De bestuurlijke kaart van Nederland van Breeman, Van Noort en Rutgers - Boek & JoHo's

 

Crossroad: Kiezen uit de bundel

Over dit boek

 • Inleidend handboek over de verschillende lagen van bestuur in Nederland.
 • In dit boek wordt besproken wat de functie en bevoegdheid is van het nationale bestuur, het middenbestuur (provincies en waterschappen) en lokaal bestuur (de gemeenten).

 

Historie van dit boek

Gegevens bij de 6e druk:

 • Auteurs: Breeman, Van Noort en Rutgers
 • ISBN: 9789046905241
 • Jaar van uitgave: 2016
 • Aantal pagina's en hoofdstukken: 224 pagina's en 11 hoofdstukken
 • Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige druk: de hoofdstukindeling is licht veranderd, het hoofdstuk over functioneel bestuur is opgenomen in andere hoofdstukken. Verder is de hoofdstukindeling hetzelfde gebleven. In de nieuwe druk wordt meer aandacht besteed aan de interactie tussen verschillende lagen van nationaal bestuur. De tekst is geactualiseerd, met name het hoofdstuk over internationale samenwerking.

 

Gegevens bij de 5e druk:

 • Auteurs: Breeman, Van Noort en Rutgers
 • ISBN: 9789046903063
 • Jaar van uitgave: 2012
 • Aantal pagina's en hoofdstukken: 240 en 12 hoofdstukken

 

Selectiehulp

Keuzewijzer voor samenvattingen van De bestuurlijke kaart van Nederland - Breeman, Van Noort en Rutgers - 6e druk

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 6e druk

Online: samenvatting in Chapters

 Online: samenvatting in BulletPoints

Print: samenvatting in chapters per post

Print: samenvatting in chapters aan de balie

Inhoud Prints

De geprinte boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:

 • De bestuurlijke kaart van Nederland - Chapter 1
 • De Nederlandse staat - Chapter 2
 • De politiek-bestuurlijke instituties - Chapter 3
 • Nationaal bestuur: Het Rijk - Chapter 4
 • Midden Bestuur: de provincies en waterschap - Chapter 5
 • Lokaal Bestuur: de gemeente en de regio - Chapter 6
 • De organisatie van de rechtspraak - Chapter 7
 • Bestuur en maatschappelijke omgeving - Chapter 8
 • Het Europees Bestuur - Chapter 9
 • De internationale context van bestuur - Chapter 10

Online: samenvatting te gebruiken bij de 5e druk

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp

 Alternatieve boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

Kennis- en studiegebieden

Crossroad: meer boeken zoeken

Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

Crossroad: kiezen uit de bundel
JoHo: footprint achterlaten
JoHo: missie

JoHo Missie, Visie & Concept

Missie & Visie

 • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
 • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

Concept

 • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
 • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
 • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland