Opdrachten Emigratie / lang verblijf buitenland: Wonen & Verhuizen

  Bundel

De items van deze bundel
Welke factoren zijn voor jou van invloed op de keuze van een nieuwe woonomgeving?

Welke factoren zijn voor jou van invloed op de keuze van een nieuwe woonomgeving?

 • Achtergronden bij deze oefening: zie Keuzehulp

Opdracht: Zoek uit welke factoren in jouw situatie de keuze van je nieuwe woonlocatie beïnvloeden

 1. Heb je überhaupt een keuze, of wordt e.e.a. bijvoorbeeld via je werkgever ingevuld?
 2. Wat zijn voor- en nadelen van de verschillende woonregio's op je nieuwe bestemming? Welke bronnen zijn er om dat te achterhalen?
 3. Wat zijn de mogelijkheden om tijdelijke huisvesting te regelen, voordat je definitieve keuzes maakt?
 4. Welke woonvoorkeuren heb je zelf, en je eventuele partner of kinderen? Denk aan grotere stad, kleinere stad, dorp, maar ook aan afstanden t.o.v. centrum, scholen etc.
Welke antwoorden op welke vragen ga je zoeken om je praktisch te oriënteren op je nieuwe woonregio?
Welke faciliteiten biedt een (eventuele) werkgever om passende woonruimte te vinden?

Welke faciliteiten biedt een (eventuele) werkgever om passende woonruimte te vinden?

 • Achtergronden bij deze oefening: zie Keuzehulp

Opdracht: Word je uitgezonden door een werkgever, of heb je een baan gevonden bij een werkgever ter plaatse, ga dan nu in gesprek omtrent mogelijkheden voor woonruimte bemiddeling. Check bijvoorbeeld:

 1. Welke woonruimte hebben eerdere werknemers gehad?
 2. Zijn er bestaande contacten met makelaars of real estate agents?
 3. Zijn er mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting in bijvoorbeeld serviced apartments, voordat je definitieve woonkeuzes maakt?
Welke regelgeving is er op je nieuwe woonbestemming voor het importeren van goederen?

Welke regelgeving is er op je nieuwe woonbestemming voor het importeren van goederen?

 • Achtergronden bij deze oefening: zie Keuzehulp

Opdracht: Zoek uit welke regels je nieuwe woonland hanteert voor het importeren van goederen.

 • let op bijzondere regelingen rondom invoerrechten, accijnzen etc.
 • wat zijn voorwaarden om goederen te mogen importeren, welke documenten dien je te overleggen voordat je goederen worden vrijgegeven?
 • check extra de regelgeving rondom het meenemen van voertuigen, als je van plan bent een auto, motor of boot mee te nemen

Wat kan JoHo voor je betekenen?

Op welke manier ga je de verhuizing vormgeven?

Op welke manier ga je de verhuizing vormgeven?

 • Achtergronden bij deze oefening: zie Keuzehulp

Opdracht: Zoek uit op welke manier je de verhuizing kunt en wilt inrichten. Denk bv. aan:

 • zelf je inboedel verhuizen (binnen Europa) -> denk aan het huren van een bus, logistieke planning rondom kiezen van een vertrekdatum etc.
 • je inboedel laten verhuizen (binnen of buiten Europa) -> vindt antwoord op de vragen opgenomen bij "Waar let je op als je gebruik wilt maken van een verhuizer" in de Keuzehulp
 • check de aandachtspunten rondom het opvragen van offertes bij verhuizers -> maak een overzicht voor jouw specifieke verhuissituatie aan de hand van de aandachtspunten bij "Welke factoren zijn van invloed op de verhuiskosten" in de Keuzehulp & vraag vervolgens enkele offertes op
 • besteed aandacht aan het verzekeren van je verhuizing

Wat kan JoHo voor je betekenen?

De inboedel: wat ga je aan goederen meenemen naar het buitenland?

De inboedel: wat ga je aan goederen meenemen naar het buitenland?

 • Achtergronden bij deze oefening: zie Keuzehulp

Opdracht: Maak een overzichtslijst van goederen die wel en niet meegaan naar het buitenland

 • start tijdig & verdiep je in de afwegingen opgenomen in de Keuzehulp
 • indien van toepassing: overleg uitgangspunten met je partner en bespreek de aanpak richting je kinderen, hoe ga je (samen) bepalen wat zij wel en niet mee kunnen nemen
 • maak doorlopend selecties en registreer dat
 • maak een overzichtslijst van spullen die je wilt doneren of wilt verkopen & regel deze donatie of verkoop
 • inventariseer de mogelijkheden voor (tijdelijke) opslag van goederen die niet meegaan naar het buitenland
 • denk na over een registratie- en coderingssysteem van je goederen en dozen, zodat e.e.a. vindbaar blijft
 • heb je al inzicht in je nieuwe woonlocatie, nummer dan alle vertrekken en geef die nummers aan op de dozen met ingepakte goederen
Op welke manier ga je de goederen die meegaan naar het buitenland inpakken?

Op welke manier ga je de goederen die meegaan naar het buitenland inpakken?

 • Achtergronden bij deze oefening: zie Keuzehulp

Opdracht: Maak een persoonlijke invulling van de aandachtspunten benoemd bij "Waar let je op bij het inpakken van je inboedel" in de Keuzehulp

 • regel (al dan niet via je verhuizer) voldoende dozen & speciale verpakkingen voor kwetsbare spullen
 • start met het maken van foto's van voor jou waardevolle artikelen (bewijslast)
 • begin met de inventarisatielijst, waarop je registreert welke spullen in welke dozen gaan en codeer de dozen
 • plaats de goederen die je (tijdelijk) elders gaat opslaan apart van de goederen die meegaan naar het buitenland
Wat inventariseer je op je nieuwe woonlocatie waar je een huis gaat huren of kopen?
Welke aandachtspunten gelden voor jouw situatie waarin je van plan bent in het buitenland een huis te gaan kopen?

Welke aandachtspunten gelden voor jouw situatie waarin je van plan bent in het buitenland een huis te gaan kopen?

 • Achtergronden bij deze oefening: zie Keuzehulp

Opdracht: Vind voor jouw situatie invulling van de aandachtspunten rondom het kopen van een huis, zie de Keuzehulp

Onder andere:

 • start een onderzoek op naar de lokale huizenmarkt, inventariseer ervaringen met makelaars
 • bepaal voor jezelf welke mogelijkheden je hebt om terplekke te gaan oriënteren op woningen, of wie je kan inschakelen als "verkenner"
 • doe onderzoek naar (bij voorkeur lokale) bronnen waar huizen te koop worden aangeboden
 • onderzoek de mogelijkheden om gebruik te maken van een onderhandelaar en/of bemiddelaar die terplaatse goed is ingevoerd
 • start een traject op om financieel advies en inzicht te krijgen rondom hypotheekverstrekking op jouw nieuwe woonlocatie

Wat kan JoHo voor je betekenen?

Welke aandachtspunten gelden voor jouw situatie waarin je van plan bent in het buitenland een huis te gaan huren?

Welke aandachtspunten gelden voor jouw situatie waarin je van plan bent in het buitenland een huis te gaan huren?

 • Achtergronden bij deze oefening: zie Keuzehulp

Opdracht: Vind voor jouw situatie invulling van de aandachtspunten rondom het huren van een huis, zie de Keuzehulp

Onder andere:

 • bekijk welke mogelijkheden je huidige netwerk biedt voor het vinden van een huurhuis op je nieuwe woonlocatie: werkgever, collega's die eerder zijn uitgezonden, vrienden die al terplaatse wonen; en/of oriënteer je op lokale verhuurders
 • benader een eventuele werkgever omtrent mogelijkheden om terplaatse een huis te huren
 • besteed aandacht aan documenten die nodig zijn om een huis te kunnen huren op jouw woonlocatie
 • verdiep je in de lokale regelgeving rondom het huren van een huis en huurcontracten, óók als je gebruik maakt van een bemiddelaar

Wat kan JoHo voor je betekenen?

Wat inventariseer je als je een huis hebt gevonden dat je gaat huren of kopen?

Wat inventariseer je als je een huis hebt gevonden dat je gaat huren of kopen?

 • Achtergronden bij deze oefening: zie Keuzehulp

Opdracht: Vind voor jouw nieuwe woning invulling van de aandachtspunten opgenomen bij "Wat is handig om te inventariseren van je nieuwe woning in het buitenland", zie de Keuzehulp

 • van afmetingen van de diverse vertrekken tot beschikbare ruimte voor electrische apparaten, van aantal stopcontacten tot aansluitingen op nutsvoorzieningen en van beste locatie voor de verhuiswagen en verhuisdozen tot voorschriften van de eigenaar of gemeente
Wat wordt je plan van aanpak als je een woning in Nederland achterlaat?

Wat wordt je plan van aanpak als je een woning in Nederland achterlaat?

 • Achtergronden bij deze oefening: zie Keuzehulp

Opdracht: Vind voor jouw situatie invulling van de aandachtspunten rondom het achterlaten van een woning in Nederland, zie de Keuzehulp

Onder andere:

 • maak een lijst met voor- en nadelen rondom het aanhouden van je woning in Nederland
 • verdiep je in de regelgeving vanuit de verhuurder of hypotheekverstrekker
 • onderzoek de fiscale gevolgen rondom het aanhouden van een woning in Nederland
 • verdiep je in de regelgeving rondom uitschrijven bij de gemeente en het al dan niet mogen aanhouden van een (huur)woning in Nederland
 • verdiep je in de voor- en nadelen van het aanstellen van een onderverhuurder of het gebruik maken van regelingen rondom "huisbewaring"
 • ga je je huis onderverhuren, check dan extra de aandachtspunten rondom verhuurcontracten en het checken van huurders, zie de Keuzehulp

Wat kan JoHo voor jou betekenen?

  Wat zijn de aandachtspunten rondom het meenemen van een (huis)dier naar jouw nieuwe woonlocatie?

  Wat zijn de aandachtspunten rondom het meenemen van een (huis)dier naar jouw nieuwe woonlocatie?

  • Achtergronden bij deze oefening: zie Keuzehulp

  Opdracht: Oriënteer je op de regelgeving rondom het meenemen van huisdieren naar jouw nieuwe woonland

  • van invoerregelingen tot voorwaarden van vervoerders, van verplichte inentingen tot documentatie over je huisdier
  • besteed ook tijdig aandacht aan de praktische regelzaken; denk aan transportboxen, regelingen rondom het tijdstip van laatste maaltijd, meegeven van extra voedsel, aanlevertijden van je huisdier op de locatie van transport

  Wat kan JoHo voor je betekenen?

   

  Wat zijn de aandachtspunten rondom het meenemen van een vervoermiddel naar jouw nieuwe woonlocatie?

  Wat zijn de aandachtspunten rondom het meenemen van een vervoermiddel naar jouw nieuwe woonlocatie?

  • Achtergronden bij deze oefening: zie Keuzehulp

  Opdracht: Oriënteer je op de regelgeving rondom het meenemen van vervoermiddelen naar jouw nieuwe woonland

  • van invoerregelingen tot keuringseisen, van benodigde documenten tot internationale rij- of vaarbewijzen en van geschiktheid van je vervoermiddel op je nieuwe woonlocatie tot je vervoermiddel afmelden in Nederland

  Wat kan JoHo voor je betekenen?

  JoHo: bundel begrijpen

    Hoe werkt een JoHo Bundel (pagina)

  • Bundels zijn verzamelingen (vaak links) van pagina's rond een specifieke vraag of onderwerp
  • Bundels werken als navigatietool

  Welke soorten bundels zijn er?

  Productbundels

  • Verzekeringsbundels: verzameling van content rond verzekeringsadvies of verzekeringsaanbod
  • Abonnementsbundels: verzameling van content rond advies of services voor JoHo abonnees en donateurs
  • Shopbundels: verzameling van artikelen die besteld kunnen worden

  Persoonlijke bundels

  • op vrijwel elke pagina kun je onder de 'Footprints' de 'Add to my pages' optie vinden. Daar kun je pagina's toevoegen aan je eigen verzamelingen en bundels. Deze bundels met jouw bewaarde pagina's kun je vervolgens onderaan vrijwel elke pagina terugvinden als je bent ingelogd als JoHo donateur of abonnee.

  Studiehulpbundels

  • Boekbundels: verzameling van chapters die tezamen de samenvatting van een boek vormen
  • Studiebundel: verzameling van content die hoort bij een specifiek vak of een studiefase

  Themabundel

  • Verzameling van content die behoort bij een topic en themapagina

  Toolbundel

  • Verzameling van content gericht op een specifiek proces of actie (bijvoorbeeld een vacature zoeken of een vak bestuderen)

  Toolbundel voor abonnees

  • Verzameling van content met toegang of services voor JoHo abonees
  Crossroad: begrijpen

   Crossroads

  • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
  • Use the crossroads to follow a connected direction

   

  Footprint: achterlaten
  Pagina bewaren in je bundels:

  (Service voor ingelogde JoHo donateurs)

  Footprint: begrijpen

   Footprints

  • Leave footprints on the site by adding pages to your own bundles or use the comment options
  • Check the JoHo tips and advice chapters