Hoe regel je je bankzaken in Nederland wanneer je voor langere tijd in het buitenland woont?

 • ga je voor langere tijd in het buitenland wonen & werken of ga je emigreren dan zal je in de meeste gevallen, in ieder geval voor de eerste periode, een Nederlandse bankrekening willen aanhouden. Bijvoorbeeld wanneer je een huur- of koophuis aanhoudt, maar ook in het kader van lopende spaar- of beleggingsrekeningen, pensioenbetalingen. Eventuele aan deze rekening gekoppelde creditcards kun je dan ook gewoon behouden.
 • sommige banken geven aan dat, wanneer je geen woonadres in Nederland meer hebt, daarmee ook je lopende betaal- en spaarrekeningen komen te vervallen.
  • soms kan je dan het adres van een door jou gemachtigd persoon opgeven, als correspondentieadres voor de bank
  • maar er zijn ook ervaringen van mensen die juist géén postadres meer mochten aanhouden, bijvoorbeeld om daarmee lopende bankrekeningen in Nederland te kunnen behouden; er werd onderzoek gedaan naar "fraude", er werd gedreigd met boetes, e.d.
 • sommige Nederlandse banken willen juist hun wereldwijde diensten en producten voor Nederlanders die wel nog in Nederland bankieren maar permanent buiten Europa verblijven afbouwen
  • let op het gaat hier met name om mensen die buiten de EU gaan wonen, maar er zijn ook ervaringen bekend van mensen die binnen de EU wonen en toch een brief van hun bank kregen dat ze binnen 6 maanden rekeningen moesten beëindigen
  • dat is deels uit commerciële overweging: het onderhouden van een wereldwijd netwerk en het voldoen aan velerlei per land specifieke regels wordt te kostbaar.
  • sommige banken kiezen er uit beleidsoverwegingen en focus bewust voor zich (weer meer) te gaan concentreren op de Europese en Nederlandse markt.
  • deels heeft het ook te maken met regelgeving en vergunningen: de regelgeving vanuit de Nederlandse overheid is stricter aan het worden en ook krijgen niet alle banken zomaar meer vergunningen om in landen buiten de EU te kunnen opereren
  • deels heeft het ook te maken met de strengere controlers op fraude en witwaspraktijken: banken hebben tegenwoordig stevige controleverplichtingen, hetgeen tot lastigheden leidt bij mensen die niet meer in Nederland wonen maar nog wel (soms hoge) tegoeden hebben op bankrekeningen in Nederland
  • informeer voor vertrek naar het standpunt van jouw bank
 • sommige banken hanteren het beleid waarbij bestaande klanten wel een rekening mogen aanhouden met een woonadres in het buitenland, maar nieuwe klanten worden geweigerd. Aanvullende voorwaarde voor bestaande klanten kan zijn dat er wel geregelde inkomsten op je bankrekening in Nederland binnen blijven komen.
 • krijg je vanuit de Nederlandse overheid bijvoorbeeld AOW of pensioen, of heb je andere lopende inkomsten in Nederland, dan worden deze normaliter op een bankrekening in Nederland gestort...en kun je die dus gewoon aanhouden, eventueel geregistreerd op je woonadres buiten Nederland. Een optie kan zijn om zelf periodiek (bijvoorbeeld maandelijks) een vast bedrag te blijven storten op je rekening in Nederland.
 • vestig je je definitief in het buitenland dan zal je Nederlandse bank, na een -vaak automatisch- seintje, je Nederlandse rekening -als je die al mag behouden- omzetten naar een (vaak duurdere) niet-ingezetene rekening. Fiscaal valt die rekening dan niet meer onder het Nederlandse belastingstelsel, evt. renteopbrengsten worden dan in je nieuwe woonland belast. Als bewijslast van definitieve vestiging buiten Nederland geldt je bewijs van uitschrijving (gemeente) en een kopie van de verklaring van de belastinginspecteur dat je niet van plan bent binnen 3 jaar weer definitief terug te keren in Nederland. Soms krijg je een (herhaald) verzoek van de bank om (opnieuw) aan te tonen dat je nog steeds in het buitenland woonachtig bent.
 • in de afweging wat te doen met lopende Nederlandse (spaar)rekeningen speelt ook mee: politieke stabiliteit in je nieuwe woonomgeving, rentevergoedingen op spaartegoeden in je nieuwe woonland, financiële zekerheidsstelling van spaartegoeden door de overheid in je nieuwe woonomgeving (garanties tot een bepaald bedrag bij het omvallen van een bank), belastingpercentage dat in het buitenland over spaartegoeden wordt geheven
 • diverse Nederlandse banken kennen zgn. expat desks die je van advies kunnen voorzien hoe je bankzaken in te richten bij emigratie. Ze voorzien je ook graag van advies en offertes rondom het regelen van de hypotheek voor je nieuwe woning in het buitenland.

    Chapters 

  Teksten & Informatie

  JoHo: paginawijzer

  JoHo 'chapter 'pagina

   

  Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

  •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

  Crossroad: volgen

  • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

  Crossroad: kiezen

  • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

  Footprints: bewaren

  • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
  • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

  Abonnement: nemen

  • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

  Abonnement: checken

  • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

  Prints: maken

  • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
  JoHo: footprint achterlaten