Waar let je op bij het kiezen van een organisatie die onderwijs verzorgt in de Nederlandse taal?

Er zijn diverse organisaties die online lessen aanbieden in de Nederlandse taal, of zelfs een volledig lesprogramma basis- of voortgezet onderwijs aanbieden.

 • deze lessen vinden plaats naast de lokale of internationale school, omdat daar het vak Nederlands vaak niet of niet periodiek wordt aangeboden.
 • het is ook mogelijk om de lessen-op-afstand als vervanging van onderwijs op de lokale of internationale school te benutten, bijvoorbeeld omdat naar verwachting de kwaliteit van het onderwijs ter plaatse een terugkeer in het onderwijssysteem in Nederland gaat bemoeilijken, of omdat je (kind) niet op een vaste locatie woont.
 • de studiebelasting voor het vak Nederlands wisselt per aanbieder en lesniveau, maar is gemiddeld zo'n 3 uur per week.
 • aan andere vakken zal je kind gemiddeld zo'n 2.5 uur per vak per week besteden, voor vakken als Wiskunde staat gemiddeld 4 uur per week.
 • een volledig lespakket staat voor een studiebelasting van 25 tot 30 uur per week.

Welke aandachtspunten zijn er als je een keuze wilt maken uit het (online) aanbod?

 • zijn er mogelijkheden om kennis te maken met de aanbieder, worden er voorlichtingsdagen georganiseerd, kun je online kennismaken, vinden er kennismakingsgesprekken plaats en zo ja hoe?
 • welke lessen worden aangeboden? Alleen les in het vak Nederlands, of (ook) basisonderwijs en voortgezet onderwijs?
 • welke vakken worden daarin aangeboden? Een volledig onderwijspakket, of een selectie van vakken?
 • lopen de aangeboden vakken synchroon met het reguliere onderwijs in Nederland?
 • op welke niveaus worden de lessen aangeboden? Denk bij voortgezet onderwijs bijvoorbeeld aan mogelijkheden op zowel vmbo, havo en vwo niveau.
 • welke informatie wordt verstrekt omtrent gebruikte leerlijnen, kerndoelen en referentieniveaus? In hoeverre sluiten die aan bij het huidige reguliere onderwijs in Nederland?
 • worden er tijdsindicaties aangegeven bij de verschillende vakken (verwachte tijdsbesteding per week)?
 • is het voor je kind mogelijk om losse vakken te volgen? Bijvoorbeeld wanneer de onderwijskwaliteit ter plaatse laag is, je kind meer uitdaging nodig heeft of je je kind wil voorbereiden op een terugkeer naar Nederland.
 • wat zijn de kosten voor de diverse lesprogramma's?
 • op welk moment kan je kind instromen? Op bepaalde vaste momenten, of bijvoorbeeld op een moment dat zelf wordt gekozen?
 • welke voorwaarden worden gesteld aan studietempo? Zijn er vaste voortgangsmomenten, of is de planning van de lessen deels zelf in te delen?
 • wordt er aandacht besteed aan verschillende leerstijlen van kinderen, bijvoorbeeld door het aanbieden van zowel fysiek als online lesmateriaal, verschillende lesvormen en toetsmethoden?
 • is het onderwijs dat wordt geboden volledig afhankelijk van een stabiel werkende internetverbinding, of kunnen er ook lessen worden verzorgd als internet (tijdelijk) ontbreekt?
 • wat zijn de mogelijkheden om (tussentijds) contact op te nemen met docenten, en op welke manieren kan contact worden gelegd?
 • wordt gewerkt met docenten met een onderwijsbevoegdheid?
 • op welke manier worden opdrachten en toetsen gemaakt en hoe wordt er feedback gegeven door de docent?
 • op welke manier word je door de aanbieder gestimuleerd om als ouder betrokken te blijven bij het onderwijs van je kind? Zijn er bijvoorbeeld handleidingen voor begeleidende ouders beschikbaar? Wat wordt van jou verwacht als coachende ouder?
 • op welke manier wordt de voortgang van je kind gemonitoord? Werkt de aanbieder bijvoorbeeld met een leerlingsvolgsysteem, hoe ziet dat er uit en kun je daar als ouder toegang toe krijgen?
 • wordt er door de aanbieder ondersteunend lesmateriaal verstrekt? Denk aan rekenblokjes, schriften, techniekmateriaal.
 • welke andere faciliteiten biedt de aanbieder, bijvoorbeeld hulp bij studievertraging, niveautesten, advies bij vervolgschoolkeuzes, ondersteuning bij vertrek?
 • wordt er ook ondersteuning geboden als je kind niet op een vaste locatie woont, maar van locatie wisselt (bijvoorbeeld omdat jullie een lange reis, wereldreis, maken)?
 • wanneer je kind meerdere vakken volgt, is er dan een docent of mentor beschikbaar die je kind vakoverstijgend volgt?
 • wordt er extra ondersteuning geboden in een examenjaar, bijvoorbeeld door een examen coordinator?

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten