JoHo BuitenlandZaken Service

JoHo toolshop voor donateurs, abonnees en verzekerden

 

 

JoHo BuitenlandZaken Service

 

JoHo tools: Waar bestaat de BuitenlandZaken Service uit?

JoHo tools: Waar bestaat de BuitenlandZaken Service uit?

 
 • Binnen deze service kan je terecht met al je vragen over het opzeggen van je zorgverzekering als je naar het buitenland vertrekt, het uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (voormalige GBA) bij je gemeente en het al dan niet aanhouden van een briefadres.
 • Wil je niet dubbel betalen en niet (te) duur uit zijn bij het verzekeren van je ziektekosten? Wil je geldige toezeggingen van de juiste instanties om boetes te voorkomen? Maak dan gebruik van de BuitenlandZaken Service van JoHo.
Waaruit bestaat de service?
 • Je krijgt persoonlijk advies, rekening houdend met jouw specifieke omstandigheden.
 • Je krijgt formulieren die je naar de betrokken instanties kunt sturen met de juiste vragen, zodat die instanties na jouw terugkomst uit het buitenland niet voor problemen gaan zorgen en boetes gaan uitdelen.
 • Je krijgt hulp bij mogelijke problemen.
 • JoHo helpt, indien gewenst, bij het uitzoeken van die (zorg)verzekeraar die geschikt is voor jouw situatie
Hoe het werkt?
 • JoHo donateurs kunnen kosteloos gebruikmaken van de BuitenlandZaken Service van JoHo.
 • Ben je al JoHo donateur? Log in en lees meer
Nog niet aangesloten bij JoHo?
 1. Je logt in met je online account en leest direct meer over de BuitenlandZaken Service , of je vult het contactformulier  en vermeldt dat je gebruik wilt maken van de JoHo BuitenlandZaken Service.
 

 

JoHo BuitenlandZaken Services:

FAQ en keuzehulp waar je als JoHo abonnee en donateur gebruik van kunt maken

 

Aanhouden of opzeggen van je nederlandse zorgverzekering?

Is je verzekering nog wel geldig voor de activiteiten die je gaat doen, hoever gaat de dekking en wat zijn de alternatieven?

Ziektekosten in het buitenland: dekking, geldigheid en opzeggen van je nederlandse zorgverzekering - Verzekeringsbundel

Ziektekosten in het buitenland: dekking, geldigheid en opzeggen van je nederlandse zorgverzekering - Verzekeringsbundel

Wanneer vervalt de dekking van je zorgverzekering als je naar het buitenland vertrekt?

Wanneer vervalt de dekking van je zorgverzekering als je naar het buitenland vertrekt?

De dekking van je zorgverzekering komt te vervallen in één (of meer) van de volgende gevallen:

Je gaat betaald werken in het buitenland

 • Als je betaald gaat werken in een verdragsland ('eerste-werkdag land' zoals bijvoorbeeld Canada, Japan, Marokko, Turkije, de Verenigde Staten of Zuid-Korea). De dekking van je basiszorgverzekering komt dan al vanaf je eerste werkdag te vervallen.
 • Als je betaald gaat werken in een EU land (+ Noorwegen, IJsland, Zwitserland). De dekking van je basiszorgverzekering komt dan al vanaf je eerste werkdag te vervallen en er wordt van je verwacht dat je je lokaal verzekert.
 • Als je betaald in loondienst gaat werken in een ander land. De dekking van je basiszorgverzekering komt dan na drie maanden te vervallen.
 • Als je langer dan drie maanden tijdelijk gaat werken in een ander land en een vergoeding krijgt van minimaal €170 (bruto) per maand of €1700 op jaarbasis (in loon of natura)

Je gaat stagelopen of vrijwilligerswerk doen in het buitenland

 • Als je langer dan drie maanden vrijwilligerswerk gaat doen en een vergoeding krijgt (onkosten, eten, inwoning) met een waarde van €170 per maand of meer of €1700 op jaarbasis
 • Als je betaald stage gaat lopen in een verdragsland, of een EU land, komt de dekking van je basiszorgverzekering al vanaf je eerste stagewerkdag te vervallen. Er wordt van je verwacht dat je je lokaal verzekert. Buiten deze landen vervalt de dekking van je basiszorgverzekering nadat je een vergoeding krijgt voor je stage met een waarde die hoger is dan het Nederlandse minimumloon.

Je bent uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen van je gemeente

 • Als je langer dan 2 jaar in het buitenland verblijft, bent uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen van je gemeente, en geen duurzame banden meer met Nederland onderhoudt (dus niet bijvoorbeeld op wereldreis bent).
 • De termijn verandert overigens de laatste jaren nogal. Ook niet alle zorgverzekeraars zijn altijd op de hoogte dat dit pas na 2 jaar of langer het geval is.

Wat kan jij doen?

  • Wees er op tijd bij en kies een verzekering waarbij de dekking van je zorgverzekering mag komen te vervallen. Dan loop je in ieder geval geen risico.
  • Ook wanneer je vooraf niet zeker weet of je betaald (vrijwilligers)werk gaat doen, kan dit verstandig zijn. Wanneer je geen recht meer blijkt te hebben op de Nederlandse zorgverzekering, dan wordt deze met terugwerkende kracht stopgezet vanaf je eerste werkdag. Je kunt je nooit met terugwerkende kracht verzekeren. Je loopt hier dus risico een periode onverzekerd te zijn.

  Waar moet je rekening mee houden?

  • Een verzekering waarbij de dekking van je zorgverzekering mag komen te vervallen kost per maand iets meer. Wel geeft het minder gedoe en minder afhankelijkheid van je lokale werkgevers.
  • Maak een afweging of, en wanneer, je de administratieve rompslomp wilt afhandelen (zorgverzekeraar, SVB, werkgever, reisverzekeraar, gemeente). Afhankelijk van je situatie kan je dit vooraf, tijdens of achteraf regelen (maak voor je afweging gebruik van BuitenlandZaken Service van JoHo).
  • Neem bij je afwegingen ook mee dat je zorgtoeslag zal komen te vervallen als je geen Nederlandse zorgverzekering meer hebt lopen, of dat je die achteraf zal moeten terugbetalen in het geval deze met terugwerkende kracht wordt stopgezet vanaf je eerste werkdag.
  • Wanneer je je zorgpremie wilt terugvragen, en/of je je zorgverzekering hebt opzegd, dan kan er na terugkomst gevraagd worden naar je (arbeids)contract en/of salarisstroken, dus bewaar alles wat daar een beetje op lijkt.
  • Mocht je je hebben uitgeschreven bij de gemeente (BRP), zorg dan dat je je direct na terugkeer (liefst binnen 24 uur) weer inschrijft. Je Nederlandse zorgverzekering kan je dan later regelen, maar is wel met terugwerkende kracht geldig.

  Meer lezen?

  Direct verzekeren?

  Wanneer mag of moet je je (ziektekosten) zorgverzekering in Nederland laten stopzetten als je in het buitenland gaat reizen, werken, wonen of studeren?

  Wanneer mag of moet je je (ziektekosten) zorgverzekering in Nederland laten stopzetten als je in het buitenland gaat reizen, werken, wonen of studeren?

  • Iedereen die in Nederland woont of werkt, is automatisch verzekerd van zorg (ziektekosten) via de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

  • Elke "Wlz-verzekerde" is verplicht een zorgverzekering af te sluiten bij een zorgverzekeraar.

  • De geldigheid, het aanhouden en het laten stopzetten van je zorgverzekering is gebonden aan allerlei wetten, regels en afspraken met je zorgverzekeraar, dit kan je dus niet helemaal zelf bepalen.

  • Vooraf krijg je echter van de verschillende betrokken instanties vaak informatie, die niet altijd met elkaar in overeenstemming is, waardoor het lastig is te bepalen wat je nu precies wel en niet moet doen.

  • Voor alle vragen en antwoorden kan je je aanmelden en aansluiten bij JoHo

  Hoe kun je nagaan of de dekking van je Nederlandse zorgverzekering gaat vervallen als je naar het buitenland vertrekt, of dat je de zorgverzekering moet aanhouden vanwege de wet WLZ?

  Hoe kun je nagaan of de dekking van je Nederlandse zorgverzekering gaat vervallen als je naar het buitenland vertrekt, of dat je de zorgverzekering moet aanhouden vanwege de wet WLZ?

  Er zijn eigenlijk twee opties:

  1. Je laat via de Sociale Verzekeringbank (SVB), de instantie die uiteindelijk mag bepalen of je wel of niet verplicht verzekerd bent, een onderzoek starten naar jouw situatie.
  2. Je bepaalt zelf aan de hand van een aantal vragen of je wel of niet verplicht verzekerd denkt te zijn.

   

  1. Je laat de Sociale Verzekeringbank (SVB) een onderzoek starten naar jouw situatie

   

  • Houd er rekening mee dat deze instantie veel informatie van je wil en dat het enkele weken (wellicht maanden) kan duren voordat je antwoord hebt.

  • Wanneer je geen recht meer blijkt te hebben op de Nederlandse zorgverzekering, dan wordt deze met terugwerkende kracht stopgezet vanaf je eerste werkdag.

  • Dit besluit zal in de meeste gevallen weken of maanden nadat je bent begonnen met werken genomen worden. Je loopt hier dus risico een periode onverzekerd te zijn. Reisverzekeringen zijn in het algemeen alleen geldig wanneer je een Nederlandse zorgverzekering hebt. Valt deze laatste weg, dan is je reisverzekering ook niet meer geldig en je kunt jezelf niet met terugwerkende kracht verzekeren.

  • Je kunt dit voorkomen door voor vertrek een passende verzekering af te sluiten die wel geldig is zonder Nederlandse zorgverzekering. Zie bijvoorbeeld hier .

  • Bij de bepaling speelt onder andere mee dat het aspect werk en inkomen zwaarder weegt dan een in- of uitschrijving, maar ook de vraag of je binnen of buiten de EU verblijft, of er sprake is van een Verdragsland, de duur van het verblijf en de werkzaamheden.

  • Ben je JoHo donateur, log dan in en bekijk meer FAQ met gerelateerde vragen en antwoorden

   

  2. Je bepaalt zelf of je wel of niet verplicht verzekerd denkt te zijn

   

  • In het geval je één van onderstaande vragen met 'Ja' kan beantwoorden, kan je in de meeste gevallen je zorgverzekering opzeggen:
   • 2.1. Ga je drie maanden of langer werk verrichten in een ander land dan Nederland, met een vergoeding in geld of natura?
   • 2.2. Ga je langer dan één jaar naar het buitenland?
   • 2.3. Kan je worden beschouwd als niet-ingezetene van Nederland?

  2.1. Ga je 3 maanden of langer werk verrichten in een ander land dan Nederland, met een vergoeding in geld of natura?

  • Indien 3 maanden of langer werk wordt verricht in een ander land dan Nederland voor een buitenlandse werkgever, dan vervalt de verzekeringsplicht (bij werk voor een Nederlandse werkgever in het buitenland zit het weer anders).

  • Overigens gaat deze regeling in de EU en in bepaalde landen buiten de EU in vanaf de eerste dag dat je 'betaald' werk doet. Dit noemen we 'eerste werkdaglanden'. Wanneer je in een eerste werkdagland gaat werken, vervalt officieel het recht op de basisverzekering vanaf de allereerste dag dat je aan het werk bent.

  • Je dient dit vaak zelf aan te geven bij je zorgverzekeraar.

  • Ook bij vrijwilligerswerk en stagewerkzaamheden kan de zorgverzekering komen te vervallen als je een vergoeding krijgt in natura (bijvoorbeeld kost en inwoning) of geld, van een waarde van meer dan €170,- per maand.

  • Bij (officiële) stagewerkzaamheden in landen buiten de EU en landen die niet behoren tot de 'eerste werkdaglanden' is de grens niet €170,- per maand maar het Nederlandse minimumloon

  Waar staat de kernregel waarop de praktijkregels worden gebaseerd?

  • Zie de bepalingen van het Besluit Uitbreiding en Beperking Kring Verzekerden Volksverzekeringen 1999 (KB 746/98).
  • In paragraaf 3 artikel 12 van dat besluit staat vermeld, dat niet verzekerd is de ingezetene, die voor een periode van langer dan drie maanden aaneengesloten uitsluitend buiten Nederland arbeid verricht, tenzij hij dat doet in dienst van een in Nederland gevestigde werkgever.
  • Toevoeging JoHo: dit geldt zelfs indien iemand in Nederland woont; dus een (huur)woning heeft en ingeschreven staat in Nederland. Ook dan hoeft men zich toch niet altijd te verzekeren, afhankelijk van de situatie. Of beter gezegd: dan mag men zich officieel niet verzekeren.
  • Toevoeging JoHo: Ook als je niet aaneengesloten 3 maanden betaald werk gaat verrichten, kan het wel zijn dat je op jaarbasis boven de 1500 euro per jaar verdient waarmee de zorgverzekering alsnog achteraf ongeldig kan worden verklaard .

  2.2. Ga je langer dan één jaar naar het buitenland?

  • 'Blijft men één jaar of langer aaneengesloten weg, dan is dat een indicatie voor het niet aannemen van ingezetenschap.' Ook dit is een belangrijk aspect.

  • Hier komt echter nog wel iets meer bij kijken, zo geldt dit bijvoorbeeld niet als je jonger bent dan 30 jaar en je enkel voor studiedoeleinden buiten Nederland verblijft of op wereldreis bent. Het is echter wel een belangrijke indicatie.

  • De laatse tijd lijkt de termijn van één jaar naar meerdere jaren op te schuiven, minimaal 2 jaar (en zelfs tot 4 jaar) als je alleen gaat reizen en de banden met Nederland niet duurzaam hebt verbroken (dwz bijvoorbeeld dat je verblijf tijdelijk is, dat je wilt terugkeren, dat je familie in Nederland verblijft, dat je werkt in Nederland, dat je nog een adres of een huis in NL hebt, je kort op één plek verblijft e.d.)

  2.3. Kan je worden beschouwd als niet-ingezetene van Nederland?

   

  Meer vragen en antwoorden

   

   

  Gevolgen: Wat zijn de gevolgen als je je zorgverzekering NIET laat stopzetten terwijl de dekking is komen te vervallen door je activiteiten in het buitenland?

  Gevolgen: Wat zijn de gevolgen als je je zorgverzekering NIET laat stopzetten terwijl de dekking is komen te vervallen door je activiteiten in het buitenland?

  • Er is in principe geen plicht om je Nederlandse zorgverzekering stop te zetten als je naar het buitenland vertrekt. In het algemeen staat in het contract dat je met je zorgverzekeraar hebt afgesloten wel de plicht om melding te maken van veranderde omstandigheden, zoals bijvoorbeeld je vertrek naar het buitenland. Je zorgverzekeraar kan vervolgens bekijken of je nog de plicht hebt om je zorgverzekering aan te houden, of dat de dekking van je zorgverzekering is komen te vervallen. Daarna kan je zorgverzekering worden stopgezet of tijdelijk worden opgeschort.

  • Als je gebruik wil maken van je huidige zorgverzekering, en je zorgverzekeraar constateert dat je lopende zorgverzekering geen dekking meer biedt (bijvoorbeeld omdat je betaald werk in het buitenland verricht), dan kan dat - met terugwerkende kracht - gevolgen hebben voor je reeds lopende declaraties. Je zorgverzekeraar kan met terugwerkende kracht je zorgverzekering ongeldig verklaren, en zal dan je betaalde premies terugstorten, maar niet je declaraties vergoeden.

  • Indien je geen andere geldige verzekering hebt die je ziektekosten dekt, bijvoorbeeld een reisverzekering waarbij je geen Nederlandse zorgverzekering nodig hebt of een lokale verzekering, kan het dus voorkomen dat je zonder verzekerde zorg komt te zitten.

  • Voor meer vragen en antwoorden log je in als JoHo donateur en check je FAQ bundels  

   

  Gevolgen: Wat zijn de gevolgen als je zorgverzekering WEL wordt stopgezet, als je naar het buitenland vertrekt, en dat achteraf onterecht blijkt te zijn?

  Gevolgen: Wat zijn de gevolgen als je zorgverzekering WEL wordt stopgezet, als je naar het buitenland vertrekt, en dat achteraf onterecht blijkt te zijn?

  • Het kan voorkomen dat het CAK (vroeger het Zorginstituut Nederland) je een brief stuurt omdat je geen Nederlandse basiszorgverzekering hebt afgesloten, of die hebt laten stopzetten.

  • In deze brief 'dreigt' men met een boete, als je niet snel alsnog een Nederlandse basiszorgverzekering afsluit, of kan aantonen dat je Nederlandse basiszorgverzekering terecht niet meer van toepassing is.

  • Meer over de situaties waarin dit kan gebeuren, en de mogelijke oplossingen, lees je bij de FAQ voor JoHo donateurs o.a bij de brief van CAK ontvangen .

  • Ben je JoHo donateur dan kun je ook gebruikmaken van de JoHo BuitenlandZaken Service  voor advies.

  • Voor alle vragen en antwoorden log je in als JoHo donateur en check je FAQ bundels  

  Welke landen zijn zogenoemde eerste-werkdag landen ('Verdragslanden') waarbij de dekking van je Nederlandse zorgverzekering vervalt zodra je daar gaat werken?

  Welke landen zijn zogenoemde eerste-werkdag landen ('Verdragslanden') waarbij de dekking van je Nederlandse zorgverzekering vervalt zodra je daar gaat werken?

  Welke landen zijn Verdragslanden, zogenoemde eerste-werkdag landen, waarbij de dekking van je Nederlandse zorgverzekering vervalt?

  Wat zijn 'Verdragslanden' (eerste-werkdag landen)?

  • Verdragslanden zijn landen waarbij de dekking van je Nederlandse zorgverzekering vervalt vanaf de eerste dag dat je gaat werken (of gaat stagelopen met een vergoeding)
  • Naast een aantal specifieke landen (ook wel de Verdragslanden genoemd) zijn dit met name vrijwel alle Europese landen (alle EU- en EER-landen) 
  • Alleen als lokaal je werkzaamheden niet als arbeid worden gezien blijft de dekking van je je Nederlandse zorgverzekering geldig. Dit blijkt in de praktijk echter moelijk en zelden op tijd te achterhalen, waardoor meestal wordt gekozen voor (reis)verzekering die ook de medische zorg dekt zonder geldige Nederlandse zorgverzekering.

  Welke niet-Europese landen behoren tot de 'Verdragslanden' (eerste-werkdag landen)

  • Australië (en Nieuw-Zeeland) behoort niet meer tot de 'eerste werkdag' landen
  • Bosnië-Herzegovina
  • Canada
  • Chili
  • India
  • Japan
  • Kaapverdië
  • Kanaaleilanden (Jersey, Guernsey, Alderney, Herm, Jethou)
  • Kosovo
  • Macedonie
  • Man
  • Marokko
  • Montenegro
  • Servië
  • Tunesië
  • Turkije
  • Verenigde Staten
  • Zuid Korea

  Welke Europese landen behoren tot de eerste-werkdag landen

  • België
  • Bulgarije
  • Cyprus (het Griekse deel)
  • Denemarken
  • Duitsland
  • Estland
  • Finland
  • Frankrijk
  • Griekenland
  • Groot Brittannië
  • Hongarije
  • Ierland
  • IJsland (EER)
  • Italië
  • Kroatië
  • Letland
  • Liechtenstein (EER)
  • Litouwen
  • Luxemburg
  • Malta
  • Nederland
  • Noorwegen (EER)
  • Oostenrijk
  • Polen
  • Portugal
  • Roemenië
  • Slovenië
  • Slowakije
  • Spanje
  • Tsjechië
  • Zweden
  • Zwitserland (geen EU- of EER-land, maar EU-regels wel van toepassing)

  NB

  • Wil je je lokaal verzekeren check dan de meest recente informatie, er kunnen landen bijkomen (of afvallen).
  Je gaat werken in een eerste werkdagland maar je zorgverzekeraar zegt dat je je verzekering niet mag opzeggen of opschorten. Wat nu?
  Wat kun je doen als je zorgverzekeraar niet wil meewerken aan het stopzetten van je Nederlandse zorgverzekering als je naar het buitenland vertrekt?

  Wat kun je doen als je zorgverzekeraar niet wil meewerken aan het stopzetten van je Nederlandse zorgverzekering als je naar het buitenland vertrekt?

  • Helaas zijn niet alle medewerkers van zorgverzekeraars even goed op de hoogte van de regels omtrent het terecht opzeggen van je zorgverzekering en men wil nogal eens onterecht je opzegging niet accepteren. Je kan hiertegen bezwaar laten aantekenen.

  • Over hoe je bezwaar kunt maken en welke stappen je vervolgens kunt ondernemen, kun je advies vragen via de BuitenlandZaken Service  van JoHo.

  • Voor alle vragen en antwoorden log je in als JoHo donateur en check je FAQ bundels  

  Kan je je weer verzekeren na terugkomst uit het buitenland als je zorgverzekering in Nederland is stopgezet of de dekking is komen te vervallen?

  Kan je je weer verzekeren na terugkomst uit het buitenland als je zorgverzekering in Nederland is stopgezet of de dekking is komen te vervallen?

  • Bij terugkomst kan je je weer inschrijven bij de gemeente en je daarna weer aanmelden voor een basisverzekering. De basisverzekering start op het moment dat je weer verzekeringsplichtig bent geworden; meestal de datum van (her)inschrijving.

  • Door de, voor de zorgverzekeraar, verplichte acceptatie voor de basisverzekering heb je ook geen problemen met aanmelding en nabehandelingskosten etc. Die worden dan door de nieuwe zorgverzekeraar vergoed, per verplichte ingangsdatum van de verzekering.

  • Bij de aanvullende pakketten kan er, afhankelijk van het gewenste pakket, een medische selectie plaatsvinden.

  • Schrijf je je direct na terugkomst weer in bij gemeente dan hoef je geen dag onverzekerd te zijn. Let op, ook als je reisverzekering dekking biedt voor medische zorg zonder dat een basisverzekering nodig is, dan is dit nog steeds noodzakelijk. Zodra je in Nederland terug bent vervalt de namelijk de dekking van de reisverzekering, ook als de verzekering nog loopt.

  • Voor alle vragen en antwoorden log je in als JoHo donateur en check je FAQ bundels  

  Wat kun je doen om problemen te voorkomen met je Nederlandse zorgverzekering in het buitenland?

  Wat kun je doen om problemen te voorkomen met je Nederlandse zorgverzekering in het buitenland?

  • Door correspondentie met instanties schriftelijk te doen maak je het mogelijk voor jezelf om voldoende bewijslast te verzamelen.

  • Je kunt de voorbeeldbrieven en voorbeeldmails van de BuitenlandZaken Service van JoHo gebruiken om je zo goed mogelijk in te dekken.

  • Log in als JoHo donateur of abonnee en zie hier   enkele voorbeelden. 

  • Voor alle vragen en antwoorden log je in als JoHo donateur en check je FAQ bundels  

  Tools voor abonnees en donateurs: dekking, geldigheid en opzeggen van je nederlandse zorgverzekering - Bundel

  Tools voor abonnees en donateurs: dekking, geldigheid en opzeggen van je nederlandse zorgverzekering - Bundel

  Kan ik mijn zorgverzekering wel midden in het jaar stopzetten als ik naar het buitenland vertrek?
  Is het handig om aan je zorgverzekeraar te vragen of je wel of niet verzekerd moet of kunt blijven, en zijn er voorbeeldbrieven die je naar je zorgverzekeraar kunt sturen?
  Is het handig om het laten stopzetten van je zorgverzekering telefonisch te regelen als je naar het buitenland vertrekt?
  Wat kun je doen als jouw zorgverzekeraar aangeeft dat je verplicht verzekerd blijft als je naar het buitenland vertrekt, terwijl jij van mening bent dat dit niet zo is?
  Je zit in het buitenland en je zorgverzekering is ten onrechte stopgezet: Wat zijn de gevolgen en wat zijn de boetes?
  Gevolgen: Praktijkvoorbeelden van je zorgverzekering niet stopzetten
  Wanneer en waarom krijg je een brief van het CAK dat je onverzekerd bent en wat moet je vervolgens doen?
  Mijn Nederlandse zorgverzekering is stopgezet. Nu heb ik een brief ontvangen van het CAK (of Zorginstituut Nederland) waarin ze dreigen met een boete. Wat nu?
  Waarom krijg je een brief van de belastingdienst dat je je zorgtoeslag moet terugbetalen en wat moet je vervolgens doen?
  Als je een Working Holiday gaat doen in Australië vervalt meestal de dekking je zorgverzekering in Nederland. Kan je dan gebruik maken van lokale Medicare in Australië?
  Ziektekosten in het buitenland: dekking, geldigheid van je zorgverzekering tijdens activiteiten in het buitenland - Verzekeringsbundel

  Ziektekosten in het buitenland: dekking, geldigheid van je zorgverzekering tijdens activiteiten in het buitenland - Verzekeringsbundel

  Is je Nederlandse zorgverzekering nog wel geldig als je lang op reis of wereldreis gaat?

  Is je Nederlandse zorgverzekering nog wel geldig als je lang op reis of wereldreis gaat?

  Hoe zit het met de dekking van je Nederlandse zorgverzekering?

  • Over het algemeen geldt dat de dekking van je Nederlandse zorgverzekering behouden blijft, als je gaat reizen en je niet gaat werken in het buitenland.
  • Ook als je 1 of 2 jaar reist, kun je je Nederlandse zorgverzekering in principe niet opzeggen en blijf je premie betalen. Uitschrijven bij de gemeente (Basisregistratie Personen) heeft hier geen invloed meer op (vroeger wel). De enige uitzondering hierop is als je de banden met Nederland verbreekt en niet de bedoeling hebt om terug te keren.
  • Na 2 tot 4 jaar kan de situatie veranderen, evenals wanneer je tussentijds toch gaat werken in het buitenland. Ga je tussentijds werken dan vervalt de dekking van je Nederlandse zorgverzekering  en kan je deze laten stopzetten.
  • Lees meer bij verzekeren en betaald werk in het buitenland & bij Wanneer vervalt de dekking van je Nederlandse zorgverzekering als je gaat werken in het buitenland?

  Wat kan jij doen?

   • Wees er op tijd bij en kies een verzekering waarbij de dekking van je zorgverzekering mag komen te vervallen als je vooraf niet zeker weet of je betaald (vrijwilligers) werk gaat doen. Wanneer je geen recht meer blijkt te hebben op de Nederlandse zorgverzekering, dan wordt deze met terugwerkende kracht stopgezet vanaf je eerste werkdag. Je kunt je nooit met terugwerkende kracht verzekeren. Je loopt hier dus risico een periode onverzekerd te zijn.
   • Goed opletten. Sommige zorgverzekeraars geven je weliswaar toestemming om je zorgverzekering op te zeggen, maar dat wil niet zeggen dat de controlerende instanties het daar (gedurende je reis of achteraf) ook mee eens zijn. Mocht de beslissing echter worden teruggedraaid, dan zijn er in de meeste gevallen ook weer mogelijkheden om achteraf je zorgtoeslag aan te vragen. Veel wereldreizigers zorgen dat ze een jaar voor vertrek een voordelige zorgverzekering afsluiten en hun zorgtoeslag aanvragen. Sommigen houden daarbij ook rekening met de datum van vertrek zodat hun jaarinkomen in het reisjaar ook laag genoeg blijft.

   Waar moet je rekening mee houden?

   • dat je zorgverzekering laten stopzetten flink kan besparen (tenzij je al een flinke zorgtoeslag hebt), als je meer dan een paar maanden in het buitenland aan het werk gaat gedurende je wereldreis.
   • dat een (reis)verzekering waarbij de dekking van je zorgverzekering mag komen te vervallen een stuk voordeliger is dan je zorgverzekering.
   • dat een (reis)verzekering waarbij de dekking van je zorgverzekering mag komen te vervallen per maand iets meer kost dan wanneer je een (reis)verzekering afsluit waarbij dat niet het geval is.
   • dat een (reis)verzekering waarbij ook de dekking van je zorgverzekering mag komen te vervallen in ieder geval de risico's afdekt dat je gedurende je reis zonder verzekerde zorg komt te zitten
   • dat je een afweging kan maken of, en wanneer, je de administratieve rompslomp wilt afhandelen (zorgverzekeraar, SVB, werkgever, reisverzekeraar, gemeente) als je je zorgverzekering zou willen stopzetten of de premie zou willen terugvragen. Afhankelijk van je situatie kan je dit vooraf, tijdens of achteraf regelen (maak voor je afweging gebruik van BuitenlandZaken Service  van JoHo).
   • dat je bij je afwegingen ook mee moet nemen dat je zorgtoeslag zal komen te vervallen als je geen Nederlandse zorgverzekering meer hebt lopen, of dat je die achteraf zal moeten terugbetalen in het geval deze met terugwerkende kracht word stopgezet vanaf je eerste werkdag
   • dat mocht je je hebben uitgeschreven bij de gemeente (Basisregistatie Personen), je je dan direct na terugkeer (liefst binnen 24 uur) weer inschrijft. Je Nederlandse zorgverzekering kan je dan later regelen, maar is wel met terugwerkende kracht geldig (reis- of 'work en travel'-verzekeringen stoppen met dekking op moment van aankomst in Nederland)

   Wat kan JoHo voor je betekenen?

   • Bij JoHo is veel ervaring met jongeren en ouderen die voor langere tijd naar het buitenland gaan, vul het adviesformulier  in en je ontvangt vrijblijvend een persoonlijk verzekeringsadvies.
   • Je kunt donateur worden en gebruik maken van JoHo's BuitenlandZaken Service  voor specifiek advies, vragen en hulpmiddelen over het opzeggen van je zorgverzekering als je naar het buitenland vertrekt, het uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (voormalige GBA) bij je gemeente, en het al dan niet aanhouden van een briefadres.
   • Je kunt ook JoHo donateur en/of abonnee worden  en gebruik maken van diverse kortingen, keuzehulp, adviesservices en JoHo's Emigratieservice met mogelijkheden voor uitgebreidere informatieverstrekking, uitgebreid persoonlijk advies, hulp bij overstappen rondom ziektekostenverzekeringen, adresservice en meer!

    

   Biedt de Nederlandse zorgverzekering voldoende dekking tijdens een lange of wereldreis?

   Biedt de Nederlandse zorgverzekering voldoende dekking tijdens een lange of wereldreis?

   • Met de Nederlandse basiszorgverzekering heb je wereldwijd recht op onvoorziene spoedeisende medische zorg.

   • De kosten worden echter meestal vergoed tot 100% van het Nederlandse tarief, terwijl de kosten in het buitenland in veel landen flink hoger kunnen liggen.

   • De kosten die niet direct samenhangen met de behandeling, zoals een reddingsoperatie of vervoer naar het ziekenhuis, worden niet vergoed door je Nederlandse basiszorgverzekering

   Wat kan jij doen?

   • Kies een passende verzekering die voorkomt dat je zelf grote bedragen moet bijbetalen als je ziek wordt of gewond raakt.

   Is je Nederlandse zorgverzekering nog wel geldig als je gaat werken in het buitenland?

   Is je Nederlandse zorgverzekering nog wel geldig als je gaat werken in het buitenland?

   • Per instantie kan de informatie over de gevolgen van betaald of onbetaald werken in het buitenland aanzienlijk verschillen
   • Toch is er wel een aantal algemene richtlijnen te geven over het aanhouden, beëindigen, en het wel of niet geldig zijn van je Nederlandse zorgverzekering. In het algemeen kun je zeggen dat
    • de dekking van je Nederlandse basiszorgverzekering vervalt als je langer dan drie maanden naar het buitenland gaat om betaald werk te gaan doen;
    • dat de dekking al vanaf je eerste werkdag vervalt
     • als je gaat werken in een EU land, Noorwegen, IJsland, of Zwitserland
     • als je gaat werken of in een 'eerste-werkdagland zoals Canada, Japan, Marokko, Turkije, de Verenigde Staten en Zuid-Korea;
    • dat als de dekking is komen te vervallen, je de verzekering ook kan laten beëindigen;
    • dat er wel andere, vaak voordeliger, verzekeringen waarmee je je ziektekosten kunt verzekeren in het buitenland terwijl je betaald werk gaat doen 

   Wat kan JoHo voor je betekenen?

    

   Tools voor JoHo abonnees en donateurs: dekking en geldigheid van je zorgverzekering tijdens activiteiten in het buitenland - Bundel

   Tools voor JoHo abonnees en donateurs: dekking en geldigheid van je zorgverzekering tijdens activiteiten in het buitenland - Bundel

   Wat stuur je naar je reisverzekeraar als je (betaalde) werkzaamheden gaat verrichten in het buitenland en wilt weten of je huidige reisverzekering dit dekt?
   Wat stuur ik naar mijn zorgverzekeraar als ik mijn verzekering wil laten stopzetten of opschorten omdat ik werkzaamheden ga doen in het buitenland?
   Als je een Working Holiday gaat doen in Australië vervalt meestal de dekking je zorgverzekering in Nederland. Kan je dan gebruik maken van lokale Medicare in Australië?
   Je gaat werken in een eerste werkdagland maar je zorgverzekeraar zegt dat je je verzekering niet mag opzeggen of opschorten. Wat nu?
   Je gaat langer dan een jaar op reis en je wilt je zorgverzekering stopzetten, maar mijn zorgverzekeraar staat dit niet toe. Wat kan je nu doen?
   Hoe gaan de verschillende zorgverzekeraars om met (betaalde) stages in het buitenland?

   Uitschrijven bij de Basisregistratie Personen van de gemeente of ingeschreven blijven staan?

   Uitschrijven uit de Basisregistratie Personen - Themabundel

   Uitschrijven uit de Basisregistratie Personen - Themabundel

   Gemeente uitschrijving & Basisregistratie Personen: uitschrijven of inschrijven bij vertrek naar buitenland
   Wanneer mag of moet je je uitschrijven bij de Basisregistratie Personen van de gemeente?

   Wanneer mag of moet je je uitschrijven bij de Basisregistratie Personen van de gemeente?

   • Indien je langer dan acht maanden in het buitenland verblijft, hoor je je officieel uit te schrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP was voorheen de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie). Het GBA werd ook wel het bevolkingsregister genoemd;
   • Dit kan gewoonlijk vanaf 5 dagen voor vertrek naar het buitenland. Sommige gemeenten houden er een “eigen” beleid op na en kunnen afwijken van deze termijn (meestal in jouw nadeel). Je kunt je afmelden bij de afdeling burgerzaken van de gemeente. Daar staan de persoonsgegevens van alle Nederlandse staatsburgers in de Basisregistratie Personen (BRP).
   • Afmelden kan schriftelijk of persoonlijk. Een formulier invullen met een kopie van je paspoort is voldoende. Ook via Digi-D is soms iets te regelen. Let op: niet alle afdelingen van de verschillende gemeenten zijn even up to date!
   • Sommige landen vereisen een bewijs van je uitschrijving uit Nederland. Vooral als je in het nieuwe land echt langere tijd wilt verblijven en/of je er wilt inschrijven. Het bewijs van uitschrijving ontvang je van de gemeente (vraag er om, mocht je het niet vanzelf krijgen).
   • Wanneer je je gaat uitschrijven uit de BRP is het niet verplicht om je elders in te schrijven. Je hoeft je dus niet (in het buitenland) in te schrijven als woonachtige. Indien je je inschrijft op een ander adres in Nederland, dan behoor je op dat adres in principe wel te wonen. In sommige gevallen kun je echter een brief- of postadres opgeven, zonder dat je er woont.
   • Voor advies en hulp kun je terecht bij de BuitenlandZaken Service van JoHo 
   Wat zijn gevolgen van uitschrijving uit de Basisregistratie Personen?

   Wat zijn gevolgen van uitschrijving uit de Basisregistratie Personen?

   Wat zijn gevolgen van uitschrijving uit de Basisregistratie Personen?

   • Na uitschrijving uit de Basisregistratie Personen heb je geen recht meer op zaken als uitkering, huursubsidie, kinderbijslag en bijvoorbeeld de Nabestaandenuitkering (ANW)
   • Daarnaast zijn er ook gevolgen voor je AOW (Algemene Ouderdomswet) en je particuliere verzekeringen
   Wat zijn gevolgen van uitschrijving bij de gemeente voor je particuliere verzekeringen?

   Wat zijn gevolgen van uitschrijving bij de gemeente voor je particuliere verzekeringen?

   Wat zijn gevolgen van uitschrijving bij de gemeente voor je particuliere verzekeringen?

   Wat zijn gevolgen van uitschrijving bij de gemeente voor je Nederlanderschap?
   Wat houdt een verklaring bezit van het Nederlanderschap in?

   Wat houdt een verklaring bezit van het Nederlanderschap in?

   Gaat je Nederlands paspoort verlopen en heb je dat paspoort alleen nodig om je Nederlandse nationaliteit te bevestigen (bijvoorbeeld omdat je altijd reist op het paspoort van een andere nationaliteit)?

   • Dan is het niet persé nodig een volledig nieuw Nederlands paspoort aan te vragen  
   • Je kunt dan ook een zogenaamde 'Verklaring omtrent bezit van het Nederlanderschap' aanvragen
   • Voordeel is dat deze verklaring veelal goedkoper is dan het aanvragen van een nieuw paspoort
   • Deze verklaring regel je bij de ambassade (digitaal of per post).

   Let op: je moet de verklaring wel tijdig aanvragen: vóórdat je paspoort verloopt!

   Wat zijn de gevolgen van uitschrijving bij de gemeente voor je AOW?

   Wat zijn de gevolgen van uitschrijving bij de gemeente voor je AOW?

   Wat zijn de gevolgen van uitschrijving bij de gemeente voor je AOW?

   • Voor ieder volledig jaar (tussen je 15de en 65ste) dat je in het buitenland verblijft wordt de opbouw voor AOW (uitkering / pensioen) tijdelijk stopgezet (korting van 2% per uitgeschreven jaar op de uiteindelijke uitkering).
   Wat zijn de gevolgen richting de belastingdienst bij uitschrijven uit Nederland?

   Wat zijn de gevolgen richting de belastingdienst bij uitschrijven uit Nederland?

   Wat zijn de gevolgen richting de belastingdienst bij uitschrijven uit Nederland?

   • De gemeente stelt ook de belastingdienst op de hoogte van je nieuwe adres in het buitenland.
   • De belastingdienst stuurt je dan een formulier 'Opgaaf informatie over verhuizing naar het buitenland'. Hierin kan je ook, indien van toepassing, het adres van je zaakwaarnemer opgeven en een machtiging voor de belastingdienst regelen. Je kan dit formulier ook bij de belastingdienst opvragen en opsturen zodra je vertrekt. Als je je bij de gemeente uitschrijft, wordt het vaak nogmaals opgestuurd.
   • Bij de eerstvolgende belastingaangifte zal je een M-formulier toegezonden krijgen, waarop je je situatie (inkomsten) in het buitenland kunt toelichten.
   • Je kunt hierover met je regiokantoor van de belastingdienst contact opnemen indien je financiële situatie ingewikkeld is.
   • Indien je in het buitenland geen inkomsten hebt, zijn er verder geen significante gevolgen, volgens opgaaf van de belastingdienst.
   Wat kun je doen om de gevolgen van uitschrijving uit Nederland voor je AOW of ANW op te vangen?

   Wat kun je doen om de gevolgen van uitschrijving uit Nederland voor je AOW of ANW op te vangen?

   Wat kun je doen om de gevolgen van uitschrijving uit Nederland (gemeentelijke Basisregistratie personen voor je AOW of ANW op te vangen?

   • Voor een aantal verzekeringen (AOW en ANW) kun je je vrijwillig verzekeren bij de Sociale Verzekeringsbank.
   • Dit moet binnen een jaar na vertrek geregeld zijn
   • De premie is afhankelijk van je inkomen, met een minimumpremie voor het geval je geen inkomen/weinig inkomen hebt.
   Hoe kan je de gevolgen van uitschrijving bij de gemeente voor je lopende verzekeringen het beste opvangen?

   Hoe kan je de gevolgen van uitschrijving bij de gemeente voor je lopende verzekeringen het beste opvangen?

   Hoe kan je de gevolgen van uitschrijving bij de gemeente voor je lopende verzekeringen het beste opvangen?

   • Geef de veranderingen door aan de betreffende verzekeraars!
   • In zijn algemeenheid geldt dat de ene verzekeraar soepeler omgaat met je vertrek naar het buitenland dan de ander. Sommige verzekeraars stoppen gewoon de verzekering en geven geen dekking meer of bieden geen alternatief aan .
   • Overstappen kan lastig, duur of soms onmogelijk zijn op het moment dat je wilt vertrekken , al bent vertrokken of bij opgelopen schade.
   • Het is dus wat dat betreft ook voor je “gewone” lopende verzekeringen van belang bij een flexibele verzekeraar je verzekeringen af te sluiten, om dergelijke problemen te voorkomen.
   Wat moet je doen met je zorgverzekering als je bent uitgeschreven uit Nederland?

   Wat moet je doen met je zorgverzekering als je bent uitgeschreven uit Nederland?

   Zorgverzekering in het buitenland

   • Dekking voor je ziektekosten in het buitenland regel je via een speciale reisverzekering als je van plan bent weer terug te keren naar Nederland of  een internationale ziektekostenverzekering als je niet van plan bent terug te keren naar Nederland (emigratie).

   Hoe zit het met de dekking van je Nederlandse zorgverzekering?

   • Over het algemeen geldt dat de dekking van je Nederlandse zorgverzekering behouden blijft, als je gaat reizen en je niet gaat werken in het buitenland.
   • Ook als je 1 of 2 jaar reist, kun je je Nederlandse zorgverzekering in principe niet opzeggen en blijf je premie betalen. Uitschrijven bij de gemeente (Basisregistratie Personen) heeft hier geen invloed meer op (vroeger wel). De enige uitzondering hierop is als je de banden met Nederland verbreekt en niet de bedoeling hebt om terug te keren.
   • Na 2 tot 4 jaar kan de situatie veranderen, evenals wanneer je tussentijds toch gaat werken in het buitenland. Ga je tussentijds werken dan vervalt de dekking van je Nederlandse zorgverzekering  en kan je deze laten stopzetten.
   Wat kan JoHo voor je doen als je je wilt uitschrijven bij de gemeente of je zorgverzekering wilt opzeggen?

   Wat kan JoHo voor je doen als je je wilt uitschrijven bij de gemeente of je zorgverzekering wilt opzeggen?

   • JoHo krijgt dagelijks te maken met mensen die voor langere tijd naar het buitenland vertrekken, of daar activiteiten gaan ontplooien die van invloed kunnen zijn op de geldigheid van hun zorgverzekering.

   • Om meer inzicht te geven in deze problematiek zijn er vragen met antwoorden samengesteld. Ook worden er alternatieven aangedragen en krijg je inzicht in het oplossen en voorkomen van problemen op het gebied van je zorgverzekering in het buitenland.

   • Je kunt vragen en antwoorden (FAQ) vinden die voor iedereen beschikbaar zijn, en je kunt uitgebreide en specifieke vragen en antwoorden vinden die exclusief beschikbaar zijn voor JoHo donateurs.

   • Ben, of word je, JoHo donateur dan kun je ook telefonisch of online advies aanvragen via de JoHo BuitenlandZaken Service.

   • Ben, of word je, JoHo abonnee dan kun je ook terecht bij de online JoHo advieswijzers en keuzekits die gericht zijn op een lang verblijf in het buitenland.

   Je bent al JoHo donateur vanaf 5 euro per jaar

   JoHo tools voor abonnees: uitschrijven bij de Basisregistratie Personen - Toolbundel
   Emigratie & Lang verblijf in het buitenland - Themabundel

   Emigratie & Lang verblijf in het buitenland - Themabundel

   JoHo tools voor abonnees: uitschrijven bij de Basisregistratie Personen - Toolbundel

   JoHo tools voor abonnees: uitschrijven bij de Basisregistratie Personen - Toolbundel

   Kan je je inschrijven bij je ouders, vrienden of kennissen?
   Is er controle op de uitschrijving bij de Basisregistratie Personen?
   Wat zijn gevolgen van uitschrijving bij de Gemeente (BRP Basis Registratie Personen)?
   Wat zijn de gevolgen en boetes als je je onterecht laat uitschrijven?
   Welke fiscale gevolgen kan een uitschrijving bij de BRP hebben?
   Wanneer kan je een briefadres of postadres in Nederland opgeven?
   Waar kan je je brief/postadres aanvragen?
   Wat moet je meenemen bij de aanvraag van een postadres
   Kun je een briefadres aanvragen als je je uitschrijft bij de BRP?
   Hoe kan je een nieuw adres opgeven als je dat nog niet hebt?
   Hoe kun je voorkomen dat een briefadres gevolgen heeft voor overige bewoners?
   Wat kan je doen bij aangeven briefadres terwijl basiszorgverzekering is stopgezet?
   Ik wil me niet uitschrijven, want ik heb een (sociale) huurwoning, wat nu?
   Wat kun je doen tegen de gevolgen voor je huurwoning of wachtlijst?
   Ik wil me niet uitschrijven, want ik heb een koophuis. Wat nu?
   Wat kun je doen tegen gevolgen voor een eventuele hypotheekrente aftrek?
   Wat houdt een verklaring bezit van het Nederlanderschap in?

   Wat houdt een verklaring bezit van het Nederlanderschap in?

   Gaat je Nederlands paspoort verlopen en heb je dat paspoort alleen nodig om je Nederlandse nationaliteit te bevestigen (bijvoorbeeld omdat je altijd reist op het paspoort van een andere nationaliteit)?

   • Dan is het niet persé nodig een volledig nieuw Nederlands paspoort aan te vragen  
   • Je kunt dan ook een zogenaamde 'Verklaring omtrent bezit van het Nederlanderschap' aanvragen
   • Voordeel is dat deze verklaring veelal goedkoper is dan het aanvragen van een nieuw paspoort
   • Deze verklaring regel je bij de ambassade (digitaal of per post).

   Let op: je moet de verklaring wel tijdig aanvragen: vóórdat je paspoort verloopt!

   Wat zijn extra aandachtspunten rondom uitschrijven als je ZZP'er of ondernemer bent?
   Gemeente uitschrijving & Basisregistratie Personen: uitschrijven of inschrijven bij vertrek naar buitenland

   Wat moet je  allemaal regelen en waar moet je rekening mee houden bij emigratie en lang verblijf in het buitenland?

   JoHo tools voor abonnees: Ultieme checklist voor emigratie en lang verblijf in het buitenland - Toolbundel

   JoHo tools voor abonnees: Ultieme checklist voor emigratie en lang verblijf in het buitenland - Toolbundel

   JoHo tools voor abonnees: Emigreren & Vertrekken - Toolbundel

   JoHo tools voor abonnees: Emigreren & Vertrekken - Toolbundel

   Checklist & Actielijst: bij lang verblijf in buitenland of emigratie
   Checklist Oriëntatie op lang verblijf in het buitenland of emigratie
   Checklist Bestemming, woonlocatie & woonruimte bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

   Checklist Bestemming, woonlocatie & woonruimte bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

   Oriëntatie

   basisoriëntatie starten met betrekking tot een nieuwe woonomgeving

   shortlist maken van eisen en wensen

   inplannen van een oriëntatie trip / verkennningsreis - waar haalbaar; zie elders voor aandachtspunten

   inventariseren van woonopties voor eventuele achterblijvende kinderen: eigen woning, internaat, familie etc.

   gebruik maken van de Keuzehulp "Oriëntatie op een nieuwe woonomgeving" (zie Crossroads: Topic pagina Woonruimte & Huis)

   Woning in buitenland

   afweging maken: huren, direct kopen of eerst tijdelijk huren

   ervaringen inventariseren (positief, neutraal, negatief) van andere buitenlanders/Nederlanders in je nieuwe woonomgeving

   inventarisatie maken van makelaars of verhuurders die voldoende ervaring hebben met verhuur of verkoop aan buitenlanders

   minimum eisen én een maximum budget bepalen voor een nieuwe woning (handig tijdens het zoeken van woonruimte)

   contact leggen met een gespecialiseerd bureau of juridisch adviseur over alle wettelijke regelingen rondom het aankopen van een woning als (buitenlands) particulier; denk bv. ook aan eigendomsrecht, grond, erfpacht, recht van overpad etc.

   in kaart brengen van en grip krijgen op alle stappen/fasen in het aankoop- of huurproces en de logische volgorde daarvan;

   foto's maken van de nieuwe koop- of huurwoning en lijst opstellen van de staat van aanwezige c.q. over te nemen goederen

   laten onderzoeken van de staat van je koopwoning (voordat je tot koop overgaat!)

   inzicht krijgen in c.q. deskundigheid inhuren bij het proces rondom de koop- of huurcontracten

   inhuren van een gespecialiseerde lokaal goed ingevoerde onderhandelaar als je tot aankoop van een woning wilt overgaan

   inhuren van een financieel en fiscaal adviseur die de lokale wetgeving goed kent als je tot aankoop van een woning wilt overgaan

   tijdig! regelen van alle benodigde documentatie rondom de hypotheek als je die gaat afsluiten bij de aankoop van een woning

   laten aansluiten van voorzieningen door nutsbedrijven; liefst 24-48 uur voor aankomst

   bouwkundig en taxatie rapport laten opstellen voor aankoop van een woning (staat huis, gebreken, verbouwingsmogelijkheden

    uitzoeken en regelen van de diverse ict-voorzieningen: internet, telefonie, tv/kabel/satelliet (ook desgewenst: Nederlandse radio/televisie)

   verzekeringen en veiligheidsmaatregelen regelen; expathuizen zijn soms een extra gewild target

   gebruik maken van de Keuzehulp "Huren of kopen van een huis" (zie Crossroads: Topic pagina Woonruimte & Huis)

   Woning in Nederland

   voorbereiden van de beslissing: verkopen, onderverhuren, in beheer geven of (tijdelijk) leeg laten staan

   bij beëindigen van huur: uitzoeken in welke (originele) staat je de woning moet opleveren en welke eventuele klussen daar uit voort komen (denk aan terugkrijgen van openstaande borg)

   tijdstip afspreken voor het afsluiten van nutsvoorzieningen in je huur- of koopwoning: niet te vroeg (hou rekening met verhuisdag etc.) en niet te laat (onnodige lasten)

   eventueel gebruik maken van een intermediair als je je woning gaat verhuren

   contact opnemen met Belastingdienst Particulieren/Buitenland als je je woning in Nederland aanhoudt

   gebruik maken van de Keuzehulp "Zoeken van een huurder" en "Opstellen van een huurcontract" (zie Crossroads: Topic pagina Woonruimte & Huis)

   Checklist Regelgeving bij lang verblijf in het buitenland & emigratie

   Checklist Regelgeving bij lang verblijf in het buitenland & emigratie

   Oriëntatie

   uitzoeken of er verdragen zijn gesloten tussen Nederland en je nieuwe woonland (denk aan sociale zekerheid, uitkeringen; zie ook Checklist Sociale voorzieningen)

   basiskennis opdoen over de in je nieuwe woonland geldende wetten & regels (schaf bijvoorbeeld een landspecifiek handboek aan als dat verkrijgbaar is)

   verdiepen in gedrag, gewoonten en cultuur, respect voor autoriteiten, aan- en verkoop van onroerend goed, welke goederen mag je wel en niet importeren, etc.

   juridische geldigheid uitzoeken van contracten en akten die je in Nederland had (testament, euthanasie verklaring, samenlevingscontract, donorcodicil etc.)

   verdiepen in regelingen voor het wel of niet mogen meenemen van Nederlandse uitkeringen

   verdiepen in de sociale voorzieningen ("social security") in je nieuwe woonland (ziekte, uitkeringen, arbeidsongeschiktheid, gezondheidszorg, toeslagen)

   kennis opdoen of verdiepen over wet- en regelgeving omtrent trouwen, scheiden, ziek zijn, overlijden of kinderen krijgen in het buitenland

   procedures uitzoeken rondom uitschrijven auto in Nederland en importeren+inschrijven op je nieuwe woonbestemming, wegenbelasting, kentekenplaten, parkeervergunning, overzetten rijbewijs (opnieuw examen?), lokale verkeersregels etc.

   kennis opdoen over behoud of verlies van Nederlandse nationaliteit, tijdig verlengen van paspoort, stemmen in het buitenland

   Uitschrijven

   aandachtspunten lezen omtrent uitschrijven uit de Basisregistratie Personen

   tijdig uitschrijven bij je woongemeente: 1 tot 5 dagen voor vertrek uit Nederland

   afmelden kenteken auto (Rijksdienst voor wegverkeer) en verrekenen motorrijtuigenbelasting

   Checklist Verhuizing bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

   Checklist Verhuizing bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

   Verhuisoffertes & verhuizer

   basislijst maken die je aan verschillende verhuizers voor kan leggen (bevordert vergelijkbaarheid)

   frequentie checken van verhuistransport naar je nieuwe woonland (combineren van ladingen)

   ervaringen zoeken van eerdere emigranten die verhuisden naar je woonland

    check (nogmaals) de aandachtspunten rondom het opvragen van verhuisoffertes (zie Topic pagina)

    afwegingen maken rondom de factoren die van invloed zijn op de verhuiskosten (zie Topic pagina)

   benaderen van meerdere verhuizers met basislijst

   vergelijken van ontvangen verhuisoffertes en definitieve keuze maken voor verhuizer

   uitzoeken/regelen van een transportverzekering

   Inboedel

   tijdig starten met uitzoeken, opruimen, weggooien, weggeven; betrek daar je kinderen bij voor wat betreft hun eigen spullen

   teruggeven van spullen die je van anderen hebt geleend

   uitzoeken van de mogelijkheid voor tijdelijke opslag van achterblijvende inboedel

   uitzoeken of er eventuele importbelasting geldt op spullen die je mee wilt nemen

   spullen die nog in goede staat zijn naar kringloopwinkel brengen

   terugbrengen of terugkrijgen van uitgeleende spullen

   inventarislijst maken (per ruimte) van alle spullen die je mee gaat nemen; foto's maken van (de staat van) waardevolle spullen

   bruikbaarheid checken van electrische apparatuur op je nieuwe woonlocatie

   markeren van verhuisdozen: wat zit er in en waar moet het op de nieuwe locatie naar toe

   als je je woning in Nederland gaat verhuren: lijst maken van wat nieuwe huurders aan inboedel kunnen overnemen

   gebruik maken van de Inboedel tips en adviezen (zie Topic pagina)

   gebruik maken van de aandachtspunten bij Waar let je op bij het inpakken van je inboedel (zie Topic pagina)

   Auto

   tijdig regelen van benodigde sticker(s) en vignetten

   tijdig regelen van verplichte of handige accesoires: verdiep je in de regelgeving van je nieuwe woonland; bv. gevarendriehoek, reserveband, veiligheidshesjes voor alle inzittenden, ehbo-kit, reserve-bril/contactlenzen, extra zonnebril

   reserve-sleutel opzoeken en op een plek bewaren waar je eenvoudig bij kunt (dus niet in de inboedelcontainer!)

   tijdig regelen van benodigde uitvoer- en invoerdocumenten (zie Topic pagina Visa & Documenten)

   ben je toch met dit onderwerp bezig, verdiep je dan ook meteen even in de verkeersregels van je nieuwe woonland

   Huisdieren

   tijdig uitzoeken van vereisten, vergunningen en benodigde documenten in je nieuwe woonland als je een huisdier mee wilt nemen: o.a.

   • inentingen regelen
   • chip regelen
   • invoervergunningen regelen
   • quarantaine mogelijkheden uitzoeken en aanvragen
   • uitzoeken of exportcertificering nodig is
   • uitzoeken of bloedafname en -onderzoek nodig is (gekoppeld aan bepaalde vaccinaties)
   • je huisdier indien nodig ontwormen of een vlooienbehandeling geven

   uitzoeken of je huisdier in de cabine mee mag reizen of in het ruim wordt vervoerd

   evt. regelen van een reistas of (gecertificeerde) kennel

   checken van aanvullende regelingen van je vervoerder (bv. luchtvaartmaatschappij)

    dierenpaspoort (gezondheidspaspoort) en medisch dossier voor je huisdier(en) opvragen; eventueel laten vertalen en/of legalisatie aanvragen (= officieel maken van het paspoort en/of dossier)

   check (nogmaals) de aandachtspunten rondom Verhuizen met dieren (zie Topic pagina)

   Checklist Sociale voorzieningen, toeslagen en uitkeringen bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

   Checklist Sociale voorzieningen, toeslagen en uitkeringen bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

   Sociale voorzieningen

   checken of je recht op Nederlandse volksverzekeringen gaat vervallen, of dat je juist verplicht verzekerd blijft voor deze verzekeringen

   uitzoeken welke sociale voorzieningen er in je nieuwe woon- & werkland zijn (werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid, pensioenopbouw, nabestaanden/wezen uitkeringen)

   checken of je nieuwe woonland een socialezekerheidsverdrag heeft met Nederland; zo ja uitzoeken wat dat verdrag inhoudt (werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid)

   advies vragen aan JoHo over bijverzekermogelijkheden (ongevallen, arbeidsongeschiktheid); lees de voorwaarden omtrent eventuele uitsluitingen

   Toeslagen & uitkeringen

   verdiepen in de Wet Beperking Export Uitkeringen (Wet BEU) als die van toepassing is tussen Nederland en je nieuwe woonland

   uitzoeken of je recht houdt op toeslagen en uitkeringen (zeker als je nog economisch verbonden blijft met Nederland, via werk of uitkering)

   tijdig stopzetten toeslagen als je al weet dat het recht daarop gaat vervallen (zorg, huur, kinderopvang); voorkom latere terugvorderingen

   advies vragen aan JoHo over de gevolgen voor je AOW opbouw c.q. uitkering

   uitzoeken of je je bestaande pensioenregeling over kan dragen aan een buitenlandse verzekeraar (voor- en nadelen)

   advies vragen aan JoHo over de gevolgen voor je pensioen opbouw en of je eventueel aanvullend pensioen moet opbouwen  

   uitzoeken wat de gevolgen zijn voor nabestaanden en wezenuitkeringen; advies vragen aan JoHo over vrijwillig verzekeren

   uitzoeken binnen welke voorwaarden je naar het buitenland mag als je een WW of bijstandsuitkering ontvangt

   tijdig aanvragen van je AOW pensioen vanuit het buitenland (1 jaar voor je pensioenleeftijd)

   opgeven van toekomstig correspondentie-adres bij relevante instanties

   Checklist Belastingen & Fiscale Zaken bij lang verblijf in het buitenland of emigratie
   Checklist Werk, onderneming & vrijwilligerswerk bij lang verblijf in het buitenland & emigratie

   Checklist Werk, onderneming & vrijwilligerswerk bij lang verblijf in het buitenland & emigratie

   Baan in Nederland

   checken van je opzegtermijn

   aankondigen van je opzegging / verhuizing naar het buitenland

   overdrachtsdossier maken voor de collega's die je werk gaan overnemen c.q. voor je leidinggevende

   feedback / getuigschrift / referentie op social media vragen van je werkgever (bij voorkeur Engelstalig, of zelf laten vertalen)

    

   Werk vinden

   inschatting maken van het minimum salaris dat nodig is om te kunnen leven met je gezin, aan de hand van opgestelde overall budget

   checken van visumvereisten en -procedures voor (on)mogelijkheden voor het verkrijgen van werkvisa

   mogelijke activiteiten in je nieuwe thuisland in kaart brengen; voor jezelf, je partner en eventuele kinderen

   bepalen met welke activiteit(en) je inkomsten gaat genereren: eigen bedrijf, (expat) baan, pensioen

   uitzoeken met welke competenties en werkzaamheden je vanuit je nieuwe woonland ook werk op afstand kunt verrichten, voor opdrachtgevers in Nederland of elders op de wereld

   overwegen van vrijwilligerswerk: als opstap, gewenning, kans op netwerken of als extra community bijdrage

   bekijken van vacatures en potentiële werkgevers via de JoHo organisatieprofielen (voor baan of vrijwilligersjob)

    

   Uitgezonden worden

   checken van expatbeleid huidige werkgever (als je wordt uitgezonden)

   verdiepen in de diverse contractvormen die er zijn als je wordt uitgezonden

   gebruik maken van de Checklist Aandachstpunten als je in gesprek gaat met je werkgever (zie Topic pagina of Crossroads)

   gebruik maken van de Checklist Mogelijke ondersteuning door je werkgever (zie Topic pagina of Crossroads)

    

   Bedrijf of project starten

   uitzoeken van back-up werkmogelijkheden voor de opstart/beginfase

   opstarten van netwerken in je nieuwe bedrijfsomgeving

   maken van een persoonlijke analyse (competenties en vaardigheden van jezelf en partner)

   maken van marktanalyse, SWOT analyse en opstellen van bedrijfsplan

   advies inwinnen van een gespecialiseerd juridisch adviseur omtrent lokale / landelijke regelgeving in je nieuwe woon- & werkland

   je verdiepen in (lokale) verzekeringen voor bedrijfsaansprakelijkheid

   gebruik maken van de Checklist Marktverkenning bij het starten van een eigen bedrijf (zie Topic pagina of Crossroads)

   gebruik maken van de Extra aandachtspunten als je wilt ondernemen in een ontwikkelingsland (zie Topic pagina of Crossroads)

    

   Bedrijf in NL beëindigen

   inventariseren bij KvK wat actiepunten zijn als je je bedrijf gaat beëindigen (o.a. formele uitschrijving)

   fiscale afrekening in orde maken met Belastingdienst in Nederland

   betalen van inkomstenbelasting over eventuele verkoopwinst (of stakingswinst) van je bedrijf: verschil tussen boekwaarde en werkelijke waarde op moment van beëindiging

   betalen van belasting over eventuele opgebouwde oudedagsreserve, lijfrente, pensioen, aanmerkelijk belang

   betalen van vennootschapsbelasting (in het geval van bv)

   juridische beëindiging (liquideren) regelen van je bedrijf (o.a. bestuur ontmantelen)

   crediteurenlijst opstellen en betalingen verrichten

   debiteurenlijst opstellen en openstaande facturen innen

   afspraken maken wat je met openstaande voorraden en inventaris doet

    

   Voorbereiden

   uitzoeken van mogelijkheden voor extra trainingen, aanleren van nieuwe vaardigheden, wennen aan werktaal & -cultuur

   advies vragen aan een verzekeringsexpert over internationaal pensioen en/of extra pensioenvoorzieningen

   gebruik maken van de Tips om een goede start te maken in je nieuwe werkomgeving (zie Topic pagina of Crossroads)

   gebruik maken van de Tips hoe je je kunt oriënteren op een nieuwe werkomgeving (zie Topic pagina of Crossroads)

   gebruik maken van de Checklist diploma-waardering en opstellen internationaal CV (zie Topic pagina of Crossroads)

   Checklist Verzekering bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

   Checklist Verzekering bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

   Algemeen

   archief aanleggen voor alle correspondentie met instanties, organisaties en verzekeraars: bewaar alle 'bewijs'stukken voor het geval je later zaken moet kunnen aantonen, zorg dat je makkelijk toegang hebt tot polissen, polisvoorwaarden e.d.

   toegang regelen en/of checken tot digitale polisomgevingen van verzekeraars voor die polissen die je in Nederland laat doorlopen ("Mijn polis"-omgeving op internet)

   jezelf bekendmaken met meest eenvoudige manier(en) waarop je schades kunt indienen c.q. kunt claimen bij alle polissen die je laat doorlopen (in Nederland, lokaal en/of internationaal)

   Inventarisatie huidige polissen

   overzicht maken van je huidige verzekeringspolissen, contractlooptijden, contactgegevens

   gevolgen onderzoeken van je lang verblijf in het buitenland of emigratie voor lopende verzekeringspolissen; tijdig stopzetten van de relevante lopende contracten

   afspraken maken over beëindiging van huisverzekeringen (opstal, inboedel, glas etc.), autoverzekeringen etc.: niet te vroeg (onderverzekering), niet te laat (dubbele lasten)

   doorgeven van correspondentie-adres in het buitenland aan verzekeraars waarbij je de polis in Nederland laat doorlopen

   Internationale ziektekosten

   oriënteren via emigratieverzekering.nl

    jezelf bekend maken met c.q. verdiepen in (internationale) ziektekostenverzekeringen. Om in de volgende fase goed advies te kunnen vragen en offertes te kunnen vergelijken besteed je minimaal aandacht aan:

   • Nederlandse zorgverzekeringswet en gevolgen bij lang verblijf in het buitenland of emigratie
   • wet- en regelgeving rondom uitschrijven bij Basisregistratie Personen
   • valt je nieuwe woonland onder de EU en/of een verdrag met Nederland, plus gevolgen daarvan
   • manier waarop je inkomen gaat genereren in of vanuit je nieuwe woonland (heeft gevolgen voor verzekeringsmogelijkheden)
   • standaard van geboden zorg in je nieuwe woonland
   • manier waarop het zorgstelsel in je nieuwe woonland is ingericht (publieke stelsel), eventuele beperktheid van dekkingen of dekkingsbedragen en manier waarop je daar als buitenlander wel, niet of beperkt gebruik van kan maken
   • manier(en) waarop je werkgever uit Nederland en/of je buitenlandse werkgever haar internationale werknemers (+ gezin) dekking biedt voor alle relevante verzekeringsonderwerpen; inhoud van die dekking, voorwaarden en uitsluitingen (denk ook aan internationale reizen, bezoek aan NL e.d.)
   • soorten internationale ziektekostenverzekeringen
   • gevolgen (ook in de toekomst) van je leeftijd op dekking van (internationale) verzekeringen
   • gevolgen van je bestemming voor dekking van (internationale) verzekeringen (molest, negatief reisadvies e.d.)
   • mogelijkheden van verzekerd zijn rondom eventuele kinderwens; wachttijd die je bereid bent te overbruggen
   • op een rij zetten van bestaande aandoeningen bij jezelf en eventuele partner en kinderen (neem dekkingsopties of -uitsluitingen mee bij het aanvragen van advies)
   • mate waarin je in privé en onder werktijd gedekt wilt zijn voor (internationale) aansprakelijkheid en rechtsbijstand (ook voor je eventuele partner en kinderen)
   • verzekeringsterminologie en gerelateerde instanties; bijvoorbeeld inpatient/outpatient, CVZ, CAK, repatriëring, molest, SVB, verzekeringsnemer, verzekerde, medische acceptatie. wachttijd etc. 
   • mate waarin je vrije keuze wil hebben voor keuze ziekenhuis, artsenkeuze
   • welke eigen risico's je bereid bent te dragen op welke verzekeringsrubrieken
   • mate waarin bepaalde verzekeringsrubrieken bepaalde maximale dekkingsbedragen mogen hebben (of kies je voor onbeperkte dekking)
   • mate waarin je de verzekeringsduur (eindleeftijd polis) kan beperken of juist onbeperkt wil houden

   Tip: zet e.e.a. op papier; je correspondentie met verzekeringsexperts (zie ook volgende stap) zal met name schriftelijk zijn (voordeel: archiveringsmogelijkheid) en dan is het handig e.e.a. al uitgewerkt te hebben om het proces van vraag en antwoord zo efficiënt mogelijk in te richten.

   advies vragen van een verzekeringsexert over onder andere:

   • stopzetten van de Nederlandse zorgverzekering
   • wel of niet lokaal verzekeren
   • wel of niet voldoende door je lokale werkgever verzekerd
   • afsluiten van een verzekering voor internationale ziektekosten, tandheelkundige kosten
   • keuze voor aanvullende modules als SOS-hulpverlening, inboedel, reisbagage, annuleringskosten, aansprakelijkheid, rechtsbijstand, ongevallen, arbeidsongeschiktheid
   • mogelijkheden voor dekking van ziektekosten rondom bestaande of gewenste zwangerschap, medische kosten die je voor pasgeborene gaat maken, dekking van ziektekosten voor je kind(eren)
   • mogelijkheden van een eventuele overbruggingsverzekering
   • mogelijkheden wanneer je partner en/of kinderen een andere nationaliteit hebben dan jijzelf
   • mogelijkheden wanneer je als zelfstandige een eigen onderneming in het buitenland gaat runnen
   • eventuele gevolgen van je werkzaamheden in het buitenland voor premie en dekking (evt. premie-toeslagen)
   • opzegtermijnen: per wanneer wil je de verzekering kunnen stopzetten, hoe lang betaal je premie dan nog door

    (bij twijfel over verzekeringsplicht:) SVB laten onderzoeken of je nog sociaal verzekerd kunt blijven in Nederland

   rekening houden met soms tijd vergende trajecten rondom medische keuringen (medische acceptatie): tijdig starten, gereed maken van alle benodige documenten, dossier opvragen bij huisarts, aanvullende verklaringen opvragen bij behandelend artsen, etc.

   tijdig stopzetten van een eventuele zorgtoeslag (voorkom terugbetaling)

   Reisverzekering

   oriënteren via emigratieverzekering.nl

   advies vragen van een verzekeringsexert over onder andere:

   • tussentijds bezoek aan Nederland
   • op vakantie gaan vanuit je nieuwe woonland
   • meeverzekeren van gezinsleden, ook wanneer je onafhankelijk van elkaar reist

    Pensioen

    achterhalen hoeveel pensioen je reeds hebt opgebouwd

    toegangsmogelijkheden regelen/checken om vanuit het buitenland in te loggen op Mijnpensioenoverzicht en Mijnpensioen-omgevingen van huidige regelingen

    verdiepen in gevolgen van je verblijf in het buitenland voor pensioen;  oriënteren via emigratieverzekering.nl

    advies vragen van een JoHo verzekeringsexert omtrent voortzetting pensioenopbouw en AOW vanuit het buitenland

    huidig pensioenfonds op de hoogte brengen van je verblijf in het buitenland c.q. emigratie

   Aanvullende verzekeringen

   oriënteren via emigratieverzekering.nl

   advies vragen van een JoHo verzekeringsexert over onder andere:

   • transport verzekering inboedel (evt. via de verhuizer)
   • nabestaandenverzekering
   • arbeidsongeschiktheid
   • levensverzekeringen
   • huis- & inboedelverzekeringen (Nederland en nieuwe woonland)
   • aansprakelijkheid & rechtsbijstand (denk bv. ook aan kostbare procedures bij verlies of diefstal van inboedel of wanneer je in het buitenland aansprakelijk wordt gesteld)
   • autoverzekeringen
   Checklist Visa & Documenten bij lang verblijf in het buitenland & emigratie

   Checklist Visa & Documenten bij lang verblijf in het buitenland & emigratie

   Visa & vergunningen

   basisoriëntatie opstarten rondom benodigde visa en vergunningseisen

   uitzoeken of je een identificatienummer (vergelijkbaar met Nederlandse burgerservicenummer) moet aanvragen en zo ja hoe, welke eventuele wachttijd er is voordat dit geregeld is

   uitzoeken of er speciale migrantenprogramma's beschikbaar zijn

   in kaart brengen van extra regelzaken rondom visumproces; welke fasen je gaat doorlopen en wat per fase van je wordt gevraagd

   uitzoeken welke regels van toepassing zijn rondom werkvergunningen voor jezelf en/of je partner

   afwegen of je gebruik wilt maken van een gespecialiseerd visumbureau

   checken van recente visumervaringen van anderen

   reële inschatting maken van je visumkansen

   daadwerkelijk regelen van je identificatienummer

   daadwerkelijk regelen van één of meer benodigde visa (met name niet-EU land)

   daadwerkelijk regelen van verblijfsvergunning (met name niet-EU land)

   daadwerkelijk regelen van werkvergunning (met name niet-EU land)

   gebruik maken van de Checklist Kiezen van een visumbureau

   Documenten

   regelen van voldoende geldige internationaal bruikbare documenten (paspoorten, uittreksel persoonsregister, huwelijksverklaring, rijbewijs, vaarbewijs etc.), of op tijd verlengen (hogere tarieven in het buitenland)

   regelen van DigiD, als je dat nog niet hebt; gebruik het nog een keer voor vertrek

   tijdig afmelden van je voertuig

   verdiepen in de regelgeving rondom dubbele nationaliteit en hoe je verlies van je Nederlandse nationaliteit voorkomt

   uitzoeken welke documenten moeten worden vertaald, gewaardeerd of gelegaliseerd

   uitzoeken of je een medische keuring dient te ondergaan en zo ja waar en via welk proces

   uitzoeken of je een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) nodig hebt rondom bijvoorbeeld het visumproces of voor je nieuwe werkgever

   opstellen van een internationaal bruikbaar curriculum vitae

   uitzoeken of het zinvol is een internationaal bruikbaar testament op te stellen

   checklist samenstellen voor nabestaanden

   persoon machtigen om namens jou zaken in Nederland af te handelen

   Checklist: Geldzaken en budget bij lang verblijf in het buitenland en emigratie
   Checklist Praktische voorbereiding rondom vertrek als je voor langere tijd naar het buitenland gaat
   Checklist Eerste regelzaken na aankomst als je voor langere tijd in het buitenland gaat wonen of na emigratie
   Checklist Onderwijs & cursus bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

   Checklist Onderwijs & cursus bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

   Onderwijs

   verdiepen in regelgeving omtrent leerplicht

   uitzoeken van schoolsysteem op je nieuwe woonlocatie: welke typen onderwijs worden er op je locatie aangeboden

   afwegingen maken rondom openbare of private school, internationaal onderwijs of lokaal onderwijs

   bezoeken van scholen als je een oriëntatietrip maakt

   informeren naar ervaring van voorkeursscholen met internationale leerlingen

   uitzoeken of je wel of niet Nederlandse les wilt stimuleren

   oriënteren op (aanvullend) digitaal onderwijs op afstand, bv. Nederlandse les; nadenken over manier waarop je deze lessen (thuis) aan je kinderen wilt aanbieden, rooster maken

   regelen van (internationale) schooldossiers bij huidige school

   gebruik maken van Checklist Kiezen van een school in het buitenland

   gebruik maken van Checklist Kiezen van een organisatie die onderwijs op afstand organiseert

   Taal & cursus

   onderzoeken van de mogelijkheden voor het volgen van een taalcursus voor jezelf en eventuele kinderen; zowel voor vertrek als op je nieuwe woonbestemming

   uitzoeken van mogelijkheden om spelenderwijs al voor vertrek in aanraking te komen met taal & cultuur van nieuwe woonlocatie (tv, radio, film, boeken, eten, buitenlandse krant)

   starten met opbouwen van een netwerk op je nieuwe woonlocatie (andere expats, potentiële taaldocenten)

   oriënteren op cross-cultural trainingen

   gebruik maken van speciale voorbereidende lespaketten voor kinderen die gaan emigreren

   Checklist Cultuur & culture shock bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

   Checklist Cultuur & culture shock bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

   Oriëntatie

   verdiepen in processen als culture shock en heimwee

   checken van scores van je nieuwe woonland op de diverse culturele dimensies (zie ook Keuzehulp voor cultuur en culture shock)

   verdiepen in processen rondom 'third culture kids' als je voor langere tijd met kinderen naar het buitenland gaat

   Gewenning

   periodiek vastleggen van je gedachten en ervaringen; dat helpt bij zelfreflectie en om een gestage ontwikkeling te ontdekken

   blijven verdiepen in de cultuur van je nieuwe woonland; je Nederlandse karakter & gewoonten zeker de eerste tijd op de achtergrond houden

   accepteren dat verhuizen, emigreren en aanpassen een periode van stress met zich meebrengt

   investeren in nieuwe contacten met locals en andere emigranten

   ondernemen van leuke activiteiten, ontspannen

   continu vragen stellen en om hulp vragen

   extra monitoren van je kinderen, geef het goede voorbeeld en geef ook hen de tijd om te wennen en zich aan te passen

   regelmatig checken of je (niet-werkende) partner voldoende dagbesteding heeft en zo nee zoek samen naar oplossingen

   overwegen gebruik te maken van coachingsbureaus als je gewenningsproces langer duurt dan voorzien

   Feestdagen & feestelijke gelegenheden

   nadenken over hoe je invulling wilt geven aan Nederlandse feestdagen en op welke manier je mee wilt doen aan lokale festiviteiten

   Checklist Opbouw en onderhoud van relaties bij lang verblijf in het buitenland
   Checklist Gezondheid & Veiligheid bij lang verblijf in het buitenland of emigratie
   Checklist Terugkeer na een lang verblijf in het buitenland of emigratie

   Checklist Terugkeer na een lang verblijf in het buitenland of emigratie

   Sluit je aan, log in en check de list

   Planning

   waar mogelijk tijdig starten met het voorbereiden van een terugkeer; beschouw het eigenlijk als een nieuw "vertrek voor langere tijd"

   aandacht besteden aan alle aspecten rondom terugkeer; van werk tot onderwijs, van verzekering tot cultuur schock

   al voor vertrek nadenken over manieren waarop je na terugkeer betrokken kunt blijven bij je voormalige woonland

   Motieven

   bij twijfel wel/niet terugkeren na een lang verblijf in het buitenland: voor alle terugkeerders in kaart brengen van hun motieven om wel (of niet) te willen terugkeren

   bij een gevoel van onbehagen of heimwee: onderzoeksperiode instellen voordat je overhaast terugkeert; bespreken van je gevoelens met partner en/of ervaren buitenstaander (coach); realiseer je dat het missen van een "thuis"gevoel vaak niet gebonden is aan een woonlocatie of land

   per persoon beschrijven van verwachtingen en persoonlijke doelen rondom en na terugkeer; hou er rekening mee dat de omstandigheden rondom de redenen waarom je (ooit) koos voor vertrek uit Nederland, niet erg veranderd zullen zijn

   tijd betrekken van alle betrokkenen rondom terugkeer; afhankelijk van gezinssamenstelling en leeftijden hoeft het niet vanzelfsprekend te zijn dat iedereen je wens deelt om terug te keren; soms keert ook niet het hele gezin terug naar Nederland

   Bestemming, woonlocatie & woonruimte

   heroriënteren op woonomgeving en -regio, mede afhankelijk van wat eventueel al voor je wordt geregeld door bv. je werkgever

   overwegen van een ander terugkeer-land als je niet gebonden bent aan Nederland; een land dat wellicht beter aansluit bij je wensen omtrent leefklimaat, ruimte, kosten van levensonderhoud etc.

   oriënteren op mogelijke overbruggingswoonruimte bij familie, vrienden, kennissen; maak deze periode niet te lang

   overwegen van een (al dan niet tijdelijke) terugkeer naar een omgeving waarin veel expats wonen; zeker als je lang in het buitenland bent geweest

   al vóór terugkeer contact leggen met verhuur- of verkoopmakelaars; ben je nog niet zeker van werk, woonregio, scholen etc. overweeg dan eerst te gaan huren

   rekening houden met het feit dat je terugkeer uit het buitenland geen voorrangspositie oplevert bij woningbouwverenigingen of makelaars

   tijdig contact leggen met huurders als je je woning in Nederland tijdelijk hebt onderverhuurd; duidelijke afspraken maken, rekening houdend met het huurcontract

   Regelgeving

   instellen op (soms) enige weerstand richting terugkeerders; zeker als je lang in het buitenland hebt gewoond staat niet iedereen welwillend tegenover terugkeerders die beroep doen op bv. sociale voorzieningen zonder premies te hebben afgedragen in de tijd dat ze in het buitenland woonden

   opnieuw inscbrijven bij de Nederlandse gemeente waar je gaat wonen; o.a. nodig om je aan te kunnen melden voor de (verplichte) basiszorgverzekering. Je hebt hiervoor wel een bewijs nodig waar je gaat wonen (koopakte, huurcontract e.d.)

   heb je de Nederlandse nationaliteit niet meer: tijdig starten met het onderzoeken van het proces om weer Nederlander te worden; doe dit voor ieder gezinslid tijdig want dit proces kan soms flink wat tijd en energie vergen

   Verhuizing

   kritisch keuzes maken welke spullen uit je (buitenlandse) inboedel ook na terugkeer een plek behouden (geef de rest bv. aan een goed doel)

   checken van douane regelgeving: niet alles mag mee terug

   gebruik maken van de verhuistips bij de Keuzehulp rondom Verhuizing bij lang verblijf in het buitenland

   Sociale voorzieningen, uitkeringen & toeslagen

   kennis updaten omtrent mogelijkheden, waar noodzakelijk, voor het aanvragen van (tijdelijke) uitkeringen; bijvoorbeeld om de eerste periode na terugkeer te overbruggen

   voor terugkeer opbouwen van financiële reserves; het direct krijgen van een uitkering is, afhankelijk van je eerdere woonland, lang niet altijd mogelijk

   opnieuw aanvragen van kinderbijslag, zorgtoeslag, huurtoeslag; daarmee dien je wel een nieuwe "binding" met Nederland aan te kunnen tonen

   Belasting & fiscale zaken

   voor terugkeer: afronden van belastingverplichtingen in het buitenland

   na terugkeer: bij je eerstvolgende belastingaangifte opgeven van je in het buitenland bij elkaar gespaarde of belegde vermogen op; daarbij wordt o.a. gekeken naar het in het buitenland ontvangen salaris en/of andere inkomsten, plus de door jou in het buitenland betaalde belastingen -> het saldo daarvan kan in een aantal gevallen heffingsvrij naar Nederland worden overgeheven

   afrekenen met eventuele openstaande Nederlandse belastingschulden; deze zullen bij terugkeer op je worden verhaald

   Werk, onderneming & vrijwilligerswerk

   tijdig -voor terugkeer- oriënteren op de arbeidsmarkt(kansen) in Nederland & starten met het benaderen van potentiële werkgevers; gebruik je bestaande netwerk

   voordat je terugkeert: voldoende tijd besteden aan professioneel afscheid nemen bij je werkgever; reflecteer op persoonlijke ontwikkeling en documenteer vaardigheden, capaciteiten en talenten waar mogelijk.

   tijdig starten met nadenken over functieverwachtingen na terugkeer als je weer bij je (voormalig of uitzendende) werkgever aan de slag gaat; stel je in op tussentijds opgetreden veranderingen in je oude bedrijf

   al voor terugkeer nadenken over de manier waarop alle terugkeerders invulling gaan geven aan hun leven na terugkeer: wie gaat werken, bijbaantjes, vrijwillligerswerkactiviteiten, etc.

   overwegen -indien mogelijk- van een overbruggingsperiode: ga niet te snel weer aan de slag maar gun jezelf (en je gezin) tijd voor heroriëntatie en gewenning

   ga je solliciteren, focus dan op resultaten en bereikte doelen in het buitenland, voorkom dat je verzandt in verhalen hoe avontuurlijk of exotisch het allemaal was; maak voor jezelf een helder verhaal over waarom je (ooit) vertrok en waarom je nu weer bent teruggekeerd; hou het positief

   rekening houden met het feit dat, wanneer je terugkeert bij je (voormalig) werkgever, je in een andere positie terecht kan komen: het bedrijf en je collega's hebben zich uiteraard ook doorontwikkeld

   Verzekeringen

   na inschrijving bij de gemeente weer aanmelden bij een zorgverzekeraar voor de (verplichte) basiszorgverzekering

   rekening houden met een mogelijk medisch acceptatieproces & aanvullende vragenlijsten als je je wilt aanmelden voor vrijwillige aanvullende ziektekostenverzekering

   tijdig regelen van een doorlopende reis- en annuleringsverzekering

   regelen van de diverse andere verzekeringen: van inboedel tot aansprakelijkheid, van WA verzekering (auto) tot ongevallen, en van woonhuis/opstal tot rechtsbijstand

   Visa & Documenten

   onderzoeken met welke status (nationaliteit, staatsburgerschap) je terugkeert naar Nederland en of je bv. een verblijfsvergunning of machtiging tot voorlopig verblijf nodig hebt

   regelen van een bewijs van uitschrijving van het land waar je vertrekt (waar mogelijk)

   regelen van registratie van je kinderen in Nederland, als dat nog niet eerder is gedaan

   omzetten van in het buitenland behaalde rijbewijzen

   legaliseren van internationale documenten (trouwaktes, geboorteaktes), certificaten en diploma's (van jezelf, van je kinderen)

   Praktische voorbereiding

   vóór terugkeer voldoende tijd en aandacht besteden aan het afscheid nemen van vrienden, kennissen, collega's; bewaak dat proces extra zorgvuldig als je terugkeert met kinderen (zie ook de tips bij de keuzehulp rondom vertrekken uit Nederland)

   al voor terugkeer contact leggen met andere teruggekeerde expats; contact kan helpen bij het gewenningsproces

   rekening houden met een fase van boosheid of verdriet van je kinderen rondom het "moeten terugkeren"; bereid hen gefaseerd voor op allerlei aspecten van Nederland en maak afspraken over contactmogelijkheden met vrienden die achterblijven

   onderzoeken van activiteiten die je kinderen na terugkeer kunnen ondernemen die hen helpen bij het gewenningsproces; denk aan sport, verenigingen

   Onderwijs & taalcursus

   tijdig starten met het opvragen van internationale schooldossiers

   (her)oriënteren op het Nederlandse schoolsysteem en, afhankelijk van keuzes rondom woonlocatie, voor al je kinderen passend vervolgonderwijs; leg waar mogelijk contact met scholen voor terugkeer

   oriënteren op mogelijkheden voor het opnieuw leren, of aanvullen van je kennis omtrent, het Nederlands

   zijn je kinderen meertalig: uitzoeken van manieren om hun kennis en vaardigheid van de andere talen dan Nederlands op peil te houden

   rekening houden met een soms pittig aanpassingsproces van je kinderen op hun nieuwe school; systemen zijn anders dan gewend, omgang met docenten en leeftijdsgenoten is anders, etc.

   indien mogelijk: zodanig inplannen van het terugkeermoment dat het logisch past in de schoolcarrière van je kind(eren)

   uitzoeken of je kind eenmaal terug op school tijdelijk een schoolbuddy kan krijgen, die hem of haar (opnieuw) wegwijs maakt

   bij studerende kinderen: ruim voor terugkeer naar Nederland starten met aanmeldprocessen, zoeken van woonruimte, studieverenigingen e.d.

   Cultuur & culture shock

   volgen van een culturele voorbereidingscursus als je lang uit Nederland weg bent geweest; Nederland zal veranderd zijn in de tijd dat je weg was

   rekening houden met een gevoel van ontheemding of vervreemding; zelfs de voormalige eigen woonomgeving kan in de tussentijd flink veranderd zijn

   rekening houden met het feit dat niet iedereen zal begrijpen dat het terugkeren uit het buitenland een flinke schok teweeg kan brengen, dat terugkeerders moeite kunnen hebben met zich opnieuw aanpassen

   (opnieuw) verdiepen in de verschillende culture shock fasen; pas op dat je een niet te negatieve houding ten opzichte van Nederland aanneemt na een inspirerende tijd in het buitenland

   instellen op het Flying Dutchman syndroom, bij jezelf of bij je kinderen (zie de Keuzehulp Cultuur & culture shock voor uitleg)

   hulp vragen bij het opnieuw wennen aan Nederland en verdiepen in de factoren die van invloed zijn op dit gewenningsproces

   rekening houden met het feit dat vooral voor jonge kinderen "Nederland" net zo vreemd is

   Gezondheid & Veiligheid

   regelen van internationale medische dossiers (huisarts, kliniek, ziekenhuis, tandarts), nog vóór vertrek

   na terugkeer regelen van een medische check-up van alle gezinsleden; idem tandarts

   aanmelden bij huisarts en tandarts in je nieuwe woonregio; informeer naar recente ontwikkelingen

   JoHo tools voor abonnees: Emigreren & Vertrekken - Toolbundel

   JoHo tools voor abonnees: Emigreren & Vertrekken - Toolbundel

   Emigratie & Lang verblijf in het buitenland - Themabundel

   Emigratie & Lang verblijf in het buitenland - Themabundel

   Emigreren & Vertrekken - Toolshop
   JoHo tools voor abonnees: Contact, netwerk en relaties bij lang verblijf in het buitenland - Toolbundel

   JoHo tools voor abonnees: Contact, netwerk en relaties bij lang verblijf in het buitenland - Toolbundel

   JoHo tools voor abonnees: Documenten & Papieren bij lang verblijf in het buitenland en emigratie - Toolbundel

   JoHo tools voor abonnees: Documenten & Papieren bij lang verblijf in het buitenland en emigratie - Toolbundel

   JoHo Tools voor abonnees: Kinderen en onderwijs bij lang verblijf in het buitenland & Wereldreizen - Toolbundel
   JoHo tools voor abonnees: Terugkeer en remigratie na een lang verblijf in het buitenland - Toolbundel

   JoHo tools voor abonnees: Terugkeer en remigratie na een lang verblijf in het buitenland - Toolbundel

   JoHo tools voor abonnees: Ultieme checklist voor emigratie en lang verblijf in het buitenland - Toolbundel

   JoHo tools voor abonnees: Ultieme checklist voor emigratie en lang verblijf in het buitenland - Toolbundel

   JoHo tools voor abonnees: welke organisaties ondersteunen bij lang verblijf in het buitenland of emigratie? - Toolbundel

   JoHo tools voor abonnees: welke organisaties ondersteunen bij lang verblijf in het buitenland of emigratie? - Toolbundel

   Verzekeringsadvies aanvragen 

   Advisering bij emigratie en lang verblijf in het buitenland vanuit een veilig, voordelig en verantwoord perspectief

   Crossroad Map: Klik op een land voor een overzicht van je persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden in dat land
   JoHo: paginawijzer

    Hoe werkt het op een JoHo Tool- en Informatiepagina?

    Tools & Info

   1. Toolpagina's die je kunt inzetten voor beter, zinvoller en leuker helpen, leren, werken, reizen of emigreren.
   2. Informatiepagina's die je keuzehulp en advies geven rond producten en services binnen de World of JoHo

    

    

   JoHo: concept begrijpen

   JoHo Missie, Visie & Concept

   Missie & Visie

   • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
   • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

   Concept

   • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
   • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
   • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
   JoHo: verantwoord verzekeren

   Via JoHo verzeker je veilig en verantwoord

   • je zorgkosten tijdens je betaalde en onbetaalde werkzaamheden
   • ... met of zonder geldige zorgverzekering in Nederland
   • je reis
   • je bagage
   • je ongevallen
   • je sporten
   • je repatriëring naar huis
   • je aansprakelijkheden

   Verzekeringscheck doen  

   Verzekeringen afsluiten  

    

                          

   JoHo: footprint achterlaten

   To my lists & bundles

   (donateursservice)