Wat moet je wel en niet doen als je een zakelijke samenwerking wil aangaan met een buitenlandse partner?

 • partnerships zijn met name handig om innovatieve producten te ontwikkelen, om nieuwe kanalen naar je klanten te krijgen of om schaalvoordelen te behalen. Focus bij internationaal ondernemen op het type partnership dat het beste je concurrentiestrategie ondersteunt.
 • presenteer jezelf als aantrekkelijk partner: formuleer duidelijk je sterke punten, je ambities en de manier waarop je een samenwerking in wilt richten.
 • doe gedegen onderzoek voordat je een partnership aangaat: de eerste partner die zich spontaan meldt kan wel eens de partner zijn die jou het hardste nodig heeft. Structureer daarom je zoektocht naar een partner, via je netwerk of via een lokale bemiddelaar. Probeer te achterhalen welke lokale bemiddelaars goed bekend staan.
 • denk niet alleen vanuit jezelf: maak helder "what's in it for them": waarom zou een bedrijf geïnteresseerd zijn om met jou samen te werken, in plaats van met één van je concurrenten?
 • leer van vergelijkbare partnerships: bepaalde aspecten en de basisvorm zouden vergelijkbaar kunnen zijn met andere, bestaande, internationale samenwerkingen in je branche. Wat zijn hun best practices?
 • onderhandel altijd zelf over de breedte en reikwijdte van de samenwerking, vergoedingen en verantwoordelijkheden. Neem pas de juristen mee als de hoofdlijnen van de samenwerking vaststaan. Dit bespaart je tijd en juridische kosten, en helpt je ook om je partner beter te begrijpen, wat extra belangrijk is in internationale partnerships.
 • besluit al voordat je een samenwerkingsovereenkomst tekent op welke wijze elk van de partijen de samenwerking kan beëindigen. Doe je dit niet of niet voldoende, dan leidt het vaak tot spanningen in de samenwerking. 
 • betrek anderen, creeër (op tijd) intern draagvlak: besteed voldoende tijd om de mensen die niet in de onderhandelingen betrokken waren voor te lichten over het doel, de structuur en de gemaakte afspraken. Besteed ook aandacht aan verschillen in cultuur en communicatiestijl. 
 • meet & monitoor: grijp tijdig in als e.e.a. niet verloopt zoals gepland; denk daarbij aan communicatie, vertrouwen, planning. De eerste financiële resultaten komen vaak pas na een half jaar of meer.
 • besteed aandacht aan training van je medewerkers: het managen van een internationale samenwerking is niet eenvoudig; ook de mensen die betrokken zijn bij de dagelijkse gang van samenwerkingszaken moeten er mee uit de voeten kunnen.

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten