Het bestel (The Republic/Politeia) - Plato - Boek & JoHo's

 

Leeswijzer bij Politeia van Plato
Selectiehulp

Keuzewijzer voor samenvattingen van Het bestel (Politeia) - Plato

Samenvattingen en TentamenTests van Het bestel (Politeia) - Plato

 

Boeksamenvattingen te gebruiken bij Het Bestel

Online: Samenvatting in chapters

Online: TentamenTests bij het boek

Print: samenvatting in chapters per post

Print: samenvatting in chapters aan de balie

Inhoud Prints van samenvattingen van Het Bestel

Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

 • De geprinte boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Boek 1 van Politeia van Plato
  • Boek 2 van Politeia van Plato
  • Boek 3 van Politeia van Plato
  • Boek 4 van Politeia van Plato
  • Boek 5 van Politeia van Plato
  • Boek 6 van Politeia van Plato
  • Boek 7 van Politeia van Plato
  • Boek 8 van Politeia van Plato
  • Boek 9 van Politeia van Plato

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Het Bestel

 Alternatieve boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

Kennis- en studiegebieden

TentamenTickets bij Het Bestel

TentamenTickets: Tips & Tricks bij het bestuderen van het boek

 • Plato's werken zijn geschreven in dialoogvorm, waarin zijn leermeester, Socrates, een prominente rol in neemt. De dialogen beginnen rondom één vraag: bijvoorbeeld de vraag 'wat is rechtvaardigheid?'. Van daaruit volgen er steeds meer vragen, waarop lang niet altijd (expliciet) antwoorden gegeven worden.
 • De boeken van Plato kun je dan ook het beste meerdere malen lezen. Eenmaal om de grote lijnen te begrijpen. Vervolgens om de details tot je te nemen en nogmaals om de grote lijnen en details te combineren en zo te begrijpen wat hij precies wil zeggen.
 • Politeia is het werk waarin Plato onder meer nadenkt over een samenleving waarin mensen hun leven ten dienste stellen van de stad of de maatschappij. Arbeid staat in dienst van de maatschappij, evenals verhalen of de kunst. Wanneer de maatschappij rechtvaardig is en het leven in dienst staat van de maatschappij wordt daarmee ook het leven zelf nuttig en rechtvaardig. Tegen die achtergrond zijn de dialogen in Politeia het best te begrijpen.
 • Het gehele werk is onmetelijk invloedrijk geweest in de westerse geschiedenis. In boek zes wordt de Vormenleer van Plato geintroduceerd en staan zijn gedachten over de Filosoof-koning; in boek zeven wordt de wereldberoemde allegorie van de grot behandeld. Daarmee zijn boek zes en zeven van Politeia misschien wel het meest invloedrijk geweest.
JoHo: footprint achterlaten
JoHo: missie

JoHo Missie, Visie & Concept

Missie & Visie

 • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
 • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

Concept

 • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
 • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
 • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland