  Chapter 

Een subsidie is een tijdelijke bijdrage van de overheid of een niet-commerciële organisatie, bedoeld om een activiteit te kunnen starten waarvan het economische belang niet direct voor de hand ligt. Met deze financiële steun kunnen instellingen, bedrijven of soms ook individuele personen activiteiten ontwikkelen of stimuleren.

  • subsidies worden ook wel verstrekt door bedrijven of stichtingen, niet alleen door de overheid
  • subsidies vanuit de overheid worden verstrekt om activiteiten te stimuleren die de overheid in het algemeen belang waardeert, maar niet zelf wil of kan uitvoeren
  • financiële steun kan in de vorm van direct geld, maar ook in andere vormen zoals een lager belastingtarief, een garantie tot dekkins van een eventueel exploitatietekort
  • subsidies worden vrijwel altijd verstrekt voor activiteiten die op het moment van de aanvraag duidelijk omschreven staan
  • als bestuursorganen van de overheid elkaar subsidiëren wordt dat veelal medefinanciering genoemd

Crossroads

 Crossroads

  • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
  • Use the crossroads to follow a connected direction

 

Footprint toevoegen
 
   
Hoe werkt een JoHo Chapter?

 JoHo chapters

Eigen aantekeningen maken?

Zichtbaar voor jezelf en bewaren zolang jij wil

Memberservice: Make personal notes

Ben je JoHo abonnee dan kun je je eigen notities maken, die vervolgens in het notitieveld  worden getoond. Deze notities zijn en blijven alleen zichtbaar voor jouzelf. Je kunt dus aantekeningen maken of bijvoorbeeld je eigen antwoorden geven op vragen