Kom je nog in aanmerking voor toeslagen (kinderopvang, zorg, huur) als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

Algemeen

Verhuis je voor langere tijd, of permanent, naar het buitenland?

 • In de regel worden je toeslagen waar je geen recht meer op hebt door een melding van de Belastingdienst automatisch stopgezet.
 • In een aantal gevallen kan dit soms enige tijd duren, waardoor je mogelijk te lang toeslagen blijft ontvangen, die vervolgens worden teruggevorderd. Om dit te voorkomen kan je beter zelf tijdig je toeslagen stopzetten.

Zorgtoeslag

 • In de meeste gevallen vervalt je recht op zorgtoeslag als je voor langere tijd gaat wonen en werken in het buitenland.
 • Er zijn enkele uitzonderingen, geldend als je in een EU land woont (pluk enkele landen zoals Liechtenstein, Noorwegen, Ijsland, Zwitserland) of in een land dat een sociaalzekerheidsverdrag heeft met Nederland.
  • je werkt voor de Nederlandse overheid of bent gedetacheerd door een Nederlandse werkgever (je houdt dan veelal een Nederlandse zorgverzekering).
  • je studeert voor langere tijd in het buitenland en hebt een Nederlandse zorgverzekering.
  • je krijgt AOW of een pensioen van het ABP en hebt recht op medische zorg in je woonland (geldt ook als je gezinslid bent van iemand voor wie dit geldt); je hoeft in deze situatie veelal geen Nederlandse zorgverzekering te hebben.
  • je krijgt een uitkering uit Nederland (zoals WIA) en hebt recht op medische zorg in je woonland (geldt ook als je gezinslid bent van iemand voor wie dit geldt); je hoeft in deze situatie veelal geen Nederlandse zorgverzekering te hebben).

Huurtoeslag

 • woon je in het buitenland voor langere tijd, of permanent, dan vervalt je recht op huurtoeslag.
 • werk je in het buitenland, maar woon je nog in Nederland, dan gelden andere regels.

Kinderopvang-toeslag

Ouders en verzorgers die in het buitenland wonen, hebben mogelijk recht op kinderopvangtoeslag als één van hen in Nederland werkt of een Nederlandse uitkering ontvangt. Als dit zo is, laat je de buitenlandse kinderopvang registreren in het centraal register buitenlandse kinderopvang.

 • als ouder/verzorger moet je wel voldoen aan de algemene voorwaarden voor kinderopvangtoeslag.
 • de kinderopvang vindt plaats binnen de Europese Unie (EU), aangevuld met enkele landen. Voor kinderopvang in België en Duitsland gelden andere regels.
 • de buitenlandse kinderopvang komt naar aard en strekking overeen met de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Partners: met impact

Partnerselectie: inspiratie & activiteiten in binnen- en buitenland

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Aantekeningen: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Je kunt zelf online aantekeningen maken en bewaren, je eigen antwoorden geven op tests, of bijvoorbeeld checklists samenstellen.
 • De aantekeningen verschijnen direct op de pagina en zijn alleen voor jou zichtbaar
 • De aantekeningen zijn zichtbaar op de betrokken webpagine en op je eigen userpage.

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten.  Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten