Hoe ziet jouw buitenland begroting bij emigratie en lang verblijf eruit?

Oefening

 • stel een emigratie/lang verblijf buitenland begroting op.
»

Log in als abonnee om tips bij deze opdracht te lezen

»
Gerelateerde pagina's

Opdrachten Emigratie / lang verblijf buitenland: Oriënteren

Wat zijn push & pull factoren om je in een nieuwe woonomgeving te gaan vestigen?
Wat zijn bestaande competenties en vaardigheden die je helpen bij lang verblijf in het buitenland?
Wat zijn te verbeteren competenties & vaardigheden die je helpen bij lang verblijf in het buitenland?
Hoe ziet jouw buitenland begroting bij emigratie en lang verblijf eruit?
Welke mogelijke risico's of bedreigingen zie je voor een succesvol verblijf in het buitenland?
Op welke manier ga je je ervaringen tijdens en na het proces van emigratie vastleggen?

Op welke manier ga je je ervaringen tijdens en na het proces van emigratie vastleggen?

 • Achtergronden bij deze oefening: zie Keuzehulp

Veel expats en emigranten geven aan het waardevol te vinden tijdens het voorbereidende proces, tijdens de daadwerkelijke verhuizing en nadat ze gesettled zijn in de nieuwe woonomgeving ervaringen vast te leggen:

 • het geeft henzelf (en partners/kinderen) houvast
 • het is een manier om tussentijdse successen en twijfels te registreren
 • er kan regelmatig op teruggekeken worden (tussen-evaluaties)
 • het is een manier om het thuisfront efficiënt te informeren en betrokken te houden
 • het is een manier om anderen te inspireren met jouw ervaringen

Opdracht: Denk na of, en zo ja op welke manier, je jouw/jullie ervaringen structureel wilt vastleggen.

Tip: Start in JoHo World Supporter Magazine een gratis Experience Journal.

 • Je deelt er eenvoudig foto's, video's of blogs over je voorbereidingen op emigreren, leven en wonen in het buitenland.
 • Je kunt er verzoekjes plaatsen
 • In je "persoonlijke kluis" kun je voor jou belangrijke documenten kwijt (denk aan verzekeringspolissen, kopieën paspoort e.d.), maar ook bijvoorbeeld persoonlijke lijsten rondom motieven om te emigreren, checklists in je voorbereiding, etc.
 • Je Experience Journal is ook na vertrek een gratis en laagdrempelige manier om de achterblijvers centraal op de hoogte te houden en/of anderen te inspireren.
 • Tip: deel er je positieve én minder positieve ervaringen. Wees reëel; juist ook de valkuilen, struikelblokken en miskleunen kunnen anderen inspireren.
 • Je leest er ervaringen van anderen die als expat of emigrant al wonen en werken in het buitenland
Wat is jouw meerwaarde voor Nederland?

Wat is jouw meerwaarde voor Nederland?

Opdracht:

 1. Zoom eens in op welke meerwaarde jij als Nederlander in het buitenland biedt (of zou kunnen bieden) aan bijvoorbeeld Nederlandse bedrijven of (zakelijke) belangen van Nederland in het buitenland
 2. Maak een oproep aan op JoHo's platform World Supporter waarin je dit laat zien aan potentieel geïnteresseerde Nederlandse bedrijven of particulieren
Wie gaat wat ondernemen: welke rol- en taakverdeling is er voor vertrek en na aankomst?
Oefening: op welke manier kan je je relatienetwerk inzetten, en een netwerk opbouwen bij het vinden van werk in het buitenland?

Oefening: op welke manier kan je je relatienetwerk inzetten, en een netwerk opbouwen bij het vinden van werk in het buitenland?

Inlezen:

Oefening:

 1. breng je huidige netwerk van (privé of zakelijke) relaties in kaart en onderzoek hoe deze relaties je kunnen helpen bij het zoeken van werk in het buitenland
 2. breng voor je nieuwe woon- en werkomgeving in kaart met welke mensen, bedrijven en instellingen je een relatie wilt opbouwen omdat je denkt dat zij kunnen helpen bij het vinden van werk in het buitenland

Tip:

 

Welke factoren zijn voor jou van invloed op het vinden van een passende baan in het buitenland?
Hoe bereid je gesprekken voor als je kans maakt om uitgezonden te worden?

Hoe bereid je gesprekken voor als je kans maakt om uitgezonden te worden?

Oefening:

 1. Geef je persoonlijke invulling aan de in de Keuzehulp opgenomen vragen rondom Uitgezonden worden. Pas e.e.a. toe op jouw werkgever: wat & hoe is reeds geregeld of vastgelegd in bestaande procedures en regelingen, wat ontbreekt er nog?
 2. Maak vervolgens een beknopte lijst met aandachtspunten / bepsreekpunten ter concrete voorbereiding op je gesprek(ken) bij je werkgever.

Tip: let in de keuzehulp op onder andere de volgende vragen

 • Wat kan je inventariseren als je kans maakt om uitgezonden te worden?
 • Wat kan een bedrijf dat mensen uitzendt mogelijk aan ondersteuning bieden?
 • Welke vragen kan je stellen bij besprekingen over je salaris als je wordt uitgezonden?
 • Welke tips kan je je werkgever meegeven om het interne expatbeleid aan te scherpen?
Wat zijn voor je eigen kinderen factoren die het succes van "opgroeien in het buitenland" mogelijk kunnen beïnvloeden?
Op welke manier ga je je kinderen betrekken in de periode van plannen maken tot aan de fase-voor-vertrek?
Op welke manier regel je passend onderwijs voor je kinderen in de nieuwe woonomgeving?
Hoe hou je voldoende rekening met mensen in je directe omgeving die betrokken raken bij je emigratie of lang verblijf in het buitenland?

Hoe hou je voldoende rekening met mensen in je directe omgeving die betrokken raken bij je emigratie of lang verblijf in het buitenland?

 • Achtergronden bij deze oefening: zie Keuzehulp

Opdracht: maak een lijst met de max. 20 belangrijkste relaties die betrokken raken bij jouw emigratie of lang verblijf in het buitenland: partner - kinderen - ouders - broers/zussen - beste vrienden - goede vrienden & kennissen - werkgever etc.

 1. maak per relatie (of groep van zelfde soort relaties) een plan van aanpak hoe en wanneer je hen gaat informeren en betrekken; bereid gesprekken zorgvuldig voor voor je belangrijkste relaties
 2. bespreek dit met je partner (en waar mogelijk ook met je kinderen)
 3. maak (per relatie of groep relaties) een lijstje met te verwachten reacties en anticipeer daar op
 4. maak voor je werkgever(s) een specifiek plan van aanpak, waarin je voldoende rekening houdt met opzegtermijnen, belangen van je werkgever rondom zorgvuldige overdracht, continuïteit in benodigde inkomsten etc.
 5. weeg af wie je als relatieve buitenstaander kunt betrekken bij het regelwerk voor vertrek en wie als zaakwaarnemer kan optreden na vertrek

Tip: maak een Experience Journal aan bij World Supporter, waarmee je anderen efficiënt kunt informeren over vorderingen, ervaringen, twijfels, successen etc.

Opdrachten Emigratie / lang verblijf buitenland: Oriënteren

Wat zijn push & pull factoren om je in een nieuwe woonomgeving te gaan vestigen?
Wat zijn bestaande competenties en vaardigheden die je helpen bij lang verblijf in het buitenland?
Wat zijn te verbeteren competenties & vaardigheden die je helpen bij lang verblijf in het buitenland?
Hoe ziet jouw buitenland begroting bij emigratie en lang verblijf eruit?
Welke mogelijke risico's of bedreigingen zie je voor een succesvol verblijf in het buitenland?
Op welke manier ga je je ervaringen tijdens en na het proces van emigratie vastleggen?

Op welke manier ga je je ervaringen tijdens en na het proces van emigratie vastleggen?

 • Achtergronden bij deze oefening: zie Keuzehulp

Veel expats en emigranten geven aan het waardevol te vinden tijdens het voorbereidende proces, tijdens de daadwerkelijke verhuizing en nadat ze gesettled zijn in de nieuwe woonomgeving ervaringen vast te leggen:

 • het geeft henzelf (en partners/kinderen) houvast
 • het is een manier om tussentijdse successen en twijfels te registreren
 • er kan regelmatig op teruggekeken worden (tussen-evaluaties)
 • het is een manier om het thuisfront efficiënt te informeren en betrokken te houden
 • het is een manier om anderen te inspireren met jouw ervaringen

Opdracht: Denk na of, en zo ja op welke manier, je jouw/jullie ervaringen structureel wilt vastleggen.

Tip: Start in JoHo World Supporter Magazine een gratis Experience Journal.

 • Je deelt er eenvoudig foto's, video's of blogs over je voorbereidingen op emigreren, leven en wonen in het buitenland.
 • Je kunt er verzoekjes plaatsen
 • In je "persoonlijke kluis" kun je voor jou belangrijke documenten kwijt (denk aan verzekeringspolissen, kopieën paspoort e.d.), maar ook bijvoorbeeld persoonlijke lijsten rondom motieven om te emigreren, checklists in je voorbereiding, etc.
 • Je Experience Journal is ook na vertrek een gratis en laagdrempelige manier om de achterblijvers centraal op de hoogte te houden en/of anderen te inspireren.
 • Tip: deel er je positieve én minder positieve ervaringen. Wees reëel; juist ook de valkuilen, struikelblokken en miskleunen kunnen anderen inspireren.
 • Je leest er ervaringen van anderen die als expat of emigrant al wonen en werken in het buitenland
Wat is jouw meerwaarde voor Nederland?

Wat is jouw meerwaarde voor Nederland?

Opdracht:

 1. Zoom eens in op welke meerwaarde jij als Nederlander in het buitenland biedt (of zou kunnen bieden) aan bijvoorbeeld Nederlandse bedrijven of (zakelijke) belangen van Nederland in het buitenland
 2. Maak een oproep aan op JoHo's platform World Supporter waarin je dit laat zien aan potentieel geïnteresseerde Nederlandse bedrijven of particulieren
Wie gaat wat ondernemen: welke rol- en taakverdeling is er voor vertrek en na aankomst?
Oefening: op welke manier kan je je relatienetwerk inzetten, en een netwerk opbouwen bij het vinden van werk in het buitenland?

Oefening: op welke manier kan je je relatienetwerk inzetten, en een netwerk opbouwen bij het vinden van werk in het buitenland?

Inlezen:

Oefening:

 1. breng je huidige netwerk van (privé of zakelijke) relaties in kaart en onderzoek hoe deze relaties je kunnen helpen bij het zoeken van werk in het buitenland
 2. breng voor je nieuwe woon- en werkomgeving in kaart met welke mensen, bedrijven en instellingen je een relatie wilt opbouwen omdat je denkt dat zij kunnen helpen bij het vinden van werk in het buitenland

Tip:

 

Welke factoren zijn voor jou van invloed op het vinden van een passende baan in het buitenland?
Hoe bereid je gesprekken voor als je kans maakt om uitgezonden te worden?

Hoe bereid je gesprekken voor als je kans maakt om uitgezonden te worden?

Oefening:

 1. Geef je persoonlijke invulling aan de in de Keuzehulp opgenomen vragen rondom Uitgezonden worden. Pas e.e.a. toe op jouw werkgever: wat & hoe is reeds geregeld of vastgelegd in bestaande procedures en regelingen, wat ontbreekt er nog?
 2. Maak vervolgens een beknopte lijst met aandachtspunten / bepsreekpunten ter concrete voorbereiding op je gesprek(ken) bij je werkgever.

Tip: let in de keuzehulp op onder andere de volgende vragen

 • Wat kan je inventariseren als je kans maakt om uitgezonden te worden?
 • Wat kan een bedrijf dat mensen uitzendt mogelijk aan ondersteuning bieden?
 • Welke vragen kan je stellen bij besprekingen over je salaris als je wordt uitgezonden?
 • Welke tips kan je je werkgever meegeven om het interne expatbeleid aan te scherpen?
Wat zijn voor je eigen kinderen factoren die het succes van "opgroeien in het buitenland" mogelijk kunnen beïnvloeden?
Op welke manier ga je je kinderen betrekken in de periode van plannen maken tot aan de fase-voor-vertrek?
Op welke manier regel je passend onderwijs voor je kinderen in de nieuwe woonomgeving?
Hoe hou je voldoende rekening met mensen in je directe omgeving die betrokken raken bij je emigratie of lang verblijf in het buitenland?

Hoe hou je voldoende rekening met mensen in je directe omgeving die betrokken raken bij je emigratie of lang verblijf in het buitenland?

 • Achtergronden bij deze oefening: zie Keuzehulp

Opdracht: maak een lijst met de max. 20 belangrijkste relaties die betrokken raken bij jouw emigratie of lang verblijf in het buitenland: partner - kinderen - ouders - broers/zussen - beste vrienden - goede vrienden & kennissen - werkgever etc.

 1. maak per relatie (of groep van zelfde soort relaties) een plan van aanpak hoe en wanneer je hen gaat informeren en betrekken; bereid gesprekken zorgvuldig voor voor je belangrijkste relaties
 2. bespreek dit met je partner (en waar mogelijk ook met je kinderen)
 3. maak (per relatie of groep relaties) een lijstje met te verwachten reacties en anticipeer daar op
 4. maak voor je werkgever(s) een specifiek plan van aanpak, waarin je voldoende rekening houdt met opzegtermijnen, belangen van je werkgever rondom zorgvuldige overdracht, continuïteit in benodigde inkomsten etc.
 5. weeg af wie je als relatieve buitenstaander kunt betrekken bij het regelwerk voor vertrek en wie als zaakwaarnemer kan optreden na vertrek

Tip: maak een Experience Journal aan bij World Supporter, waarmee je anderen efficiënt kunt informeren over vorderingen, ervaringen, twijfels, successen etc.

JoHo: crossroads via de bundel

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten