Stimuleer je Nederlandse les voor je kinderen wel, of niet, bij een lang verblijf in het buitenland?

 • ook al zijn je emigratie plannen "definitief": basisadvies is om zeker in de eerste jaren na emigratie het Nederlands van je kinderen op peil te houden; pas na een paar jaar in het buitenland wonen kun je beter inschatten of je van plan bent om (ooit) weer terug te keren naar Nederland. Is die kans écht klein, dan kan je het niveau waarop je het Nederlands van je kinderen onderhoudt wat verlagen.
 • het contact houden met hun vertrouwde taal en cultuur bevordert voor kinderen niet alleen de aanpassing, maar stimuleert ook het aanleren van een andere/tweede taal. Ook blijft het voor kinderen makkelijker contact te houden met achterblijvers in Nederland (familie, vrienden) als ze de taal machtig blijven. Natuurlijk vergemakkelijkt het ook de latere doorstroom in school, studie of werk bij terugkeer naar Nederland.
 • als ouder kan je de kennis en spreekvaardigheid van het Nederlands natuurlijk stimuleren bij je kinderen door het regelmatig te blijven spreken. De kans op verwarring blijkt relatief klein, zeker als je kind met een andere taal in het dagelijks leven te maken krijgt en je het Nederlands consequent, op eenzelfde tijdstip, aanbiedt.
 • Nederlandse les wordt vaak enkele uren per week gevolgd als aanvulling op het lokale of internationale onderwijs. Bijvoorbeeld op een NTC (Nederlandse Taal en Cultuur) school, waarvan de kwaliteit wordt gemeten door de onderwijsinspectie. Of via afstandsonderwijs: onderwijs door ouders zelf of met begeleiding vanuit Nederland, via programma's die erkend zijn door de Nederlandse onderwijsinspectie.
 • je kind regelmatig laten spelen met of logeren bij andere Nederlandse kinderen in je nieuwe woonomgeving stimuleert de taalkennis van het Nederlands. Ook zijn er speciale zomerkampen voor kinderen die in het buitenland Nederlands onderwijs volgen.
 • natuurlijk is het onderhouden van het Nederlands en het contact houden met Nederlandssprekenden tegenwoordig een stuk makkelijker dan vroeger, via online communicatiemiddelen, internet media en nieuwssites en (online) Nederlandse televisie.
 • emigreer je en is je gezin meertalig? De bekendste manier van meertalig opvoeden is de één-persoon-één-taalstrategie: iedere ouder spreekt consequent de (moeder)taal met zijn kind. Lukt dat niet voldoende, dan kan je kiezen voor één en dezelfde taal per situatie.
 • hou wel rekening met het feit dat ondanks de voordelen van meertalig opvoeden, bij jonge kinderen soms juist taalproblemen kunnen ontstaan als zij meertalig worden opgevoed

Ik wist in het begin na aankomst niet wanneer ik nog tijd moest vinden om de kinderen Nederlandse les te geven. Uiteindelijk koos ik voor elk kind een andere oplossing. Voor mijn oudste dochter ging ik elke week naar haar school toe, aangezien ze in haar lesrooster 2 uur vrij had. Een ideaal moment om zelf Nederlands te geven. Mijn jongste dochter gaf ik in blokken les, vooral tijdens de (lange) schoolvakanties en ze was iedere vrijdagmiddag eerder uit dan de oudste.

Expat-moeder Frankrijk

Gerelateerde pagina's

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten