  Chapter 

Hoeveel nederlanders vertrekken naar het buitenland?

 • Emigratie- en remigratiecijfers kom je wél in allerlei "soorten en maten" tegen. Meestal zijn ze gebaseerd op het aantal mensen dat zich heeft uitgeschreven bij de gemeente en het aantal mensen dat zich opnieuw inschrijft in het bevolkingsregister. Door deze manier van registreren raken cijfers wat gekleurd.
  • niet iedereen schrijft zich uit bij vertrek uit NL (vergeten, of bewust vanwege de -al dan niet toegestane- wens tot behoud van een adres)
  • het aantal mensen dat voor bijvoorbeeld een lange reis of wereldreis naar het buitenland vertrekt en zich al dan niet uitschrijft uit de basisregistratie wordt niet bijgehouden.
  • ook worden buitenlandse migranten die in Nederland hebben gewoond, ingeschreven hebben gestaan in het bevolkingsregister, en nu naar hun vaderland (of een andere bestemming) terugkeren meegeteld bij het totaal aantal mensen dat uit Nederland emigreert.
  • ook de remigratiecijfers raken vervolgens vertekend; bijvoorbeeld mensen die zich terecht of onterecht, nooit hadden uitgeschreven en terugkeren schrijven zich dus bij terugkeer niet opnieuw in.
 • Ondanks bovenstaande geeft de trend in aantallen natuurlijk wel een goede indicatie. Kies je voor 'emigratie' in een ruime zin des woords (inclusief oorspronkelijke buitenlandse vestigers die terugkeren naar land van herkomst), dan ontwikkelen de aantallen zich als volgt:
  • 1955: bijna 460.000 / 1970: 56.000 / 1996: bijna 60.000 / 2006: 130.000 / 2007: 123.000 / 2013: 146.000 / 2014: 148.000 / 2015: 149.500 / 2016: 151.500 / 2017: 154.000 / 2019: 158.000
  • in de periode 2000-2015 emigreerden gemiddeld zo'n 46.000 à 47.000 Nederlanders (d.w.z. Nederlanders die ook geboren zijn in Nederland); vanaf 2010 ligt dat aantal ook behoorlijk stabiel rond de 45.000
  • één op de vier Nederlanders die in 2005 emigratieplannen had, was twee jaar later daadwerkelijk vertrokken
  • mannen, jongeren onder de 30 jaar en alleenstaanden wagen het meest de emigratiestap
  • hoewel 20'ers (en deels ook 30'ers) in absolute aantallen het meest emigreren, groeit de groep emigrerende 55+'ers de laatste tijd relatief het snelst
  • rond de 20.000 in Nederland geborenen keren jaarlijks terug naar Nederland (incl. de uitgezonden expats)
  • tussen 2000 en 2015 keerde rond de 53% van alle geëmigreerde Nederlanders na verloop van tijd weer terug naar Nederland; gemiddeld zo'n 25.000 Nederlanders per jaar
  • naar schatting verblijven er zo'n 1.000.000 Nederlanders momenteel in het buitenland (bron: IOM)
  • Nederlanders zijn overigens 'gewild' in het buitenland o.a. vanwege hun goede opleiding, talenkennis, flexibiliteit en ondernemingszin. 

Wat zijn de verwachtingen?

 • een voorspelling (CBS), natuurlijk voor wat 'ie waard is, is dat in 2040 ruim 185.000 Nederlanders per jaar Nederland verlaten.
 • een andere voorspelling (Emigratiebeurs 2020) laat zien dat, als de emigratie-trend zich voorzet conform verwachtingen, ruim 259.000 mensen Nederland verlaten in 2050.
 • De verwachting is dat emigratie de komende tijd verder zal stijgen vanwege:
 • tendens naar parttime wonen in het buitenland als gevolg van verbeterde internationale mobiliteit (heen & weer reizen is makkelijker)
 • toenemende vergrijzing & meer faciliteiten of speciale vestigingsprogramma's voor senioren
 • toegenomen zoektocht naar betere kwaliteit van leven (rust, ruimte en natuurlijke leefomgeving, minder stress en hectiek)
 • ZZP-ers zoeken buitenlandse markt
 • groeimarkt internationale stages en werk
 • minder drempels voor buitenlandse vestiging
 • grensgebieden komen dichterbij
 • betere communicatiemiddelen waardoor contact met thuisfront niet meer verloren hoeft te gaan

Hoeveel Nederlanders wonen in het buitenland?

Hoeveel Nederlanders en op jaarbasis in het buitenland wonen, is lastiger aan te geven.
 • er is sinds 1991 geen verplichte registratie (meer) voor Nederlanders die in het buitenland gaan wonen
 • er zijn allerlei goede redenen om je vooral wel te registreren (zie elders), maar registratie gebeurt dus op vrijwillige basis
 • dat betekent ook dat er geen sluitende tellingen zijn van het aantal Nederlanders dat (permanent of semi-permanent) in het buitenland woont
 • ruwe schattingen lopen uiteen van ongeveer 700.000 (2010, ministerie van Buitenlandse Zaken) tot 1.200.000

Quotes

"Wát een bijzondere periode destijds eigenlijk hè. In de jaren '40 en '50 van de 20e eeuw, na de oorlog, emigreerden ruim 180.000 Nederlanders naar Canada; tegenwoordig nog 'maar' enkele honderden per jaar" (Canada)

Crossroads

 Crossroads

 • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
 • Use the crossroads to follow a connected direction

 

Footprint toevoegen
 
   
Hoe werkt een JoHo Chapter?

 JoHo chapters

Eigen aantekeningen maken?

Zichtbaar voor jezelf en bewaren zolang jij wil

Memberservice: Make personal notes

Ben je JoHo abonnee dan kun je je eigen notities maken, die vervolgens in het notitieveld  worden getoond. Deze notities zijn en blijven alleen zichtbaar voor jouzelf. Je kunt dus aantekeningen maken of bijvoorbeeld je eigen antwoorden geven op vragen