Online tools: coaching, advies en keuzehulp

Tools voor wie bij JoHo aangesloten of verzekerd is

 

Tools & Coaching

 

Tools

 

JoHo Tools bestaan uit inspiratiebronnen en hulpmiddelen voor je studie, stage, reizen, vrijwilligerswerk, baan en vertrek naar het buitenland, ter ondersteuning van je persoonlijke ontwikkeling, en voor een bijdrage aan een zinvol leven en een tolerante duurzame wereld.

 

Wat zijn de tools voor coaching en advies?

Wat zijn de tools voor coaching en advies?

Wat zijn coachingtools en advieswijzers?

 • De advies- en coachingtools zijn bedoeld om advies en sturing te geven bij een aantal belangrijke keuzevragen die spelen in je lerende, werkende en reizende leven.
 • Met deze tools word je in staat gesteld om een eerste keuzes te maken, en om later meer en lastiger keuzes te maken.
 • Daarnaast zijn er adviestools die helpen bij je voorbereidingen en de verbetering van je vaardigheden.

In welke vorm vindt de coaching en het advies plaats?

 • Advies vindt plaats in de vorm van online adviestools en advieswijzers en via persoonlijke keuze-advies (coaching) gesprekken.
 • Bij het verstrekken van advies wordt rekening gehouden met de persoonlijke situatie van degene die voor de keuze komt te staan, dan wel wordt er vanuit JoHo een voorkeur uitgesproken voor een bepaalde keuze.
 • Advies- of coachingtools worden gebaseerd op de ervaringen van experts, medewerkers, donateurs en abonnees.On

Hoe maak je gebruik van de coachingtools en advieswijzers?

Hoe werken de persoonlijk adviesafspraken en de coachingsgesprekken?

 • Persoonlijk keuze-advies is mogelijk tijdens JoHo dagen en op afspraak (indien vermeld).
 • Bij adviesgesprekken wordt er vanuit gegaan dat je de beschikbare keuzetools al hebt gebruikt en je keuzemogelijkheden hebt beperkt tot een aantal concrete mogelijkheden.

Betrokken onderwerpen

 • Studievaardigheden:  Persoonlijk advies over het gebruik van studietools en studiematerialen
 • Competenties: Persoonlijk advies over je persoonlijk ontwikkelingsstraject
 • Vacatures: Persoonlijk advies over je vacaturekeuze in het buitenland
 • Sollicitatievaardigheden: Persoonlijk advies over je sollicitatievaardigheden
 • Gap Year: Persoonlijk advies over de keuzes voor je activiteiten of tussenjaar n het buitenland
 • Wereldreis & Lang Weg: Persoonlijk advies over je keuze van je ‘wereldreis’-routes:
 • BuitenlandZaken & Emigratie: Persoonlijk advies over administratieve en verzekeringsaangelegenheden bij kort, lang of definitief vertrek naar het buitenland

Afspraak maken

Wat zijn de tools voor coaching en keuzehulp?

Wat zijn de tools voor coaching en keuzehulp?

Waarom coaching bij je keuzes?

 • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
 • De kerngedachte is dat zingeving en ontwikkeling leiden tot een tevreden mens en maatschappij, met een positief effect op degenen die daar nog naar op zoek zijn, of het nodig hebben.
 • JoHo stelt daarbij tools ter beschikking die jou stimuleren je te blijven ontwikkelen en op zoek te gaan naar nieuwe ervaringen. Tools die jou helpen steeds betere keuzes te maken en die passen bij jouw eigen ontwikkeling en ervaringen.

Hoe zijn de coachingtools op het vlak keuzehulp vormgegeven?

De coachingtools op het vlak van keuzehulp zijn verdeeld over:

Inspiratietools

 • Concrete voorbeelden en mogelijkheden ter inspiratie en oriëntatie.

Checktools

 • Checklists en controlelijsten die als hulpmiddel dienen om het totale keuzeproces goed te kunnen doorlopen.

Keuzetools

 • De belangrijkste keuzevragen met mogelijke antwoorden zonder direct tot persoonlijk advies over te gaan.

 

Wat is de kern van keuzehulp en keuzecoaching?

 • Als je voor een keuze komt te staan, dan moet je vaak eerst een paar andere vragen beantwoorden voordat je tot de keuze kan overgaan. Deze keuzevragen en antwoorden zijn een soort deelvragen bij jouw hoofdvraag.
 • Bijvoorbeeld om de vraag “Wat moet ik meenemen op reis?” te kunnen beantwoorden, ga je eerst bij jezelf na hoe lang je weg gaat, wat je bestemming is, welk vervoersmiddel je gaat gebruiken, waar je gaat verblijven e.d.
 • Om de vraag “Welke baan of stage zal ik zoeken?” te kunnen beantwoorden, ga je eerst bij jezelf na wat voor werkzaamheden je wilt gaan doen, in welke sector je wilt werken, of je over voldoende vaardigheden beschikt om de werkzaamheden uit te kunnen voeren en hoe je die baan of stage zou kunnen krijgen.
 • De JoHo coachingtools staan je bij om antwoorden te vinden op de belangrijkste vragen rond je lerende,  werkende, reizende en/of zingevende leven

Wat zijn de meest gebruike keuzekits?

Welke JoHo tools kan je nog meer gebruiken bij het maken van je keuzes?

Studiehulptools

 • Samenvattingen (JoHo’s) geven de kern, de belangrijkste feiten, weer van een boek, een begrip of een specifiek vraagstuk.
 • Je kunt samenvattingen gebruiken om relatief snel kennis op te doen, als basis voor het maken van je eigen samenvattingen van een boek of vraagstuk, of om kennis op te frissen die je vroeger hebt opgedaan.

Vacaturetools

 • De vacaturetools zijn bedoeld om inspiratie op te doen, ideeen te genereren, inzicht te verkrijgen en keuzes te maken die leiden tot jouw droombaan of het vervullen van je passie.
 • Via de vacaturetools kan je ook direct  in contact komen met duurzame en ideeele organisaties  in het buitenland die op zoek zijn naar stagiairs, virjwilligers of betaalde krachten

Emigratietools

 • Via verschillende services krijg je coaching en keuzehulp bij je langdurige vertrek naar het buitenland

Hoe kan je je aanmelden als je nog niet bij JoHo bent aangesloten?

 

The world of JoHo footer met landenkaart

Tools & Thema's

 

JoHo Tools: startpagina's I

JoHo Tools: startpagina's I

 

Tools & Activiteiten in het buitenland

 

 

Tools & Training

 

Toolshops: Trainingen & Voorbereidingen

Toolshops: Trainingen & Voorbereidingen

JoHo: paginawijzer

 Hoe werkt het op een JoHo Tool- en Informatiepagina?

 Tools & Info

 1. Toolpagina's die je kunt inzetten voor beter, zinvoller en leuker helpen, leren, werken, reizen of emigreren.
 2. Informatiepagina's die je keuzehulp en advies geven rond producten en services binnen de World of JoHo

 

 

JoHo: concept

JoHo Missie, Visie & Concept

Missie & Visie

 • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
 • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

Concept

 • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
 • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
 • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
JoHo: footprint achterlaten

To my lists & bundles

(service voor abonnes, donateurs en verzekerden)

JoHo: pagina topic
Online tools: coaching, advies en keuzehulp: tools voor wie bij JoHo aangesloten of verzekerd is