Kan je Nederlandse uitkeringen meenemen naar het buitenland?

Check ook Emigratieverzekering.nl voor updates.

 • een aantal uitkeringen kan, binnen voorwaarden, meegenomen worden naar het buitenland:
  • AOW (algemene ouderdomswet)
  • WAO (wet arbeidsongeschiktheidsverzekering)
  • WAZ (wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen)
  • WIA (wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)
  • ANW (algemene nabestaandenwet)
  • AKW (algemene kinderbijslagwet) 
  • ZW (ziektewet)
 • voorwaarde is dat je in een EU land (plus enkele andere Europese landen), of werk doet in algemeen belang (bv. diplomaat of ontwikkelingswerker) of gaat wonen in een land waarmee Nederland een handhavingsverdrag heeft.
 • is er geen verdrag tussen Nederland en je nieuwe woonland, dan vervalt je uitkering na 3 maanden.
 • uitkeringen op basis van de werkloosheidswet, wet wajong en wet werk en bijstand kun je in het algemeen (er zijn uitzonderingen!) niet meenemen naar het buitenland
 • met een WW uitkering kan je naar het buitenland, mits je naar een EU/EER land gaat (+ Zwitserland) om daar werk te zoeken.
  • de uitkering blijf je dan maximaal 3 maanden ontvangen
  • pas nadat je 5 jaar in dat land gewoon hebt, en een recht op permanent verblijf hebt gekregen, kan je opnieuw een werkloosheidsuitkering aanvragen
 • met een bijstandsuitkering mag je ook naar het buitenland, maar binnen strikte voorwaarden waarbij de periode afhankelijk is of je verplicht bent in Nederland werk te zoeken of niet
 • je AOW uitkering kan je wel meenemen naar een land waar Nederland (nog) geen verdrag mee heeft gesloten, maar in de meeste gevallen ontvang je dan maximaal 50% van het minimumloon
 • hou er wel rekening mee, als je op basis van werk(verleden) in meerdere landen onder meerdere stelsels zou vallen, dat ieder land eigen criteria kan hanteren en (aanvullende) regels kan stellen, bv. de mate van arbeidsongeschiktheid kan in Nederland anders worden beoordeeld dan in een ander (EU)land
 • de hoogte van een aantal uitkeringen wordt wel omgerekend naar het kostenniveau van je nieuwe woonland (het 'woonlandbeginsel'); de overheid stelt hiervoor percentages vast. De achterliggende redenering is dat je minder uitkering nodig hebt omdat de kosten van levensonderhoud lager liggen dan in Nederland.

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten