Welke meerwaarde heb je als expat of emigrant voor je thuisland?

Goed om je eens te realiseren - te betrekken op jouw situatie als je eenmaal woont en werkt in het buitenland...:

 • de tijd waarin je als vertrekkende Nederlander Nederland "voorgoed" de rug toekeerde is al enkele tientallen jaren voorbij. Lees ook meer bij Is emigratie altijd definitief?
 • Nederlanders die wonen & werken in het buitenland houden -wisselend in intensiteit- vaak veel meer contact met "Nederland" dan voorheen. Door regelmatig terug te reizen (goedkopere verbindingen), door makkelijker digitaal contact (Skype etc.), door allerlei beschikbare online media (online kranten, tv etc.) blijf je vaak meer betrokken bij je (voormalige) thuisland en blijf je ook beter op de hoogte van ontwikkelingen in Nederland.
 • het netwerk van Nederlanders op een bepaalde bestemming heeft vaak goed grip op de lokale veiligheids- en gezondheidssituatie, soms nog vele malen beter dan de (afgeslankte) Nederlandse ambassade ter plaatse: wat speelt er nu écht, waar kan je beter écht niet reizen en waar ligt de situatie genuanceerder dan het formele reisadvies laat zien
 • Nederlandse expats & emigranten bieden regelmatig ook het Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlandse regering retourwaarde als "Holland ambassadeurs":
  • je bent vaak een prima intercultureel netwerker, kent de valkuilen, do's and don'ts
  • je spreekt -na verloop van tijd- vaker de lokale taal en begrijpt de zakelijke cultuur en handelsbelangen beter
  • je stimuleert -als je positief verhaalt over Nederland- toeristisch bezoek aan Nederland
  • kleinschaliger Nederlandse bedrijven gaan sneller over tot "handelen" of "zakendoen" als er een Nederlander in de buurt is, kan ondersteunen (denk aan beursbezoek, het vinden van Nederlands sprekende vertegenwoordigers of agenten)
  • je kan voor allerlei belanghebbenden helpen bij het leggen van eerste contacten
  • je kan fungeren als een "tijdelijk-correspondent-op-locatie" bij belangrijke gebeurtenissen, crisissituaties. Ook zoeken (Nederlandse) nieuwsredacties ter nieuwsgaring steeds vaker contacten met Nederlanders die een bepaalde bestemming goed kennen doordat ze er bv. wonen-werken. Je voorziet de redactie dan, gevraagd en ongevraagd, van nieuwsberichten, geeft extra input bij thema's of documentaires e.d. 
 • Nederlanders die al jaren wonen en werken op een bestemming fungeren vaak haast 'automatisch' als vangnet richting landgenoten die -al reizende of stage lopend- op de bestemming in wat voor problemen dan ook raken. Een landgenoot wordt, terecht of onterecht, dan vaak sneller vertrouwd dan een local. Maar denk bv. ook aan het periodiek bezoeken van landgenoten die ter plaatse in de gevangenis zijn beland; het ministerie doet dan veelal expliciet een beroep op Nederlanders die hun landgenoten willen bezoeken.
 • het Ministerie van Justitie doet steeds vaker beroep op Nederlanders op lokatie als het gaat om meldingen rondom kindersekstoerisme; andersom kun je zelf ook pro-actief melding maken bijvoorbeeld als er een gerucht rondgaat, als je het niet vertrouwt als je ziet dat een Nederlander zich afzondert met minderjarige kinderen in bijvoorbeeld een hotelkamer, als je terplaatse hoort of leest dat iemand informeert naar 'de juiste kanalen', etc.
 • Nederlandse ontwikkelingsorganisaties en goede doelen komen vaak graag in contact met Nederlanders die al jaren wonen en werken op locatie; bijvoorbeeld als men aansluiting zoekt bij kleinschalige projecten die in een of andere vorm hulp bieden aan de lokale bevolking

Die "meerwaarde" wordt vanuit de Nederlandse overheid nog niet altijd erkend, bijvoorbeeld als het gaat om belangenbehartiging, soepele regelgeving, het makkelijk maken van procedures voor Nederlanders wonend in het buitenland, re-migratie beleid, etc. Waarschijnlijk ook omdat Nederlanders (versnipperd) overal ter wereld zitten en hun effecten voor Nederlandse bedrijven of overheden lang niet altijd inzichtelijk zijn.

Het Nederlandse Rode Kruis gaat dit jaar voor 3FM Serious Request naar ZuidSoedan en de Filippijnen en komt graag in contact met Nederlanders die terplaatse hulp bieden aan de lokale bevolking.

Heeft u op Sri Lanka zakelijke belangen waar u niet altijd zicht of controle op hebt? Zorgen over de kwaliteitseisen van een order? Eigendommen die u zo nu en dan wenst te controleren? Dan ben ik voor u de juiste persoon! Ik ben geboren en getogen in Noord-Holland, maar woonachtig op Sri Lanka. Mijn werk en passie is de belangen van internationale ondernemers op Sri Lanka te behartigen of te controleren.

Emigrant Sri Lanka

Partners: met impact

Partnerselectie: inspiratie & activiteiten in binnen- en buitenland

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Aantekeningen: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Je kunt zelf online aantekeningen maken en bewaren, je eigen antwoorden geven op tests, of bijvoorbeeld checklists samenstellen.
 • De aantekeningen verschijnen direct op de pagina en zijn alleen voor jou zichtbaar
 • De aantekeningen zijn zichtbaar op de betrokken webpagine en op je eigen userpage.

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten.  Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten