Wat is een subsidieregeling?

  Chapter 

In een subsidieregeling vind je over het algemeen de volgende zaken:

 • het doel van de subsidie: wat beoogt de subsidie te stimuleren of bereiken
 • de hoogte van de subsidie en/of eventueel subsidieplafond (maximale totale subsidie per tijdsperiode)
 • voorwaarden voor eventuele eigen bijdragen, gekoppeld aan de te verstrekken subsidie
 • periode waarin de subsidie wordt verleend c.q. de gesubsidieerde activiteiten kunnen plaatsvinden
 • de voorwaarden voor het aanvragen van de subsidie, bv. subsidabele activiteiten
 • de voorwaarden voor het verlenen van de subsidie plus eventuele weigeringsgronden (redenen waarom de subsidie niet zou kunnen worden verleend)
 • de procedure van de subsidieverlening (de uitbetaling van de gelden)
 • de wijze waarop de voor de subsidie benodigde gegevens moeten worden verstrekt
 • voorwaarden waaraan de gesubsidieerde instelling moet voldoen, bv. een bepaalde rechtsvorm
 • voorwaarden voor controle van en evaluatie op de gesubsidieerde activiteiten
 • eventuele aanvullende wetten, regels of regelingen die op de subsidie van toepassing zijn
 • inwerkingtreding en vervaldatum van de subsidie
 • toelichting op de subsidieregeling; veelal een beleidsdocument dat achtergrondinfo geeft op de doelstellingen van de subsidie

Crossroad: begrijpen

 Crossroads

 • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
 • Use the crossroads to follow a connected direction

 

JoHo & Partnernieuws

Solidariteit: keuze maken

DSW Zorgverzekeraar was al de meest klantvriendelijke zorgverzekeraar van Nederland, maar is nu ook verkozen tot het meest ontwrichtende merk - het best scorende merk in termen van ‘opschudding’ op de Nederlandse zorgverzekeringsmarkt.

Lees meer over DSW Zorgverzekeraar 

Duurzaam: keuze maken
 
Regel jij via JoHo je reis- of zorgverzekering?
 
JoHo donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen helpen niet alleen zichzelf maar ook JoHo om zijn missie en initiatieven te verwezenlijken!
 
 
 
 

Memberservice: Make personal notes

Ben je JoHo abonnee dan kun je je eigen notities maken, die vervolgens in het notitieveld  worden getoond. Deze notities zijn en blijven alleen zichtbaar voor jouzelf. Je kunt dus aantekeningen maken of bijvoorbeeld je eigen antwoorden geven op vragen

Chapter: begrijpen

 JoHo chapters

Footprint achterlaten