Opdrachten Emigratie / lang verblijf buitenland: Regelen & Regelgeving

  Bundel

De items van deze bundel
Heeft je nieuwe woonland een verdrag met Nederland gesloten?

Heeft je nieuwe woonland een verdrag met Nederland gesloten?

 • Achtergronden bij deze oefening: zie Keuzehulp

Opdracht:

 1. Zoek uit of je nieuwe woonland een verdrag met Nederland heeft gesloten in het kader van internationale ziektekosten, sociale verzekeringen en belastingen
 2. Zoek uit of je nieuwe woonland een eerste-werkdag-regeling met Nederland heeft, waardoor je (recht op) Nederlandse zorgverzekering vervalt op de eerste werkdag in het nieuwe woonland.
Op welke manier zijn de sociale voorzieningen geregeld in je nieuwe woonland?

Op welke manier zijn de sociale voorzieningen geregeld in je nieuwe woonland?

Opdracht: Onderzoek de gevolgen van je verhuizing naar het buitenland voor je sociale voorzieningen

 1. Onderzoek de gevolgen van je verhuizing voor (recht op) Nederlandse AOW (algemene ouderdomswet), Anw (algemene nabestaandenwet), AWBZ (algemene wet bijzondere ziektekosten), AKW (algemene kinderbijslagwet), ZVW (zorgverzekeringswet).
 2. Check op welke manier je nieuwe woonland deze (en evt. andere) sociale voorzieningen heeft geregeld & op welke manier je daar als buitenlander gebruik van zou kunnen maken
 3. Check de gevolgen van je verhuizing voor je pensioenregeling
 4. Zoek uit op welke manier er tussen Nederland en je nieuwe woonland afspraken zijn gemaakt over het meenemen van (Nederlandse) uitkeringen
 5. Verdiep je in (bij)verzekermogelijkheden, bijvoorbeeld voor arbeidsongeschiktheid, AOW, Anw
Wat zijn de gevolgen van je verhuizing voor je belastingplicht en andere fiscale zaken: tool?
Welke lopende verplichtingen en schulden heb je die moeten worden afgehandeld?

Welke lopende verplichtingen en schulden heb je die moeten worden afgehandeld?

 • Achtergronden bij deze oefening: zie Keuzehulp

Opdracht:

 1. Maak een lijst van resterende lopende verplichtingen en schulden; denk aan persoonlijke leningen, studieschulden, autoleningen, fiscale verplichtingen
 2. Zoek uit welke regels de diverse instanties hanteren omtrent het aflossen van deze verplichtingen als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt
 3. Maak heldere afspraken omtrent het aflossen & afhandelen van deze verplichtingen
Welke instanties en organisaties ga je op de hoogte brengen van je verhuizing naar het buitenland?

Welke instanties en organisaties ga je op de hoogte brengen van je verhuizing naar het buitenland?

 • Achtergronden bij deze oefening: zie Keuzehulp

Opdracht:

 1. Maak een (lange) lijst met instanties en organisaties die je op de hoogte moet brengen van je verhuizing naar het buitenland. Gebruik de voorbeeldlijsten in de Keuzehulp en vul aan met eigen instanties die je bv. in je internetbankieren systeem of papieren administratie achterhaalt.
 2. Noteer naast de voorkeurswijze van contact (e-mail, telefoon, brief, aangetekende breif) ook direct de contactadressen en opzegtermijnen
 3. Maak/filter een telefoonlijst voor alle contacten die per telefoon benaderbaar zijn c.q. waar het vastleggen van schriftelijk contact minder belangrijk is
 4. Bekijk per contact of het doorgeven van je nieuwe adres relevant is
 5. Maak een basis opzegtekst die je (per brief, e-mail) kunt aanvullen of wijzigen
 6. Vraag zoveel mogelijk bevestiging (per e-mail) van ontvangst als je een wijziging of opzegging doorgeeft, ook als je per telefoon contact legt
 7. Wijs in Nederland bij voorkeur een waarnemer aan, die je toestemming geeft om namens jou wijzigingen, opzeggingen en aanmeldingen door te voeren
JoHo: bundel begrijpen

  Hoe werkt een JoHo Bundel (pagina)

 • Bundels zijn verzamelingen (vaak links) van pagina's rond een specifieke vraag of onderwerp
 • Bundels werken als navigatietool

Welke soorten bundels zijn er?

Productbundels

 • Verzekeringsbundels: verzameling van content rond verzekeringsadvies of verzekeringsaanbod
 • Abonnementsbundels: verzameling van content rond advies of services voor JoHo abonnees en donateurs
 • Shopbundels: verzameling van artikelen die besteld kunnen worden

Persoonlijke bundels

 • op vrijwel elke pagina kun je onder de 'Footprints' de 'Add to my pages' optie vinden. Daar kun je pagina's toevoegen aan je eigen verzamelingen en bundels. Deze bundels met jouw bewaarde pagina's kun je vervolgens onderaan vrijwel elke pagina terugvinden als je bent ingelogd als JoHo donateur of abonnee.

Studiehulpbundels

 • Boekbundels: verzameling van chapters die tezamen de samenvatting van een boek vormen
 • Studiebundel: verzameling van content die hoort bij een specifiek vak of een studiefase

Themabundel

 • Verzameling van content die behoort bij een topic en themapagina

Toolbundel

 • Verzameling van content gericht op een specifiek proces of actie (bijvoorbeeld een vacature zoeken of een vak bestuderen)

Toolbundel voor abonnees

 • Verzameling van content met toegang of services voor JoHo abonees
Crossroad: begrijpen

 Crossroads

 • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
 • Use the crossroads to follow a connected direction

 

Footprint: achterlaten
Pagina bewaren in je bundels:

(Service voor ingelogde JoHo donateurs)

Footprint: begrijpen

 Footprints

 • Leave footprints on the site by adding pages to your own bundles or use the comment options
 • Check the JoHo tips and advice chapters