Is registratie nodig voor werken in de gezondheidszorg in Nederland?

 • Een functie-eis die gesteld kan worden aan een praktiserend arts en verpleegkundige is in de eerste plaats het beschikken over een geldige BIG-registratie. Zonder deze registratie ben je niet bevoegd om in Nederland als medicus te werken, tenzij je voor een adviserende functie kiest bij een beleidsorganisatie.
 • Registratie in het BIG-register is verplicht voor artsen en een aantal andere soorten zorgverleners en beroepsgroepen.
 • In andere landen is er soms sprake van een soortgelijk register of accreditatie.
 • Kort na het behalen van je bul of diploma in een geneeskundig studiegebied in Nederland zul je een mail ontvangen waarin wordt gevraagd om je in te schrijven in het BIG-register.
 • Eenmaal geregistreerd in het BIG-register kun je direct aan de slag.
 • Als je aan de slag bent, moet je iedere periode van vijf jaar kunnen aantonen dat je voldoende uren hebt gewerkt als arts of verpleegkunde.
 • Mocht je niet aan het aantal uren kunnen voldoen die nodig zijn voor de herregistratie in het BIG-register, bijvoorbeeld omdat je een promotietraject volgt, dan kun je een bijscholingscursus volgen. Het behalen van deze cursus betekent dat je net als je praktiserende collega’s weer opnieuw wordt geregistreerd.
 • Mocht je zeker weten dat je de komende jaren niet als praktiserend arts of verpleegkundige gaat werken, dan kun je ervoor kiezen om je niet te herregisteren. Deze keuze wordt wel gemaakt door medici die na het afstuderen voor de beleidskant hebben gekozen en geen of vrijwel geen contact meer met de patiëntenzorg hebben. Je kunt er dan voor kiezen om je niet te herregisteren en dan ga je van ‘praktiserend’ naar ‘niet-praktiserend’.

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten