Wat zijn extra aandachtspunten als je een eigen bedrijf of project wilt starten in een ontwikkelingsland?

 • grootste succesfactor: lokale partner: samen met een lokale ondernemer een nieuw bedrijf opstarten is één van de kritieke succesfactoren om zaken te doen in ontwikkelingslanden, blijkt uit onderzoek onder ruim 150 projecten in ontwikkelingslanden.
 • een goede samenwerking tussen de Nederlandse ondernemer en lokale partner is essentieel voor succes en continuïteit; vertrouwen en openheid zijn daarbij belangrijk.
 • als partners elkaar goed kennen bij de start, bijvoorbeeld doordat ze al samen zakendoen, is de kans groter dat het lukt om een goed lopend bedrijf op te zetten.
 • naast regelmatige bezoeken aan het nieuwe bedrijf in het ontwikkelingsland, kan de partner ook betrokken blijven door regelmatig te overleggen via bijvoorbeeld Skype.
 • openheid over de financiële kracht van beide partners en goede afspraken over de inbreng zijn noodzakelijk.
 • het opzetten van een nieuw bedrijf kost meestal meer tijd en geld dan van tevoren gedacht.
 • een gezamenlijke onderneming heeft meer kans van slagen als beide partners een strategisch belang hebben bij het nieuwe bedrijf.
 • de motivatie om samen door te gaan is groter als de nieuwe business aansluit bij de huidige bedrijfsactiviteiten.
 • het gezamenlijk belang kan bijvoorbeeld liggen in toelevering van goederen of in uitbreiding van de markt.

Do's:

 • neem de tijd om een goede samenwerking met een lokale partner op te bouwen. Een lokale partner kan een belangrijke bijdrage leveren bij het opzetten van een bedrijf, omdat hij de lokale markt kent. Daarnaast kan hij een bruikbaar netwerk hebben in het land van opstart.
 • het is belangrijk dat beide partners dezelfde manier van zakendoen respecteren en dat beide partners een strategisch belang hebben.
 • formaliseer de samenwerking zodat duidelijk is wat van beide partners wordt verwacht en hoe verantwoordelijkheden, maar ook kosten en opbrengsten, verdeeld zullen worden.
 • wees bij de opstart duidelijk over de financiën.
 • maak afspraken over de communicatie. Zorg dat je goed op de hoogte blijft van de ontwikkelingen ter plaatse en blijf betrokken bij de besluitvorming.
 • blijf investeren in de samenwerking.

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten