Fondsenwerving & Crowdfunding - Themabundel

  Bundel

Sluit je aan bij JoHo om te kunnen inloggen en gebruik te maken van de tools en teksten
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

  Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

  JoHo abonnement (€20,- p/j)

  • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
  • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
  • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
  • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
  • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
  • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

   of met een JoHo donateurschap

  JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

  • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
  • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
  • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
  • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

   

  Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

  De items van deze bundel
  Fondsenwerving & Crowdfunding: in buitenland en NL
  Wat is fondsenwerving?

  Wat is fondsenwerving?

  Fondsenwerving is het geheel van activiteiten dat een persoon of organisatie onderneemt om het benodigde geld te verkrijgen voor beoogde activiteiten.

  Fondsenwerving kan zichtbaar zijn, via bijvoorbeeld inzamelingen, publiekscampagnes in massamedia of social media, het aanspreken van publiek op straat, of minder zichtbaar, via bijvoorbeeld het aanschrijven van subsidies bij overheden, instellingen, beursverstrekkers of loterijen.

  Wat zijn voorbeelden van fondsenwervende activiteiten?

  Wat zijn voorbeelden van fondsenwervende activiteiten?

  • het organiseren van (aansprekende) evenementen
  • het opzetten en onderhouden van een donateursbestand
  • het houden van collectes
  • crowdfunding via social media
  • het inzamelen van geld via de persoonlijke benadering
  • het verwerven van legaten
  • het aanschrijven van beurzen
  Wat is een subsidie?

  Wat is een subsidie?

  Een subsidie is een tijdelijke bijdrage van de overheid of een niet-commerciële organisatie, bedoeld om een activiteit te kunnen starten waarvan het economische belang niet direct voor de hand ligt. Met deze financiële steun kunnen instellingen, bedrijven of soms ook individuele personen activiteiten ontwikkelen of stimuleren.

  • subsidies worden ook wel verstrekt door bedrijven of stichtingen, niet alleen door de overheid
  • subsidies vanuit de overheid worden verstrekt om activiteiten te stimuleren die de overheid in het algemeen belang waardeert, maar niet zelf wil of kan uitvoeren
  • financiële steun kan in de vorm van direct geld, maar ook in andere vormen zoals een lager belastingtarief, een garantie tot dekkins van een eventueel exploitatietekort
  • subsidies worden vrijwel altijd verstrekt voor activiteiten die op het moment van de aanvraag duidelijk omschreven staan
  • als bestuursorganen van de overheid elkaar subsidiëren wordt dat veelal medefinanciering genoemd
  Wat is een subsidieregeling?

  Wat is een subsidieregeling?

  In een subsidieregeling vind je over het algemeen de volgende zaken:

  • het doel van de subsidie: wat beoogt de subsidie te stimuleren of bereiken
  • de hoogte van de subsidie en/of eventueel subsidieplafond (maximale totale subsidie per tijdsperiode)
  • voorwaarden voor eventuele eigen bijdragen, gekoppeld aan de te verstrekken subsidie
  • periode waarin de subsidie wordt verleend c.q. de gesubsidieerde activiteiten kunnen plaatsvinden
  • de voorwaarden voor het aanvragen van de subsidie, bv. subsidabele activiteiten
  • de voorwaarden voor het verlenen van de subsidie plus eventuele weigeringsgronden (redenen waarom de subsidie niet zou kunnen worden verleend)
  • de procedure van de subsidieverlening (de uitbetaling van de gelden)
  • de wijze waarop de voor de subsidie benodigde gegevens moeten worden verstrekt
  • voorwaarden waaraan de gesubsidieerde instelling moet voldoen, bv. een bepaalde rechtsvorm
  • voorwaarden voor controle van en evaluatie op de gesubsidieerde activiteiten
  • eventuele aanvullende wetten, regels of regelingen die op de subsidie van toepassing zijn
  • inwerkingtreding en vervaldatum van de subsidie
  • toelichting op de subsidieregeling; veelal een beleidsdocument dat achtergrondinfo geeft op de doelstellingen van de subsidie
  Wat zijn aandachtspunten nadat je een fonds, beurs of subsidie toegekend hebt gekregen?

  Wat zijn aandachtspunten nadat je een fonds, beurs of subsidie toegekend hebt gekregen?

  Is een fonds, beurs of subsidie aan je toegekend, dan is er een aantal aandachtspunten:

  • zorg ervoor dat je het toekenningsbericht (brief, mail, of ander document) van de verstrekker goed documenteert; je kunt het later nog wel eens nodig hebben, het is een formeel bewijs van toekenning.
  • hou er rekening mee dat je vrijwel nooit het totale toegekende bedrag in één keer uitbetaald krijgt; meestal gebeurt dat in deelbetalingen ("tranches")
  • bij beurzen voor stage of studie in het buitenland ontvang je de eerste betaling meestal vrij kort voor vertrek
  • bij beurzen voor stage of studie in het buitenland dien je vaak nog een aantal documenten toe te sturen, zoals een kopie van je overgang naar een volgend studiejaar, een afstudeerdocument, een bewijs van toelating tot een buitenlandse onderwijsinstelling (indien nodig officieel vertaald)
  • in een aantal gevallen ontvang je een beurs- of fondscontract, dat je ondertekend moet retourneren. Daarmee verklaar je dan meestal ook akkoord te gaan met de voorwaarden van de beurs of het fonds.
  • je dient de beursverstrekker altijd op de hoogte te houden van wijzigingen in (persoonlijke) situaties die van invloed zouden kunnen zijn op de verstrekking van de financiële middelen (denk bijvoorbeeld aan studievertraging, ziekte, een verlaat vertrek naar het buitenland, etc.)
  • mocht je je inhoudelijke plannen, op basis waarvan de middelen zijn toegekend, willen of moeten wijzigen deel dit dan altijd tijdig met de verstrekker; soms wordt een plan dan opnieuw beoordeeld, soms is inhoudelijke wijziging niet mogelijk
  • check goed welke verplichtingen tot tussentijdse updates, verslagen of eindrapportage(s) er zijn, met welke deadlines. Leg tijdig contact mocht je een deadline niet denken te gaan halen.
  • naast inhoudelijke verslaglegging dien je bij vrijwel alle beurzen, fondsen en subsidies ook een financiële verslaglegging te doen; bewaar dus alle facturen en bonnetjes en hou overzichten bij van relevante kosten die je maakt. Check of er templates of formats beschikbaar zijn.
  • het niet voldoen aan de door de verstrekker inhoudelijk gestelde vereisten hoeft niet altijd te betekenen dat je een beurs of subsidie moet terugbetalen; in sommige gevallen gaat het om een 'inspanningsverplichting'. Zolang jij kan aantonen dat je serieuze pogingen hebt ondernomen om de beoogde resultaten te behalen is er niets aan de hand, krijg je ruimte om resultaten alsnog te verbeteren of dien je slechts delen van de ontvangen bedragen terug te betalen.
  Welke talenten, vaardigheden en competenties komen van pas als je een beroep wilt doen op fondsen, beurzen of andere financiering vanuit derden?

  Welke talenten, vaardigheden en competenties komen van pas als je een beroep wilt doen op fondsen, beurzen of andere financiering vanuit derden?

  • Analyseren: jezelf verdiepen in de diverse mogelijkheden, je kansen inschatten en een strategie bepalen
  • Authenticiteit: om je kansen te vergroten zal je een geloofwaardige en authentieke boodschap moeten uitstralen; zeker bijvoorbeeld bij crowdfundingcampagnes
  • Communiceren: zowel stevige mondelinge als schriftelijke vaardigheden zijn essentieel voor een nette fondsaanvraag of overtuigende campagne
  • Creatief zijn: op welke wijze weet jij je te onderscheiden van vele anderen die dezelfde financieringsbronnen aanspreken
  • Durf hebben: voldoende vaardigheden om op individuen en organisaties af te stappen en om hulp te vragen
  • Overtuigend zijn: het individu of de organisatie die je benadert overtuigen van het feit dat jij de extra financiële middelen waard bent
  • Plannen: een goed uitgewerkte strategie waarbij je in verschillende fasen de juiste (benaderings)timing hanteert is essentieel
  • Resultaatgericht zijn: al je inspanningen draaien om het eindresultaat van je fondsaanvraag of social media campagne; zonder de benodigde middelen geen activiteit in het buitenland
  • Samenwerken: hoewel je aanvraag op jouw individu is gericht moet je goed kunnen samenwerken met de organisatie die de middelen verstrekt, met ambassadeurs in je crowdfunding team
  • Zelfvertrouwen hebben: ben jij in staat om jezelf voldoende te kunnen profileren in je persoonlijke campagne
  De crossroads van deze bundel
  JoHo tools voor abonnees: adviescoaching bij fondsen, subsidies, financiering en financiële ondersteuning - Toolbundel
  Fondsenwerving & Crowdfunding - Themabundel
  JoHo tools voor abonnees: Inspireren & Zingeven - Toolbundel
  Wat zijn eerste aandachtspunten als je een beroep wilt doen op financiële steun van derden?
  Wat zijn voorbeelden van acties die je kunt ondernemen als je financiële middelen bij derden wilt ophalen?
  Hoe zet je crowdfunding campagnes in om financiering te regelen voor jouw periode in het buitenland?
  Waar let je op als je een aanvraag voor fondsen, beurzen of subsidie gaat indienen?
  Wat zijn aandachtspunten als je fondsen gaat werven of subsidies wilt aanvragen?
  JoHo tools voor abonnees: Keuzecoaching bij fondsenwerving, crowdfunding en subsidies - Toolbundel
  Fondsenwerving & Crowdfunding - Themabundel
  JoHo tools voor abonnees: Inspireren & Zingeven - Toolbundel
  Stagelopen in het buitenland: Keuzehulp - Welke opties voor financiële steun zijn er als je voor stage of studie naar het buitenland wilt?
  Welke opties voor financiële steun zijn er als je voor onderzoek naar het buitenland wilt?
  Welke opties voor financiële steun zijn er als je voor vrijwilligerswerk naar het buitenland wilt?
  Welke opties voor financiële steun zijn er als je internationaal wilt ondernemen?
  Welke opties voor financiële steun zijn er als je wilt bijdragen aan internationale samenwerking of ontwikkelingssamenwerking?
  Wat zijn aandachtspunten als je (ontwikkelings-)projecten en social businesses wilt financieren?
  Hoe stel je een begroting op voor een (studie-)beurs?
  Welke extra aandachtspunten zijn er bij het opstellen van een begroting voor een (student)beurs?
  Wat zijn extra tips en aandachtspunten als je een crowdfunding campagne wilt opstarten?
  Stages & Praktijkervaring - Themabundel
  Studie & Kennis - Themabundel
  Praktijkstage & Afstudeerstage: in Nederland
  Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een stageplaats zoekt in het buitenland of Nederland
  Stage & Praktijkervaring: betrokken topics - Themabundel
  Stage & Buitenland - Themabundel
  Stages & Co-schappen: in de gezondheidszorg in het buitenland - Bundel
  Fondsenwerving & Crowdfunding - Themabundel
  JoHo Sollicitaties: Stagelopen bij JoHo - Vacaturebundel
  JoHo Sollicitaties: Stagelopen bij JoHo - Startbundel
  JoHo: bundel begrijpen

    Hoe werkt een JoHo Bundel (pagina)

  • Bundels zijn verzamelingen (vaak links) van pagina's rond een specifieke vraag of onderwerp
  • Bundels werken als navigatietool

  Welke soorten bundels zijn er?

  Productbundels

  • Verzekeringsbundels: verzameling van content rond verzekeringsadvies of verzekeringsaanbod
  • Abonnementsbundels: verzameling van content rond advies of services voor JoHo abonnees en donateurs
  • Shopbundels: verzameling van artikelen die besteld kunnen worden

  Persoonlijke bundels

  • op vrijwel elke pagina kun je onder de 'Footprints' de 'Add to my pages' optie vinden. Daar kun je pagina's toevoegen aan je eigen verzamelingen en bundels. Deze bundels met jouw bewaarde pagina's kun je vervolgens onderaan vrijwel elke pagina terugvinden als je bent ingelogd als JoHo donateur of abonnee.

  Studiehulpbundels

  • Boekbundels: verzameling van chapters die tezamen de samenvatting van een boek vormen
  • Studiebundel: verzameling van content die hoort bij een specifiek vak of een studiefase

  Themabundel

  • Verzameling van content die behoort bij een topic en themapagina

  Toolbundel

  • Verzameling van content gericht op een specifiek proces of actie (bijvoorbeeld een vacature zoeken of een vak bestuderen)

  Toolbundel voor abonnees

  • Verzameling van content met toegang of services voor JoHo abonees
  Footprint: achterlaten
  Pagina bewaren in je bundels:

  (Service voor ingelogde JoHo donateurs)