Wat gebeurt er met je pensioen bij vertrek voor een lang verblijf naar het buitenland?

Check Expatverzekering.nl voor updates en verzekeringsopties.

 • pensioen is een verzamelnaam voor het inkomen wat op pensioengerechtigde leeftijd (gemiddeld 65, kan wat eerder, en zal in de toekomst hoogstwaarschijnlijk later zijn) wordt verkregen.
 • dit inkomen wordt als volgt opgebouwd:
  • AOW. Voor ieder jaar dat men tussen 15-jarige en 65-jarige leeftijd in Nederland staat ingeschreven bouwt men 2% rechten op. Woont men de gehele periode in NL, dan wordt de volledige uitkering verkregen. Woont met in die periode bijvoorbeeld 10 jaar buiten Nederland, dan wordt de uitkering met 10*2%= 20% gekort.
  • aanvullend pensioen via werkgever. Indien in loondienst wordt vaak via een werkgever aan een collectieve pensioenregeling deelgenomen. Zo wordt er extra gespaard voor de oude dag.
  • extra opbouw door lijfrente/koopsom. Als via de werkgever geen of onvoldoende extra pensioen wordt opgebouwd, kan men zelf ook via een lijfrente of koopsom fiscaal gunstig geld opzij zetten.
  • sparen & vermogen. Vanzelfsprekend worden de ouderwetse sok en het opgebouwde vermogen (spaarrekening, beleggingsrekening, huis) gebruikt als pensioen. Soms is er sprake van een erfenis die daar ook voor kan worden gebruikt.

Bij langdurig vertrek naar het buitenland, zeker als men zich uitschrijft bij de gemeente, dan vervallen in de regel de (voordelen gelieerd aan de) opbouw vanuit AOW, pensioen en lijfrente.

 • indien je 1 tot 2 jaar in het buitenland verblijft, loopt het meestal wel los met het "tekort", en is er nog tijd genoeg over om dit eventueel te compenseren.
 • bij langduriger verblijf wordt het, mede afhankelijk ook van de leeftijd en van het land van bestemming en eventuele werkzaamheden, verstandig om hier rekening mee te gaan houden en het verlies aan pensioenopbouw (deels) te compenseren.
 • op jonge leeftijd stelt het door jezelf opgebouwde vermogen vaak nog niet veel voor, je hebt dus nog geen buffer kunnen opbouwen. Tegelijkertijd heb je nog voldoende tijd om via bijvoorbeeld een spaarregeling je verlies aan pensioenopbouw te compenseren.

Als je met pensioen gaat en je ontvangt AOW en mogelijk ook pensioen uit Nederland, dan kun je de belastingdienst in NL vragen om geen belasting in te houden, aangezien je dat in OZ wilt regelen. Daar krijg je in de regel toestemming voor vanwege het verdag tussen de landen. Als je daarbij het Australische staatspensioen claimt (afhankelijk van jouw inkomen in Australië) dan bekijkt het Australische gouvernement of je er recht op hebt. Afhankelijk van de bedragen die je uit Nederland ontvangt, kan de Nederlandse AOW (min een aftrek die niet is belast) worden gekort op je Australische staatspensioen. Dit wordt over het algemeen zeer nauwkeurig bijgehouden.

Australië emigrant

Het Australische Age Pension is een stuk minder dan de Nederlandse AOW. De meeste mensen stellen zich hun pensioen anders voor dan wat je je met het Age Pension kunt veroorloven, dus het opbouwen van extra pensioen ("Super") is wel erg aan te raden.

Australië emigrant

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten