Emigreren en wonen in het buitenland

 

Vertrekken naar het buitenland om te emigreren of daar voor langere tijd te gaan wonen voor werk, bedrijf of ander leven?

 

Belastingen - Bestemmingen - Checklists - Netwerk - Emigratiedrang

Eigen bedrijf - Eigen huis - Kinderen - Remigratie - Verhuizing - Zorgverzekering

JoHo: crossroads uit bundel

  Themapagina

  Wat is een emigrant?

  • Een emigrant is iemand die zijn land verlaat met de intentie om permanent in een ander land te gaan wonen, en daar zijn of haar leven verder op te bouwen.

  Wat is emigratie en emigreren?

  • Emigratie is de actie waarbij mensen hun geboorteland verlaten om zich in het buitenland te vestigen.
  • In de twintigste eeuw werd bij de historische grootschalige emigratie van Europeanen naar bestemmingen als de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland, ook wel gesproken van 'landverhuizing'. Echte landverhuizers-voor-het-leven bestaan bijna niet meer, veel emigranten hebben uiteindelijk wel het idee dat ze op termijn wel weer zullen terugkeren maar Nederland of ander thuisland.

  Wat zijn de gevolgen van emigratie of lang verblijf in het buitenland?

  • Lees hieronder over wat een lang verblijf in het buitenland, of emigratie, voor gevolgen heeft voor bijvoorbeeld je belastingen en fiscale zaken, budget en geldzaken, contacten en netwerk, culture shock en heimwee, documenten en papieren, organisatie en bedrijf, huisvesting en woonruimte, kinderen en familie, leerplicht en thuisonderwijs, sociale voorzieningen en uitkeringen, veiligheid en gezondheid, visa en vergunningen, verhuizing en transport, zorg- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en je vertrek naar het buitenland.

  Thema's en startpagina's voor emigratie en lang verblijf in buitenland:

  Wat doet verhuizen naar het buitenland met je?

   

  Wanneer je emigreert begint je leven helemaal opnieuw. Ik kon korte metten maken met slechte gewoontes; de nieuwe mensen om me heen hadden nog geen beeld van me gevormd. Maar het betekent ook dat je nieuwe vriendschappen helemaal vanaf de basis moet opbouwen. Je moet jezelf continu uitleggen, omdat mensen niet automatisch weten wat je bedoelt. Je hebt geen geschiedenis met elkaar. (JoHo verzekerde op Curaçao)

  Wat zijn redenen om voor langere tijd naar het buitenland te gaan?

  Wat zijn redenen om voor langere tijd naar het buitenland te gaan?

  Waarom emigreren mensen?

  • Lang niet iedereen die moeite heeft met het feit dat Nederland te volgebouwd raakt, of dat de maatschappij zo sterk is veranderd, of dat het huidige leven niet meer bevalt, kiest voor emigratie. Emigratie is lang niet altijd de "oplossing" voor een gevoel van onvrede met je huidige situatie. Een carrièreswitch, verhuizing binnen Nederland of vrijwilligerswerk waarmee je een maatschappelijke bijdrage levert is voor sommigen voldoende.
  • Toch hakken veel mensen uiteindelijk wel die knoop door en verhuizen voor langere tijd of voorgoed naar het buitenland.
  • Uit een enquête onder potentiële emigranten in 2020, blijkt dat 21% het aankomende pensioen als belangrijke reden opgeeft, 19% de slechte mentaliteit in Nederland noemt, 10% Nederland wil verlaten vanwege de migrantencrisis, 8% omdat men een baan zoekt/vindt in het buitenland, 3% de criminaliteit als hoofdreden benoemt en 1% Nederland wil verlaten vanwege de files.
  • Uit een enquête onder potentiële emigranten begin 2016, blijkt dat 24% van de toekomstige emigranten "meer rust, ruimte en een natuurlijke omgeving voor de opvoeding van hun kinderen" zoekt. Een bijna even grote groep van 23% gaat vertrekken omdat ze de "slechte mentaliteit in Nederland zat zijn". "Op zoek naar een andere baan" of "genieten van het pensioen" staan op een gedeelde derde plaats met elk 16%.

  Log in en test jouw motivaties

  • Motieven op een rij
  • Weg willen uit Nederland
  • Economische omstandigheden & werk
  • Meer van de wereld willen zien, avontuur, langgekoesterde droom najagen
  • Levenskwaliteit
  • Meer tijd voor elkaar/met gezin
  • Relatie in het buitenland
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Veiligheid
  • Al die regeltjes in Nederland...
  Wat zijn redenen om een lang verblijf in het buitenland (nog even) uit te stellen?

  Wat zijn redenen om een lang verblijf in het buitenland (nog even) uit te stellen?

  Het aantal mensen dat uiteindelijk de knoop doorhakt en voor langere tijd, of voorgoed, naar het buitenland verhuist is groot. Ook is er een groep mensen die uiteindelijk afziet van emigratie. Tot slot is er ook een groep mensen die nog niet vertrekt, met uiteenlopende redenen voor dit uitstel:

  • het blijkt lastiger dan verwacht om het huis in Nederland te verkopen, waardoor er vooralsnog te weinig financiële middelen zijn voor emigratie
  • het vinden van werk, nodig voor de maandelijke inkomsten, wil niet voldoende vlotten
  • het verkrijgen van documenten (bv. verblijfs- of werkvergunning, medische verklaringen) duurt langer dan verwacht
  • de overdracht van een eigen bedrijf, het zoeken van een geschikte opvolger, etc. heeft (meer) tijd nodig
  • de opleiding of cursus in Nederland moet nog worden afgerond
  • men wacht op een belangrijke gebeurtenis bij de achterblijvers in Nederland, voordat er kan worden vertrokken (bv. geboorte van een kind, afronding van opleiding van een kind, afronding van verhuizing van de kinderen naar nieuwe woonruimte)

  Al die redenen om niet te gaan, niet de sprong te wagen. Mensen die me op andere gedachten probeerden te brengen. Toch heb ik voor mezelf gekozen en met moeite iedereen achtergelaten. Op dat moment een vreselijke keuze, maar nu heel blij dat ik die stap heb gezet.

  Colombia emigrant

  Achteraf gezien vind ik het prettig dat ik mijn ouders beide heb kunnen begeleiden tot hun sterfbed. De emigratieplannen zijn pas daarna echt concreet geworden. Dat heeft hen verdriet bespaard, maar ik heb er zelf ook een beter gevoel bij.

  Canada emigrant

  Op moeilijke momenten voerden we soms felle discussies. Mijn man wilde graag en snel emigreren, maar we hadden de afspraak gemaakt dat pas te doen na het afstuderen van onze kinderen. Gelukkig bleven we wel altijd in gesprek. We vonden een compromis; hij is al wat vaker een paar weken achter elkaar in Portugal, vooral om het huis voor te bereiden op bewoning.

  Portugal emigrant

  Toen onze emigratieplannen vorm begonnen te krijgen, hadden we nog drie schoolgaande kinderen. Nu nog maar één. Zij gaat na haar eindexamen op kamers. Dat kijken we heel even aan, en dan zijn we vrij om te vertrekken. We hebben in de vorm van een goede vriend van de familie een achtervang in Nederland. Door de goedkope reis van en naar Nederland kunnen we regelmatig een vinger aan de pols houden en kunnen de kinderen ook eenvoudig naar ons toe reizen.

  Portugal emigrant

  Wat wel eens lastig was, dat ook al onze middellange-termijn beslissingen in de wachtstand gingen. Gingen we die muur nog opknappen in ons tijdelijke huis, kwam er nog een nieuw huisdier, deden we nog iets met de tuin, moesten we nog nieuwe studieboeken kopen voor het volgende studiejaar. Dat gaf wel eens onrust.

  Australië emigrant

  De kans dat je op Madeira via een instantie een baan vindt is klein; je moet het echt van je netwerk hebben. Ik pendel nu regelmatig op en neer, werk nog in Nederland, ga vaak op bezoek naar Madeira om contacten te leggen en te onderhouden. Ik leer veel van de buitenlanders die er al wonen en werken. Binnenkort gaat het ook mij lukken!

  Portugal emigrant

  Is emigratie altijd definitief?

  Is emigratie altijd definitief?

  Formeel gezien?

  Bekijk je deze vraag formeel, dan is er geen eenduidig antwoord. Diverse instanties (bijvoorbeeld Belastingdienst en Sociale Verzekeringsbank) letten onder andere op:

  • met welk land heb je de sterkste persoonlijke (woon)band: zijn je gezinsleden meeverhuisd, heb je een woning aangehouden, heb je je laten uitschrijven bij de gemeente, heb je een tijdelijke (bv. hotel) of vaste nieuwe woonplek.
  • hoe snel ben je weer terug in Nederland? Is dit binnen een jaar, dan ben je voor de belastingdienst niet geëmigreerd en gewoon inkomstenbelasting plichtig gebleven in Nederland. Maar er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld als je elders inkomstenbelasting hebt betaald naar Nederlandse maatstaven, in een land van de Europese Unie dat een belastingverdrag met NL heeft afgesloten.
  • CBS doet regelmatig onderzoek naar emigranten die terugkeren. Enkele resultaten van eerder onderzoek:
   • ongeveer de helft van de in Nederland geboren emigranten keert na verloop van tijd weer terug naar Nederland
   • autochtonen blijken vaker terug te keren dan allochtonen van de tweede generatie
   • er bestaan grote verschillen in terugkeerpercentages tussen de bestemmingslanden
   • de hoogste terugkeerpercentages doen zich voor in de leeftijden van 17 tot en met 22 jaar (waarschijnlijk studenten die voor enkele jaren in het buitenland hebben gestudeerd)
   • tot het 20e levensjaar blijken vrouwen gemiddeld iets vaker terug te keren dan mannen. Vanaf 40-jarige leeftijd zijn het de mannen die iets vaker terugkeren
   • personen (zowel autochtonen als tweede generatie allochtonen) die naar Turkije, Marokko, Suriname, de Nederlandse Antillen, Aruba of Indonesië emigreren, keren vaker dan gemiddeld terug naar Nederland
   • gemiddeld komt uit de specifieke emigratielanden Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika de helft weer terug, variërend van bijna 30 procent (Canada en Nieuw-Zeeland) tot 56 procent (Australië en de Verenigde Staten)

  Psychologisch gezien?

  Bekijk je deze vraag psychologisch, dan is "definitief" wel heel erg "onherroepelijk".

  • vrijwel geen enkel mens maakt keuzes "voorgoed", mensen hebben van nature behoefte aan (regelmatige) verandering.
  • word je uitgezonden door een werkgever, dan impliceert dit meestal dat je op een gegeven moment ook weer vertrekt (naar een ander land, of terug naar je thuisland).
  • heb je moeite met het "definitieve" aspect van emigreren, kies dan in eerste instantie voor een "internationale verhuizing" met een afgebakende proefperiode. Je gaat "een tijdje naar het buitenland", denk aan twee of drie jaar, waarbij je in die periode probeert te achterhalen of je langer wilt blijven of wilt terugkeren. Je houdt -mits financieel haalbaar- bij voorkeur je huis in Nederland aan; onderzoek de mogelijkheid tot onderverhuur.
  • kom je na emigratie op een punt dat je remigratie gaat overwegen uit gevoel van heimwee, uit ontevredenheid over je nieuwe woonplek, omdat je onderneming niet is geworden wat je ervan had verwacht, of om andere redenen: relativeer het gevoel van "falen". Keuzes maken betekent ook soms terugkomen op eerder gemaakte keuzes. Als je risico's neemt, dan kan en mag iets ook "mislukken". En laat je niet beïnvloeden door eventuele negatieve reacties van achterblijvers of familie en vrienden in Nederland.

  Tip

  Maak je plannen voor een lang verblijf in het buitenland?

  • Blijf flexibel.
  • Het maken van een 100% waterdicht plan waarvan je niet meer gaat afwijken is niemand nog ooit gelukt.
  • Plannen zijn er om houvast te geven, maar ook om bijgesteld te worden.
  • Naarmate je meer kennis vergaart en nieuwe inzichten opdoet kan je (of je partner, je kinderen) anders over zaken gaan denken.
  • Calculeer dat in en hou niet star vast aan een vooropgezet plan.

  Welke vaardigheden en competenties heb je nodig als je in het buitenland gaat wonen of als 'ideale' emigrant?

  Welke vaardigheden en competenties heb je nodig als je in het buitenland gaat wonen of als 'ideale' emigrant?

  Wie is de ideale emigrant, expat of nomad?

  ...die bestaat uiteraard niet. De competenties waarover een arts die als enige niet-Afrikaan in een klein ziekenhuisje in oost-Kenia gaat werken verschillen uiteraard van die van een startend ondernemer die een joint-venture op de booming Chinese markt wil opzetten.

  Toch is er een aardig rijtje samen te stellen van vaardigheden en competenties, waarvan het fijn is als je die als expat of emigrant hebt:

  • authentiek zijn (bij jezelf blijven met open blik naar anderen en andere culturen, bewustzijn van eigen krachten en tekortkomingen).
  • betrokken zijn (verantwoordelijkheid nemen, loyaal zijn, stimuleren van betrokkenheid van anderen).
  • kunnen communiceren; interculturele communicatievaardigheden: zonder vooroordelen openstaan voor andere culturen, jezelf willen verdiepen in de lokale taal & cultuur, je Nederlandse -vaak wat harde- taal en manier van spreken loslaten, groeten bij binnenkomen en weggaan, het weglaten van de typisch Nederlandse 'prikkelende' humor, afleren om omgezouten je mening te geven.
  • creatief zijn: oplossingsgericht denken, ideeën aandragen.
  • flexibel zijn, willen aanpassen: 1) aanpassen aan dagelijkse leven en algemene levensomstandigheden in andere cultuur 2) aanpassen aan andere interactievormen met mensen uit de gastcultuur 3) aanpassen aan andere werkomstandigheden.

  Wat zijn de overige vaardigheden die van pas komen bij lang verblijf in het buitenland

  • kunnen inleven (kunnen verplaatsen in anderen, jezelf op gepaste momenten kunnen wegcijferen, kunnen omgaan met verschillen, je eigen tradities en opvattingen wat naar de achtergrond verplaatsen)
  • integer zijn (eerlijk zijn, respect tonen aan anderen, handelen naar algemeen geldende normen en waarden van nieuwe woon- en werkomgeving, discreet zijn)
  • willen en kunnen leren; openstaan voor nieuwe dingen en ervaringen
  • durf hebben (risico's durven nemen, uitstraling hebben)
  • kunnen netwerken (opbouwen van nieuwe contacten, de tijd nemen voor ontmoetingen of bij het regelen van zaken, sociaal initiatief nemen)
  • omgevingsbewust zijn
  • genuanceerd kunnen oordelen (kunnen relativeren, verschillende invalshoeken kiezen, interactie stimuleren)
  • kunnen plannen en organiseren
  • stressbestendig zijn (om kunnen gaan met tegenslagen, teleurstellingen kunnen verwerken, relativeren en prioriteiten kunnen stellen)
  • resultaat gericht zijn (doorzettingsvermogen hebben, flexibel zijn, lange termijn kunnen zien)
  • kunnen samenwerken (in teamverband kunnen werken, stoppen met de Nederlandse ongeduldigheid, afspraken minder letterlijk nemen dan in Nederland)
  • zelfvertrouwen hebben

  Onderzoek wijst uit dat "kritische succesfactoren" voor veel expats en emigranten neerkomen op:

  • lokale taalvaardigheid
  • geloof in eigen competenties
  • interpersoonlijke vaardigheden
  • sociabiliteit
  • mate van extravertheid
  • flexibiliteit

  Ook emotionele stabiliteit en vriendelijkheid wegen mee. Eerdere internationale (werk)ervaring is geen voorspeller van succesvolle (werk)prestaties bij een nieuw lang verblijf in het buitenland; met name bij expats die herhaaldelijk zijn verhuisd kan ook een zekere mate van "aanpassingsmoeheid" optreden.

  Wat zijn de overige factoren die van invloed op succesvol lang verblijf in het buitenland

  Naast de mate waarin je beschikt over bovenstaande competenties en vaardigheden zijn onder andere ook de volgende factoren van invloed op de mate van succes van jou als emigrant:

  • in hoeverre heb je vooraf kennis van land, taal en cultuur opgedaan
  • in welke mate heb je je voldoende voorbereid op praktische én emotionele zaken
  • in hoeverre hebben een eventuele partner en/of kinderen de gedeelde behoefte om te vertrekken
  • in hoeverre kan je partner eveneens een baan vinden ("dual career"): uit een onderzoek onder 270 multinationals bleek vooral de dubbele carrièrewens een struikelblok voor het doorgaan van de uitzending van een werknemer naar het buitenland
  • in hoeverre ben je bereid periodiek te reflecteren/evalueren en plannen regelmatig aan te passen naarmate je kennis rondom of ervaring/vaardigheid met verblijf in het buitenland toeneemt
  Wat leer je van een lang verblijf in het buitenland?

  Wat leer je van een lang verblijf in het buitenland?


  • Het kan leuk, leerzaam én constructief zijn om rondom het vertrek naar het buitenland, en tijdens het verblijf in het buitenland, de ontwikkeling van je competenties te monitoren en periodiek vast te leggen. Je zult versteld staan hóeveel je je stapsgewijs en soms onbewust ontwikkelt. Niet alleen de eindbestemming (opbouw van een nieuw tijdelijk of vast bestaan in je nieuwe woonland) is leuk, maar ook de reis er naar toe (het proces van vertrekken, verhuizen en settelen). Door dit voor jezelf (en anderen) regelmatig vast te leggen krijg je zelf veel nieuwe input en inzicht én inspireer je anderen die de stap nog moeten, willen maken of daar over nadenken. Gebruik bijvoorbeeld een schrift, app, dagboek of online community als World Supporter, en kies een vast moment voor periodieke reflectie.
  • Welke competenties ontwikkel je door een lang verblijf in het buitenland?
  • Eerdere reizigers, expats, emigranten en JoHo donateurs, geven hierbij onder andere aan dat het gaat om de volgende competenties:

  Resultaatgericht werken

  • de vele regelzaken tot een goed einde brengen
  • doorzetten totdat je je nieuwe baan of nieuw project hebt gerealiseerd
  • leren omgaan met heimwee

  Communiceren

  • met instanties (heldere communicatie en samenvatten, terugkoppelen, op de hoogte houden is essentieel)
  • met achterblijvers
  • met nieuwe landgenoten
  • met je medereizigers, partner of gezin

  Samenwerken

  • met instanties waar je voor allerlei regelzaken van afhankelijk bent
  • met je partner om de plannen te realiseren en leuk te houden
  • met je werkgever in Nederland (zorgvuldig afscheid nemen, of uitgezonden worden)
  • met je werkgever in het buitenland
  • met je gezelschap het verblijf tot een succes te maken
  • met andere lang-verblijvers, expats, emigranten (gezamenlijke activiteiten)

  Lef, durf hebben

  • je wensen, verlangens voor een lang verblijf in het buitenland kenbaar maken aan dierbaren
  • je moed om de stap daadwerkelijk te zetten (er zijn nog altijd meer dromers dan doeners)
  • leren leven in soms uitdagende of minder veilige/onveilige omstandigeden (of dat realiteit is of eigen interpretatie maakt weinig uit)
  • angsten overwinnen: door de 'wat als' fase heen komen, minder bang zijn voor het onbekende

  Analyseren 

  • het proces rondom visumkansen, visummogelijkheden (en onmogelijkheden) doorgronden
  • baankansen verkennen en realistisch ontdekken van mogelijkheden
  • issues doorgronden rondom juridische en fiscale aspecten van een lang verblijf in het buitenland, keuzes maken

  Authentiek zijn

  • voor jezelf kiezen en écht invloed uitoefenen op je eigen toekomst
  • jezelf blijven is essentieel, maar de kans om jezelf gedurende het traject te verliezen ligt op de loer
  • aanpassen aan nieuwe omstandigheden zonder je eigenheid te verliezen

  Flexibel zijn

  • leren omgaan met de voortdurende wijzigingen tijdens het proces van vertrekken / emigreren
  • initiële plannen durven aanpassen als de omstandigheden veranderen
  • omgaan met het besef dat niets vaststaat, veel (alles) mogelijk is, keuzes nooit definitief zijn
  • je écht zo veel als mogelijk aanpassen aan een andere cultuur: anders dan bij het maken van een reis, waarbij je slechts tijdelijk een glimp van andere culturen opvangt en na terugkeer weer vervalt in je eigen cultuur, betekent emigreren ook écht aanpassen en integreren. "De Nederlandse manier" blijkt dan niet altijd meer de enige juiste.

  Omgevingsbewust zijn

  • voortdurend anderen in je directe omgeving analyseren en monitoren
  • je behoedzaam begeven in nieuwe, onbekende omstandigheden, zonder jezelf te verliezen
  • respect houden voor anderen die anders denken
  • je voortdurend bewust zijn van gevoelens en gedachten van anderen, meeverhuizers, achterblijvers

  Creatief zijn

  • het motto "voor alles is een oplossing" is een geliefd motto onder degenen die langer in het buitenland verblijven
  • vindingrijk zijn als inboedel nog niet is aangekomen, als baan- of visumkansen veranderen
  • met handen, voeten, lef en overtuiging communiceren als je de taal nog niet voldoende machtig bent

  Ondernemen

  • doordat je letterlijk eigen ondernemer of zzp'er wordt
  • omdat je partner een eigen activiteit opstart of project(je) begint

  Leiding geven

  • duidelijke taakverdeling vaststellen tussen je medereizigers, partner of gezin
  • leiding geven aan teams rondom verbouwingen, verhuizing, klussen

  Plannen

  • de verhuizing naar het buitenland zelf is uiteraard één groot planproces
  • plannen rondom verhuizing, verbouwing, start van nieuwe banen
  • bezoek van vrienden en kennissen uit Nederland zorgvuldig inplannen & tijd nemen

  Professioneel handelen

  • leren omgaan met instanties en organisaties die je ondersteunen in een deel van het vertrek-proces
  • professioneel omgaan met teleurstellingen tijdens het proces
  • zogvuldig omgaan met belangen van oud-werkgevers, nieuwe werkgevers

  Stress-bestendig zijn

  • het proces van keuzes maken, knopen doorhakken, afscheid nemen, vertrekken, settelen kent veel stressmomenten die je stapsgewijs leert hanteren
  • leren over je eigen schaduw heen te stappen, teleurstellingen te verwerken en weer doorgaan

  Netwerken

  • voor vertrek naar het buitenland een netwerk opbouwen in je tijdelijke of definitieve nieuwe woonland
  • na aankomst relaties opbouwen met nieuwe landgenoten, collega's, buren, mede-Nederlanders
  • relaties opbouwen met instanties op je nieuwe bestemming
  • relaties in Nederland onderhouden, of zorgvuldig afscheid nemen

  "Leer"momenten vind je zowel tijdens het proces van naar het buitenland vertrekken, als tijdens het daadwerkelijk verblijf in het buitenland.

  Checklist Oriëntatie op lang verblijf in het buitenland of emigratie

  Checklist Oriëntatie op lang verblijf in het buitenland of emigratie

   

   Ervaringen bijhouden

   emigratie dagboek / blog / website starten (tip: maak gratis persoonlijk blogmagazine op JoHo's platform World Supporter)

   • voor het vastleggen van hetgeen je meemaakt
   • als naslag document in tijden van heimwee
   • voor kennisoverdracht aan toekomstige emigranten
   • kies een platform met voldoende bereik en waar andere emigranten actief zijn
   • nuttig in het oriëntatie- en regelproces maar ook leuk om later op terug te kijken
   • maak af en toe een backup

    probeer het moment terug te halen waarop je voor het allereerst na begon te denken over de droom van een lang verblijf in het buitenland. Schrijf dat moment op en bewaar het.

   Motieven

    stel het hoofddoel voor jou (+ evt. partner en evt. kinderen) van het lange verblijf in het buitenland c.q. de emigratie vast: wat wil je er in de kern mee bereiken?

    alle onderliggende motieven voor jou (+ evt. partner en evt. kinderen) in kaart brengen om wel of niet te emigreren in kaart brengen

     geef aan al je vertrek-motieven een waarde en rangschik je motieven naar die waardes

   zelfinzicht vergroten: breng tevens je competenties (+partner) in kaart, sterke en minder sterke karaktereigenschappen, mogelijke (persoonlijke) struikelblokken tijdens het emigratieproces, doe een test omtrent interculturele communicatievaardigheden

   inplannen van bezoek aan emigratie beurzen of themadagen

   abonnement nemen op emigratie magazines en nieuwsbrieven

   aanmelden bij emigratie fora

   persoonlijke score checken op de lijst met kernvoorwaarden om een emigratie te laten slagen

   checken van de aandachtspunten om te achterhalen welk type emigrant je bent/jullie zijn

   Oriëntatie op bestemming(en) of woonregio's

   starten met oriëntatie op mogelijke bestemmingen, voor- & tegens op een rij zetten

   doorspitten van guide books, websites, tv programma's, online communities

   uitzoeken van push en pull factoren van deze bestemmingen

   checken of er speciale migranten(vestigings)programma's en zo ja wat houdt dit in

   verdiepen in immigratiebeleid van de voorkeursbestemmingen; speciale regelingen, voordelen, belemmeringen

   verdiepen in taal & cultuur; in welke mate is een vloeiende beheersing van bijvoorbeeld de taal op bestemming noodzakelijk (en haalbaar?) om er te leven en werken

   verdiepen in achterliggende bestemmingscontext als gezondheidszorg, veiligheid en criminaliteit

   contact leggen met expats die al terplekke wonen en werken; checken of ze openstaan voor het beantwoorden van vragen

   Tips:

   • gebruik de voorbeelden van push en pull factoren
   • gebruik de checklist hoe vorm je je een beeld van het leven in je mogelijke nieuwe woonomgeving

   Periodieke meetings

   inplannen van regelmatig overleg met alle mede-emigranten (c.q. gezinsleden)

   samen bekijken en bespreken van de opties, voor- en nadelen, haalbaarheden

   bespreekbaar maken van de plannen; met respect voor positieve en negatieve gevoelens van anderen: liever niet bagatelliseren of onderdrukken of romantiseren

   Tips:

   • leg e.e.a. zoveel mogelijk schriftelijk vast (nuttig gedurende het proces en leuk om later op terug te kijken)
   • betrek (zeker je oudere) kinderen tijdig in het oriëntatieproces; je jongere kinderen zodra de kernbeslissing is genomen
   • gebruik de checklists voor emigreren met kinderen

   Taakplanning

   emigratie plan van aanpak maken

   Tips

   • gebruik de checklists en maak subtaken per item + een prioriteitstelling
   • beschrijf duidelijk wie wat doet + evt. deadlines; betrek daarin zo veel mogelijk alle gezinsleden
   • hou het wel flexibel; je taakplanning is een richtlijn waar je ongetwijfeld ook van af zal wijken afhankelijk van ontwikkelingen en nieuwe inzichten

   Oriëntatietrip

   optie onderzoeken van een oriëntatietrip (verkenningstrips)

   Tips

   • toeristische locaties: plan deze bij voorkeur in een laagseizoen
   • maak veel foto's en aantekeningen tijdens de trip
   • gebruik de checklist met aandachtspunten bij het maken van een oriëntatiereis

   Begroting

   overzicht maken van te verwachten uitgaven rondom de emigratie zelf

   overzicht maken van te verwachten inkomsten en dagelijkse woon- en leefkosten in je nieuwe thuisland

   Tips

   • gebruik de tips en voorbeelden van te verwachten kosten

   Kernbeslissing

   afweging maken van inkomsten vs. eenmalige (emigratie) kosten en terugkerende woon- en leefkosten

   afweging maken van visumkansen

   afweging maken rondom het vinden van werk, passend onderwijs, kinderopvang en dagbesteding partner

   emotionele afweging maken, met aandacht voor taal & cultuur, heimwee, missen van familie

   afweging maken van alle gezinsleden benoemde voor- en nadelen

   in kaart brengen wat geregeld/helderder moet worden om een definitieve go/no-go te kunnen geven

   maken van een positief, neutraal en negatief scenario + plan van aanpak / gevolgen / "exit-strategie" in alle scenario's

   beslissing nemen: go / no-go

   Vertrekperiode

   bepalen van een haalbaar vertrekmoment

   lijst met factoren maken die invloed hebben op vertrekmoment

   • denk o.a. aan koop/verkoop woning, werkgever(s), scholing, tariefstelling vliegtickets, visa, procedures rondom inentingen/gezondheid (zie elders), tijd voor afronding takenlijst, ruimte voor afscheid

   Buitenstaander & sparringpartner

   regelen van een sparringpartner die je betrekt bij voorbereiding & die proces bewaakt

   shortlist maken, op basis van voorkeur, gesprekken aangaan op volgorde van voorkeur

   contact leggen met iemand die je goed vertrouwt,  kritisch genoeg is, kan motiveren en tegengas durft te geven

   deze persoon formeel machtigen als "zaakbehartiger"; bv. documenten voor je regelen na emigratie, belastingdienst

   Beslissing delen

   beslissing delen met je directe kring: mensen die het dichtst bij je staan

   Tips

   • geef ruimte aan allerlei soorten reacties en emoties
   • ga jezelf niet verdedigen
   • overweeg om een centraal informatiemoment te organiseren
   • gebruik de lijst met tips hoe je omgaat met mogelijk negatieve reacties van anderen

   Tip

   • Spits de checklists toe op jouw persoonlijke situatie door online aantekeningen te maken.
   • Maak een printje van alle Lang verblijf buitenland & Emigratie Checklists, markeer gedane zaken en voeg handmatig persoonlijke to do's toe.
   • Maak optimaal gebruik van de Lang verblijf buitenland & Emigratie Checklists! Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de "Checklists Lang verblijf buitenland en emigratie pagina  als navigatie-instrument.

   Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

   Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

        

   Partnerselectie: Emigratie & Vertrek I

   Partnerselectie: Emigratie & Vertrek I

   Werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

   JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

   Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

   JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

   Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

   Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

   Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

   Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
    

   Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

   The world of JoHo footer met landenkaart

   JoHo: crossroads uit de bundels
   JoHo: crossroads uit selectie
   Emigratie & Lang verblijf in buitenland: thema's en startpagina's

   Emigratie & Lang verblijf in buitenland: thema's en startpagina's

   JoHo: paginawijzer

   Thema's

   Wat vind je op een JoHo Themapagina?

   • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
   • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

   Crossroad: volgen

   • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

   Crossroad: kiezen

   • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

   Footprints: bewaren

   • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
   • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

   Abonnement: nemen

   • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

   Hoe is de pagina op gebouwd

   • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
   • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
   • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
   • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
   • De statussen:
   1. Start
   2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
   3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
   4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
   5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
   6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
   7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
   8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
   9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
   10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
    JoHo: footprints achterlaten
    JoHo: pagina delen