Wonen in het buitenland & Emigratie

 

Startpagina's en tools voor een bestaan als emigrant, expat, nomad of wereldburger

 

JoHo: crossroad via bundel
JoHo: aanmelding checken

My JoHo level (membership)

[current-user:field-abonnementsvorm].

 

Tools & Inspiratie

 

Emigratie & Lang verblijf in buitenland: thema's en startpagina's

Emigratie & Lang verblijf in buitenland: thema's en startpagina's

 

Tools & Checklists

 

Actielijsten en checklists ter voorbereiding op wonen in het buitenland of emigratie

Actielijsten en checklists ter voorbereiding op wonen in het buitenland of emigratie

Checklist Oriëntatie op lang verblijf in het buitenland of emigratie

Checklist Oriëntatie op lang verblijf in het buitenland of emigratie

 

  Ervaringen bijhouden

  emigratie dagboek / blog / website starten (tip: maak gratis persoonlijk blogmagazine op JoHo's platform World Supporter)

  • voor het vastleggen van hetgeen je meemaakt
  • als naslag document in tijden van heimwee
  • voor kennisoverdracht aan toekomstige emigranten
  • kies een platform met voldoende bereik en waar andere emigranten actief zijn
  • nuttig in het oriëntatie- en regelproces maar ook leuk om later op terug te kijken
  • maak af en toe een backup

   probeer het moment terug te halen waarop je voor het allereerst na begon te denken over de droom van een lang verblijf in het buitenland. Schrijf dat moment op en bewaar het.

  Motieven

   stel het hoofddoel voor jou (+ evt. partner en evt. kinderen) van het lange verblijf in het buitenland c.q. de emigratie vast: wat wil je er in de kern mee bereiken?

   alle onderliggende motieven voor jou (+ evt. partner en evt. kinderen) in kaart brengen om wel of niet te emigreren in kaart brengen

    geef aan al je vertrek-motieven een waarde en rangschik je motieven naar die waardes

  zelfinzicht vergroten: breng tevens je competenties (+partner) in kaart, sterke en minder sterke karaktereigenschappen, mogelijke (persoonlijke) struikelblokken tijdens het emigratieproces, doe een test omtrent interculturele communicatievaardigheden

  inplannen van bezoek aan emigratie beurzen of themadagen

  abonnement nemen op emigratie magazines en nieuwsbrieven

  aanmelden bij emigratie fora

  persoonlijke score checken op de lijst met kernvoorwaarden om een emigratie te laten slagen

  checken van de aandachtspunten om te achterhalen welk type emigrant je bent/jullie zijn

  Oriëntatie op bestemming(en) of woonregio's

  starten met oriëntatie op mogelijke bestemmingen, voor- & tegens op een rij zetten

  doorspitten van guide books, websites, tv programma's, online communities

  uitzoeken van push en pull factoren van deze bestemmingen

  checken of er speciale migranten(vestigings)programma's en zo ja wat houdt dit in

  verdiepen in immigratiebeleid van de voorkeursbestemmingen; speciale regelingen, voordelen, belemmeringen

  verdiepen in taal & cultuur; in welke mate is een vloeiende beheersing van bijvoorbeeld de taal op bestemming noodzakelijk (en haalbaar?) om er te leven en werken

  verdiepen in achterliggende bestemmingscontext als gezondheidszorg, veiligheid en criminaliteit

  contact leggen met expats die al terplekke wonen en werken; checken of ze openstaan voor het beantwoorden van vragen

  Tips:

  • gebruik de voorbeelden van push en pull factoren
  • gebruik de checklist hoe vorm je je een beeld van het leven in je mogelijke nieuwe woonomgeving

  Periodieke meetings

  inplannen van regelmatig overleg met alle mede-emigranten (c.q. gezinsleden)

  samen bekijken en bespreken van de opties, voor- en nadelen, haalbaarheden

  bespreekbaar maken van de plannen; met respect voor positieve en negatieve gevoelens van anderen: liever niet bagatelliseren of onderdrukken of romantiseren

  Tips:

  • leg e.e.a. zoveel mogelijk schriftelijk vast (nuttig gedurende het proces en leuk om later op terug te kijken)
  • betrek (zeker je oudere) kinderen tijdig in het oriëntatieproces; je jongere kinderen zodra de kernbeslissing is genomen
  • gebruik de checklists voor emigreren met kinderen

  Taakplanning

  emigratie plan van aanpak maken

  Tips

  • gebruik de checklists en maak subtaken per item + een prioriteitstelling
  • beschrijf duidelijk wie wat doet + evt. deadlines; betrek daarin zo veel mogelijk alle gezinsleden
  • hou het wel flexibel; je taakplanning is een richtlijn waar je ongetwijfeld ook van af zal wijken afhankelijk van ontwikkelingen en nieuwe inzichten

  Oriëntatietrip

  optie onderzoeken van een oriëntatietrip (verkenningstrips)

  Tips

  • toeristische locaties: plan deze bij voorkeur in een laagseizoen
  • maak veel foto's en aantekeningen tijdens de trip
  • gebruik de checklist met aandachtspunten bij het maken van een oriëntatiereis

  Begroting

  overzicht maken van te verwachten uitgaven rondom de emigratie zelf

  overzicht maken van te verwachten inkomsten en dagelijkse woon- en leefkosten in je nieuwe thuisland

  Tips

  • gebruik de tips en voorbeelden van te verwachten kosten

  Kernbeslissing

  afweging maken van inkomsten vs. eenmalige (emigratie) kosten en terugkerende woon- en leefkosten

  afweging maken van visumkansen

  afweging maken rondom het vinden van werk, passend onderwijs, kinderopvang en dagbesteding partner

  emotionele afweging maken, met aandacht voor taal & cultuur, heimwee, missen van familie

  afweging maken van alle gezinsleden benoemde voor- en nadelen

  in kaart brengen wat geregeld/helderder moet worden om een definitieve go/no-go te kunnen geven

  maken van een positief, neutraal en negatief scenario + plan van aanpak / gevolgen / "exit-strategie" in alle scenario's

  beslissing nemen: go / no-go

  Vertrekperiode

  bepalen van een haalbaar vertrekmoment

  lijst met factoren maken die invloed hebben op vertrekmoment

  • denk o.a. aan koop/verkoop woning, werkgever(s), scholing, tariefstelling vliegtickets, visa, procedures rondom inentingen/gezondheid (zie elders), tijd voor afronding takenlijst, ruimte voor afscheid

  Buitenstaander & sparringpartner

  regelen van een sparringpartner die je betrekt bij voorbereiding & die proces bewaakt

  shortlist maken, op basis van voorkeur, gesprekken aangaan op volgorde van voorkeur

  contact leggen met iemand die je goed vertrouwt,  kritisch genoeg is, kan motiveren en tegengas durft te geven

  deze persoon formeel machtigen als "zaakbehartiger"; bv. documenten voor je regelen na emigratie, belastingdienst

  Beslissing delen

  beslissing delen met je directe kring: mensen die het dichtst bij je staan

  Tips

  • geef ruimte aan allerlei soorten reacties en emoties
  • ga jezelf niet verdedigen
  • overweeg om een centraal informatiemoment te organiseren
  • gebruik de lijst met tips hoe je omgaat met mogelijk negatieve reacties van anderen

  Tip

  • Spits de checklists toe op jouw persoonlijke situatie door online aantekeningen te maken.
  • Maak een printje van alle Lang verblijf buitenland & Emigratie Checklists, markeer gedane zaken en voeg handmatig persoonlijke to do's toe.
  • Maak optimaal gebruik van de Lang verblijf buitenland & Emigratie Checklists! Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de "Checklists Lang verblijf buitenland en emigratie pagina  als navigatie-instrument.
  Checklist voor je bestemming, woonlocatie en woonruimte bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

  Checklist voor je bestemming, woonlocatie en woonruimte bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

  Oriëntatie

  basisoriëntatie starten met betrekking tot een nieuwe woonomgeving

  shortlist maken van eisen en wensen

  inplannen van een oriëntatie trip / verkennningsreis - waar haalbaar; zie elders voor aandachtspunten

  inventariseren van woonopties voor eventuele achterblijvende kinderen: eigen woning, internaat, familie etc.

  gebruik maken van de Keuzehulp "Oriëntatie op een nieuwe woonomgeving" (zie Crossroads: Topic pagina Woonruimte & Huis)

  Woning in buitenland

  afweging maken: huren, direct kopen of eerst tijdelijk huren

  ervaringen inventariseren (positief, neutraal, negatief) van andere buitenlanders/Nederlanders in je nieuwe woonomgeving

  inventarisatie maken van makelaars of verhuurders die voldoende ervaring hebben met verhuur of verkoop aan buitenlanders

  minimum eisen én een maximum budget bepalen voor een nieuwe woning (handig tijdens het zoeken van woonruimte)

  contact leggen met een gespecialiseerd bureau of juridisch adviseur over alle wettelijke regelingen rondom het aankopen van een woning als (buitenlands) particulier; denk bv. ook aan eigendomsrecht, grond, erfpacht, recht van overpad etc.

  in kaart brengen van en grip krijgen op alle stappen/fasen in het aankoop- of huurproces en de logische volgorde daarvan;

  foto's maken van de nieuwe koop- of huurwoning en lijst opstellen van de staat van aanwezige c.q. over te nemen goederen

  laten onderzoeken van de staat van je koopwoning (voordat je tot koop overgaat!)

  inzicht krijgen in c.q. deskundigheid inhuren bij het proces rondom de koop- of huurcontracten

  inhuren van een gespecialiseerde lokaal goed ingevoerde onderhandelaar als je tot aankoop van een woning wilt overgaan

  inhuren van een financieel en fiscaal adviseur die de lokale wetgeving goed kent als je tot aankoop van een woning wilt overgaan

  tijdig! regelen van alle benodigde documentatie rondom de hypotheek als je die gaat afsluiten bij de aankoop van een woning

  laten aansluiten van voorzieningen door nutsbedrijven; liefst 24-48 uur voor aankomst

  bouwkundig en taxatie rapport laten opstellen voor aankoop van een woning (staat huis, gebreken, verbouwingsmogelijkheden

   uitzoeken en regelen van de diverse ict-voorzieningen: internet, telefonie, tv/kabel/satelliet (ook desgewenst: Nederlandse radio/televisie)

  verzekeringen en veiligheidsmaatregelen regelen; expathuizen zijn soms een extra gewild target

  gebruik maken van de Keuzehulp "Huren of kopen van een huis" (zie Crossroads: Topic pagina Woonruimte & Huis)

  Woning in Nederland

  voorbereiden van de beslissing: verkopen, onderverhuren, in beheer geven of (tijdelijk) leeg laten staan

  bij beëindigen van huur: uitzoeken in welke (originele) staat je de woning moet opleveren en welke eventuele klussen daar uit voort komen (denk aan terugkrijgen van openstaande borg)

  tijdstip afspreken voor het afsluiten van nutsvoorzieningen in je huur- of koopwoning: niet te vroeg (hou rekening met verhuisdag etc.) en niet te laat (onnodige lasten)

  eventueel gebruik maken van een intermediair als je je woning gaat verhuren

  contact opnemen met Belastingdienst Particulieren/Buitenland als je je woning in Nederland aanhoudt

  gebruik maken van de Keuzehulp "Zoeken van een huurder" en "Opstellen van een huurcontract" (zie Crossroads: Topic pagina Woonruimte & Huis)

  Checklist Regelgeving bij lang verblijf in het buitenland & emigratie

  Checklist Regelgeving bij lang verblijf in het buitenland & emigratie

  Oriëntatie

  uitzoeken of er verdragen zijn gesloten tussen Nederland en je nieuwe woonland (denk aan sociale zekerheid, uitkeringen; zie ook Checklist Sociale voorzieningen)

  basiskennis opdoen over de in je nieuwe woonland geldende wetten & regels (schaf bijvoorbeeld een landspecifiek handboek aan als dat verkrijgbaar is)

  verdiepen in gedrag, gewoonten en cultuur, respect voor autoriteiten, aan- en verkoop van onroerend goed, welke goederen mag je wel en niet importeren, etc.

  juridische geldigheid uitzoeken van contracten en akten die je in Nederland had (testament, euthanasie verklaring, samenlevingscontract, donorcodicil etc.)

  verdiepen in regelingen voor het wel of niet mogen meenemen van Nederlandse uitkeringen

  verdiepen in de sociale voorzieningen ("social security") in je nieuwe woonland (ziekte, uitkeringen, arbeidsongeschiktheid, gezondheidszorg, toeslagen)

  kennis opdoen of verdiepen over wet- en regelgeving omtrent trouwen, scheiden, ziek zijn, overlijden of kinderen krijgen in het buitenland

  procedures uitzoeken rondom uitschrijven auto in Nederland en importeren+inschrijven op je nieuwe woonbestemming, wegenbelasting, kentekenplaten, parkeervergunning, overzetten rijbewijs (opnieuw examen?), lokale verkeersregels etc.

  kennis opdoen over behoud of verlies van Nederlandse nationaliteit, tijdig verlengen van paspoort, stemmen in het buitenland

  Uitschrijven

  aandachtspunten lezen omtrent uitschrijven uit de Basisregistratie Personen

  tijdig uitschrijven bij je woongemeente: 1 tot 5 dagen voor vertrek uit Nederland

  afmelden kenteken auto (Rijksdienst voor wegverkeer) en verrekenen motorrijtuigenbelasting

  Checklist voor je verhuizing bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

  Checklist voor je verhuizing bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

  Verhuisoffertes & verhuizer

  basislijst maken die je aan verschillende verhuizers voor kan leggen (bevordert vergelijkbaarheid)

  frequentie checken van verhuistransport naar je nieuwe woonland (combineren van ladingen)

  ervaringen zoeken van eerdere emigranten die verhuisden naar je woonland

   check (nogmaals) de aandachtspunten rondom het opvragen van verhuisoffertes (zie Topic pagina)

   afwegingen maken rondom de factoren die van invloed zijn op de verhuiskosten (zie Topic pagina)

  benaderen van meerdere verhuizers met basislijst

  vergelijken van ontvangen verhuisoffertes en definitieve keuze maken voor verhuizer

  uitzoeken/regelen van een transportverzekering

  Inboedel

  tijdig starten met uitzoeken, opruimen, weggooien, weggeven; betrek daar je kinderen bij voor wat betreft hun eigen spullen

  teruggeven van spullen die je van anderen hebt geleend

  uitzoeken van de mogelijkheid voor tijdelijke opslag van achterblijvende inboedel

  uitzoeken of er eventuele importbelasting geldt op spullen die je mee wilt nemen

  spullen die nog in goede staat zijn naar kringloopwinkel brengen

  terugbrengen of terugkrijgen van uitgeleende spullen

  inventarislijst maken (per ruimte) van alle spullen die je mee gaat nemen; foto's maken van (de staat van) waardevolle spullen

  bruikbaarheid checken van electrische apparatuur op je nieuwe woonlocatie

  markeren van verhuisdozen: wat zit er in en waar moet het op de nieuwe locatie naar toe

  als je je woning in Nederland gaat verhuren: lijst maken van wat nieuwe huurders aan inboedel kunnen overnemen

  gebruik maken van de Inboedel tips en adviezen (zie Topic pagina)

  gebruik maken van de aandachtspunten bij Waar let je op bij het inpakken van je inboedel (zie Topic pagina)

  Auto

  tijdig regelen van benodigde sticker(s) en vignetten

  tijdig regelen van verplichte of handige accesoires: verdiep je in de regelgeving van je nieuwe woonland; bv. gevarendriehoek, reserveband, veiligheidshesjes voor alle inzittenden, ehbo-kit, reserve-bril/contactlenzen, extra zonnebril

  reserve-sleutel opzoeken en op een plek bewaren waar je eenvoudig bij kunt (dus niet in de inboedelcontainer!)

  tijdig regelen van benodigde uitvoer- en invoerdocumenten (zie Topic pagina Visa & Documenten)

  ben je toch met dit onderwerp bezig, verdiep je dan ook meteen even in de verkeersregels van je nieuwe woonland

  Huisdieren

  tijdig uitzoeken van vereisten, vergunningen en benodigde documenten in je nieuwe woonland als je een huisdier mee wilt nemen: o.a.

  • inentingen regelen
  • chip regelen
  • invoervergunningen regelen
  • quarantaine mogelijkheden uitzoeken en aanvragen
  • uitzoeken of exportcertificering nodig is
  • uitzoeken of bloedafname en -onderzoek nodig is (gekoppeld aan bepaalde vaccinaties)
  • je huisdier indien nodig ontwormen of een vlooienbehandeling geven

  uitzoeken of je huisdier in de cabine mee mag reizen of in het ruim wordt vervoerd

  evt. regelen van een reistas of (gecertificeerde) kennel

  checken van aanvullende regelingen van je vervoerder (bv. luchtvaartmaatschappij)

   dierenpaspoort (gezondheidspaspoort) en medisch dossier voor je huisdier(en) opvragen; eventueel laten vertalen en/of legalisatie aanvragen (= officieel maken van het paspoort en/of dossier)

  check (nogmaals) de aandachtspunten rondom Verhuizen met dieren (zie Topic pagina)

  Checklist Sociale voorzieningen, toeslagen en uitkeringen bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

  Checklist Sociale voorzieningen, toeslagen en uitkeringen bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

  Sociale voorzieningen

  checken of je recht op Nederlandse volksverzekeringen gaat vervallen, of dat je juist verplicht verzekerd blijft voor deze verzekeringen

  uitzoeken welke sociale voorzieningen er in je nieuwe woon- & werkland zijn (werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid, pensioenopbouw, nabestaanden/wezen uitkeringen)

  checken of je nieuwe woonland een socialezekerheidsverdrag heeft met Nederland; zo ja uitzoeken wat dat verdrag inhoudt (werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid)

  advies vragen aan JoHo over bijverzekermogelijkheden (ongevallen, arbeidsongeschiktheid); lees de voorwaarden omtrent eventuele uitsluitingen

  Toeslagen & uitkeringen

  verdiepen in de Wet Beperking Export Uitkeringen (Wet BEU) als die van toepassing is tussen Nederland en je nieuwe woonland

  uitzoeken of je recht houdt op toeslagen en uitkeringen (zeker als je nog economisch verbonden blijft met Nederland, via werk of uitkering)

  tijdig stopzetten toeslagen als je al weet dat het recht daarop gaat vervallen (zorg, huur, kinderopvang); voorkom latere terugvorderingen

  advies vragen aan JoHo over de gevolgen voor je AOW opbouw c.q. uitkering

  uitzoeken of je je bestaande pensioenregeling over kan dragen aan een buitenlandse verzekeraar (voor- en nadelen)

  advies vragen aan JoHo over de gevolgen voor je pensioen opbouw en of je eventueel aanvullend pensioen moet opbouwen  

  uitzoeken wat de gevolgen zijn voor nabestaanden en wezenuitkeringen; advies vragen aan JoHo over vrijwillig verzekeren

  uitzoeken binnen welke voorwaarden je naar het buitenland mag als je een WW of bijstandsuitkering ontvangt

  tijdig aanvragen van je AOW pensioen vanuit het buitenland (1 jaar voor je pensioenleeftijd)

  opgeven van toekomstig correspondentie-adres bij relevante instanties

  Checklist Belastingen & Fiscale Zaken bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

  Checklist Belastingen & Fiscale Zaken bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

  Oriëntatie

  uitzoeken of er een belastingverdrag geldt tussen Nederland en je nieuwe woonland en wat daarvan de gevolgen zijn

  contact opnemen met Belastingdienst om te kijken of en zo ja welke belastingzaken voor vertrek moeten worden afgehandeld (daarnaast gaat er bij uitschrijven bij gemeente in Nederland automatisch een bericht naar de Belastingdienst, maar dit is kort voor vertrek)

  uitzoeken of je in Nederland nog belastingplichtig blijft (bv. vanwege inkomsten uit werk, pensioen of woning)

  uitzoeken of je recht behoudt op hypotheekrenteaftrek (als je in Nederland een woning aanhoudt)

  uitzoeken of je in aanmerking komt voor vergoeding van extra-territoriale kosten (als je wordt uitgezonden)

  advies vragen aan fiscaal adviseur omtrent voor- en nadelen van "salary split" (arbeidsinkomsten verdelen over meerdere landen)

  opgeven van een toekomstig correspondentie-adres in Nederland

  aanwijzen van een gemachtigde die je belastingzaken kan afhandelen

  Belastingaangifte

  afhandelen van openstaande belastingzaken (bv. openstaande premies betalen of ontvangen)

  oriënteren op M-biljet (in jaar van emigratie kan je niet digitaal aangifte doen, alleen via M-biljet)

  verzamelen van inkomens-/vermogensgegevens in verband met opstellen M-biljet inkomstenbelasting (periode 1 januari tot vertrekdatum)

  basiskennis opdoen omtrent conserverende aanslag

  advies vragen aan fiscaal adviseur over voor- en nadelen van fiscaal partnerschap als je in het buitenland gaat wonen

  Overige verplichtingen

  uitzoeken van voorwaarden bij vertrek naar het buitenland rondom aflossen van persoonlijke leningen, studieschulden en andere schulden aan derden

  Checklist voor werken en ondernemen en bij lang verblijf in het buitenland en emigratie

  Checklist voor werken en ondernemen en bij lang verblijf in het buitenland en emigratie

  Checklist voor vrijwilligerswerk, werken en ondernemen en bij lang verblijf in het buitenland en emigratie

  Baan in Nederland

  checken van je opzegtermijn

  aankondigen van je opzegging / verhuizing naar het buitenland

  overdrachtsdossier maken voor de collega's die je werk gaan overnemen c.q. voor je leidinggevende

  feedback / getuigschrift / referentie op social media vragen van je werkgever (bij voorkeur Engelstalig, of zelf laten vertalen

  Werk vinden

  inschatting maken van het minimum salaris dat nodig is om te kunnen leven met je gezin, aan de hand van opgestelde overall budget

  checken van visumvereisten en -procedures voor (on)mogelijkheden voor het verkrijgen van werkvisa

  mogelijke activiteiten in je nieuwe thuisland in kaart brengen; voor jezelf, je partner en eventuele kinderen

  bepalen met welke activiteit(en) je inkomsten gaat genereren: eigen bedrijf, (expat) baan, pensioen

  uitzoeken met welke competenties en werkzaamheden je vanuit je nieuwe woonland ook werk op afstand kunt verrichten, voor opdrachtgevers in Nederland of elders op de wereld

  overwegen van vrijwilligerswerk: als opstap, gewenning, kans op netwerken of als extra community bijdrage

  bekijken van vacatures en potentiële werkgevers via de JoHo organisatieprofielen (voor baan of vrijwilligersjob)

  Uitgezonden worden

  checken van expatbeleid huidige werkgever (als je wordt uitgezonden)

  verdiepen in de diverse contractvormen die er zijn als je wordt uitgezonden

  gebruik maken van de Checklist Aandachstpunten als je in gesprek gaat met je werkgever (zie Topic pagina of Crossroads)

  gebruik maken van de Checklist Mogelijke ondersteuning door je werkgever (zie Topic pagina of Crossroads)

  Bedrijf of project starten

  uitzoeken van back-up werkmogelijkheden voor de opstart/beginfase

  opstarten van netwerken in je nieuwe bedrijfsomgeving

  maken van een persoonlijke analyse (competenties en vaardigheden van jezelf en partner)

  maken van marktanalyse, SWOT analyse en opstellen van bedrijfsplan

  advies inwinnen van een gespecialiseerd juridisch adviseur omtrent lokale / landelijke regelgeving in je nieuwe woon- & werkland

  je verdiepen in (lokale) verzekeringen voor bedrijfsaansprakelijkheid

  gebruik maken van de Checklist Marktverkenning bij het starten van een eigen bedrijf (zie Topic pagina of Crossroads)

  gebruik maken van de Extra aandachtspunten als je wilt ondernemen in een ontwikkelingsland (zie Topic pagina of Crossroads)

  Bedrijf in NL beëindigen

  inventariseren bij KvK wat actiepunten zijn als je je bedrijf gaat beëindigen (o.a. formele uitschrijving)

  fiscale afrekening in orde maken met Belastingdienst in Nederland

  betalen van inkomstenbelasting over eventuele verkoopwinst (of stakingswinst) van je bedrijf: verschil tussen boekwaarde en werkelijke waarde op moment van beëindiging

  betalen van belasting over eventuele opgebouwde oudedagsreserve, lijfrente, pensioen, aanmerkelijk belang

  betalen van vennootschapsbelasting (in het geval van bv)

  juridische beëindiging (liquideren) regelen van je bedrijf (o.a. bestuur ontmantelen)

  crediteurenlijst opstellen en betalingen verrichten

  debiteurenlijst opstellen en openstaande facturen innen

  afspraken maken wat je met openstaande voorraden en inventaris doet

  Voorbereiden

  uitzoeken van mogelijkheden voor extra trainingen, aanleren van nieuwe vaardigheden, wennen aan werktaal & -cultuur

  advies vragen aan een verzekeringsexpert over internationaal pensioen en/of extra pensioenvoorzieningen

  gebruik maken van de Tips om een goede start te maken in je nieuwe werkomgeving (zie Topic pagina of Crossroads)

  gebruik maken van de Tips hoe je je kunt oriënteren op een nieuwe werkomgeving (zie Topic pagina of Crossroads)

  gebruik maken van de Checklist diploma-waardering en opstellen internationaal CV (zie Topic pagina of Crossroads)

  Checklist Verzekering bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

  Checklist Verzekering bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

  Algemeen

  archief aanleggen voor alle correspondentie met instanties, organisaties en verzekeraars: bewaar alle 'bewijs'stukken voor het geval je later zaken moet kunnen aantonen, zorg dat je makkelijk toegang hebt tot polissen, polisvoorwaarden e.d.

  toegang regelen en/of checken tot digitale polisomgevingen van verzekeraars voor die polissen die je in Nederland laat doorlopen ("Mijn polis"-omgeving op internet)

  jezelf bekendmaken met meest eenvoudige manier(en) waarop je schades kunt indienen c.q. kunt claimen bij alle polissen die je laat doorlopen (in Nederland, lokaal en/of internationaal)

  Inventarisatie huidige polissen

  overzicht maken van je huidige verzekeringspolissen, contractlooptijden, contactgegevens

  gevolgen onderzoeken van je lang verblijf in het buitenland of emigratie voor lopende verzekeringspolissen; tijdig stopzetten van de relevante lopende contracten

  afspraken maken over beëindiging van huisverzekeringen (opstal, inboedel, glas etc.), autoverzekeringen etc.: niet te vroeg (onderverzekering), niet te laat (dubbele lasten)

  doorgeven van correspondentie-adres in het buitenland aan verzekeraars waarbij je de polis in Nederland laat doorlopen

  Internationale ziektekosten

  oriënteren via JoHo expatverzekering.nl

   jezelf bekend maken met c.q. verdiepen in (internationale) ziektekostenverzekeringen. Om in de volgende fase goed advies te kunnen vragen en offertes te kunnen vergelijken besteed je minimaal aandacht aan:

  • Nederlandse zorgverzekeringswet en gevolgen bij lang verblijf in het buitenland of emigratie
  • wet- en regelgeving rondom uitschrijven bij Basisregistratie Personen
  • valt je nieuwe woonland onder de EU en/of een verdrag met Nederland, plus gevolgen daarvan
  • manier waarop je inkomen gaat genereren in of vanuit je nieuwe woonland (heeft gevolgen voor verzekeringsmogelijkheden)
  • standaard van geboden zorg in je nieuwe woonland
  • manier waarop het zorgstelsel in je nieuwe woonland is ingericht (publieke stelsel), eventuele beperktheid van dekkingen of dekkingsbedragen en manier waarop je daar als buitenlander wel, niet of beperkt gebruik van kan maken
  • manier(en) waarop je werkgever uit Nederland en/of je buitenlandse werkgever haar internationale werknemers (+ gezin) dekking biedt voor alle relevante verzekeringsonderwerpen; inhoud van die dekking, voorwaarden en uitsluitingen (denk ook aan internationale reizen, bezoek aan NL e.d.)
  • soorten internationale ziektekostenverzekeringen
  • gevolgen (ook in de toekomst) van je leeftijd op dekking van (internationale) verzekeringen
  • gevolgen van je bestemming voor dekking van (internationale) verzekeringen (molest, negatief reisadvies e.d.)
  • mogelijkheden van verzekerd zijn rondom eventuele kinderwens; wachttijd die je bereid bent te overbruggen
  • op een rij zetten van bestaande aandoeningen bij jezelf en eventuele partner en kinderen (neem dekkingsopties of -uitsluitingen mee bij het aanvragen van advies)
  • mate waarin je in privé en onder werktijd gedekt wilt zijn voor (internationale) aansprakelijkheid en rechtsbijstand (ook voor je eventuele partner en kinderen)
  • verzekeringsterminologie en gerelateerde instanties; bijvoorbeeld inpatient/outpatient, CVZ, CAK, repatriëring, molest, SVB, verzekeringsnemer, verzekerde, medische acceptatie. wachttijd etc. 
  • mate waarin je vrije keuze wil hebben voor keuze ziekenhuis, artsenkeuze
  • welke eigen risico's je bereid bent te dragen op welke verzekeringsrubrieken
  • mate waarin bepaalde verzekeringsrubrieken bepaalde maximale dekkingsbedragen mogen hebben (of kies je voor onbeperkte dekking)
  • mate waarin je de verzekeringsduur (eindleeftijd polis) kan beperken of juist onbeperkt wil houden

  Tip: zet e.e.a. op papier; je correspondentie met verzekeringsexperts (zie ook volgende stap) zal met name schriftelijk zijn (voordeel: archiveringsmogelijkheid) en dan is het handig e.e.a. al uitgewerkt te hebben om het proces van vraag en antwoord zo efficiënt mogelijk in te richten.

  advies vragen van een verzekeringsexert over onder andere:

  • stopzetten van de Nederlandse zorgverzekering
  • wel of niet lokaal verzekeren
  • wel of niet voldoende door je lokale werkgever verzekerd
  • afsluiten van een verzekering voor internationale ziektekosten, tandheelkundige kosten
  • keuze voor aanvullende modules als SOS-hulpverlening, inboedel, reisbagage, annuleringskosten, aansprakelijkheid, rechtsbijstand, ongevallen, arbeidsongeschiktheid
  • mogelijkheden voor dekking van ziektekosten rondom bestaande of gewenste zwangerschap, medische kosten die je voor pasgeborene gaat maken, dekking van ziektekosten voor je kind(eren)
  • mogelijkheden van een eventuele overbruggingsverzekering
  • mogelijkheden wanneer je partner en/of kinderen een andere nationaliteit hebben dan jijzelf
  • mogelijkheden wanneer je als zelfstandige een eigen onderneming in het buitenland gaat runnen
  • eventuele gevolgen van je werkzaamheden in het buitenland voor premie en dekking (evt. premie-toeslagen)
  • opzegtermijnen: per wanneer wil je de verzekering kunnen stopzetten, hoe lang betaal je premie dan nog door

   (bij twijfel over verzekeringsplicht:) SVB laten onderzoeken of je nog sociaal verzekerd kunt blijven in Nederland

  rekening houden met soms tijd vergende trajecten rondom medische keuringen (medische acceptatie): tijdig starten, gereed maken van alle benodige documenten, dossier opvragen bij huisarts, aanvullende verklaringen opvragen bij behandelend artsen, etc.

  tijdig stopzetten van een eventuele zorgtoeslag (voorkom terugbetaling)

  Reisverzekering

  oriënteren oriënteren via JoHo expatverzekering.nl

  advies vragen van een verzekeringsexert over onder andere:

  • tussentijds bezoek aan Nederland
  • op vakantie gaan vanuit je nieuwe woonland
  • meeverzekeren van gezinsleden, ook wanneer je onafhankelijk van elkaar reist

   Pensioen

   achterhalen hoeveel pensioen je reeds hebt opgebouwd

   toegangsmogelijkheden regelen/checken om vanuit het buitenland in te loggen op Mijnpensioenoverzicht en Mijnpensioen-omgevingen van huidige regelingen

   verdiepen in gevolgen van je verblijf in het buitenland voor pensioen;  oriënteren via JoHo expatverzekering.nl

   advies vragen van een JoHo verzekeringsexert omtrent voortzetting pensioenopbouw en AOW vanuit het buitenland

   huidig pensioenfonds op de hoogte brengen van je verblijf in het buitenland c.q. emigratie

  Aanvullende verzekeringen

  oriënteren via JoHo expatverzekering.nl

  advies vragen van een JoHo verzekeringsexert over onder andere:

  • transport verzekering inboedel (evt. via de verhuizer)
  • nabestaandenverzekering
  • arbeidsongeschiktheid
  • levensverzekeringen
  • huis- & inboedelverzekeringen (Nederland en nieuwe woonland)
  • aansprakelijkheid & rechtsbijstand (denk bv. ook aan kostbare procedures bij verlies of diefstal van inboedel of wanneer je in het buitenland aansprakelijk wordt gesteld)
  • autoverzekeringen
  Checklist Visa & Documenten bij lang verblijf in het buitenland & emigratie

  Checklist Visa & Documenten bij lang verblijf in het buitenland & emigratie

  Visa & vergunningen

  basisoriëntatie opstarten rondom benodigde visa en vergunningseisen

  uitzoeken of je een identificatienummer (vergelijkbaar met Nederlandse burgerservicenummer) moet aanvragen en zo ja hoe, welke eventuele wachttijd er is voordat dit geregeld is

  uitzoeken of er speciale migrantenprogramma's beschikbaar zijn

  in kaart brengen van extra regelzaken rondom visumproces; welke fasen je gaat doorlopen en wat per fase van je wordt gevraagd

  uitzoeken welke regels van toepassing zijn rondom werkvergunningen voor jezelf en/of je partner

  afwegen of je gebruik wilt maken van een gespecialiseerd visumbureau

  checken van recente visumervaringen van anderen

  reële inschatting maken van je visumkansen

  daadwerkelijk regelen van je identificatienummer

  daadwerkelijk regelen van één of meer benodigde visa (met name niet-EU land)

  daadwerkelijk regelen van verblijfsvergunning (met name niet-EU land)

  daadwerkelijk regelen van werkvergunning (met name niet-EU land)

  gebruik maken van de Checklist Kiezen van een visumbureau

  Documenten

  regelen van voldoende geldige internationaal bruikbare documenten (paspoorten, uittreksel persoonsregister, huwelijksverklaring, rijbewijs, vaarbewijs etc.), of op tijd verlengen (hogere tarieven in het buitenland)

  regelen van DigiD, als je dat nog niet hebt; gebruik het nog een keer voor vertrek

  tijdig afmelden van je voertuig

  verdiepen in de regelgeving rondom dubbele nationaliteit en hoe je verlies van je Nederlandse nationaliteit voorkomt

  uitzoeken welke documenten moeten worden vertaald, gewaardeerd of gelegaliseerd

  uitzoeken of je een medische keuring dient te ondergaan en zo ja waar en via welk proces

  uitzoeken of je een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) nodig hebt rondom bijvoorbeeld het visumproces of voor je nieuwe werkgever

  opstellen van een internationaal bruikbaar curriculum vitae

  uitzoeken of het zinvol is een internationaal bruikbaar testament op te stellen

  checklist samenstellen voor nabestaanden

  persoon machtigen om namens jou zaken in Nederland af te handelen

  Checklist Geldzaken en budget bij lang verblijf in het buitenland en emigratie

  Checklist Geldzaken en budget bij lang verblijf in het buitenland en emigratie

  Financieel adviseur

  bespreken en aanscherpen van de in de Oriëntatiefase opgestelde begroting

  verdiepen in het belastingbeleid op je nieuwe woonbestemming

  advies vragen over fiscale zaken & afronding met belasting (zeker wanneer je als ondernemer naar het buitenland gaat of nog bezittingen/vermogen in NL houdt na emigratie)

  bespreken van je huidige financiën en financiële contracten

  verdiepen in systemen rondom salarisbetaling: in lokale of internationale valuta, in Nederland of in je nieuwe woonland

  informeren naar gevolgen voor Pensioen & AOW

  gebruik maken van belastingteruggave op in Nederland aangeschafte goederen voor je emigratie

  doornemen van de Extra aandachtspunten omtrent je bankzaken in Nederland en het buitenland

  Betaalmiddelen & valuta

  verdiepen in de op je bestemming gangbare betaalmiddelen: hoe betalen inwoners hun meest gangbare zaken (cash, credit card, pinpas, shopcard, cheques etc.)

  verdiepen in (nieuwe) biljetten en munten, wisselkoersen, leren omrekenen en advies inwinnen over handig gebruik maken van wisselkoersen

  contact leggen met creditcardmaatschappij voor het wijzen van creditcardvaluta in die van je bestemmingsland

  overzicht maken van cadeaubonnen die je (+gezinsleden) nog hebt en deze besteden of aan anderen cadeau geven; denk ook aan andere typisch Nederlandse spaarsystemen of -tegoeden, airmiles etc.

  Geld overmaken

  verdiepen in manieren om geld over te maken, van en naar je nieuwe woonland; zeker wanneer je regelmatig internationale transacties denkt te gaan maken

  uitzoeken welke exchange organisaties ervaring hebben met financiële transacties tussen je nieuwe en oude woonland

  Bankzaken

  vragen naar de gevolgen van lang verblijf in het buitenland of emigratie voor lopende rekeningen, creditcards, spaartegoeden

  tijdig stopzetten automatische incasso's

  eventueel om laten zetten van je Nederlandse bankrekeningen in niet-ingezetene rekening (soms verplicht)

  pasjes inleveren of vernietigen bij het stopzetten van je bankrekeningen

  rente bij laten schrijven

  advies inwinnen over het openen van een bankrekening op je nieuwe woonbestemming; verdiepen in lokale banksystemen

  verzamelen van benodigde documenten voor het openen van een nieuwe bankrekening

  advies inwinnen bij je bank (of financieel adviseur) over effectenportefeuilles (bank of vertrouwenspersoon belasten met beleggingen)

  regelen van automatische incasso's als in Nederland bepaalde rekeningen doorlopen, bv. bij onderhuur

  bespreken van bankzaken met je vertrouwenspersoon en hem of haar toegang geven tot (een deel van) je financiën

  checken en herinrichten van wachtwoorden rondom internetbankieren en je verdiepen in het gebruik van openbare (internet)netwerken

  Kredieten

  advies inwinnen over het al dan niet afsluiten van je oude hypotheek en het aangaan van een nieuwe hypotheek in je nieuwe woonland

  gebruik maken van ervaren bemiddelaars, zeker als je (nog) niet vertrouwd bent met de (financieel-zakelijke) taal van contracten in je nieuwe woonland

  verdiepen in kredietverstrekkers als je aanvullende leningen nodig hebt

  afronden van lopende schulden en verplichtingen voor vertrek

  Fiscale zaken & belastingdienst

  gebruik maken van de Checklist Belasting & fiscale zaken

  Checklist Praktische voorbereiding rondom vertrek als je voor langere tijd naar het buitenland gaat

  Checklist Praktische voorbereiding rondom vertrek als je voor langere tijd naar het buitenland gaat

  Checklist Praktische voorbereiding bij emigratie en als je voor langere tijd naar het buitenland gaat

  Oriëntatie

  uitzoeken of een "bekende buitenstaander" je kan ondersteunen bij het praktische regelwerk (dubbelchecken)

  uitzoeken van vervoersopties naar nieuwe woonland; autohuur, vliegtickets, regelen van ophaalservice vanaf het vliegveld

  regelen van een goede regiokaart/wegenkaart/stadsplattegrond van je nieuwe woonplek & omgeving

  benaderen van alle relevante instanties, verenigingen, abonnementen, leveranciers etc. en vraag om bevestiging van opzegging (vaak een tijdrovende klus!); maak gebruik van de Keuzehulp voor een (lange) overzichtslijst

  voor vertrek al oriënteren op openbaar vervoer, verbindingen van en naar je nieuwe woonlocatie, taxi services etc.

  uitzoeken van service & onderhoudsmogelijkheden ter plaatse als je een eigen auto meeneemt

  informeren naar mogelijkheden voor huishoudelijke hulp; vraag ervaringen andere expats

  regelen van een lokaal postadres (hotel/tijdelijk adres) totdat definitieve woonplek bekend is

  van alle mee-emigrerende gezinsleden voldoende recente pasfoto´s laten maken

  lijst maken van alle instanties en organisaties die je op de hoogte moet brengen van je aanstaande vertrek naar het buitenland

  Voorbereiding van kinderen

  gebruik maken van beschikbare werkboeken emigratie speciaal gericht op kinderen

  kinderen gefaseerd afscheid laten nemen van vertrouwde omgeving en tegelijkertijd alvast laten wennen aan nieuwe omgeving

  oriënteren op mogelijkheden voor kinderopvang en oppas

  inplannen van extra taallessen

  (digitaal) eerste contacten leggen met nieuwe school, waar haalbaar al vóór vertrek

  Financiële middelen

  regelen van voldoende contanten, cheques en saldi op je (internationale) betaalrekeningen om de eerste periode door te komen

  Laatste week voor vertrek

  laatste spullen retourneren aan rechtmatige eigenaren; denk bv. aan bibliotheekboeken

  wegbrengen of op laten halen laatste grofvuil, milieubox

  verhuisdatum delen met o.a. buren en omwonenden (i.v.m. overlast en/of afscheid nemen)

  inkopen doen voor laatste dagen en verhuisdag

  plek vrijmaken/afzetten voor verhuiswagen (middag vantevoren)

  voorwaarden en procedure doornemen omtrent melden schade tijdens verhuizing

  uitschrijven bij gemeente: 1 tot 5 dagen voor vertrek uit Nederland

  afmelden kenteken auto (Rijksdienst voor wegverkeer) en verrekenen motorrijtuigenbelasting

  voorwaarden en procedure doornemen omtrent vervoer van je huisdier (zie Keuzehulp en Checklist elders)

  Woning

  afgeven huissleutels als je huurwoning hebt (corporatie, nieuwe onderhuurders, vertrouwenspersoon/zaakwaarnemer); denk ook aan bij derden ondergebrachte sleutels

  opnemen meterstanden voor eindafrekening

  beëindigen van nutsvoorzieningen (gas, water, electra)

  laatste afspraken maken met huurders en/of zaakwaarnemer als je je huis aanhoudt en onderverhuurt (denk ook aan meterstanden)

  afspraken maken over ophalen laatste spullen en vuilnis

  definitief afsluiten van de woning (deuren, ramen, kranen, achterblijvende apparatuur)

  Verhuisdag

  tijd inplannen voor uitzoeken en (zelf) inpakken + evt. schoonmaken & drogen van bepaalde goederen

  herbevestigen van de verhuisdag-datum met je verhuizer ong. een week vooraf, om verrassingen te voorkomen

  regelen van opvang voor je kinderen

  zorgen voor een goed vindbare afgeschermde plek voor belangrijke spullen & documenten, zodat deze niet ongewenst te vroeg meeverhuizen (belangrijke documenten, sleutels, medicijnen e.d.)

  regelen van voldoende drank & maaltijden op de verhuisdag

  regelen van voldoende ruimte voor verhuiswagen op de verhuisdag

  bespreken van extra aandachtspunten met de coördinator aan het begin van de verhuisdag

  checken en dubbelchecken van alle ruimtes voordat de verhuizer weg is

  nogmaals doornemen van de aandachtspunten voor vertrek rondom vervoer, eten en drinken wanneer je je huisdier per vliegtuig meeneemt

  Checklist Eerste regelzaken na aankomst als je voor langere tijd in het buitenland gaat wonen of na emigratie

  Checklist Eerste regelzaken na aankomst als je voor langere tijd in het buitenland gaat wonen of na emigratie

  Eerste regelzaken na aankomst als je voor langere tijd in het buitenland gaat wonen of na emigratie

    bericht sturen aan thuisfront/familie in Nederland dat je goed aangekomen bent

  inschrijven/registreren na aankomst: waar en welke documenten nodig (o.a. paspoorten, arbeidscontract, koop/huurcontract)

  regelen van persoonsnummer en belastingnummer

  aanmelden bij Nederlandse ambassade/consulaat

  (hernieuwd) kennismaken met eerste aanspreekpunten in je nieuwe omgeving (directe buren, school, opvang, werkgever, gemeentehuis etc.)

  regelen van nutsvoorzieningen voor je woning en telecom services (telefoon, mobiel abonnement, internet etc.)

  jezelf vertrouwd maken in je nieuwe woonomgeving; plattegrond, supermarkten (openingstijden!), openbaar vervoer, prijsniveau

    bijwerken van noodnummers & belangrijkste contacten in je mobiele telefoon

  regelen van lokale bankrekening, credit/debit card

  registreren bij medische voorzieningen: huisarts, tandarts, apotheek (check eventueel helpdesk van internationale ziektekostenverzekering of informeer bij andere expats)

  regelen van nieuw kenteken + verzekering voor meegenomen auto, buitenlands rijbewijs ophalen, lidmaatschap bij met ANWB vergelijkbare organisatie, uitzoeken van dichtstbijzijnde goede garage

  inschrijven bij plaatselijke kamer van koophandel

    opstarten van activiteiten eigen bedrijf

  inschrijven bij arbeidsbureaus (indien nog werkzoekend) & vacature bronnen raadplegen

  gebruik maken van relocation services als je wordt uitgezonden; ondersteuning bij settelen

  opties verkennen voor volgen van een taal- en cultuurcursus

  zorgen voor ziektekostenverzekering (indien nog niet geregeld vanuit NL)

  kennismaken met huisarts, tandarts, apotheek en uitzoeken bij welke kliniek/ziekenhuis je medische zorg kunt afnemen

  Checklist Onderwijs & cursus bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

  Checklist Onderwijs & cursus bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

  Onderwijs

  verdiepen in regelgeving omtrent leerplicht

  uitzoeken van schoolsysteem op je nieuwe woonlocatie: welke typen onderwijs worden er op je locatie aangeboden

  afwegingen maken rondom openbare of private school, internationaal onderwijs of lokaal onderwijs

  bezoeken van scholen als je een oriëntatietrip maakt

  informeren naar ervaring van voorkeursscholen met internationale leerlingen

  uitzoeken of je wel of niet Nederlandse les wilt stimuleren

  oriënteren op (aanvullend) digitaal onderwijs op afstand, bv. Nederlandse les; nadenken over manier waarop je deze lessen (thuis) aan je kinderen wilt aanbieden, rooster maken

  regelen van (internationale) schooldossiers bij huidige school

  gebruik maken van Checklist Kiezen van een school in het buitenland

  gebruik maken van Checklist Kiezen van een organisatie die onderwijs op afstand organiseert

  Taal & cursus

  onderzoeken van de mogelijkheden voor het volgen van een taalcursus voor jezelf en eventuele kinderen; zowel voor vertrek als op je nieuwe woonbestemming

  uitzoeken van mogelijkheden om spelenderwijs al voor vertrek in aanraking te komen met taal & cultuur van nieuwe woonlocatie (tv, radio, film, boeken, eten, buitenlandse krant)

  starten met opbouwen van een netwerk op je nieuwe woonlocatie (andere expats, potentiële taaldocenten)

  oriënteren op cross-cultural trainingen

  gebruik maken van speciale voorbereidende lespaketten voor kinderen die gaan emigreren

  Checklist Cultuur & culture shock bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

  Checklist Cultuur & culture shock bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

  Oriëntatie

  verdiepen in processen als culture shock en heimwee

  checken van scores van je nieuwe woonland op de diverse culturele dimensies (zie ook Keuzehulp voor cultuur en culture shock)

  verdiepen in processen rondom 'third culture kids' als je voor langere tijd met kinderen naar het buitenland gaat

  Gewenning

  periodiek vastleggen van je gedachten en ervaringen; dat helpt bij zelfreflectie en om een gestage ontwikkeling te ontdekken

  blijven verdiepen in de cultuur van je nieuwe woonland; je Nederlandse karakter & gewoonten zeker de eerste tijd op de achtergrond houden

  accepteren dat verhuizen, emigreren en aanpassen een periode van stress met zich meebrengt

  investeren in nieuwe contacten met locals en andere emigranten

  ondernemen van leuke activiteiten, ontspannen

  continu vragen stellen en om hulp vragen

  extra monitoren van je kinderen, geef het goede voorbeeld en geef ook hen de tijd om te wennen en zich aan te passen

  regelmatig checken of je (niet-werkende) partner voldoende dagbesteding heeft en zo nee zoek samen naar oplossingen

  overwegen gebruik te maken van coachingsbureaus als je gewenningsproces langer duurt dan voorzien

  Feestdagen & feestelijke gelegenheden

  nadenken over hoe je invulling wilt geven aan Nederlandse feestdagen en op welke manier je mee wilt doen aan lokale festiviteiten

  Checklist Opbouw en onderhoud van relaties bij lang verblijf in het buitenland

  Checklist Opbouw en onderhoud van relaties bij lang verblijf in het buitenland

  Voor vertrek

  doorlopend uitspreken van gedachten door alle bij het vertrek naar het buitenland betrokken personen; onderlinge afstemming

  betrekken van kinderen bij het beslissingsproces, zeker als zij al wat ouder zijn

  tijdig delen van de genomen beslissing tot vertrek met meest dierbaren

  Afscheid nemen

  heldere afspraken maken (voor vertrek) met achterblijvers hoe te handelen bij ziekte, overlijden

  achterblijvers uitnodigen mee te lezen en schrijven in persoonlijk emigratie blog of magazine

  tips checken rondom het Organiseren van een afscheidsmoment

  afspraken maken omtrent het ontvangen van bezoek uit Nederland

  back-up plan maken als je onverhoopt of acuut terug moet naar Nederland: bij wie kan je verblijven als je geen eigen woning meer hebt (of deze nog niet hebt)

  Netwerk opstarten

  aanmelden bij Nederlandse/internationale/expat vereniging

  aanmelden sport- en/of hobby verenigingen (bekende en/of juist nieuwe activiteiten)

  energie stoppen in opbouwen van vriendschappelijke relaties met locals

  informeren naar ervaringen van anderen met huishoudelijke hulp, kinderopvang/oppas

  bezoeken van tourist information office en lokale bibliotheek voor eerste-oriëntatie-na-aankomst

  zoeken naar local die taal- en cultuurlessen geeft aan internationals; insight information in lokale gewoonten en tradities, lokaal perspectief en nuance

  aanmelden bij online social media kanalen en blogs/vlogs waar Nederlanders ervaringen delen

  onderhouden van contacten met familie en vrienden in Nederland (mix de berichten overwegend positief/neutraal/realistisch)

  Relatie goed houden

  voor vertrek opstellen van sterkte/zwakte analyse per persoon en daar na vertrek regelmatig over sparren

  open en doorlopend blijven communiceren over verwachtingen, motivaties, twijfels

  tijd in blijven plannen met elkaar, hoe hectisch het soms ook zou kunnen zijn

  bouwen aan een gezamenlijk én individueel nieuw netwerk

  Ontvangen van bezoek en op bezoek gaan

  tijdig uitspreken van wederzijdse verwachtingen als mensen op bezoek komen

  heldere afspraken maken als je zelf op bezoek gaat in Nederland

  Checklist Gezondheid & Veiligheid bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

  Checklist Gezondheid & Veiligheid bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

  Gezondheid, vaccinaties & medicijnen

  • tijdig checken van benodigde inentingen en regelen van vaccinatie-paspoort (alle gezinsleden)
  • regelen van internationale verklaringen van medicijnen die je voor de eerste periode meeneemt (denk ook aan eventueel extra benodigde formulieren voor bijvoorbeeld opiaten); let op kan enkele weken tot meerdere maanden in beslag nemen!
  • uitzoeken welke vergelijkbare medicijnen via welke instanties terplaatse beschikbaar zijn
  • regelen van een basisvoorraad medicijnen voor de eerste tijd na aankomst
  •  checken van mogelijkheden voor voortgang van behandeling van bestaande aandoeningen
  • vertrouwd maken met in je nieuwe woonland vaak voorkomende ziekten & hoe te handelen + blijf op de hoogte van gezondheidsadviezen
  • verdiepen in lokale gezondheidszorg: ziekenhuizen, (huis)artsen, tandartsen, kraamzorg; informeer naar ervaringen van eerder geëmigreerde Nederlanders of buitenlanders, verdiep je in gangbare medische procedures & standaarden
  • regelen van een laatste medische checkup door je vertrouwde arts in Nederland
  • regelen van een laatste controle bij je vertrouwde tandarts in Nederland
  • op laten stellen van een internationaal bruikbaar medisch dossier vanuit huisarts, tandarts, keuringsarts (bij medische keuring voor bijvoorbeeld visa of werk) en eventuele andere behandelende artsen; bij voorkeur in Engels en/of de op jouw bestemming gewenste taal
  • voor vertrek doorspreken van hoe te handelen bij (ernstige) ziekte of overlijden van jezelf en gezinsleden, maar ook van achterblijvende familie, goede vrienden
  • overwegen van het volgen van een EHBO cursus om je zelfredzaamheid te vergroten
  • op de hoogte zijn van voorwaarden en procedures van je verzekeraar(s): hoe te handelen in urgente en/of noodsituaties, hoe te handelen bij medische issues, hoe schades in te dienen
  • verdiepen in procedures rondom (plotseling) overlijden

  Heimwee & cultuurschok

  • verdiepen in de diverse aspecten rondom heimwee en culture shock: bewust zijn van deze processen voorkomt het niet, maar geeft je tools hoe te handelen als het optreedt
  • je instellen op een gewenningsperiode
  • waar nodig of gewenst gebruik maken van coaching, counselling en relocation organisaties die ondersteunen bij stressvolle perioden voor, tijdens en na vertrek naar het buitenland
  • regelmatig monitoren van gedachten en gevoelens bij je (niet-werkende?) partner

  Veiligheid

  • verdiepen in de veiligheidssituatie van de omgeving waar je gaat wonen en/of werken
  • informatie inwinnen over hoe te handelen in noodsituaties (oorlog, aardbeving, tyfoon, etc.)
  • verdiepen in wat ambassades en consulaten wel en niet voor je kunnen doen
  • jezelf op de hoogte houden van formele en informele adviezen rondom veiligheid, wel of niet te bezoeken regio's
  • informatie inwinnen onder eerder geëmigreerde Nederlanders of buitenlanders hoe je op te stellen, hoe te handelen: laat je niet bangmaken, maar wees wel bewust
  • periodiek bijwerken van je contactenlijst en lijst met noodnummers; regelmatig bespreken van de lijst en procedures met alle gezinsleden
  • regelmatig checken van de staat van je (on)roerende goederen: checken van benodigde reparaties aan auto en eventueel technische aanpassingen i.v.m. eisen in je nieuwe woonland (als je een auto meeneemt); in originele staat terugbrengen van je huurwoning als je deze niet aanhoudt
  Checklist Terugkeer na een lang verblijf in het buitenland of emigratie

  Checklist Terugkeer na een lang verblijf in het buitenland of emigratie

  Planning

  waar mogelijk tijdig starten met het voorbereiden van een terugkeer; beschouw het eigenlijk als een nieuw "vertrek voor langere tijd"

  aandacht besteden aan alle aspecten rondom terugkeer; van werk tot onderwijs, van verzekering tot cultuur shock

  al voor vertrek nadenken over manieren waarop je na terugkeer betrokken kunt blijven bij je voormalige woonland

  Motieven

  bij twijfel wel/niet terugkeren na een lang verblijf in het buitenland: voor alle terugkeerders in kaart brengen van hun motieven om wel (of niet) te willen terugkeren

  bij een gevoel van onbehagen of heimwee: onderzoeksperiode instellen voordat je overhaast terugkeert; bespreken van je gevoelens met partner en/of ervaren buitenstaander (coach); realiseer je dat het missen van een "thuis"gevoel vaak niet gebonden is aan een woonlocatie of land

  per persoon beschrijven van verwachtingen en persoonlijke doelen rondom en na terugkeer; hou er rekening mee dat de omstandigheden rondom de redenen waarom je (ooit) koos voor vertrek uit Nederland, niet erg veranderd zullen zijn

  tijdig betrekken van alle betrokkenen rondom terugkeer; afhankelijk van gezinssamenstelling en leeftijden hoeft het niet vanzelfsprekend te zijn dat iedereen je wens deelt om terug te keren; soms keert ook niet het hele gezin terug naar Nederland

  Bestemming, woonlocatie & woonruimte

  heroriënteren op woonomgeving en -regio, mede afhankelijk van wat eventueel al voor je wordt geregeld door bijvoorbeeld je werkgever

  overwegen van een ander terugkeer-land als je niet gebonden bent aan Nederland; een land dat wellicht beter aansluit bij je wensen omtrent leefklimaat, ruimte, kosten van levensonderhoud etc.

  oriënteren op mogelijke overbruggingswoonruimte bij familie, vrienden, kennissen; maak deze periode niet te lang

  overwegen van een (al dan niet tijdelijke) terugkeer naar een omgeving waarin veel expats wonen; zeker als je lang in het buitenland bent geweest

  al vóór terugkeer contact leggen met verhuur- of verkoopmakelaars; ben je nog niet zeker van werk, woonregio, scholen etc. overweeg dan eerst te gaan huren

  rekening houden met het feit dat je terugkeer uit het buitenland geen voorrangspositie oplevert bij woningbouwverenigingen of makelaars

  tijdig contact leggen met huurders als je je woning in Nederland tijdelijk hebt onderverhuurd; duidelijke afspraken maken, rekening houdend met het huurcontract

  Regelgeving

  instellen op (soms) enige weerstand richting terugkeerders; zeker als je lang in het buitenland hebt gewoond staat niet iedereen welwillend tegenover terugkeerders die beroep doen op bijvoorbeeld sociale voorzieningen zonder premies te hebben afgedragen in de tijd dat ze in het buitenland woonden

  opnieuw inscbrijven bij de Nederlandse gemeente waar je gaat wonen; o.a. nodig om je aan te kunnen melden voor de (verplichte) basiszorgverzekering. Je hebt hiervoor wel een bewijs nodig waar je gaat wonen (koopakte, huurcontract e.d.)

  heb je de Nederlandse nationaliteit niet meer: tijdig starten met het onderzoeken van het proces om weer Nederlander te worden; doe dit voor ieder gezinslid tijdig want dit proces kan soms flink wat tijd en energie vergen

  Verhuizing

  kritisch keuzes maken welke spullen uit je (buitenlandse) inboedel ook na terugkeer een plek behouden (geef de rest bijvoorbeeld aan een goed doel)

  checken van douane regelgeving: niet alles mag mee terug

  gebruik maken van de verhuistips bij de Keuzehulp rondom Verhuizing bij lang verblijf in het buitenland

  Sociale voorzieningen, uitkeringen & toeslagen

  kennis updaten omtrent mogelijkheden, waar noodzakelijk, voor het aanvragen van (tijdelijke) uitkeringen; bijvoorbeeld om de eerste periode na terugkeer te overbruggen

  voor terugkeer opbouwen van financiële reserves; het direct krijgen van een uitkering is, afhankelijk van je eerdere woonland, lang niet altijd mogelijk

  opnieuw aanvragen van kinderbijslag, zorgtoeslag, huurtoeslag; daarmee dien je wel een nieuwe "binding" met Nederland aan te kunnen tonen

  Belasting & fiscale zaken

  voor terugkeer: afronden van belastingverplichtingen in het buitenland

  na terugkeer: bij je eerstvolgende belastingaangifte opgeven van je in het buitenland bij elkaar gespaarde of belegde vermogen op; daarbij wordt o.a. gekeken naar het in het buitenland ontvangen salaris en/of andere inkomsten, plus de door jou in het buitenland betaalde belastingen -> het saldo daarvan kan in een aantal gevallen heffingsvrij naar Nederland worden overgeheven

  afrekenen met eventuele openstaande Nederlandse belastingschulden; deze zullen bij terugkeer op je worden verhaald

  Werk, onderneming & vrijwilligerswerk

  tijdig -voor terugkeer- oriënteren op de arbeidsmarkt(kansen) in Nederland & starten met het benaderen van potentiële werkgevers; gebruik je bestaande netwerk

  voordat je terugkeert: voldoende tijd besteden aan professioneel afscheid nemen bij je werkgever; reflecteer op persoonlijke ontwikkeling en documenteer vaardigheden, capaciteiten en talenten waar mogelijk

  tijdig starten met nadenken over functieverwachtingen na terugkeer als je weer bij je (voormalig of uitzendende) werkgever aan de slag gaat; stel je in op tussentijds opgetreden veranderingen in je oude bedrijf

  al voor terugkeer nadenken over de manier waarop alle terugkeerders invulling gaan geven aan hun leven na terugkeer: wie gaat werken, bijbaantjes, vrijwillligerswerkactiviteiten, etc.

  overwegen -indien mogelijk- van een overbruggingsperiode: ga niet te snel weer aan de slag maar gun jezelf (en je gezin) tijd voor heroriëntatie en gewenning

  ga je solliciteren, focus dan op resultaten en bereikte doelen in het buitenland, voorkom dat je verzandt in verhalen hoe avontuurlijk of exotisch het allemaal was; maak voor jezelf een helder verhaal over waarom je (ooit) vertrok en waarom je nu weer bent teruggekeerd; hou het positief

  rekening houden met het feit dat, wanneer je terugkeert bij je (voormalig) werkgever, je in een andere positie terecht kan komen: het bedrijf en je collega's hebben zich uiteraard ook doorontwikkeld

  Verzekeringen

  na inschrijving bij de gemeente weer aanmelden bij een zorgverzekeraar voor de (verplichte) basiszorgverzekering

  rekening houden met een mogelijk medisch acceptatieproces & aanvullende vragenlijsten als je je wilt aanmelden voor vrijwillige aanvullende ziektekostenverzekering

  tijdig regelen van een doorlopende reis- en annuleringsverzekering

  regelen van de diverse andere verzekeringen: van inboedel tot aansprakelijkheid, van WA verzekering (auto) tot ongevallen, en van woonhuis/opstal tot rechtsbijstand

  Visa & Documenten

  onderzoeken met welke status (nationaliteit, staatsburgerschap) je terugkeert naar Nederland en of je bijvoorbeeld een verblijfsvergunning of machtiging tot voorlopig verblijf nodig hebt

  regelen van een bewijs van uitschrijving van het land waar je vertrekt (waar mogelijk)

  regelen van registratie van je kinderen in Nederland, als dat nog niet eerder is gedaan

  omzetten van in het buitenland behaalde rijbewijzen

  legaliseren van internationale documenten (trouwaktes, geboorteaktes), certificaten en diploma's (van jezelf, van je kinderen)

  Praktische voorbereiding

  vóór terugkeer voldoende tijd en aandacht besteden aan het afscheid nemen van vrienden, kennissen, collega's; bewaak dat proces extra zorgvuldig als je terugkeert met kinderen (zie ook de tips bij de keuzehulp rondom vertrekken uit Nederland)

  al voor terugkeer contact leggen met andere teruggekeerde expats; contact kan helpen bij het gewenningsproces

  rekening houden met een fase van boosheid of verdriet van je kinderen rondom het "moeten terugkeren"; bereid hen gefaseerd voor op allerlei aspecten van Nederland en maak afspraken over contactmogelijkheden met vrienden die achterblijven

  onderzoeken van activiteiten die je kinderen na terugkeer kunnen ondernemen die hen helpen bij het gewenningsproces; denk aan sport, verenigingen

  Onderwijs & taalcursus

  tijdig starten met het opvragen van internationale schooldossiers

  (her)oriënteren op het Nederlandse schoolsysteem en, afhankelijk van keuzes rondom woonlocatie, voor al je kinderen passend vervolgonderwijs; leg waar mogelijk contact met scholen voor terugkeer

  oriënteren op mogelijkheden voor het opnieuw leren, of aanvullen van je kennis omtrent, het Nederlands

  zijn je kinderen meertalig: uitzoeken van manieren om hun kennis en vaardigheid van de andere talen dan Nederlands op peil te houden

  rekening houden met een soms pittig aanpassingsproces van je kinderen op hun nieuwe school; systemen zijn anders dan gewend, omgang met docenten en leeftijdsgenoten is anders, etc.

  indien mogelijk: zodanig inplannen van het terugkeermoment dat het logisch past in de schoolcarrière van je kind(eren)

  uitzoeken of je kind eenmaal terug op school tijdelijk een schoolbuddy kan krijgen, die hem of haar (opnieuw) wegwijs maakt

  bij studerende kinderen: ruim voor terugkeer naar Nederland starten met aanmeldprocessen, zoeken van woonruimte, studieverenigingen e.d.

  Cultuur & culture shock

  volgen van een culturele voorbereidingscursus als je lang uit Nederland weg bent geweest; Nederland zal veranderd zijn in de tijd dat je weg was

  rekening houden met een gevoel van ontheemding of vervreemding; zelfs de voormalige eigen woonomgeving kan in de tussentijd flink veranderd zijn

  rekening houden met het feit dat niet iedereen zal begrijpen dat het terugkeren uit het buitenland een flinke schok teweeg kan brengen, dat terugkeerders moeite kunnen hebben met zich opnieuw aanpassen

  (opnieuw) verdiepen in de verschillende culture shock fasen; pas op dat je een niet te negatieve houding ten opzichte van Nederland aanneemt na een inspirerende tijd in het buitenland

  instellen op het Flying Dutchman syndroom, bij jezelf of bij je kinderen (zie de Keuzehulp Cultuur & culture shock voor uitleg)

  hulp vragen bij het opnieuw wennen aan Nederland en verdiepen in de factoren die van invloed zijn op dit gewenningsproces

  rekening houden met het feit dat vooral voor jonge kinderen "Nederland" net zo vreemd is

  Gezondheid & Veiligheid

  regelen van internationale medische dossiers (huisarts, kliniek, ziekenhuis, tandarts), nog vóór vertrek

  na terugkeer regelen van een medische check-up van alle gezinsleden; idem tandarts

  aanmelden bij huisarts en tandarts in je nieuwe woonregio; informeer naar eventuele wachtlijsten en recente ontwikkelingen

  Tools & Training

  Opdrachten Emigratie / lang verblijf buitenland: Regelen & Regelgeving

  Opdrachten Emigratie / lang verblijf buitenland: Regelen & Regelgeving

  Heeft je nieuwe woonland een verdrag met Nederland gesloten?
  Op welke manier zijn de sociale voorzieningen geregeld in je nieuwe woonland?

  Op welke manier zijn de sociale voorzieningen geregeld in je nieuwe woonland?

  Opdracht: Onderzoek de gevolgen van je verhuizing naar het buitenland voor je sociale voorzieningen

  1. Onderzoek de gevolgen van je verhuizing voor (recht op) Nederlandse AOW (algemene ouderdomswet), Anw (algemene nabestaandenwet), AWBZ (algemene wet bijzondere ziektekosten), AKW (algemene kinderbijslagwet), ZVW (zorgverzekeringswet).
  2. Check op welke manier je nieuwe woonland deze (en eventueel andere) sociale voorzieningen heeft geregeld & op welke manier je daar als buitenlander gebruik van zou kunnen maken.
  3. Check de gevolgen van je verhuizing voor je pensioenregeling.
  4. Zoek uit op welke manier er tussen Nederland en je nieuwe woonland afspraken zijn gemaakt over het meenemen van (Nederlandse) uitkeringen.
  5. Verdiep je in (bij)verzekermogelijkheden, bijvoorbeeld voor arbeidsongeschiktheid, AOW, Anw.
  Wat zijn de acties onderneem je in het kader van je verhuizing als het gaat om belastingplicht en andere fiscale zaken?
  Welke lopende verplichtingen en schulden heb je die moeten worden afgehandeld?
  Welke instanties en organisaties ga je op de hoogte brengen van je verhuizing naar het buitenland?

  Welke instanties en organisaties ga je op de hoogte brengen van je verhuizing naar het buitenland?

  • Achtergronden bij deze opdracht: zie Keuzehulp

  Opdracht:

  1. Maak een (lange) lijst met instanties en organisaties die je op de hoogte moet brengen van je verhuizing naar het buitenland. Gebruik de voorbeeldlijsten in de Keuzehulp en vul aan met eigen instanties die je bijvoorbeeld in je internetbankieren systeem of papieren administratie achterhaalt.
  2. Noteer naast de voorkeurswijze van contact (e-mail, telefoon, brief, aangetekende brief) ook direct de contactadressen en opzegtermijnen.
  3. Maak/filter een telefoonlijst voor alle contacten die per telefoon benaderbaar zijn c.q. waar het vastleggen van schriftelijk contact minder belangrijk is.
  4. Bekijk per contact of het doorgeven van je nieuwe adres relevant is.
  5. Maak een basis opzegtekst die je (per brief, e-mail) kunt aanvullen of wijzigen.
  6. Vraag zoveel mogelijk bevestiging (per e-mail) van ontvangst als je een wijziging of opzegging doorgeeft, ook als je per telefoon contact legt.
  7. Wijs in Nederland bij voorkeur een waarnemer aan, die je toestemming geeft om namens jou wijzigingen, opzeggingen en aanmeldingen door te voeren.
  Opdrachten Emigratie / lang verblijf buitenland: Oriënteren

  Opdrachten Emigratie / lang verblijf buitenland: Oriënteren

  Wat zijn push & pull factoren om je in een nieuwe woonomgeving te gaan vestigen?
  Wat zijn bestaande competenties en vaardigheden die je helpen bij lang verblijf in het buitenland?
  Wat zijn te verbeteren competenties & vaardigheden die je helpen bij lang verblijf in het buitenland?
  Hoe ziet jouw buitenland begroting bij emigratie en lang verblijf eruit?
  Welke mogelijke risico's of bedreigingen zie je voor een succesvol verblijf in het buitenland?
  Op welke manier ga je je ervaringen tijdens en na het proces van emigratie vastleggen?

  Op welke manier ga je je ervaringen tijdens en na het proces van emigratie vastleggen?

  • Achtergronden bij deze oefening: zie Keuzehulp

  Veel expats en emigranten geven aan het waardevol te vinden tijdens het voorbereidende proces, tijdens de daadwerkelijke verhuizing en nadat ze gesettled zijn in de nieuwe woonomgeving ervaringen vast te leggen:

  • het geeft henzelf (en partners/kinderen) houvast
  • het is een manier om tussentijdse successen en twijfels te registreren
  • er kan regelmatig op teruggekeken worden (tussen-evaluaties)
  • het is een manier om het thuisfront efficiënt te informeren en betrokken te houden
  • het is een manier om anderen te inspireren met jouw ervaringen

  Opdracht: Denk na of, en zo ja op welke manier, je jouw/jullie ervaringen structureel wilt vastleggen.

  Tip: Start in JoHo World Supporter Magazine een gratis Experience Journal.

  • Je deelt er eenvoudig foto's, video's of blogs over je voorbereidingen op emigreren, leven en wonen in het buitenland.
  • Je kunt er verzoekjes plaatsen
  • In je "persoonlijke kluis" kun je voor jou belangrijke documenten kwijt (denk aan verzekeringspolissen, kopieën paspoort e.d.), maar ook bijvoorbeeld persoonlijke lijsten rondom motieven om te emigreren, checklists in je voorbereiding, etc.
  • Je Experience Journal is ook na vertrek een gratis en laagdrempelige manier om de achterblijvers centraal op de hoogte te houden en/of anderen te inspireren.
  • Tip: deel er je positieve én minder positieve ervaringen. Wees reëel; juist ook de valkuilen, struikelblokken en miskleunen kunnen anderen inspireren.
  • Je leest er ervaringen van anderen die als expat of emigrant al wonen en werken in het buitenland
  Wat is jouw meerwaarde voor Nederland?

  Wat is jouw meerwaarde voor Nederland?

  Opdracht:

  1. Zoom eens in op welke meerwaarde jij als Nederlander in het buitenland biedt (of zou kunnen bieden) aan bijvoorbeeld Nederlandse bedrijven of (zakelijke) belangen van Nederland in het buitenland
  2. Maak een oproep aan op JoHo's platform World Supporter waarin je dit laat zien aan potentieel geïnteresseerde Nederlandse bedrijven of particulieren
  Wie gaat wat ondernemen: welke rol- en taakverdeling is er voor vertrek en na aankomst?
  Oefening: op welke manier kan je je relatienetwerk inzetten, en een netwerk opbouwen bij het vinden van werk in het buitenland?

  Oefening: op welke manier kan je je relatienetwerk inzetten, en een netwerk opbouwen bij het vinden van werk in het buitenland?

  Inlezen:

  Oefening:

  1. breng je huidige netwerk van (privé of zakelijke) relaties in kaart en onderzoek hoe deze relaties je kunnen helpen bij het zoeken van werk in het buitenland
  2. breng voor je nieuwe woon- en werkomgeving in kaart met welke mensen, bedrijven en instellingen je een relatie wilt opbouwen omdat je denkt dat zij kunnen helpen bij het vinden van werk in het buitenland

  Tip:

   

  Welke factoren zijn voor jou van invloed op het vinden van een passende baan in het buitenland?
  Hoe bereid je gesprekken voor als je kans maakt om uitgezonden te worden?

  Hoe bereid je gesprekken voor als je kans maakt om uitgezonden te worden?

  Oefening:

  1. Geef je persoonlijke invulling aan de in de Keuzehulp opgenomen vragen rondom Uitgezonden worden. Pas e.e.a. toe op jouw werkgever: wat & hoe is reeds geregeld of vastgelegd in bestaande procedures en regelingen, wat ontbreekt er nog?
  2. Maak vervolgens een beknopte lijst met aandachtspunten / bepsreekpunten ter concrete voorbereiding op je gesprek(ken) bij je werkgever.

  Tip: let in de keuzehulp op onder andere de volgende vragen

  • Wat kan je inventariseren als je kans maakt om uitgezonden te worden?
  • Wat kan een bedrijf dat mensen uitzendt mogelijk aan ondersteuning bieden?
  • Welke vragen kan je stellen bij besprekingen over je salaris als je wordt uitgezonden?
  • Welke tips kan je je werkgever meegeven om het interne expatbeleid aan te scherpen?
  Wat zijn voor je eigen kinderen factoren die het succes van "opgroeien in het buitenland" mogelijk kunnen beïnvloeden?
  Op welke manier ga je je kinderen betrekken in de periode van plannen maken tot aan de fase-voor-vertrek?
  Op welke manier regel je passend onderwijs voor je kinderen in de nieuwe woonomgeving?
  Hoe hou je voldoende rekening met mensen in je directe omgeving die betrokken raken bij je emigratie of lang verblijf in het buitenland?

  Hoe hou je voldoende rekening met mensen in je directe omgeving die betrokken raken bij je emigratie of lang verblijf in het buitenland?

  • Achtergronden bij deze oefening: zie Keuzehulp

  Opdracht: maak een lijst met de max. 20 belangrijkste relaties die betrokken raken bij jouw emigratie of lang verblijf in het buitenland: partner - kinderen - ouders - broers/zussen - beste vrienden - goede vrienden & kennissen - werkgever etc.

  1. maak per relatie (of groep van zelfde soort relaties) een plan van aanpak hoe en wanneer je hen gaat informeren en betrekken; bereid gesprekken zorgvuldig voor voor je belangrijkste relaties
  2. bespreek dit met je partner (en waar mogelijk ook met je kinderen)
  3. maak (per relatie of groep relaties) een lijstje met te verwachten reacties en anticipeer daar op
  4. maak voor je werkgever(s) een specifiek plan van aanpak, waarin je voldoende rekening houdt met opzegtermijnen, belangen van je werkgever rondom zorgvuldige overdracht, continuïteit in benodigde inkomsten etc.
  5. weeg af wie je als relatieve buitenstaander kunt betrekken bij het regelwerk voor vertrek en wie als zaakwaarnemer kan optreden na vertrek

  Tip: maak een Experience Journal aan bij World Supporter, waarmee je anderen efficiënt kunt informeren over vorderingen, ervaringen, twijfels, successen etc.

  Opdrachten Emigratie / lang verblijf buitenland: Wonen & Verhuizen

  Opdrachten Emigratie / lang verblijf buitenland: Wonen & Verhuizen

  Welke factoren zijn voor jou van invloed op de keuze van een nieuwe woonomgeving?

  Welke factoren zijn voor jou van invloed op de keuze van een nieuwe woonomgeving?

  Opdracht: Zoek uit welke factoren in jouw situatie de keuze van je nieuwe woonlocatie beïnvloeden.

  1. Heb je überhaupt een keuze, of wordt e.e.a. bijvoorbeeld via je werkgever ingevuld?
  2. Wat zijn voor- en nadelen van de verschillende woonregio's op je nieuwe bestemming? Welke bronnen zijn er om dat te achterhalen?
  3. Wat zijn de mogelijkheden om tijdelijke huisvesting te regelen, voordat je definitieve keuzes maakt?
  4. Welke woonvoorkeuren heb je zelf, en je eventuele partner of kinderen? Denk aan grotere stad, kleinere stad, dorp, maar ook aan afstanden t.o.v. centrum, scholen etc.
  Welke antwoorden op welke vragen ga je zoeken om je praktisch te oriënteren op je nieuwe woonregio?
  Welke faciliteiten biedt een (eventuele) werkgever om passende woonruimte te vinden?
  Welke regelgeving is er op je nieuwe woonbestemming voor het importeren van goederen?
  Op welke manier ga je de verhuizing vormgeven?

  Op welke manier ga je de verhuizing vormgeven?

  Zoek uit op welke manier je de verhuizing kunt en wilt inrichten

  • Als je zelf je inboedel gaat verhuizen binnen Europa, denk dan aan het huren van een bus, logistieke planning rondom kiezen van een vertrekdatum etc.
  • Als je je inboedel laat verhuizen binnen of buiten Europa, waar let je dan precies op als je gebruik wilt maken van een verhuizer?
  • Check de aandachtspunten rondom het opvragen van offertes bij verhuizers.
  • Maak een overzicht voor jouw specifieke verhuissituatie aan de hand van verschillende aandachtspunten (locatie nieuw huis, indeling kamers, parkeervergunningen etc etc).
  • Besteed aandacht aan het verzekeren van je verhuizing.

   

  De inboedel: wat ga je aan goederen meenemen naar het buitenland?
  Vraag: op welke manier ga je de goederen die meegaan bij lang verblijf het buitenland inpakken?

  Vraag: op welke manier ga je de goederen die meegaan bij lang verblijf het buitenland inpakken?

  "Waar let je op bij het inpakken van je inboedel".

  • Regel (al dan niet via je verhuizer) voldoende dozen en speciale verpakkingen voor kwetsbare spullen.
  • Start met het maken van foto's van voor jou waardevolle artikelen (bewijslast).
  • Begin met de inventarisatielijst, waarop je registreert welke spullen in welke dozen gaan en codeer de dozen.
  • Plaats de goederen die je (tijdelijk) elders gaat opslaan apart van de goederen die meegaan naar het buitenland.
   Wat inventariseer je op je nieuwe woonlocatie waar je een huis gaat huren of kopen?
   Welke aandachtspunten gelden voor jouw situatie waarin je van plan bent in het buitenland een huis te gaan kopen?
   Welke aandachtspunten gelden voor jouw situatie waarin je van plan bent in het buitenland een huis te gaan huren?

   Welke aandachtspunten gelden voor jouw situatie waarin je van plan bent in het buitenland een huis te gaan huren?

   Opdracht: Vind voor jouw situatie invulling van de aandachtspunten rondom het huren van een huis.

   • bekijk welke mogelijkheden je huidige netwerk biedt voor het vinden van een huurhuis op je nieuwe woonlocatie: werkgever, collega's die eerder zijn uitgezonden, vrienden die al terplaatse wonen; en/of oriënteer je op lokale verhuurders.
   • benader een eventuele werkgever omtrent mogelijkheden om terplaatse een huis te huren.
   • besteed aandacht aan documenten die nodig zijn om een huis te kunnen huren op jouw woonlocatie.
   • verdiep je in de lokale regelgeving rondom het huren van een huis en huurcontracten, óók als je gebruik maakt van een bemiddelaar.
   Wat inventariseer je als je een huis hebt gevonden dat je gaat huren of kopen?

   Wat inventariseer je als je een huis hebt gevonden dat je gaat huren of kopen?

   Opdracht: Vind voor jouw nieuwe woning invulling van de aandachtspunten opgenomen bij "Wat is handig om te inventariseren van je nieuwe woning in het buitenland".

   • van afmetingen van de diverse vertrekken tot beschikbare ruimte voor electrische apparaten, van aantal stopcontacten tot aansluitingen op nutsvoorzieningen en van beste locatie voor de verhuiswagen en verhuisdozen tot voorschriften van de eigenaar of gemeente.
   Wat wordt je plan van aanpak als je een woning in Nederland achterlaat?
   Wat zijn de aandachtspunten rondom het meenemen van een (huis)dier naar jouw nieuwe woonlocatie?
   Wat zijn de aandachtspunten rondom het meenemen van een vervoermiddel naar jouw nieuwe woonlocatie?
   Opdrachten Emigratie / lang verblijf buitenland: Verzekeren

   Opdrachten Emigratie / lang verblijf buitenland: Verzekeren

   Ga na wat de gevolgen van je verhuizing voor je verzekeringen in Nederland

   Ga na wat de gevolgen van je verhuizing voor je verzekeringen in Nederland

   Onderzoek de gevolgen van je verhuizing voor je bestaande verzekeringen in Nederland:

   1. Inventariseer je huidige verzekeringen in Nederland. Besteed ten minste aandacht aan:
    1. ziektekosten
    2. reis & annulering
    3. arbeidsongeschiktheid
    4. opstal & inboedel
    5. aansprakelijkheid
    6. rechtsbijstand
    7. ongevallen
   2. Breng per verzekering in kaart wat de regels zijn rondom het laten doorlopen of opzeggen van deze verzekering. Check polisvoorwaarden & leg eventueel contact met een objectieve tussenpersoon en/of de verzekeraar zelf en leg uit wat er gaat veranderen.
   3. Noteer opzegtermijnen en contactadressen; vraag om schriftelijke bevestiging van opzegging.
   4. Bekijk per verzekeringssoort op welke manier je de gerelateerde kosten wilt c.q. kunt gaan verzekeren in je nieuwe woonland.
    Op welke manier ga je je verzekeren voor ziektekosten in je nieuwe woonland?

    Op welke manier ga je je verzekeren voor ziektekosten in je nieuwe woonland?

    • Achtergronden bij deze opdracht: zie Keuzehulp

    Opdracht: Zoek uit op welke manier je je kunt en/of wilt verzekeren voor ziektekosten in je nieuwe woonland

    1. Zet op een rij wat je zorgkosten in Nederland per jaar bedragen (premies, eigen risico's, eigen bijdragen bij gedeeltelijke vergoedingen).
    2. Maak voor jezelf, je partner en kinderen een lijst met huidige (bestaande) aandoeningen & behandelingen die in het buitenland dienen door te lopen.
    3. Maak voor jezelf, je partner en kinderen een lijst met te verwachten zorgkosten & behandelingen; denk bijvoorbeeld aan kosten rondom zwangerschap -> zoek uit op welke manier je je kunt verzekeren tegen die kosten.
    4. Denk na over te verwachten omstandigheden aan het thuisfront (ziekte, overlijden familie) en op welke manier een verzekering kan bijdragen aan snelle reis naar Nederland en vergoeding van te maken kosten.
    5. Verdiep je in de regelgeving omtrent het (verplicht) opzeggen of aanhouden van je Nederlandse zorgverzekering.
    6. Verdiep je in de voor- en nadelen van het zorgstelsel in je nieuwe woonland, en op welke manier je daar als buitenlander gebruik van zou kunnen maken. Check of er afspraken zijn gemaakt tussen Nederland en je nieuwe woonland omtrent (vergoeding van) ziektekosten.
    7. Verdiep je in de voor- en nadelen van lokaal verzekeren / verzekeren via je werkgever versus internationaal verzekeren (expat of emigratie ziektekostenverzekering).
    8. Verdiep je in de regels rondom o.a. repatriëring, inpatient, outpatient kosten en welke voorkeuren - wensen - eisen je daar aan stelt.
    9. Bepaal of je behoefte hebt aan een zgn. overbruggingsverzekering.
    10. Vraag een of meerdere offerte(s) op bij (tussenpersonen voor) internationale ziektekostenverzekeraars. Vergelijk deze met eventuele opties die je hebt omtrent lokaal verzekeren of verzekeren via je werkgever in het buitenland.
    Op welke manier kan je je woning in Nederland blijven verzekeren wanneer je die aanhoudt?
    Op welke manier ga je je verhuizing verzekeren?
    Ga na wat de gevolgen zijn bij ongeval, langdurige ziekte of overlijden in het buitenland

    Ga na wat de gevolgen zijn bij ongeval, langdurige ziekte of overlijden in het buitenland

    Check en bespreek de gevolgen bij ongeval, langdurige ziekte, arbeidsongeschiktheid of overlijden in het buitenland.

    1. Zoek uit op welke manier je in het buitenland verzekerd bent, of kunt worden, tegen bovenstaande scenario's.
    2. Verdiep je in de procedures hoe te (laten) handelen wanneer één van deze situaties zich voordoet bij jezelf, je partner en/of je kinderen.
    3. Bespreek met je partner welke beslissingen je (op dit moment) denkt te gaan nemen als één van bovenstaande situaties zich voordoet.
     JoHo: crossroad kiezen uit de bundel
     JoHo: paginawijzer

      Hoe werkt het op een JoHo Tool- en Informatiepagina?

      Tools & Info

     1. Toolpagina's die je kunt inzetten voor beter, zinvoller en leuker helpen, leren, werken, reizen of emigreren.
     2. Informatiepagina's die je keuzehulp en advies geven rond producten en services binnen de World of JoHo

      

      

     JoHo: concept

     JoHo Missie, Visie & Concept

     Missie & Visie

     • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
     • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

     Concept

     • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
     • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
     • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
     JoHo: footprint achterlaten

     To my lists & bundles

     (service voor abonnes, donateurs en verzekerden)

     JoHo: pagina topic
     Wonen in het buitenland en emigratie: Tools en advies voor een bestaan als emigrant, expat, nomad of wereldburger