Detachering als expat en uitzenden naar het buitenland

 

Detachering als expat en uitzending naar het buitenland

Inhoud

 • Welk type expat of emigrant ben jij?
 • Wat zijn populaire landen voor expats en working nomads, en waarom gaan ze daarheen?
 • Wat zijn de beste landen om in te wonen en te werken?
 • Welke meerwaarde heb je als expat of emigrant voor je thuisland?
 • Hoe kan je jezelf als expat instellen op het continu afscheid nemen van andere expats?
 • Bij welke sociale activiteiten voor en door expats en emigranten kan je aansluiten bij lang verblijf in het buitenland?
 • Wat kun je als partner van een expat of digital nomad ondernemen als je in het buitenland woont?
 • Wat zijn mentale aandachtspunten als je als partner van een werkende expat voor langere tijd in het buitenland gaat wonen?
 • Wat zijn aandachtspunten als je als partner van een expat mee terugkeert naar Nederland?
 • Hoe is de internationale (expat) community in jouw nieuwe woonomgeving samengesteld?
 • Wat kan je bij je werkgever inventariseren als je kans maakt om uitgezonden te worden naar het buitenland?
 • Hoe bereid je gesprekken voor als je kans maakt om uitgezonden te worden?
 • Welke verschillende contractvormen zijn er als je wordt uitgezonden naar het buitenland?
 • Op welke manier kan een bedrijf je ondersteunen als je wordt uitgezonden naar het buitenland?
 • Op welke manier wordt een goed expatbeleid ingericht door een bedrijf dat werknemers uitzendt naar het buitenland?
 • Welke aandachtspunten zijn er rondom salaris en vergoeding als je wordt uitgezonden naar het buitenland?

Lees verder voor antwoorden, inspiratie, inzichten en oplossingen

  JoHo: crossroads uit bundel

    Themapagina

  Welk type expat of emigrant ben jij?

  Welk type expat of emigrant ben jij?

  Welk type expat of emigrant?

  Expats en emigranten zijn al lang niet meer alleen de agrariërs van vroeger: ook zzp'ers, kappers, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ict experts, pensionado's enz. vertrekken tegenwoordig voor lang verblijf naar het buitenland, of emigreren. Even los van de vraag of 'emigratie' altijd definitief of ook tijdelijk mag zijn, zijn er diverse typen "lang-in-het-buitenland-verblijvers" of emigranten, zoals:

  • de expat (uitgezonden voor werk); denk ook aan diplomaten, journalisten, professoren, voetballers
  • de grensarbeider
  • de tweedehuisbezitter
  • de jonge senior als overwinteraar
  • de seizoenarbeider
  • een bijzondere groep vormen de 'wereld'reizigers: er is eigenlijk sprake van emigratie zonder permanente vestiging in één specifiek land. Een paspoort vol met aaneengesloten visums, buitenlandse geldautomaat opnames, tijdelijke import/export bewijzen, dokter en tandarts bezoek in het buitenland, langdurig verblijf in landen met een vriendelijk visum beleid: het maakt het mogelijk om jarenlang aaneengesloten weg te zijn. Het (dagelijks) leven vindt plaats buiten Nederland en slechts een bankrekening, een paspoort en een reis/ziektekostenverzekering geven binding met Nederland.
  • een extra groep die niet officieel door het CBS als emigrant wordt geregistreerd wordt ook wel de "semigrant" genoemd: Nederlanders die deels in het buitenland en deels in Nederland wonen. Denk bijvoorbeeld ook weer aan de overwinteraars, diegenen die een tweede huis in het buitenland hebben en de zzp'ers die een deel van hun opdrachten in het buitenland uitvoeren.

  Wat is de non-expat/emigrant: 'de commuter'?

  Een type "non-expat/emigrant" dat in aantal groeit en steeds meer als zodanig wordt benoemd: 'de commuter': de werknemer die veelvuldig de grens oversteekt om een project te begeleiden, maar Nederland als thuisbasis houdt en zijn of haar gezin veelal niet meeneemt naar het buitenland.

  • bedrijven spelen in op dit type door vaker korte termijn opdrachten aan te bieden (veelal 3 tot 18 maanden in het buitenland), of te werken met virtuele opdrachten (uitwisseling van kennis en ervaring via ict in combinatie met korte businesstrips).
  • toch blijkt commuting in de praktijk vaak te leiden tot voortijdig afgebroken opdrachten; aanpassing en effectief zaken doen of projectresultaten boeken in de buitenlandse omgeving blijkt lastig als je in de weekends, vakanties e.d. terugkeert naar je thuisland. Ook levert niet zelden het achterlaten van partner en kinderen (te) veel stress op

  Ook wordt steeds vaker aandacht besteed aan issues die de 'remigrant' ervaart: iemand die een tijd in het buitenland heeft gewoond, maar weer is teruggekeerd naar Nederland.

  Welk onderscheid kom je tegen bij een visumaanvraag?

  Met name bij de aanvraag van visa kom je ook het volgende onderscheid tegen:

  • family migrants: wanneer je aantoonbaar een duurzame relatie hebt met iemand uit het emigratieland, die je kan sponsoren
  • skilled migrants: wanneer je een vakopleiding, specifieke vaardigheden, kennis en werkervaring hebt (vaak aangevuld met familie terplekke, een substantieel vermogen en voldoende werkmogelijkheden terplaatse)
  • business migrants: wanneer je aantoonbaar en succesvol een eigen bedrijf hebt gerund en ook in je emigratieland een eigen bedrijf gaat starten, daar voldoende vermogen voor hebt of wilt investeren in overheidsprojecten
  • humanitarian migrants: wanneer je als vluchteling je eigen land hebt moeten verlaten vanwege oorlog, etnische conflicten of schendingen van mensenrechten
  • youth 'migrants': wanneer je als jongere wilt gaan werken en reizen in het betreffende land
  • retirement migrants: wanneer je je als gepensioneerde (pensionado) in het betreffende land wilt vestigen. Vaak met extra eisen omtrent vermogen, investeringen en gezondheid.

  Welk stereotype past bij je?

   

  • Breng voor jezelf (en je gezinsleden) in kaart welk stereotype het dichtst bij komt.
   • de idealist
   • de ondernemer
   • de avonturier
   • de gelukszoeker
   • de levensgenieter
   • de uitgezondene

   

  "Af en toe moet je je leven ondersteboven houden om te zien of er nog meer in zit"

  Loesje

  Wat zijn populaire landen voor expats en working nomads, en waarom gaan ze daarheen?

  Wat zijn populaire landen voor expats en working nomads, en waarom gaan ze daarheen?

  De populariteit van een land is afhankelijk van op welk thema je een land beoordeelt:

  • Qua 'moeite/gemak van overall integratie'
   • de meest populaire landen voor expats zijn: IJsland, Nieuw-Zeeland, Canada, Australië, Zweden, V.S., Ierland, Noorwegen, Nederland en Spanje: expats vinden het er over het algemeen makkelijk om te integreren. De minder populaire bestemmingen zijn dan Verenigde Arabische Emiraten en China. Integreren wordt op deze bestemmingen als moeilijk beschouwd.
  • Kijk je naar 'mate van luxe' dan scoren Singapore, de Verenigde Arabische Emiraten en de Verenigde Staten het hoogst.
  • Qua 'hoogte van je loon' dan scoren India en Hong Kong het hoogst.
  • Wat betreft 'aandeel expats en migranten' op de totale bevolking:
   • in 'ontwikkelingslanden' bedraagt ongeveer 10% van de totale bevolking expat of emigrant.
   • het aandeel expats bedraagt meer dan 70% van de totale bevolking in de Verenigde Arabische Emiraten, gevolgd door Koeweit (met meer dan 60%).
   • Luxemburg is het land met het hoogste aandeel expats in Europa (meer dan 30% van de totale bevolking), gevolgd door Zwitserland (meer dan 20%).
   • de Verenigde Staten heeft het grootste aantal expats in de hele wereld met meer dan 38 miljoen expats, gevolgd door Rusland met 12 miljoen.
   • In Europa krijgt Duitsland de hoogste positie met meer dan 10 miljoen buitenlanders, gevolgd door Frankrijk.
  • Wereldwijd blijft ongeveer een derde van de expats tussen de zeven maanden en drie jaar op dezelfde plek wonen; veertig procent blijft langer dan tien jaar weg uit het thuisland.

  Wat zijn populaire landen voor expats op basis van kosten levensonderhoud?

  • Top-20 van InterNations: 1. Ecuador 2. Polen 3. Tsjechië 4. Vietnam 5. Thailand 6. Hongarije 7. Mexico 8. Roemenië 9. Saudi Arabië 10. Indonesië 11. India 12. Filipijnen 13. Maleisië 14. Portugal 15. Malta 16. Panama 17. Duitsland 18. Oman 19. Peru 20. Oostenrijk.

  Wat zijn populaire landen voor expats op basis van verhouding loon en kosten?

  • Kijk je naar de afweging of je inkomen voldoende is in verhouding tot je kostenpatroon, dan stelde InterNations de volgende top-20 samen: 1. Ecuador 2. Luxemburg 3. Mexico 4. Filipijnen 5. China 6. Indonesië 7. Vietnam 8. Thailand 9. India 10. Nigeria 11. Polen 12. Myanmar 13. Panama 14. Kazachstan 15. Saudi Arabië 16. Maleisië 17. Roemenië 18. Zwitserland 19. Kenia 20. Zuid-Korea.

  Wat zijn populaire landen voor (jonge) expats op basis van aantrekkelijkheid van de stadsomgeving?

  • Kijk je naar de aantrekkelijkheid van de stadsomgeving dan stelde Expatfinder de volgende top-10 samen in een onderzoek gericht op jonge expats: 1. Amsterdam 2. Shanghai (China) 3. Perth (Australië) 4. Tel Aviv (Israel) 5. Seoul (Zuid Korea) 6. Sao Paulo (Brazilië) 7. Dubai (VAE) 8. Auckland (Nieuw-Zeeland) 9. Praag (Tsjechië) 10. Kaapstad (Zuid-Afrika).

  Wat zijn populaire landen voor expats op basis van taal?

  • Kijk je naar bestemmingen waar je qua taal het makkelijkst integreert dan staat, haast logischerwijs, Australië samen met Engeland en de USA bovenaan.

  Wat zijn populaire landen voor expats op basis van lokale geluksgevoel?

  • Expats voelen zich het meest gelukkig in Finland, gevolgd door Denemarken, Noorwegen, IJsland, Nederland, Zwitserland, Zweden, Nieuw-Zeeland, Canada en Oostenrijk.

  Wat zijn populaire landen voor expats op basis van grootte van de expat community?

  • Het hoogste aantal 'andere expats' (niet persé Nederlanders) vind je in Zwitserland, gevolgd door Australië, Israel, Nieuw-Zeeland, Canada, Oostenrijk, Zweden, Ierland, V.S. en Noorwegen.

  Wat zijn populaire landen voor expats op basis van integratie met plaatselijke bevolking?

  • Canada is nog altijd de plek waarvan expats aangeven dat het het makkelijkst is om te integreren met de plaatselijke bevolking; Thailand wordt daarnaast als een van de vriendelijkste vestigingslanden beschouwd.
  Wat zijn de beste landen om in te wonen en te werken?

  Wat zijn de beste landen om in te wonen en te werken?

  Wat zijn de beste landen om als expat of digital nomad in te werken of als emigrant naar te verhuizen?

  In 2023 komt uit een onderzoek onder 12.000 expats en nomads een ranglijst van landen waarbij met name gekeken is naar de beste kwaliteit van leven en de prettigste integratiemogelijkheden. Zoals vrienden maken, gastvrijheid t.o.v. buitenlanders die tijdelijk in het land zijn e.d.

  Wat zijn de beste landen om als expat of digital nomad in te wonen? In 2023 komt uit een onderzoek onder 12.000 expats en nomads de volgende ranglijst van landen naar voren op basis van o.a. de beste kwaliteit van leven en de prettigste integratiemogelijkheden.

  Wat zijn de beste landen om als expat of digital nomad in te wonen? In 2023 komt uit een onderzoek onder 12.000 expats en nomads de volgende ranglijst van landen naar voren op basis van o.a. de beste kwaliteit van leven en de prettigste integratiemogelijkheden.

  De ranglijst

  Wat zijn de beste landen om als expat of digital nomad in te wonen? In 2023 komt uit een onderzoek onder 12.000 expats en nomads de volgende ranglijst van landen naar voren op basis van o.a.  de beste kwaliteit van leven en de prettigste integratiemogelijkheden.

  De ranglijst

  1. Mexico

  2. Spanje

  3. Panama

  4. Maleisië

  5. Taiwan

  6. Thailand

  7. Costa Rica

  8. Filipijnen

  9. Bahrein

  10. Portugal

  11. Verenigde Arabische Emiraten (Dubai, Abu Dhabi)

  12. Oman

  13. Indonesie

  14. Vietnam

  15. Brazilie

  16. Finland

  17. Colombia

  18. Kenia

  19. Luxemburg

  20. Australië

  21. Tsjechie

  22. Nederland

  23. Zwitserland

  24. Zweden

  25. Griekenland

  26. China

  27. Canada

  28. Saoedi-Arabie

  29. Estland

  30. Verenigde Staten van Amerika

  31. Qatar

  32. Cyprus

  33. Frankrijk

  34. Hongarije

  35. Polen

  36. India

  37. Singapore

  38. België

  39. Ierland

  40. HongKong

  41. Denemarken

  42. Oostenrijk

  43. Engeland

  44. Japan

  45. Nieuw-Zeeland

  46. Malta

  47. Italie

  48. Zuid-Afrika

  49. Duitsland

  50. Zuid-Korea

  51. Turkije

  52. Noorwegen

  53. Koeweit

   

  Wanneer ben je een expat?

  • 'De term Expat' wordt gebruikt voor mensen die voor een tijdelijke periode vanwege werk, meestal via uitzending door een bedrijf of organisatie,  in het buitenland wonen en werken.
  • Aangezien werk en banen steeds internationaler worden, wordt het woord expat ook steeds meer gebruikt voor mensen die tijdelijk in dienst zijn van lokale bedrijven.
  • Met de internationalisering van de arbeidsmarkt werd de term ‘expat’ vooral binnen het bedrijfsleven een veelgebruikte term.

  Waar komt de term expatriate vandaan?

  • De term 'expatriate' of afgekort expat is samengesteld uit de Latijnse woorden ex (buiten) en patria (vaderland).

  Wat betekent uitzending naar het buitenland en expatriëring?

  • Organisaties zenden soms voor langere tijd werknemers naar het buitenland, dit wordt expatriëring genoemd.
  • Uitzending naar het buitenland wil zeggen dat de werknemer gaat wonen en werken op de lokatie waar die door de organisatie naartoe is uitgezonden en voor werkzaamheden nodig is
  • Uitzending wordt ook wel detachering genoemd

  Wat is het verschil tussen een expats en een emigrant?

  • Door de voorgenomen tijdelijkheid van hun verblijf worden expats vaak niet als migranten aangeduid. De term emigrant wordt met name gebruikt voor mensen die het land willen verlaten, met de intentie om permanent in een ander land te gaan wonen
  • Ook wordt veelal gezegd dat zij niet (volwaardig) integreren, maar in een ‘expat-bubble’ leven.
  • Door hun korte verblijf zijn expats vaak afhankelijk van voorzieningen in hun eigen taal of in het Engels, zoals internationale scholen en clubs.Het verschil tussen beide groepen wordt echter steeds klein
  Welke meerwaarde heb je als expat of emigrant voor je thuisland?

  Welke meerwaarde heb je als expat of emigrant voor je thuisland?

  Goed om je eens te realiseren - te betrekken op jouw situatie als je eenmaal woont en werkt in het buitenland...:

  • de tijd waarin je als vertrekkende Nederlander Nederland "voorgoed" de rug toekeerde is al enkele tientallen jaren voorbij. Lees ook meer bij Is emigratie altijd definitief?
  • Nederlanders die wonen & werken in het buitenland houden -wisselend in intensiteit- vaak veel meer contact met "Nederland" dan voorheen. Door regelmatig terug te reizen (goedkopere verbindingen), door makkelijker digitaal contact (Skype etc.), door allerlei beschikbare online media (online kranten, tv etc.) blijf je vaak meer betrokken bij je (voormalige) thuisland en blijf je ook beter op de hoogte van ontwikkelingen in Nederland.
  • het netwerk van Nederlanders op een bepaalde bestemming heeft vaak goed grip op de lokale veiligheids- en gezondheidssituatie, soms nog vele malen beter dan de (afgeslankte) Nederlandse ambassade ter plaatse: wat speelt er nu écht, waar kan je beter écht niet reizen en waar ligt de situatie genuanceerder dan het formele reisadvies laat zien
  • Nederlandse expats & emigranten bieden regelmatig ook het Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlandse regering retourwaarde als "Holland ambassadeurs":
   • je bent vaak een prima intercultureel netwerker, kent de valkuilen, do's and don'ts
   • je spreekt -na verloop van tijd- vaker de lokale taal en begrijpt de zakelijke cultuur en handelsbelangen beter
   • je stimuleert -als je positief verhaalt over Nederland- toeristisch bezoek aan Nederland
   • kleinschaliger Nederlandse bedrijven gaan sneller over tot "handelen" of "zakendoen" als er een Nederlander in de buurt is, kan ondersteunen (denk aan beursbezoek, het vinden van Nederlands sprekende vertegenwoordigers of agenten)
   • je kan voor allerlei belanghebbenden helpen bij het leggen van eerste contacten
   • je kan fungeren als een "tijdelijk-correspondent-op-locatie" bij belangrijke gebeurtenissen, crisissituaties. Ook zoeken (Nederlandse) nieuwsredacties ter nieuwsgaring steeds vaker contacten met Nederlanders die een bepaalde bestemming goed kennen doordat ze er bv. wonen-werken. Je voorziet de redactie dan, gevraagd en ongevraagd, van nieuwsberichten, geeft extra input bij thema's of documentaires e.d. 
  • Nederlanders die al jaren wonen en werken op een bestemming fungeren vaak haast 'automatisch' als vangnet richting landgenoten die -al reizende of stage lopend- op de bestemming in wat voor problemen dan ook raken. Een landgenoot wordt, terecht of onterecht, dan vaak sneller vertrouwd dan een local. Maar denk bv. ook aan het periodiek bezoeken van landgenoten die ter plaatse in de gevangenis zijn beland; het ministerie doet dan veelal expliciet een beroep op Nederlanders die hun landgenoten willen bezoeken.
  • het Ministerie van Justitie doet steeds vaker beroep op Nederlanders op lokatie als het gaat om meldingen rondom kindersekstoerisme; andersom kun je zelf ook pro-actief melding maken bijvoorbeeld als er een gerucht rondgaat, als je het niet vertrouwt als je ziet dat een Nederlander zich afzondert met minderjarige kinderen in bijvoorbeeld een hotelkamer, als je terplaatse hoort of leest dat iemand informeert naar 'de juiste kanalen', etc.
  • Nederlandse ontwikkelingsorganisaties en goede doelen komen vaak graag in contact met Nederlanders die al jaren wonen en werken op locatie; bijvoorbeeld als men aansluiting zoekt bij kleinschalige projecten die in een of andere vorm hulp bieden aan de lokale bevolking

  Die "meerwaarde" wordt vanuit de Nederlandse overheid nog niet altijd erkend, bijvoorbeeld als het gaat om belangenbehartiging, soepele regelgeving, het makkelijk maken van procedures voor Nederlanders wonend in het buitenland, re-migratie beleid, etc. Waarschijnlijk ook omdat Nederlanders (versnipperd) overal ter wereld zitten en hun effecten voor Nederlandse bedrijven of overheden lang niet altijd inzichtelijk zijn.

  Het Nederlandse Rode Kruis gaat dit jaar voor 3FM Serious Request naar ZuidSoedan en de Filippijnen en komt graag in contact met Nederlanders die terplaatse hulp bieden aan de lokale bevolking.

  Heeft u op Sri Lanka zakelijke belangen waar u niet altijd zicht of controle op hebt? Zorgen over de kwaliteitseisen van een order? Eigendommen die u zo nu en dan wenst te controleren? Dan ben ik voor u de juiste persoon! Ik ben geboren en getogen in Noord-Holland, maar woonachtig op Sri Lanka. Mijn werk en passie is de belangen van internationale ondernemers op Sri Lanka te behartigen of te controleren.

  Emigrant Sri Lanka

  Hoe kan je jezelf als expat instellen op het continu afscheid nemen van andere expats?

  Hoe kan je jezelf als expat instellen op het continu afscheid nemen van andere expats?

  Met name expats in het buitenland ervaren een sociale cyclus van vrienden maken en na verloop van tijd ook weer afscheid nemen, bijvoorbeeld bij overplaatsing of terugkeer. Zeker wanneer je met kinderen in het buitenland bent kan de periode van afscheid nemen extra heftig zijn: de kinderen missen hun vertrouwde vriendjes thuis, op school, bij gezamenlijke activiteiten.

  Tips om om  te gaan met regelmatig afscheid nemen:

  • geef ruimte aan het gevoel van missen; maak het bespreekbaar, geef ruimte aan verdrietige gevoelens
  • sta stil bij wát je precies gaat missen: wat was er zo leuk aan die andere persoon, wat deelde je samen
  • maak het afscheid vrolijk; het is uiteraard geen feestje maar je kan wel iets bijzonders ondernemen waar je samen van kan genieten
  • maak realistische afspraken over het contact na vertrek; beloof elkaar geen zaken die je later niet kan nakomen; laat kinderen bv. afspreken eens een digitale afspraak te maken i.p.v. elkaar te beloven op bezoek te komen

  Nieuwe sociale contacten opdoen als expat is niet gemakkelijk, maar wanneer je dan een klik met iemand hebt deel je iets bijzonders samen. Je zit in hetzelfde schuitje: hetzelfde vreemde land, dezelfde aanpassingsproblemen, dezelfde lange dagen die je als expatpartner moet vullen wanneer je man aan het werk is. Maar ook weer afscheid nemen, dat is inherent aan het leven als expat: je ontmoet veel nieuwe mensen, maar moet altijd weer afscheid nemen van degenen die eerder weggaan.

  Expat

  Bij welke sociale activiteiten voor en door expats en emigranten kan je aansluiten bij lang verblijf in het buitenland?

  Bij welke sociale activiteiten voor en door expats en emigranten kan je aansluiten bij lang verblijf in het buitenland?

  Activiteiten van expats en emigranten om onderling contact te houden:

  • organiseren van een periodieke borrel: op een vaste locatie of juist een wisselende locatie (om verschillende plekken te ontdekken), contacten onderhouden, kennismaken met nieuw gearriveerde buitenlanders
  • organiseren van een sportevenement; bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd met een "expat" team en een "local" team
  • organiseren van evenementen rondom (Nederlandse of internationale) belangrijke feestdagen: Koningsdag, Kerst, Sinterklaas etc.
  • organiseren van een event rondom internationale vrouwendag (in maart)
  • organiseren van een "International Day" op de lokale of internationale school: waar de buitenlanders in hun klederdracht (of nationale kleuren) eten en drinken uit hun land laten proeven en waar internationale activiteiten en optredens worden georganiseerd.
  • hosten van een online groep (forum, prikbord, social media app etc.): voor kort onderling contact, voor het plaatsen van oproepjes etc.
  Wat kun je als partner van een expat of digital nomad ondernemen als je in het buitenland woont?

  Wat kun je als partner van een expat of digital nomad ondernemen als je in het buitenland woont?

  Wil je als (expat) partner iets ondernemen als je in het buitenland woont?

  • eerdere statistieken gaven aan dat
   • ruim 50% van de vrouwelijke partners van expats en ruim 90% van de mannelijke partners van expats graag zou willen werken.
   • desondanks zo'n 65% van de partners in het buitenland niet werkt.
  • realiseer je dat deze periode, naast alle opstart drukte, ook een unieke kans geeft om iets te gaan doen dat je altijd al wilde doen. En dat kan ook iets anders zijn dan een betaalde baan: een nieuwe studie, eigen bedrijf, vrijwilligerswerk, even niets doen of fulltime moeder of vader zijn: allerlei kansen om je leven te verrijken.
  • neem tijd om voor jezelf te inventariseren wat je zou willen doen. Kom je uit op (betaald) werken, vraag je dan eerst af wat je motivatie is voordat je in de al dan niet aanwezige vacatures duikt: onafhankelijkheid, status, kennisdeling, je eigen talent ontwikkelen, extra geld, zinvol bezig zijn, etc.
  • hou wel rekening met het feit dat, vaak anders dan in Nederland, parttime banen minder vaak voorkomen, dat je als partner van lang niet altijd (betaald) mag werken, dat de verhouding salaris versus aantal werkuren volledig anders is of dat er gewoon geen goed matchende banen te vinden zijn in de regio waar je bent komen te wonen.
  • ook kan je dagpatroon (en resterend aantal uren voor wat voor dagbesteding dan ook) er sowieso anders uit zien, wanneer je bijvoorbeeld veel meer uur kwijt bent aan praktische zaken als het halen & brengen van je kinderen, aan boodschappen doen, maar ook aan het besteden van tijd aan zakenrelaties van je werkende partner of aan het zelf ontdekken van je nieuwe woonomgeving (reizen, excursies).
  • Veel partners van in het buitenland werkende expats vinden het belangrijk om, na een periode van gewenning, de regie in eigen handen te nemen. Oók om te voorkomen dat ze in 'het beruchte zwarte gat' vallen en geïrriteerd raken over een gebrek aan daginvulling.

  Wat kan je aan denken als je als partner wil ondernemen, of je wilt inzetten in het buitenland?

  • vrijwilligerswerk doen bij een ngo, bij de lokale school, in het verenigingsleven, voor expat communities.
  • zelf een (kleinschalig) ontwikkelingsproject starten.
  • vacature inventarisatiewerk: het inventariseren en gestructureerd beschikbaar maken van werk- en vrijwilligerswerk behoeftes, zodat grotere aantallen locals en internationals kunnen bijdragen. Lees ter inspiratie meer over de ontwikkeling van een Nederlands initiatief op de Filippijnen
  • starten van een webshop, bijvoorbeeld gericht op kleinschalig en duurzaam geproduceerde lokale artikelen (fairtrade).
  • adviseren van toekomstige expats en emigranten, vrijwillig of bijvoorbeeld via het opstarten van een adviesbureau of middels (betaalde) coaching services.
  • emigratieblog bijhouden: Jouw woon- & leefervaringen, je culturele verwonderingen, maar ook je ervaring met praktische regelzaken rondom het emigreren, verhuizen of leven in het buitenland is nuttig voor anderen. Informatie hieromtrent is versnipperd, dus kies zoveel mogelijk voor bijdragen aan structurele platforms.
  • activiteiten als reisbegeleiding voor kleine of grotere touroperators die graag werken met Nederlands (Duits/Frans/Engels) sprekenden.
  • ondersteunen van Nederlandse ondernemers die zaken willen doen in jouw woonland (denk aan uitzoeken van regelgeving, ondersteuning bij beursbezoek, leggen van eerste handelscontacten).
  • actief worden voor Nederlandse overheids-servicekantoren; bijvoorbeeld "Education" of "Business" offices van Nederland in het buitenland.
  • freelance (uitzoek)werk voor Nederlandse opdrachtgevers.

  Tips:

  • zorg ervoor dat je, na eerste enthousiaste contacten, activiteiten concreter maakt en afbakent: hoe concreter hoe groter de kans op starten c.q. slagen.
  • sta open voor activiteiten die je niet of minder gewend bent, denk out-of-the-box; dat geeft uitdaging en vaak ook voldoening.
  • onderhoud je netwerk; wanneer je relatie met mensen goed is, gunnen ze je vaak dat leuke baantje of bellen ze jou als eerste als er iets georganiseerd moet worden.

  Quotes en soundbites

  "Het leven hier bevalt me erg goed. Ik geef onze zoon in de middag Nederlandse les. En ben actief als vrijwilliger op zijn school, bij een voedselbank in het dorp en bij het Rode Kruis. Tijd voor een baan heb ik niet, maar in ons geval is dat ook niet noodzakelijk."

  Duitsland emigrant

  "In Nederland was ik hoofd activiteitenbegeleider in een verpleeg- en verzorgingstehuis. Mijn man kreeg de kans om de China-vestiging van het consultancy bedrijf waar hij werkt te gaan leiden; ik ging mee. Ik heb net mijn eerste jaar als kleuterjuf op een internationale school afgerond. Qua niveau is het werk niet te vergelijken, maar het is leuk werk, ik heb veel vrijheid. En de banen liggen nou eenmaal niet voor het oprapen als je geen Chinees spreekt. Mijn man werkt zich in zijn carrière in een rechte lijn naar boven, ik klim langzaam op en zak steeds weer naar beneden. Maar dat wist ik van tevoren en dat is deze buitenlandervaring me ook wel waard."

  China expat partner

  "Ik verzorg als striptekenaar strips voor Nederlandse kranten. De grappen gaan vrijwel altijd over actuele Nederlandse thema's. Geen enkele lezer heeft ooit gemerkt dat ik als maker al ruim tien jaar op Vancouver Island woon. Ik krijg nu misschien wel meer mee van het nieuws dan toen ik nog in Nederland woonde."

  Emigrant Canada

  "Mijn partner is voor werk uitgezonden naar Parijs en ik ben meegegaan. Ik stelde mezelf de vraag: wat ga ik doen? Het was een logische stap mijn eigen ervaringen als expat te combineren met mijn deskundigheid als psycholoog."

  Frankrijk emigrant

  "Ik werkte in Nederland al lang en naar tevredenheid in het onderwijs. Plots kreeg mijn vrouw de kans om voor enkele jaren uitgezonden te worden; een kans die we met ons gezin niet wilden laten lopen. Ik zie wel wat ik straks ga doen in het buitenland; eerst moeten we als gezin wegwijs raken en heb ik uiteraard de directe zorg voor onze kinderen van nu drie en vijf."

  Suriname expat partner

  Hoe is de internationale (expat) community in jouw nieuwe woonomgeving samengesteld?

  Hoe is de internationale (expat) community in jouw nieuwe woonomgeving samengesteld?

  Opdracht:

  • Breng de internationale (expat) community in je nieuwe woonomgeving in kaart.
   • Hoeveel buitenlanders/hoeveel Nederlanders wonen er in je nieuwe woonland?
   • Welke expat verenigingen (internationaal, Nederlands) zijn er op welke manier actief?
   • Welke businessclubs (chamber of commerce bijvoorbeeld) zijn er op welke manier actief?
   • Welke social media bronnen zijn er te vinden?
   • Welke sociale activiteiten ondernemen de diverse clubs en verenigingen waar je bij aan zou willen haken?
   • Aan welke activiteiten zou jij een bijdrage willen leveren? Welke bijdrage?
   • Wat wordt er door wie in je nieuwe woonomgeving voor kinderen c.q. expat partners georganiseerd?
   • etc.
  Wat kan je bij je werkgever inventariseren als je kans maakt om uitgezonden te worden naar het buitenland?

  Wat kan je bij je werkgever inventariseren als je kans maakt om uitgezonden te worden naar het buitenland?

  • gingen (ex)collega's je voor, is er interne bedrijfsinformatie beschikbaar (bijvoorbeeld over lokale werkcultuur, huisvesting, contracten)
  • is het mogelijk om (met of zonder partner) een verkenningsreis te maken?
  • is er een minimum en maximum termijn opgenomen in je contract? Wat gebeurt er als je eerder dan het minimum weg wilt, of na het maximum wilt blijven?
  • kan er een terugkeer garantie in je contract worden opgenomen (bv. minimaal zelfde positie als waarin je bent uitgezonden)
  • is je werkvergunning ook van toepassing bij het ter plaatse wijzigen van werkgever
  • kan je werkgever meehelpen om niet te geïsoleerd van het Nederlandse bedrijf te raken, teveel ontwikkelingen te missen, het contact met leidinggevenden te verliezen, of helpen om intern in Nederland te laten zien wat je in/vanuit het buitenland aan waarde toevoegt
  • kan je je vrijwillig laten verzekeren voor AOW?
  • betaalt de werkgever de AOW premie door voor de duur van de uitzending?

  Wat kan JoHo voor je betekenen:

  Hoe bereid je gesprekken voor als je kans maakt om uitgezonden te worden?

  Hoe bereid je gesprekken voor als je kans maakt om uitgezonden te worden?

  Oefening:

  1. Geef je persoonlijke invulling aan de in de Keuzehulp opgenomen vragen rondom Uitgezonden worden. Pas e.e.a. toe op jouw werkgever: wat & hoe is reeds geregeld of vastgelegd in bestaande procedures en regelingen, wat ontbreekt er nog?
  2. Maak vervolgens een beknopte lijst met aandachtspunten / bepsreekpunten ter concrete voorbereiding op je gesprek(ken) bij je werkgever.

  Tip: let in de keuzehulp op onder andere de volgende vragen

  • Wat kan je inventariseren als je kans maakt om uitgezonden te worden?
  • Wat kan een bedrijf dat mensen uitzendt mogelijk aan ondersteuning bieden?
  • Welke vragen kan je stellen bij besprekingen over je salaris als je wordt uitgezonden?
  • Welke tips kan je je werkgever meegeven om het interne expatbeleid aan te scherpen?
  Welke verschillende contractvormen zijn er als je wordt uitgezonden naar het buitenland?

  Welke verschillende contractvormen zijn er als je wordt uitgezonden naar het buitenland?

  Expats, en afspraken plus contracten rondom expats, zijn er natuurlijk in allerlei soorten en maten. Simpel gesteld zijn er twee hoofdgroepen te onderscheiden:

  1- expats met een volledig “full service” pakket

  • vragen en antwoorden omtrent financiën zijn dan vaak in Nederland te vinden: alles betreffende inkomen wordt geregeld vanuit het hoofdkantoor van de uitzendende organisatie.
  • de meeste Nederlandse expats met een volledig pakket hebben een accountmanager of private banker bij hun Nederlandse bank.
  • het merendeel van het salaris wordt uitbetaald in euro’s en slechts een beperkt deel in de lokale valuta; veel lokale valuta heb je ook niet nodig want “ veel” of “alles”, van huisvesting tot huishoudhulp, chauffeur, reiskosten etc. wordt betaald door het bedrijf.

  2- lokale expats

  • lokale expats moeten veel meer financiële zaken zelf regelen, waar ook veel meer lokale aspecten meespelen.
  • lokale expats staan veelal niet meer ingeschreven bij de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) in Nederland.
  • de AOW opbouw pauzeert
  • een lokale expat doet niet meer mee in het sociale zekerheidsstelsel in Nederland
  • het salaris wordt veelal volledig uitbetaald in lokale valuta
  • veel verzekeringen die in Nederland vanzelfsprekend waren, zijn niet meer passend of dekkend en sommige verzekeringen kunnen überhaupt niet meer afgenomen worden
  • er wordt geen pensioen opgebouwd in Nederland.
  • soms (als je een officiële werkvergunning en visum hebt) ben je verplicht mee te doen aan het lokale zekerheidsstelsel, soms krijg je de optie vrijwillig mee te doen of regel je je sociale zekerheid en verzekeringen particulier
  • doe je (al dan niet verplicht) mee in lokale stelsels, dan zijn uitkeringen of vergoedingen logischerwijs ook naar de standaarden van dat lokale stelsel
  Op welke manier kan een bedrijf je ondersteunen als je wordt uitgezonden naar het buitenland?

  Op welke manier kan een bedrijf je ondersteunen als je wordt uitgezonden naar het buitenland?

  Realiseer je dat bedrijven die werknemers uitzenden naar het buitenland in allerlei soorten en maten bestaan, van klein en beginnend tot zeer groot en ervaren. De ondersteuning die wordt geboden varieert dan ook enorm:

  • (taal- en cultuur)training voor vertrek
  • hulp bij (administratieve) regelzaken voor vertrek; sociale voorzieningen, verzekeringen, visa, vergunningen
  • ontvangst en wegwijs maken in de eerste periode na aankomst
  • introductie meeting(s) met collega's
  • hulp bij administratieve regelzaken, arbeidscontracten, vergunningen, openen van een bankrekening
  • medische ondersteuning en begeleiding
  • hulp bij het vinden van passende huisvesting
  • activiteiten(programma) voor snelle sociale integratie
  • hulp voor de partner die meekomt; van werkvergunning tot ondersteuning bij activiteiten, vrijwilligerswerk, studie, cursus etc.
  • hulp bij het vinden van passend onderwijs voor de kinderen, of bij het regelen van kinderopvang of oppas
  • ondersteuning bij het vinden van sociale activiteiten: sportclub, vereniging etc.
  Op welke manier wordt een goed expatbeleid ingericht door een bedrijf dat werknemers uitzendt naar het buitenland?

  Op welke manier wordt een goed expatbeleid ingericht door een bedrijf dat werknemers uitzendt naar het buitenland?

  • neem het huidige expatbeleid onder de loep. Hoe zijn de expatgewoonten geworden tot wat ze nu zijn? Zijn er gewoonten die bij uitzondering werden toegestaan nu regel geworden?
  • introduceer verschillende beloningspakketten.Veel organisaties behandelen expats als een homogene groep en maken daardoor structureel teveel kosten. Door onderscheidt te maken in de beloningspakketten naar type uitzending of type expatriate, is het mogelijk om kosten te besparen
  • overweeg ‘lokaal plus’- pakketten. Werkgevers moeten kritisch kijken naar de redenen waarom ze werknemers in het buitenland plaatsen. Gaat het om tijdelijke internationale detacheringen met de bedoeling om ze te repatriëren nadat de opdracht is afgelopen? Of zijn het plaatselijk gerecruiteerde werknemers of expats die voor onbepaalde tijd in het buitenland werken?
  • vergelijk. Vergelijk het expatbeleid om ervoor te zorgen dat je niet over- of ondercompenseert. Arbeidsvoorwaarden voor expats zijn aan verandering onderhevig.
  • zorg voor het gezin van de expat. Ongelukkige partners of kinderen hebben een sterke negatieve invloed op het welzijn van de expatriate. De kans op vroegtijdige beëindiging danwel ‘uitzitten’ van de uitzending wordt groter.
  • zorg voor een evacuatieplan voor expats. Wacht niet af tot er een ramp gebeurt maar zorg voor een noodplan waardoor je snel kunt evacueren.
  • overweeg ook lokaal personeel. Afhankelijk van het land, de aard van het project en de beschikbaarheid van geschikte eigen kandidaten, is het soms zinvol om lokaal personeel in te huren in plaats van een expat te sturen.
  • kijk naar hoe de vergoeding om koopkracht te behouden, is toegepast. De hoogte van de ‘cost of living’-vergoeding is afhankelijk van aannames over hoe bekend expats zijn met hun stad en welke kosten reeds vergoed worden op een andere manier.
  • bescherm tegen hogere belastingtarieven, maar overdrijf niet. Om de financiële impact van buitenlandse belastingen op de expat te minimaliseren, hanteren de meeste organisaties een ‘no gain no loss’ beleid.
  • zorg voor een realistisch woonbeleid. Huisvesting is een van de duurste onderdelen van elke uitzending. Neem daarom voldoende tijd om passende en redelijke richtlijnen op te stellen voor het huren van een woning.
  • houd de wisselkoersschommelingen en inflatie in de gaten. De wereldwijde economische crisis en de aanhoudende inflatie in sommige landen resulteert in veranderde wisselkoersen en koopkrachtniveau tussen thuis- en gastlanden.
  • verwelkom terugkerende expatriates. Zelfs grote ondernemingen hebben moeite om terugkerende expatriates een goede plek te bieden. Terugkomen in het thuisland kan even stressvol zijn als beginnen aan een buitenlandse uitzending.
  Welke aandachtspunten zijn er rondom salaris en vergoeding als je wordt uitgezonden naar het buitenland?

  Welke aandachtspunten zijn er rondom salaris en vergoeding als je wordt uitgezonden naar het buitenland?

  (hou wel rekening met de schaal van het bedrijf waardoor je wordt uitgezonden als je zaken als salaris en ondersteunend pakket gaat bespreken)

  • wat word je lokale salaris (aangepast aan woon- en werksituatie ter plaatse)
  • is er ook een zgn. schaduwinkomen: inkomen dat je werkgever in Nederland bijhoudt, bv. in het kader van pensioenbijdragen en blijven registreren van je carrière (ontwikkeling)
  • is er een salariscomponent voor het (soms zwaardere) leven in het buitenland?
  • is er een salariscomponent voor het (soms duurdere) levensonderhoud?
  • is er, indien van toepassing, een compensatie voor duurdere huisvesting, huishoudelijk personeel e.d.?
  • is er een bonusregeling?
  • is er een tegemoetkoming voor kosten tijdens de “opstart” fase (extra kosten die je maakt omdat je ter plaatse nog niet goed bekend bent, tijdelijk in duurdere huisvesting zit, extra aanschaf van artikelen of kosten maakt voor regelwerk van benodigde documenten): bv. halve of hele maand salaris
  • is er een budget om je accommodatie in te richten: bv. een of twee maanden salaris
  • betaalt je werkgever de verhuiskosten bij (eventueel vroegtijdige) terugkeer
  • kan de werkgever ook helpen bij het regelen van een partner werkvergunning, of wordt een (financiële) bijdrage geboden bij vrijwilligerswerk, studie, cursus of andere activiteit van de partner?
  • biedt de werkgever financiële bijdragen voor de school-/studiekosten van meereizende kinderen, of van andere activiteiten?
  • biedt de werkgever financiële bijdragen voor al dan niet regelmatige reiskosten (van jezelf, partner en/of kinderen) tussen bestemming en Nederland, tijdens vakantie/verlof (naar Nederland of elders), of bij calamiteiten aan het thuisfront?
  • biedt de werkgever financiële bijdragen voor lokale lidmaatschappen (zakelijke netwerken, sportclub, social club)

  Wat zijn mentale aandachtspunten als je als partner van een werkende expat voor langere tijd in het buitenland gaat wonen?

  Wat zijn mentale aandachtspunten als je als partner van een werkende expat voor langere tijd in het buitenland gaat wonen?

  Veel mensen die als partner mee-vertrekken naar het buitenland - zeker zij die zelf niet aan het werk kunnen, willen of mogen, bijvoorbeeld door visumwetgeving - herkennen zich in het volgende:

  • je partner maakt lange dagen en reist veel, waardoor je als partner veel alleen bent.
  • je sociale netwerk bestaat vooral uit (partners van) collega’s van je partner
  • je moet je draai vinden in het land qua wonen, voorzieningen (internet, TV, telefoon etc.), scholen, omgaan met personeel, etc.
  • je spreekt de taal niet (of niet goed genoeg) en moet wennen aan de lokale gebruiken
  • je mist je familie en vrienden maar als je ze spreekt, lijken ze vaak geen begrip voor de situatie te hebben...je hebt toch een geweldig leven ('en je hebt er zelf voor gekozen')
  • je bent minder zelfverzekerd dan gewoonlijk omdat je zelf geen baan hebt, je bent op zoek naar een nieuwe invulling van je leven

  Niet zelden leidt dit tot allerlei klachten, in milde of extremere mate, als overspannenheid, stemmingswisselingen, inactiviteit, paniek, zenuwachtigheid, of zelfs eetstoornissen. Het herkennen van dergelijke symptomen is stap één. Veel expat-partners komen zelfstandig door deze fase heen, bouwen een netwerk op, verbeteren hun taalkennis, vinden een alternatieve dagbesteding en wennen aan de cultuur van hun nieuwe woonomgeving.

  • kom je er zelf niet (volledig) uit, dan zijn er diverse coachingsbureaus die je -op afstand- kunnen ondersteunen in het oplossen van problemen en het aanreiken van praktische handvaten

  Ik ben in Nieuw-Zeeland juist een veel aangenamer persoon -en partner- geworden. In Nederland was ik vaak kortaf, gestresst. Ik denk dat ik in Nederland nooit zo ontspannen ben geweest als nu. Hier ben ik anders. Als ik in de drie jaar dat we hier wonen drie keer chagrijnig ben geweest, is dat veel. Het komt door de hele omgeving. Die is zoveel meer ontspannen. De natuur is prachtig, er is meer ruimte en rust.

  Nieuw-Zeeland emigrant

  Verhuizen naar Griekenland klinkt best romantisch, maar dat was het vaak niet. Ik zat met kleine kinderen in een appartement in Griekenland, mijn man was voor zijn werk regelmatig en ook voor langere periode weg. We gingen in het begin weinig naar buiten, ik keek veel tv. Ging ik er eens op uit met de kinderen, dan werden we afgezet door de lokale taxichauffeur. Nee, die beginperiode was niet prettig.

  Griekenland emigrant

  Het leven voor een meekomende partner is lastiger. Je eigen groei staat stil, terwijl de groei van je partner juist enorm groot is. De meeste andere expat vrouwen hier hadden zelfs een mooie carrière afgebroken om met hun man mee te gaan naar Thailand.

  Thailand expat

  Wat zijn aandachtspunten als je als partner van een expat mee terugkeert naar Nederland?

  Wat zijn aandachtspunten als je als partner van een expat mee terugkeert naar Nederland?

  • als partner van een uitgezonden expat heb je uiteraard ook een eigen leven opgebouwd in het buitenland; start daarom ook tijdig met het afbouwen en afscheid nemen van bijvoorbeeld het netwerk dat je hebt opgebouwd, activiteiten als vrijwilligerswerk, community werk etc.
  • denk ruim voor vertrek na over de invulling van je leven na terugkeer in Nederland; heb je in Nederland altijd gewerkt leg dan desgewenst opnieuw contacten met je voormalig werkgever of denk na over een nieuwe functie bij een ander bedrijf; reflecteer op je persoonlijke groei en in welke mate je competenties en vaardigheden hebt verbeterd of nieuwe hebt opgedaan
  • heb je je eigen carrière on hold gezet, onderzoek dan of je bepaalde bijscholing of vakgerichte cursussen kunt of moet volgen om je arbeidsperspectief te vergroten
  • ben je van plan terug in Nederland je werkzame leven weer op te pakken, plan dan waar mogelijk wel een overbruggingsperiode na terugkeer in voordat je aan de slag gaat; het is prettig voor jezelf om je rustig te oriënteren op een nieuw carrièreperspectief en de eerste tijd na terugkeer wordt sowieso vaak als hectisch ervaren
  • veel terugkeerders willen blijvend iets betekenen voor het land waar ze een (flinke) periode gewoond hebben; denk voor vertrek al na hoe jij, je partner en eventuele kinderen betrokken kunnen blijven; bijvoorbeeld door het steunen van een project of goed doel
  • leg contact met andere terugkerende expat partners; het kan je helpen in het gewenningsproces
  • gaat je partner ook in Nederland weer vrij snel aan het werk, stel je dan in op een eerste periode na terugkeer waarin (opnieuw) veel van de regelzaken in het gezinsleven, huishouden en rondom de kinderen op jou neer gaat komen; net als bij emigratie kan dat een hectische periode zijn
  • stel je in op een minder hecht gezinsleven; zeker wat oudere kinderen zullen in Nederland meer vrijheid ervaren en opzoeken. Plan bewust tijd en activiteiten in waarin je als gezin iets samen onderneemt.

  Wat kan JoHo voor je betekenen?

  • start rondom je terugkeer een Experience Journal bij World Supporter Magazine en schrijf blogs over je remigratie / terugkeer naar Nederland / gewenningsproces
  • betrek anderen via het World Supporter platform bij het goede doel of project dat je wilt blijven steunen, plaats requests om anderen te activeren
  • check de Toolbundel 'Netwerk en organisatie die ondersteunen bij lang verblijf in het buitenland of emigratie' voor links naar organisaties die kunnen ondersteunen.
  • gebruik de Keuzewijzers Vrijwilligerswerk & Online volunteering om te kijken via welke organisaties je je vanuit Nederland kunt blijven inzetten
  • gebruik de Keuzewijzer rondom Competenties & Vaardigheden om je persoonlijke en/of professionele groei in kaart te brengen

  Werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

  JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

  Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

  JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

  Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

  Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

  Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

  Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
   

  Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

  The world of JoHo footer met landenkaart

  JoHo: crossroads uit selectie
  Emigratie & Lang verblijf in buitenland: thema's en startpagina's

  Emigratie & Lang verblijf in buitenland: thema's en startpagina's

  JoHo: paginawijzer

  Thema's

  Wat vind je op een JoHo Themapagina?

  • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
  • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

  Crossroad: volgen

  • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

  Crossroad: kiezen

  • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

  Footprints: bewaren

  • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
  • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

  Abonnement: nemen

  • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

  Hoe is de pagina op gebouwd

  • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
  • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
  • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
  • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
  • De statussen:
  1. Start
  2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
  3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
  4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
  5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
  6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
  7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
  8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
  9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
  10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
   JoHo: footprints achterlaten
   JoHo: pagina delen

   The world of JoHo footer met landenkaart

   JoHo: Bereikbaarheid - Concept – FAQ - Gegevens - Winkelwagen - Zoeken