  Chapter 

 

Wel of niet onderhandelen en afdingen in het buitenland, en hoe blijf je respectvol?