Uitschrijving uit Nederland & Gemeente: van CAK tot gevolgen van uitschrijven bij vertrek naar buitenland

 

Uitschrijven bij de gemeente en de Basisregistratie Personen bij vertrek naar buitenland

 

Hoe zit het met de administratie, de belastingen, de benodigde brieven, het CAK, je Nederlandse postadres, je Nederlandse zorgverzekering en het terugkomen naar Nederland

JoHo: crossroads uit bundel

  Themapagina

  Wat zijn gevolgen van uitschrijving uit Nederland in het kort?

  • Na uitschrijving uit de Basisregistratie Personen heb je geen recht meer op zaken als uitkering, huursubsidie, kinderbijslag en bijvoorbeeld de Nabestaandenuitkering (ANW)
  • Daarnaast zijn er ook gevolgen voor je AOW (Algemene Ouderdomswet) en je particuliere verzekeringen
  Wanneer mag of moet je je uitschrijven bij de Basisregistratie Personen van de gemeente?

  Wanneer mag of moet je je uitschrijven bij de Basisregistratie Personen van de gemeente?

  • Indien je langer dan acht maanden in het buitenland verblijft, hoor je je officieel uit te schrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP was voorheen de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie). Het GBA werd ook wel het bevolkingsregister genoemd;
  • Dit kan gewoonlijk vanaf 5 dagen voor vertrek naar het buitenland. Sommige gemeenten houden er een “eigen” beleid op na en kunnen afwijken van deze termijn (meestal in jouw nadeel). Je kunt je afmelden bij de afdeling burgerzaken van de gemeente. Daar staan de persoonsgegevens van alle Nederlandse staatsburgers in de Basisregistratie Personen (BRP).
  • Afmelden kan schriftelijk of persoonlijk. Een formulier invullen met een kopie van je paspoort is voldoende. Ook via DigiD is soms iets te regelen. Let op: niet alle afdelingen van de verschillende gemeenten zijn even up to date.
  • Sommige landen vereisen een bewijs van je uitschrijving uit Nederland. Vooral als je in het nieuwe land echt langere tijd wilt verblijven en/of je er wilt inschrijven. Het bewijs van uitschrijving ontvang je van de gemeente (vraag er om, mocht je het niet vanzelf krijgen).
  • Wanneer je je gaat uitschrijven uit de BRP is het niet verplicht om je elders in te schrijven. Je hoeft je dus niet (in het buitenland) in te schrijven als woonachtige. Indien je je inschrijft op een ander adres in Nederland, dan behoor je op dat adres in principe wel te wonen. In sommige gevallen kun je echter een brief- of postadres opgeven, zonder dat je er woont.
  Uitschrijven bij de Gemeente uit de Basisregistratie Personen en vertrekken uit Nederland: basisvragen en antwoorden

  Uitschrijven bij de Gemeente uit de Basisregistratie Personen en vertrekken uit Nederland: basisvragen en antwoorden

  Wat zijn gevolgen van uitschrijving bij de Gemeente (BRP Basis Registratie Personen) als je voor langere tijd naar het buitenland gaat?

  Wat zijn gevolgen van uitschrijving bij de Gemeente (BRP Basis Registratie Personen) als je voor langere tijd naar het buitenland gaat?

  Wat zijn gevolgen van uitschrijving bij de Gemeente (BRP Basis Registratie Personen)?

  • Als je je uitschrijft, blijf je in principe gewoon Nederlander. Je behoudt je paspoort en BSN-nummer.
  • Na uitschrijving zul je in de Registratie Niet ingezetenen (RNI) worden opgenomen. Op die manier blijf je toch bekend in de registratie van de Rijksoverheid.
  • De uitschrijving kan gevolgen hebben voor de sociale zekerheid waarvan je in Nederland gebruik kunt maken: denk hierbij aan uitkeringen, huursubsidie, kinderbijslag en bijvoorbeeld de Nabestaandenuitkering (ANW). De Rijksoverheid (met name de Sociale Verzekeringsbank (SVB), maar ook het UWV) kunnen je hier meer informatie over geven.
  • Je particuliere verzekeringen komen te vervallen als je je uitschrijft. Denk bijvoorbeeld aan aansprakelijkheidsverzekeringen en doorlopende reisverzekeringen.
  • Je uitschrijving kán tot gevolg hebben dat ook de zorgverzekering moet worden stopgezet. De SVB is de instantie die uiteindelijk bepaalt of je verzekeringsplichtig bent of niet.
  • De dekking van woonhuisverzekeringen kan veranderen door leegstand of onderhuur van je huis of kamer.
  • Een uitschrijving heeft ook gevolgen voor de opbouw van je AOW (Algemene Ouderdomswet): voor ieder jaar dat je niet in Nederland staat ingeschreven, word je 2% gekort op je uiteindelijke AOW-uitkering.

  Meer lezen

  Wat zijn gevolgen van uitschrijving bij de gemeente voor je particuliere verzekeringen als je voor langere tijd naar het buitenland gaat?

  Wat zijn gevolgen van uitschrijving bij de gemeente voor je particuliere verzekeringen als je voor langere tijd naar het buitenland gaat?

  Wat zijn gevolgen van uitschrijving bij de gemeente voor je particuliere verzekeringen?

  • Een aantal verzekeringen geeft geen dekking meer als je bent uitgeschreven uit het BRP bij de gemeente:
  • Dit speelt onder andere bij aansprakelijkheidsverzekeringen en doorlopende reisverzekeringen.
  • Ook kunnen er consequenties zijn voor de Nederlandse zorgverzekering waarbij de dekking kan komen te vervallen
  • Bij woonhuisverzekeringen kan het risico veranderen door leegstand of onderhuur van je huis of kamer.
  Hoe kan je de gevolgen van uitschrijving bij de gemeente voor je lopende verzekeringen het beste opvangen?

  Hoe kan je de gevolgen van uitschrijving bij de gemeente voor je lopende verzekeringen het beste opvangen?

  Hoe kan je de gevolgen van uitschrijving bij de gemeente voor je lopende verzekeringen het beste opvangen?

  • Geef de veranderingen door aan de betreffende verzekeraars!
  • In zijn algemeenheid geldt dat de ene verzekeraar soepeler omgaat met je vertrek naar het buitenland dan de ander. Sommige verzekeraars stoppen gewoon de verzekering en geven geen dekking meer of bieden geen alternatief aan.
  • Overstappen kan lastig, duur of soms onmogelijk zijn op het moment dat je wilt vertrekken, al bent vertrokken of bij opgelopen schade.
  • Het is dus wat dat betreft ook voor je “gewone” lopende verzekeringen van belang bij een flexibele verzekeraar je verzekeringen af te sluiten, om dergelijke problemen te voorkomen.
  • Voor advies en hulp kun je terecht op de toolshop  Uitschrijven of ingeschreven staan in Nederland bij de Gemeente (BRP) bij vertrek naar buitenland? 
  Wat moet je doen met je zorgverzekering als je bent uitgeschreven uit Nederland en voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

  Wat moet je doen met je zorgverzekering als je bent uitgeschreven uit Nederland en voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

  Zorgverzekering in het buitenland

  • Dekking voor je ziektekosten in het buitenland regel je via een speciale reisverzekering, als je van plan bent weer terug te keren naar Nederland. Of een internationale ziektekostenverzekering, als je niet van plan bent terug te keren naar Nederland (emigratie).

  Hoe zit het met de dekking van je Nederlandse zorgverzekering?

  • Over het algemeen geldt dat de dekking van je Nederlandse zorgverzekering behouden blijft, als je gaat reizen en je niet gaat werken in het buitenland.
  • Ook als je 1 of 2 jaar reist, kun je je Nederlandse zorgverzekering in principe niet opzeggen en blijf je premie betalen. Uitschrijven bij de gemeente (Basisregistratie Personen) heeft hier geen invloed meer op (in het verleden wel). De enige uitzondering hierop is als je de banden met Nederland verbreekt en niet de bedoeling hebt om terug te keren.
  • Na 2 tot 4 jaar kan de situatie veranderen, evenals wanneer je tussentijds toch gaat werken in het buitenland. Ga je tussentijds werken dan vervalt de dekking van je Nederlandse zorgverzekering en kan je deze laten stopzetten.

  Meer lezen

  Wanneer moet je bij een tussentijds bezoek aan Nederland je weer inschrijven bij de gemeente nadat je bij vertrek bent uitgeschreven?

  Wanneer moet je bij een tussentijds bezoek aan Nederland je weer inschrijven bij de gemeente nadat je bij vertrek bent uitgeschreven?

  Wanneer moet je je weer inschrijven bij tussentijds bezoek aan Nederland als je bent uitgeschreven?

  • Wanneer je voor tijdelijk bezoek (<4 maanden) terugkomt naar Nederland, hoef je je niet in te schrijven bij de gemeente.
  • Wel is het verstandig om te zorgen dat je goed verzekerd bent tijdens je tijdelijke verblijf in Nederland.
  • Regel bijvoorbeeld een 'Incoming' verzekering zodat je ook tijdens je verblijf in Nederland gedekt bent voor bijvoorbeeld spoedeisende medische zorg
  • Ga je werken in Nederland? Dan kan het zijn dat je je weer dient aan te melden voor de Nederlandse zorgverzekering.
  Wat zijn de boetes en is controle op onterechte uitschrijving bij de gemeente (BRP) als je naar het buitenland vertrekt?

  Wat zijn de boetes en is controle op onterechte uitschrijving bij de gemeente (BRP) als je naar het buitenland vertrekt?

  • Er worden door de overheid steeds meer maatregelen getroffen om te controleren op uitschrijving bij de BRP. Reden is dat de overheid meer inzicht wil hebben in wie er staat ingeschreven en daadwerkelijk in Nederland woont.
  • Het kan voorkomen dat een gemeente, via bijvoorbeeld de belastingdienst of DUO, wordt getipt dat je niet meer in Nederland bent/woont.
  • Het is niet ondenkbaar dat de gemeente, bij twijfel over jouw inschrijving, een huisbezoek uitvoert. De overheid streeft er al lange tijd naar om minimaal 10.000 huisbezoeken af te leggen en 5.000 administratieve adresonderzoeken uit te voeren, waarbij er naar verwachting 7.500 potentiële fraudegevallen opgespoord zouden worden (bron: Rijksdienst voor Identiteitsgegevens). Zorg dat jij er niet één van bent!
  • Het kan natuurlijk zo zijn dat je verblijf in het buitenland zo goed bevalt, dat je onverwachts toch langer weg blijft dan 8 maanden. Je kunt je dan vanuit het buitenland alsnog uitschrijven.
  • Bij veel gemeentes kun je dit regelen via DigiD. Omdat dit nog niet bij alle gemeentes kan, is het verstandig vóór vertrek na te vragen hoe een uitschrijving vanuit het buitenland in zijn werk gaat.

  Boetes bij onterecht uitschrijven bij de Gemeente (Basisregistratie Personen)

  • Je kunt een administratieve boete krijgen van 325 euro als je je onder valse voorwendselen laat uitschrijven bij de Basisregistratie Personen (BRP)
  Wat zijn de boetes en gevolgen als je ingeschreven blijft bij de Gemeente (Basisregistratie Personen) terwijl je je eigenlijk zou moeten uitschrijven?

  Wat zijn de boetes en gevolgen als je ingeschreven blijft bij de Gemeente (Basisregistratie Personen) terwijl je je eigenlijk zou moeten uitschrijven?

  • Wanneer je onterecht ingeschreven staat bij de gemeente in de Basis Registratie Personen (BRP), riskeer je een boete van € 325,-.
  • Als de gemeente constateert dat je onterecht ingeschreven staat, kun je bovendien alsnog worden uitgeschreven.
  • Over de gevolgen van uitschrijven kan je meer lezen bij: Uitschrijven bij de gemeente, of ingeschreven blijven in Nederland als je langer naar het buitenland gaat?
  • In de kern komt het erop neer dat er niet alleen met terugwerkende kracht gevolgen kunnen zijn voor de dekking van je verzekeringen (zoals je zorgverzekering), je mogelijke uitkeringen en je AOW, maar dat er in dat kader ook gerelateerde boetes opgelegd kunnen worden.
  Kan je je inschrijven bij je ouders, vrienden of kennissen als je zelf voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

  Kan je je inschrijven bij je ouders, vrienden of kennissen als je zelf voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

  "Ik ga langer dan 8 maanden op reis, maar wil ingeschreven blijven staan. Kan ik me dan gewoon inschrijven bij mijn ouders/vrienden/kennissen?"

  • Nee, dit is nadrukkelijk niet de bedoeling.
  • Behalve dat het niet toegestaan is, kan een inschrijving financiële gevolgen hebben voor de huidige bewoner (met name wanneer het een eenpersoonshuishouden betreft). Denk bijvoorbeeld aan consequenties voor de hoogte van belastingen (zoals afvalstoffenheffing, waterschapsbelasting etc.) en toeslagen (zoals huurtoeslag en zorgtoeslag).

  Wil je weten wat je wel kan doen ?

  Kun je een briefadres aanvragen als je je uitschrijft uit Nederland (bij de gemeente) om voor langere tijd naar het buitenland te gaan?

  Kun je een briefadres aanvragen als je je uitschrijft uit Nederland (bij de gemeente) om voor langere tijd naar het buitenland te gaan?

  Is het mogelijk om een briefadres aan te vragen, als je je uitschrijft bij de BRP?

  • Nee, als je je uitschrijft omdat je naar het buitenland gaat, kun je geen gebruik maken van een briefadres. Om in aanmerking te komen voor een briefadres, dien je namelijk woonachtig te zijn in Nederland.
  • Veel mensen willen als zij zich uitschrijven graag een briefadres, omdat zij vrezen dat zij anders helemaal geschrapt worden uit alle overheidsregisters. Dit gebeurt echter niet: na je uitschrijving word je automatisch opgenomen in de Registratie Niet-ingezetenen (RNI), zodat jouw gegevens gewoon bij de overheid geregistreerd blijven.
  • Let op: als je je uitschrijft bij de gemeente, je zorgverzekering stopzet en toch een briefadres aanvraagt, kan dit problemen opleveren. Het briefadres impliceert namelijk dat je in Nederland woonachtig bent, en in principe is iedereen die in Nederland woont verplicht een zorgverzekering te hebben.
  • Tip: bij veel bedrijven en instanties (zoals de bank) is het wel mogelijk om een correspondentie-adres op te geven of aan te geven dat je de berichtgeving digitaal wilt ontvangen.
  Wanneer kan je een briefadres of postadres in Nederland opgeven als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

  Wanneer kan je een briefadres of postadres in Nederland opgeven als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

  • Een briefadres is niet het adres waar je woont, maar waar je beschikbaar en bereikbaar bent voor de overheid(sinstanties).
  • Je ontvangt je post op dit adres en de persoon die op het betreffende adres woont moet ervoor zorgen dat jij je post ontvangt.
  • Bij aanvraag van een briefadres dient de gemeente te onderzoeken of je daadwerkelijk geen woonadres hebt.
  • Wettelijk gezien is er een aantal situaties waarin iemand een briefadres kan opgeven. Een verblijf in het buitenland is één van de redenen voor het kunnen aanvragen van een briefadres. Daarnaast mag het verblijf niet langer dan 8 maanden duren. Ga je langer dan 8 maanden naar het buitenland, dan kun je officieel dus géén briefadres opgeven.
  • Voor de volledige opsomming van redenen voor een briefadres kan je meer lezen in het (uitgebreide) document over de Wet Gemeentelijke Basis Administratie.
  Waar kan je je briefadres of postadres aanvragen als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

  Waar kan je je briefadres of postadres aanvragen als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

  Wanneer je in aanmerking komt voor een briefadres, geldt het volgende:

  • Je kunt een briefadres (postadres) kiezen in heel Nederland. Het briefadres hoeft zich dus niet te bevinden in de gemeente waar je het laatst hebt gewoond.
  • Je dient de aanvraag in bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar het adres zich bevindt.
  • Voor het aanvragen van een briefadres moet je schriftelijke toestemming hebben van de persoon die op het adres woont. Hiervoor kun je een standaardformulier aanvragen bij de betreffende gemeente.
  Wat moet je doen als je lang naar het buitenland gaat en je niet wilt uitschrijven bij de gemeente omdat je een huurwoning hebt?

  Wat moet je doen als je lang naar het buitenland gaat en je niet wilt uitschrijven bij de gemeente omdat je een huurwoning hebt?

  Wat moet je doen als je je niet wilt uitschrijven bij de gemeente omdat je een huurwoning hebt?

  • Het kan vervelend zijn om je uit te schrijven als je nét een huurwoning hebt bemachtigd, of bijna bovenaan de lijst staat
  • Toch is uitschrijving verplicht als je langer dan 8 maanden weg gaat.
  • Wanneer je voor langere tijd weggaat, kan het voordelig zijn om je huur op te zeggen.
  • Wil je dit echt niet? Dan kun je hierover het best contact opnemen met je verhuurder of woningcorporatie.
  • Sommige woningcorporaties bieden de optie om je huis onder te verhuren. Dit mag meestal maximaal 2 jaar.
  • Soms kan je, in overleg met de woningcorporatie , ondanks je uitschrijving op de wachtlijst blijven staan.
  Uitschrijven bij de Gemeente uit de Basisregistratie Personen en vertrekken uit Nederland: vervolgvragen en antwoorden*

  Uitschrijven bij de Gemeente uit de Basisregistratie Personen en vertrekken uit Nederland: vervolgvragen en antwoorden*

  * Voor een deel van de vragen en antwoorden log je eerst in als JoHo verzekerde, donateur of abonnee

  Wanneer en waarom krijg je een brief van het CAK dat je onverzekerd bent en wat moet je vervolgens doen?

  Wanneer en waarom krijg je een brief van het CAK dat je onverzekerd bent en wat moet je vervolgens doen?

  Waarom krijg je een brief waarin staat dat je onverzekerd bent?

  • Het Centraal Administratiekantoor (CAK) is een overheidsorganisatie die controleert of iedereen die volgens de Wet Langdurige Zorg (de WLZ, ofwel de zorgverzekeringswet) verzekerd is ook een Nederlandse zorgverzekering heeft afgesloten. Met andere woorden; sta je in Nederland ingeschreven in de BRP (Basis Registratie Personen, oftewel bij de gemeente) en heb je geen Nederlandse zorgverzekering? Dan kun je een brief van het CAK krijgen waarin staat dat je onverzekerd bent. 

  • Dit overkomt Nederlanders en buitenlanders in verschillende situaties. De brief wordt gestuurd naar buitenlandse studenten die in Nederland zijn komen wonen en nog geen zorgverzekering hebben geregeld, au pairs die in Nederland verblijven en Nederlanders die om wat voor reden dan ook in het buitenland zijn en geen zorgverzekering meer in Nederland hebben lopen. 

  • Voor degenen die zich in het buitenland bevinden, vervalt in sommige gevallen de plicht om in Nederland verzekerd te zijn. Zij staan dus wel ingeschreven in de BRP maar hebben terecht geen zorgverzekering meer lopen. Bijvoorbeeld vanwege een Working Holiday, een betaalde baan in het buitenland of vrijwilligerswerk in het buitenland met een vergoeding.

  Wat moet je doen als je een brief van het CAK hebt ontvangen?

  Voor het CAK is het belangrijk dat je OFWEL een zorgverzekering aanvraagt OFWEL aantoont dat terecht de zorgverzekering is stopgezet door je zorgverzekeraar.

  1. Als dit het het geval is, dien je dit bij het CAK aan te tonen. In sommige gevallen is het voldoende om de bevestiging van jouw Nederlandse zorgverzekering te laten zien waaruit blijkt dat de stopzetting destijds in overleg met de verzekeraar is gebeurd, door kopieën van salarisstrookjes of andere bewijzen van vergoeding en betaling mee te sturen.
  2. Normaal gesproken zal echter een WLZ onderzoek moeten starten bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
   • Een WLZ onderzoek vraag je aan via de SVB. Door middel van een vragenlijst beoordeelt de SVB dan of je zorgverzekering terecht is stopgezet of niet.
   • Belangrijk bij je aanvraag: Stuur alle bewijsstukken mee. Bijvoorbeeld bewijsstukken over jouw werkzaamheden en de (stage)vergoeding en andere voordelen die je daarvoor kreeg.
   • De uitslag van het WLZ onderzoek zal ook weer per brief naar je worden gezonden. Als blijkt dat jouw zorgverzekering terecht is stopgezet dan kun je in principe de eerdere brief van het CAK als niet verzonden beschouwen.
   • Als blijkt dat je zorgverzekering niet terecht is stopgezet, moet je deze Nederlandse zorgverzekering alsnog (weer) afsluiten. Je hebt daar 3 maanden de tijd voor.
  3. Voor de volledigheid en een snelle afhandeling kan je de uitslag van de WLZ-toets ook nog doorsturen naar het CAK. Normaal gesproken gaat dit ook automatisch.

  Stel je hebt al een zorgverzekering, of je zorgverzekering is opgeschort.

  • Neem dan contact op met je zorgverzekeraar. Als dat zo is, moet je zorgverzekeraar ervoor zorgen dat je goed wordt geregistreerd in het Referentiebestand Verzekerden Zorgverzekeringswet (RBVZ).
  • Zo wordt voorkomen dat je ten onrechte als onverzekerde wordt beschouwd.
  • Als je zorgverzekeraar je goed heeft geregistreerd, hoor je niets meer van het CAK.

  Uitschrijven bij de Gemeente uit de Basisregistratie Personen en vertrekken uit Nederland: vervolgvragen en antwoorden*

  Uitschrijven bij de Gemeente uit de Basisregistratie Personen en vertrekken uit Nederland: vervolgvragen en antwoorden*

  * Voor een deel van de vragen en antwoorden log je eerst in als JoHo verzekerde, donateur of abonnee

  Wat zijn gevolgen van uitschrijving bij de gemeente voor je Nederlanderschap als je voor langere tijd naar het buitenland gaat?
  Wat houdt een verklaring bezit van het Nederlanderschap in, en wanneer heb je die in het buitenland nodig?

  Wat houdt een verklaring bezit van het Nederlanderschap in, en wanneer heb je die in het buitenland nodig?

  Verklaring bezit van het Nederlanderschap

  • Gaat je Nederlands paspoort verlopen en heb je dat paspoort alleen nodig om je Nederlandse nationaliteit te bevestigen (bijvoorbeeld omdat je altijd reist op het paspoort van een andere nationaliteit)?
  • Dan is het niet persé nodig een volledig nieuw Nederlands paspoort aan te vragen  
  • Je kunt dan ook een zogenaamde 'Verklaring omtrent bezit van het Nederlanderschap' aanvragen
  • Voordeel is dat deze verklaring veelal goedkoper is dan het aanvragen van een nieuw paspoort
  • Deze verklaring regel je bij de ambassade (digitaal of per post)
  • Let op: je moet de verklaring wel tijdig aanvragen: vóórdat je paspoort verloopt!
  Wat kun je doen om de gevolgen van uitschrijving uit Nederland voor je AOW of ANW op te vangen?

  Wat kun je doen om de gevolgen van uitschrijving uit Nederland voor je AOW of ANW op te vangen?

  Wat kun je doen om de gevolgen van uitschrijving uit Nederland (gemeentelijke Basisregistratie personen voor je AOW of ANW op te vangen?

  • Voor een aantal verzekeringen (AOW en ANW) kun je je vrijwillig verzekeren bij de Sociale Verzekeringsbank.
  • Dit moet binnen een jaar na vertrek geregeld zijn.
  • De premie is afhankelijk van je inkomen, met een minimumpremie voor het geval je geen inkomen/weinig inkomen hebt.

  Meer lezen

  Wat zijn de gevolgen van uitschrijving bij de gemeente voor je AOW als je voor langere tijd naar het buitenland gaat?

  Wat zijn de gevolgen van uitschrijving bij de gemeente voor je AOW als je voor langere tijd naar het buitenland gaat?

  Wat zijn de gevolgen van uitschrijving bij de gemeente voor je AOW?

  • Voor ieder volledig jaar, tussen je 15de en de pensioenleeftijd, dat je in het buitenland verblijft, wordt de opbouw voor AOW (uitkering/pensioen) tijdelijk stopgezet (korting van 2% per uitgeschreven jaar op de uiteindelijke uitkering).

  Meer lezen

  Welke fiscale gevolgen heeft een uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP/Gemeente/Nederland) als je naar het buitenland vertrekt?

  Welke fiscale gevolgen heeft een uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP/Gemeente/Nederland) als je naar het buitenland vertrekt?

  • Als je uitgeschreven bent bij de gemeente en geen huis meer huurt, heb je in de regel geen recht meer op huurtoeslag (voorheen huursubsidie). Vergeet dus niet om dit stop te zetten.
  • Als je je zorgverzekering stopzet (bijvoorbeeld omdat je lang weg gaat of betaald werk gaat doen in het buitenland), heb je geen recht meer op zorgtoeslag. Zet dit dus stop, want anders moet je de ontvangen toeslag later terug betalen.
  • Als je je permanent in het buitenland gaat vestigen, zul je een M-formulier moeten indienen. Dit kun je zien als de laatste afronding van je belastingzaken in Nederland. Je zult het formulier moeten indienen het jaar nadat je bent vertrokken uit Nederland. Je kunt het M-formulier zelf aanvragen bij de belastingdienst.
  • Neem voor persoonlijk advies contact op met een gespecialiseerde fiscalist.

  Meer lezen

   

  Wat zijn de gevolgen richting de belastingdienst bij uitschrijven uit Nederland en vertrek naar het buitenland?

  Wat zijn de gevolgen richting de belastingdienst bij uitschrijven uit Nederland en vertrek naar het buitenland?

  Wat zijn de gevolgen richting de belastingdienst bij uitschrijven uit Nederland?

  • De gemeente stelt ook de belastingdienst op de hoogte van je nieuwe adres in het buitenland.
  • De belastingdienst stuurt je dan een formulier 'Opgaaf informatie over verhuizing naar het buitenland'. Hierin kan je ook, indien van toepassing, het adres van je zaakwaarnemer opgeven en een machtiging voor de belastingdienst regelen. Je kan dit formulier ook bij de belastingdienst opvragen en opsturen zodra je vertrekt. Als je je bij de gemeente uitschrijft, wordt het vaak nogmaals opgestuurd.
  • Bij de eerstvolgende belastingaangifte zal je een M-formulier toegezonden krijgen, waarop je je situatie (inkomsten) in het buitenland kunt toelichten.
  • Je kunt hierover met je regiokantoor van de belastingdienst contact opnemen indien je financiële situatie ingewikkeld is.
  • Indien je in het buitenland geen inkomsten hebt, zijn er verder geen significante gevolgen, volgens opgaaf van de belastingdienst.

  Meer lezen

  Wat kun je doen tegen de gevolgen van uitschrijven bij de gemeente voor je huurwoning of wachtlijst?
  Wat kan je doen als je je niet wilt uitschrijven bij de gemeente (BRP) omdat je een koophuis hebt?

  Wat kan je doen als je je niet wilt uitschrijven bij de gemeente (BRP) omdat je een koophuis hebt?

  Wat kan je doen als je je niet wilt uitschrijven uit Nederland bij de gemeente (BRP) omdat je een koophuis hebt?

  • Ook als je een eigen huis hebt, hoor je je uit te schrijven als je langer dan 8 maanden naar het buitenland vertrekt
  • De uitschrijving kan wel een complexere situatie opleveren als je eigenaar van een woning bent.
  • Als je niet naar je huis wilt terugkeren, kun je proberen het huis te verkopen.
  • Wanneer het huis te koop staat, bestaan er mogelijkheden om de woning tijdelijk legaal te verhuren (op basis van de Leegstandswet).
  • Dit is echter wel gebonden aan een aantal voorwaarden: zo is er een maximale tijdsduur en dien je toestemming te krijgen van je hypotheekverstrekker.

  Meer lezen

  Hoe kan je een nieuw adres opgeven als je dat nog niet hebt voordat je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?
  Hoe werkt inschrijven in Nederland, na een lang verblijf in het buitenland?

  Hoe werkt inschrijven in Nederland, na een lang verblijf in het buitenland?

  • Schrijf je binnen 5 dagen na aankomst weer in bij de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente waar je gaat wonen (dus niet bij de gemeente waar je ooit hebt gewoond -tenzij je er opnieuw gaat wonen- en ook niet bij de gemeente waar je ooit bent geboren)
  • Voor inschrijving bij de gemeente is wel een soort 'woon'bewijs (adres) nodig, zoals een huurovereenkomst, eigendomsbewijs of toestemming tot inwoning van de eigenaar.
  • Na inschrijving kun je je ook weer aanmelden voor een zorgverzekering.

  Terugkeren ervaarden wij, als hoogopgeleid gezin dat voor emigratie altijd hard werkte en belasting betaalde in Nederland, als pittig. Na maanden vergeefs werk zoeken en logeren bij vrienden klopten we aan bij de gemeente met een verzoek om tijdelijke hulp, een overbrugging om weer op eigen benen te kunnen staan. Kort gezegd: we werden nergens in geholpen, soms echt tegengewerkt en meerdere keren redelijk onbeschoft behandeld.

  Tunesië (r)emigrant

  Ik ben nu na een lang verblijf op de Antillen weer 6 maanden terug in Nederland. Heb geen grote problemen ondervonden, werd bij de diverse regelzaken altijd netjes geholpen. Ik was vanuit de Antillen al aan het solliciteren bij Nederlandse werkgevers, met sollicitatiegesprekken via Skype. Had snel een baantje en klein appartement gevonden, had wat spaargeld om rond te kunnen komen, en kon vanuit die startsituatie een andere baan en groter appartement vinden.

  Antillen (r)emigrant

  Wat zijn de gevolgen als je bent uitgeschreven uit de BRP en een briefadres hebt opgegeven?

  Wat zijn de gevolgen als je bent uitgeschreven uit de BRP en een briefadres hebt opgegeven?

  • Op het moment dat je geen Nederlandse Basisverzekering meer hebt, maar wél een briefadres hebt opgegeven, dan kun je een brief van het Zorginstituut Nederland verwachten omdat een briefadres officieel een geldig adres is en de zorgverzekeringsplicht niet zonder meer stopt bij vertrek uit Nederland.

  • Het hebben van een briefadres kan een reden zijn om verzekeringsplichtig te blijven.

  • Een briefadres kan door het Zorginstituut Nederland (voorheen College voor Zorgverzekeringen, CvZ) en de SVB worden gezien als een geldig adres.

   

  Hoe kun je voorkomen dat een briefadres gevolgen heeft voor overige bewoners van de woning terwijl jij voor langere tijd in het buitenland zit?
  Kan een briefadres in Nederland ervoor zorgen dat je ook weer verplicht wordt om in Nederland een zorgverzekering aan te houden?
  Uitschrijven bij de Gemeente uit de Basisregistratie Personen en vertrekken uit Nederland: basisvragen en antwoorden

  Uitschrijven bij de Gemeente uit de Basisregistratie Personen en vertrekken uit Nederland: basisvragen en antwoorden

       

  Partnerselectie: Emigratie & Vertrek I

  Partnerselectie: Emigratie & Vertrek I

  Vacatureservices voor betaald werk, stages en vrijwilligerswerk in het buitenland: vacatures, werkgevers en bemiddelaars

  Vacatureservices voor betaald werk, stages en vrijwilligerswerk in het buitenland: vacatures, werkgevers en bemiddelaars

  Werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

  JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

  Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

  JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

  Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

  Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

  Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

  Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
   

  Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

  The world of JoHo footer met landenkaart

  JoHo: crossroads uit de bundels
  JoHo: paginawijzer

  Thema's

  Wat vind je op een JoHo Themapagina?

  • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
  • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

  Crossroad: volgen

  • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

  Crossroad: kiezen

  • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

  Footprints: bewaren

  • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
  • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

  Abonnement: nemen

  • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

  Hoe is de pagina op gebouwd

  • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
  • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
  • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
  • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
  • De statussen:
  1. Start
  2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
  3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
  4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
  5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
  6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
  7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
  8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
  9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
  10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
   JoHo: footprints achterlaten
   JoHo: pagina delen