Wat zijn aandachtspunten als je voor langere tijd in het buitenland bent, je kind nog niet of nauwelijks Nederlands spreekt en je deze kennis wilt stimuleren?

Heeft je kind nog geen of nauwelijks kennis van de Nederlandse taal, bijvoorbeeld omdat hij of zij in het buitenland is geborenof omdat je kind op jonge leeftijd als is meeverhuisd dan wordt het een grote uitdaging om deze kennis zelf aan je kind over te brengen. Toch kan het wenselijk zijn om de kennis van het Nederlands op te bouwen, bijvoorbeeld omdat:

 • er in je gezin (ook) Nederlands wordt gesproken
 • je het contact met familie in Nederland wilt stimuleren
 • omdat je kind straks in Nederland een studie wil gaan volgen
 • je het gewoon fijn vindt dat je kind jouw moederstaal spreekt
 • je gezin straks weer terugkeert naar Nederland

Er zijn gespecialiseerde organisaties die lessen op afstand verzorgen in Nederlands als tweede taal, ofwel NT2 onderwijs. Waar onder andere op te letten?

 • wat is de minimum- en maximumleeftijd waarop onderwijs wordt aangeboden (veelal vanaf 6, tot 18 jaar)
 • wat zijn de doorstroommogelijkheden naar reguliere lessen Nederlands na afronding van het NT2 onderwijs
 • welke begeleiding wordt geboden bij het volgen van de lessen en het maken van opdrachten: is er bv. Skype ondersteuning mogelijk, of studeert je kind zelfstandig?
 • welke flexibiliteit is er in het inplannen van lessen waar een docent begeleidt
 • wat wordt er van de ouders verwacht aan begeleiding bij de lessen van het kind
 • welke verdeling is er in de lessen tussen spreken en schrijven
 • zijn er meerdere lesniveaus mogelijk, afhankelijk van de capaciteiten van je kind
 • wat is de tijdsinvestering voor je kind en jezelf: gedurende welke periode worden er lessen gevolgd, wat is de uurbesteding per week
 • wat is de financiële investering, is er reductie mogelijk als meerdere kinderen tegelijk lessen volgen, kan betaling gespreid worden
 • welk materiaal wordt er gebruikt en is dit volledig digitaal of wordt het aanvuld met fysiek materiaal (bv. een lesboek)
 • worden er garanties geboden, en zo ja welke, als de kennis van je kind achterblijft tijdens het volgen van de lessen

Natuurlijk kun je, naast de Nederlande taal, je kinderen stimuleren om feeling te houden met de Nederlandse cultuur en Nederlandse gewoontes:

 • stimuleer je kinderen om regelmatig (online) Nederlandse tv te kijken (denk bv. ook aan het jeugdjournaal), radio te luisteren
 • lees je kinderen voor uit traditionele Nederlandse kinderboeken
 • zing met je kinderen regelmatig typisch Nederlandse kinderliedjes
 • humor werkt altijd goed; vertel af en toe Nederlandse moppen of geef je kind een Nederlands moppenboek cadeau
 • besteed in het gezin aandacht aan Nederlandse tradities rondom Sinterklaas, Kerst, Koningsdag etc.
 • neem met je kinderen deel aan activiteiten van de Nederlandse vereniging

De keuze voor Nederlandse les, via de Wereldschool, was gemakkelijk, want voor onze kinderen was het belangrijk dat de Nederlandse les op het niveau van een gewone middelbare school in Nederland zou zijn. Ze doen een internationaal eindexamen (Cambridge), maar zullen daarnaast een aantekening Nederlands moeten halen om toegelaten te worden tot de meeste opleidingen in Nederland. Voor onze jongens is het soms niet gemakkelijk om voldoende tijd en aandacht te besteden aan de Nederlandse les, in combinatie met hun reguliere school en huiswerk. Maar wat ons opvalt is dat ze allebei, als ze eenmaal gefocust bezig zijn met de Nederlandse les, het maken van de opdrachten ontzettend leuk vinden.

Ghana emigrantengezin

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten