's kun je vervolgens onderaan vrijwel elke pagina terugvinden als je bent ingelogd als JoHo donateur of abonnee.

  - Menu: Naast de basislinks die je onder de header kunt vinden, kan je gebruikmaken van de deelmenu's die op de meeste pagina's zijn geplaatst.

   -  Search: Zoekvelden waarmee je binnen één of meerdere paginasoorten kunt zoeken.

   

  Services & Producten

    - Shop: Shops zijn de pagina's van de vier 'webwinkels' waar je Reisartikelen, Verzekeringen, Vacatures of Studiesamenvattingen kunt vinden of bestellen.

  - Display: Pagina's voor het direct bestellen van bijvoorbeeld artikelen of  samenvattingen.

  - Job & Activity: Uitgelichte vacatures en diensten van JoHo partners, organisaties die JoHo donateurs voordeel geven en organisaties die passen bij de doelstellingen van JoHo donateurs en abonnees.

  - Chapter: Tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp.

   - Keuzehulp & Advieswijzer: Respectievelijk meer objectieve en meer subjectieve hulp bij je keuzes voor studie, werk, reis of toekomstplannen.

  - Service: Entree- & informatiepagina's die je inzicht geven in de producten en services binnen de World of JoHo en pagina's die je daar gebruik van laten maken.

   

  Lees meer over deze en de andere JoHo websites op de pagina over zoeken & websites.

  Leerboek psychiatrie van Hengeveld e.a. - Boek & JoHo's

   

   

   

   

  Crossroads

   Crossroads

  • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
  • Use the crossroads to follow a connected direction

   

  Nieuws

   Nieuws

      

  2 - Oriëntatie

  2 - Verkennen & Oriënteren

  • Wat: Je inlezen in je onderwerp, vraag of proces
  • Hoe: Keuze-acceptatie, de acceptatie van de onzekerheid dat je nog niet kunt kiezen
  • Content: Kennis, Definities, Betekenis van het onderwerp, gegevens, feitelijke kennis, omgevingsinformatie
  Tips & Advies
   
    JoHo Tips (Tickets) bestaan uit korte bullets met tips en adviezen die je helpen bij activiteiten als leren, studeren, lezen en begrijpen
   
    JoHo TentamenTickets bestaan uit korte bullets met vakgerichte tentamentips en voorbeeldvragen, zodat je weet wat en hoe je moet gaan leren en studeren.
   
  Verkennen & Oriënteren

  Leeswijzer bij Leerboek psychiatrie van Hengeveld, van Balkom

  Samenvatting

  Het leerboek psychiatrie van dr. M.W. Hengeveld geeft een uitgebreid beeld van de psychiatrische ziekteleer, met daarbij uitgezoomd alle verschillende syndromen gekoppeld aan de DSM-V criteria. Binnen de DSM-V bestaan er kernsymptomen en nevensymptomen. Tevens wordt de speciële psychiatrie besproken en rekening gehouden met de maatschappelijke aspecten van deze ziekteleer.

  Psychiatrische stoornissen gaan gepaard met een grote lijdensdruk en/of sociaal functioneren. Een patiënt met een psychiatrische stoornis heeft vaak somatische en psychische klachten tegelijkertijd. Middels verschillende kern- en facultatieve symptomen wordt een syndroomdiagnose gevormd. De anamnese bij een patiënt met psychiatrische symptomen is uitgebreider en meer gericht op de impact en beleving van de patiënt op de hiervoor genoemde functies. Het stresskwetsbaarheidsmodel kan verklaren waarom iemand wel of niet psychiatrische klachten krijgt. Deze stoornissen ontstaan door een complexe neurobiologische en psychologische interactie tussen predisponerende en uitlokkende factoren.

  In de psychiatrie is sprake van een descriptieve classificatie. In de psychiatrie spreekt men van psychiatrische stoornissen en niet van ziekten. Er bestaat het zogenaamde Biopsychosociale model, wat stelt dat ziekten worden veroorzaakt door lichamelijke, psychische en sociale factoren. Dit kan zich vervolgens uiten in disfunctioneren op lichamelijk, psychisch en sociaal terrein. Volgens de materiewetenschappelijke benadering worden psychische hoofdfuncties onderverdeeld in de trias psychica. Deze wordt vervolgens onderverdeeld in cognitieve functies (bewustzijn, aandacht, oriëntatie, waarneming, denken en geheugen), affectieve functies (emotie) en conatieve functies (psychomotoriek, motivatie en gericht gedrag). Volgens de Diagnostic and statistical manual of mental disorders, (DSM-5), zijn psychiatrische stoornissen in te delen in 17 categorieën.

  Met behulp van etiologie (oorzakelijkheid) kan de oorzaak van een stoornis begrepen en/of behandeld worden. Het gaat hierbij om de oorzaken en ontstaanswijze van een ziekte. Vaak is er sprake van etiologische heterogeniteit; een zelfde ziekte kan meerdere oorzaken hebben. Klinische heterogeniteit houdt in dat één etiologische factor betrokken kan zijn bij het ontstaan van meerdere ziekten, of dat de verschijningsvorm van een ziekte heterogeen kan zijn. De relatie tussen etiologische factoren en de uiteindelijke ziekte is een proces dat pathogenese genoemd wordt. Het stresskwetsbaarheidsmodel probeert de etiopathogenese van een bepaald syndroom beter te begrijpen. Hierbij staat kwetsbaarheid, stress en aangeboren/verworven determinanten centraal.

  Preventieve interventies zijn gericht op het voorkomen van psychiatrische stoornissen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire preventie. Primaire preventie voorkomt het ontstaan van een ziekte door het wegnemen van de oorzaken. Secundaire preventie houdt vroegtijdige opsporing en behandeling in. Er zijn vier vormen van preventie; universele, selectieve, geïndiceerde en zorggerichte preventie. Naast preventie en psycho-educatie, bestaan er psychofarmaca en niet farmacologische therapieën, zoals psychotherapie.

  Psychiatrische stoornissen komen frequent voor en zijn niet altijd duidelijk zichtbaar in de eerste lijn. Het is belangrijk om in een vroege fase deze symptomen te herkennen en om vooral bij ouderen rekening te houden met een psychiatrische stoornis bij nieuwe symptomen. Hierbij bestaan er zogenaamde multidisciplinaire samenwerkingsverbanden, die achter het functioneren van een patiënt kunnen komen. Via ketenzorg in de ziekenhuispsychiatrie wordt er transparantie bewerkstelligd.

  Kortom, psychiatrische stoornissen hebben een grote invloed op de patiënt en zijn of haar omgeving. Via vroege signalering en samenwerkingsverbanden, met daarbij de kennis van symptomen en etiologische factoren moet dit worden bewerkstelligd.

  3e druk

  De derde editie van het succesvolle (en eigenlijk enige) leerboek psychiatrie in Nederland en België is na 2005 en 2009 volledig herzien. Het aantal auteurs is verdubbeld tot ruim honderd, waarbij België nu ook ruimschoots vertegenwoordigd is. Het is aangepast aan het verplichte gebruik van de DSM-5 en veel hoofdstukken zijn volledig herschreven. Het zijn 36 hooofdstukken gewoorden, in plaats van de 28 uit de vorige druk. Een theoretische en praktische psychiatrische ziekteleer vormt de basis. Vervolgens worden vrijwel alle psychiatrische ziektebeelden met hun somatisch-organische aspecten en psychologische, psychotherapeutische en sociale dimensies inclusief behandelingen uitvoerig beschreven. Ook is er een online leeromgeving (het boek bevat een toegangscode) met interactieve casuïstiek en kennisuitbreiding. Ook de vormgeving is vernieuwd met onder andere gebruik van kleur. Met bijlagen en registers. Een uitstekend overzichtswerk voor het (post)academisch psychiatrie-onderwijs in Nederland en België.

  2e druk

  Wat zijn de veranderingen ten opzichte van de eerste druk? Een groot deel van de inhoud van het leerboek is veranderd. Bijna alle hoofdstukken zijn herschreven, beter ingedeeld en aangepast aan veranderde inzichten. Ook zijn er enkele hoofdstukken toegevoegd. Omdat de Vlaamse universiteiten het leerboek in hun medische opleidingen gebruiken, is de redactie uitgebreid met twee Vlaamse collega's en hebben diverse Vlaamse auteurs meegeschreven. In het boek is nu ook aandacht besteed aan de Belgische wetgeving en organisatie van de gezondheidszorg. De online leeromgeving die aan het leerboek is gekoppeld, is geheel nieuw. De website bevat 39 casussen die ontleend zijn aan de psychiatrische praktijk, zowel in de eerste, tweede als derde lijn. Door met deze casussen te oefenen, kan de student zijn psychiatrische kennis toetsen en wordt een brug geslagen tussen theorie en praktijk.

  Bron: https://www.tijdstroom.nl/boek/leerboek-psychiatrie

  Over het boek

  Opbouw van het boek

  • Het boek is een compleet Nederlands­talig overzichtswerk dat specifiek is ge­schre­ven voor het vak psychiatrie.

  • In vier delen - psychiatrische ziekteleer, psychiatrische stoornissen, speciële psychiatrie en maatschappelijke aspecten - behandelt het leerboek consequent alle stof.

  Gebruik van het boek

  • Het boek is geschreven voor het academische onderwijs, maar kan uiteraard ook dienen als naslagwerk in de medische wetenschap of in de praktijk. 

  Historie van het boek

  Gegevens bij de 3e druk

  • Auteurs: Hengeveld, van Balkom (redactie)

  • ISBN: 9789058982780

  • Jaar van uitgave: 2016

  • Aantal pagina's: 767 pagina's

  • Aantal hoofdstukken: 36 hoofdstukken

  • Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de voorgaande drukken: De derde editie van het Leerboek Psychiatrie in Nederland en België is na 2005 en 2009 volledig herzien. Het is aangepast aan het verplichte gebruik van de DSM-V en veel hoofdstukken zijn volledig herschreven. Het zijn 36 hooofdstukken gewoorden, in plaats van de 28 uit de vorige druk. Een theoretische en praktische psychiatrische ziekteleer vormt de basis. Vervolgens worden vrijwel alle psychiatrische ziektebeelden met hun somatisch-organische aspecten en psychologische, psychotherapeutische en sociale dimensies inclusief behandelingen uitvoerig beschreven. Het boek is een uitstekend overzichtswerk voor het werkveld psychiatrie.

  Gegevens bij de 2e druk

  • Auteurs: Hengeveld, van Balkom (redactie)

  • ISBN: 9789058981615

  • Jaar van uitgave: 2009

  • Aantal pagina's: 767 pagina's

  • Aantal hoofdstukken: 28 hoofdstukken

  • Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de voorgaande drukken: Wat zijn de veranderingen ten opzichte van de eerste druk? Bijna alle hoofdstukken zijn herschreven, beter ingedeeld en aangepast aan veranderde inzichten. Ook zijn er enkele hoofdstukken toegevoegd. In het boek is nu ook aandacht besteed aan de Belgische wetgeving en organisatie van de gezondheidszorg. De online leeromgeving die aan het leerboek is gekoppeld, is geheel nieuw. De website bevat 39 casussen die ontleend zijn aan de psychiatrische praktijk, zowel in de eerste, tweede als derde lijn. Door met deze casussen te oefenen, kan de student zijn psychiatrische kennis toetsen en wordt een brug geslagen tussen theorie en praktijk.

  Gegevens bij de 1e druk

  • Auteurs: Hengeveld, van Balkom (redactie)

  • ISBN: 9789058980762

  • Jaar van uitgave: 2005

  • Aantal pagina's: 450 pagina's

  Aansluiten bij JoHo

  Sluit je aan bij JoHo, help jezelf en steun een ander!

   

       

  3 - Selectie

  3 - Verzamelen & Selecteren

  • Wat: Selecteren van de basisinformatie om je keuzes te  kunnen maken
  • Hoe: Keuzestress, het inzicht in de verschillende keuzes
  • Content: Belangrijke vragen en antwoorden, productoverzichten, advieswijzer

   

  Selectiehulp

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Leerboek psychiatrie - Hengeveld e.a. - 3e druk

  Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 3e druk

    Online: samenvatting in chapters

  Online: samenvatting in BulletPoints

    Print: samenvatting in chapters per post

    Print: samenvatting in chapters aan de balie

  Inhoud prints

  Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

  • De geprinte samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
   • Waarom is het een speciaal medisch specialisme? - Chapter 0
   • Wat valt te verstaan onder psychopathologie? - Chapter 1
   • Hoe zit psychiatrisch onderzoek in elkaar? - Chapter 2
   • Wat houdt etiopathogenese in? - Chapter 3
   • Wat houdt epidemiologie in? - Chapter 4
   • Wat zijn gevolgen van psychiatrische diagnosen? - Chapter 5
   • Wat zijn de behandelmethoden? - Chapter 6
   • Welke cognitieve stoornissen zijn er te onderscheiden? - Chapter 7
   • Welke psychotische stoornissen zijn er te onderscheiden? - Chapter 8
   • Welke stemmingsstoornissen zijn er te onderscheiden? - Chapter 9
   • Welke depressieve stemmingsstoornissen en -vormen van suïcidaal gedrag zijn er te onderscheiden? - Chapter 10
   • Welke angst- en dwangstoornissen zijn er te onderscheiden? - Chapter 11
   • Wat zijn obsessieve compulsieve stoornissen? - Chapter 12
   • Welke stress- en aanpassingsstoornissen zijn er te onderscheiden? - Chapter 13
   • Wat zijn dissociatieve stoornissen? - Chapter 14
   • Welke stoornissen vertonen vooral lichamelijke symptomen? - Chapter 15
   • Welke eetstoornissen bestaan er? - Chapter 16
   • Wat zijn slaap-waakstoornissen? - Chapter 17
   • Waardoor worden seksuele disfuncties door gekenmerkt? - Chapter 18
   • Wat is genderdysforie? - Chapter 19
   • Welke soorten drangstoornissen zijn er te onderscheiden? - Chapter 20
   • Welke middelengerelateerde en verslavingsstoornissen zijn er te onderscheiden? - Chapter 21
   • Welke persoonlijkheidsstoornissen worden er onderscheiden? - Chapter 22
   • Wat zijn neurobiologische ontwikkelingsstoornissen bij volwassenen? - Chapter 23
   • Hoe ziet de psychiatrie er in de eerste lijn uit? - Chapter 24
   • Wat is het doel van spoedeisende psychiatrie? - Chapter 25
   • Wat houdt ziekenhuis psychiatrie in? - Chapter 26
   • Wat houdt psychiatrie peripartum in door de generaties heen? - Chapter 27
   • Wat houdt ouderen psychiatrie in? - Chapter 28
   • Wat houdt de forensische psychiatrie in? - Chapter 29
   • Wat houdt transculturele psychiatrie in? - Chapter 30
   • Wat wordt er verstaan onder psychiatrie en arbeid? - Chapter 31
   • Wat is het verband tussen psychiatrie en verstandelijke handicap? - Chapter 32
   • Waaruit bestaat de geschiedenis van de psychiatrie? - Chapter 33
   • Hoe functioneert de geestelijke gezondheidszorg? - Chapter 34
   • Hoe verhoudt zich psychiatrie tot recht? - Chapter 35
   • Hoe is de opleiding en het beroepsprofiel van een psychiater gevormd? - Chapter 36

  Samenvattingen bij de vorige druk

   JoHo WorldSupporter.org: samenvattingen bij de 2e druk

  Gerelateerde samenvattingen & studiehulp

   Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

  Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

  Aansluiten bij JoHo?

  Word JoHo abonnee!

  om samenvattingen online te gebruiken 
  & met korting in de webshop bestellen

     

  4 - Vergelijking

  4 - Vergelijken & Afwegen

  • Wat: Je keuzeproces starten
  • Hoe: Keuzevergelijking, alternatieven afwegen
  • Content: Vergelijkbare en alternatieve onderwerpen, Aanverwante producten en services
  • Relaties: Gerelateerde paginabundels
  Gerelateerde Bundels
  5 - Skills

  5 - Vaardigheden verbeteren & Talent ontwikkelen

  • Wat : Vaardigheden in huis halen
  • Hoe: Keuzeskills , verbeteren van je vaardigheden om je keuzes te maken
  • Content: Benodigde competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?

    

  6 - Voorbereiding

  6 - Voorbereiden & Checken

  • Wat: Voorbereidingen treffen om je keuze te maken en ze op te volgen
  • Hoe: Keuzevoorbereiding, maatregelen treffen, checklists afwerken
  • Content: Wat moet je doen om je goed voorbereiden voor je keuze of actie? Wat kan je doen om te oefenen of je beter voor te bereiden? Waar moet je aan denken?
  Menu: verzekeringen

     

  7 - Inspiratie

  7 - Inspireren & Samenwerken

  • Wat: Inspiratie opdoen en betrokkenheid bepalen
  • Hoe: Je keuzegeweten laten spreken, tegen je eigen lat houden, past het bij je?, voelt het goed? Haal jij, of een ander, er voldoende inspiratie vandaan?
  • Content: Hoe werkt de praktijk, wat en kan jij ervan leren? Welke ervaringen kan jij delen of zijn al gedeeld? Hoe kan jij anderen inspireren?
  Inspiratie van WorldSupporter
  Lang Leve Ryanair of zijn er Grenzen aan de Groei? - Koert Hommel
  "Doemdenken", "overdrijving", "dramatisering". Toen wetenschapper Dennis Meadows en de Club van Rome ruim 50 jaar...
  De sabbatical of het tussen'jaar': een must voor iedereen? - Koert Hommel
  Even op adem komen. Je bezinnen op wat je aan het doen bent, in je werkende leven, persoonlijk, of allebei. Je tempo...
  Wereldstage zoekt voor jou een passende stage! - Supporter of Wereldstage
  De dienstverlening van Wereldstage Curacao bestaat uit het vinden van de juiste stageplaats, het helpen invullen van...
  Fondsenwerving-Tips! - Wilde Ganzen
  Wilde Ganzen steunt Particuliere Initiatieven die gericht zijn op het bestrijden van armoede wereldwijd. De...
  Werken aan je vaardigheden en competenties én een bijdrage leveren met vrijwilligerswerk in het buitenland - Koert Hommel
  In het buitenland werken is een verrijking; je krijgt de kans je kennis uit te bouwen over hoe het is om te werken in...
  Over hoe men mij in Hong Kong tot de Islam wilde bekeren - JudithinChina
  Als je in Hong Kong de roltrap neemt die je van Central naar de Mid-Levels brengt, kom je langs een oude moskee. Toen...
  Menu: Inspiratie
  Crossroad: Partner
   
   
  Vrijwillig Wereldwijd: ervaring opdoen met jezelf en voor een ander!

      

  8 - Ervaring

  8 - Ervaren & Werken

  • Wat: Met je proces de slag gaan of werken in het kader van je proces
  • Hoe: Keuze-ervaring, de praktijk ervaren rond je keuzeprocessen, werk maken van je proces, proces maken van je werk
  • Content: Hoe kan je jezelf nuttig maken via stages of vrijwilligerswerk,Is er gerelateerd werk mogelijk,  zijn er vacaturemogelijkheden
  Ervaring opdoen & Zingevende vacatures

  JoHo Vacatureservice

  • Hieronder vind je recente & uitgelichte vacatures  betaald werk, stages & vrijwilligerswerk in het buitenland & Nederland uit de JoHo Vacatureservice.
  • Wil je reageren of solliciteren, word dan JoHo donateur en vind per land de betrokken organisatie.
  • Word JoHo abonnee als je de Vacatureservice effectief en volledig wilt gebruiken. 

  Een kleine greep uit de mogelijkheden via JoHo 
  Menu: Vacatures

    

  9 - Beslissing

  9 - Beslissen & Uitvoeren

  • Wat: Besluiten en in actie komen
  • Hoe: Keuzeproces afronden, Beslissing gevolg geven & uitvoeren
  • Content: Stappen nemen, contacten leggen, spullen aanschaffen, services afsluiten, ...
  Menu: Artikelen
  Menu: Samenvattingen
  Shop: Prijsinfo

  Prijzen & Kortingen

  • 'Price' is de reguliere prijs die altijd zichtbaar is
  • 'Member price' (indien vermeld) is de prijs voor JoHo donateurs
  • 'Your member price' is jouw prijs als donateur of abonnee (zichtbaar nadat je inlogt)
  • De kortingen voor donateurs & abonnees zijn voor online bestellingen gemiddeld 10-30%
  • De kortingen bij afhalen in de support centers zijn hoger
  • De verzendingskosten zijn voor donateurs en abonnees lager
  Shop: Kortingen

  JoHo service-abonnement kiezen

  JoHo donateur worden en service-abonnement kiezen

  • Voor samenvattingen en stages, vacatures en sollicitaties, reizen en backpacken, vrijwilligerswerk en duurzaamheid, emigratie en lang verblijf in het buitenland

  Voor JoHo donateurs

   

  10 - Evalueren

  10 - Evalueren & Vervolgen

  • Wat: Teurgkijken naar je beslissing en vooruitkijken naar het vervolg
  • Hoe: Je eigen keuze beoordelen, doorgaan naar een volgend keuzeproces gaan, beginnen aan het vervolgproces
  • Content: Naar het volgende onderwerp of naar de volgende activiteit, zoeken naar andere pagina's & activiteitengerelateerd nieuws [/content][/joho_popup]

   

   

  Zoeken

  Selecteer een willekeurig filter en klik op 'Toepassen' om het resultaat te zien