Onroerend goedrecht & Vastgoed - Vermogensrecht: de beste leerboeken samengevat - Bundel

  Bundel

Sluit je aan bij JoHo om te kunnen inloggen en gebruik te maken van de tools en teksten
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

  Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

  JoHo abonnement (€20,- p/j)

  • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
  • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
  • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
  • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
  • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
  • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

   of met een JoHo donateurschap

  JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

  • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
  • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
  • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
  • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

   

  Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

  De items van deze bundel
  Koop en verkoop van onroerende zaken (Monografieën Privaatrecht, deel 9) van Huijgen - Boek & JoHo's
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Wegwijs in de overdrachtsbelasting - Van Straaten - 18e druk

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Wegwijs in de overdrachtsbelasting - Van Straaten - 18e druk

  Samenvattingen van Wegwijs in de overdrachtsbelasting

   

  Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 18e druk

  Online: samenvatting in chapters

  Inhoud van samenvattingen van Wegwijs in de overdrachtsbelasting

  Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de online samenvattingen

  • De online samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
   • Belastbaar feit (algemeen) (art. 2 t/m 8 WBR) - Chapter 1
   • Het begrip ‘verkrijging’ (art. 2 t/m 8 WBR) - Chapter 2
   • Verkrijging van economische eigendom (art. 2, lid 2, WBR) - Chapter 3
   • Verhouding art. 2, lid 2 – art. 4, lid 1, onderdeel a, WBR - Chapter 4
   • Het voorwerp van de verkrijging - Chapter 5
   • Fictieve onroerende zaken (art. 4 WBR) - Chapter 6
   • Maatstaf van heffing (art. 9 t/m 13 en art. 52 WBR) - Chapter 7
   • De maatstaf bij verkrijging van een nieuw beperkt recht na afstand van het oude (art. 9, lid 2, WBR) - Chapter 8
   • Tarief en vrijstellingen (art. 14 en 15 WBR) - Chapter 9
   • Teruggave – kwijtschelding – ambtshalve vermindering (art. 19 WBR, art. 63 en 65 AWR) - Chapter 10
   • Btw bij verkrijging van onroerende zaken en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen - Chapter 11

  Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Wegwijs in de overdrachtsbelasting

   Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

  Kennis- en studiegebieden

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Pitlo Deel 3: Goederenrecht - Reehuis & Heisterkamp - 14e druk

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Pitlo Deel 3: Goederenrecht - Reehuis & Heisterkamp - 14e druk

  Samenvattingen van Pitlo Deel 3: Goederenrecht - Reehuis & Heisterkamp

   

  Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 14e druk van Pitlo Deel 3: Goederenrecht

   Online: samenvatting in chapters

   Print: samenvatting in chapters per post

   Print: samenvatting in chapters aan de balie

  Inhoud prints van samenvattingen van Pitlo Deel 3: Goederenrecht

  Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

  • De geprinte samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
   • Wat houdt het goederenrecht in - Chapter 1
   • Wat zijn openbare registers? - Chapter 2
   • Wat zijn de regelingen voor verkrijging en verlies van goederen? - Chapter 3
   • Wat zijn de regels voor overdracht? - Chapter 4
   • Hoe zit de bescherming tegen beschikkingsonbevoegdheid inelkaar? - Chapter 5
   • Wat zijn de manieren van levering en derdenbescherming? - Chapter 6
   • Wat zijn de wijzen van verkrijging door verjaring? - Chapter 7
   • Wat is bezit? - Chapter 8
   • Wat zijn de regels van gemeenschap? - Chapter 9
   • Wat is eigendom? - Chapter 10
   • Wat houdt het burenrecht en mandeligheid in? - Chapter 11
   • Wat zijn beperkte rechten op goederen? - Chapter 12
   • Wat houden appartementsrechten in? - Chapter 13
   • Wat zijn de regels omtrent verhaal en voorrang? - Chapter 14
   • Wat is het recht van reclame en het eigendomsvoorbehoud? - Chapter 15
   • Wat is een financiëlezekerheidsovereenkomst? - Aanhangsel

  Samenvattingen bij de vorige druk

  JoHo.org: samenvattingen bij de 13e druk

   Grootste veranderingen: van de 14e druk ten opzichte van de 13e druk

  • In de 14e druk is de tekst geactualiseerd naar de huidige omstandigheden. Zo is er bijvoorbeeld aandacht voor nieuwe aanpassingen in het Burgerlijk Wetboek op het gebied van het cultuurgoederen-regime, het huurbeding en de executie bij hypotheek.
  • Ook worden verscheidene nieuwe arresten meegenomen in het overzicht van het goederenrecht en wordt nieuwe jurisprudentie geduid binnen de goedenrechtelijke systematiek

  Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Pitlo Deel 3: Goederenrecht

   Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

  Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

  TentamenTickets bij Pitlo Deel 3: Goederenrecht

   TentamenTickets: Tips & Tricks bij het bestuderen van het boek

  Dit boek is speciaal geschreven voor studenten, maar vormt een goed naslagwerk voor juristen in de rechtspraktijk. Het boek is zeer toegankelijk dankzij een systematische opzet, vele kopjes en duidelijke verwijzingen. Het boek beperkt zich niet tot het goederenrecht, maar geeft ook de verbanden weer met andere delen van het privaatrecht.

  Het doel van de auteurs is om de lezer bekend te maken met de beginselen en de systematiek van het goederenrecht. Om dit doel te bereiken, wordt er onder andere veel aandacht gegeven aan begripsvorming en uitleg in een breed verband.

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Hoofdstukken Vermogensrecht - Nieuwenhuis - 12e druk

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Hoofdstukken Vermogensrecht - Nieuwenhuis - 12e druk

  Samenvattingen van Hoofdstukken Vermogensrecht - Nieuwenhuis

   

  Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 12e druk van Hoofdstukken Vermogensrecht

   Online: samenvatting in chapters

   Print: samenvatting in chapters per post

   Print: samenvatting in chapters aan de balie

  Inhoud prints van samenvattingen van Hoofdstukken Vermogensrecht

  Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

  • De geprinte boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
   • Waaruit bestaat het vermogensrecht? - Chapter 1
   • Hoe komt een obligatoire overeenkomst tot stand? - Chapter 2
   • Waaruit bestaat een volmacht? - Chapter 3
   • Hoe stel je de inhoud van een overeenkomst vast? - Chapter 4
   • Hoe dwing je nakoming af? - Chapter 5
   • Wat gebeurt er bij niet-nakoming? - Chapter 6
   • Wat is een onrechtmatige daad? - Chapter 7
   • Zijn er nog andere bronnen van verbintenissen? - Chapter 8
   • Uit welke verbintenissen ontstaat nog meer een schadevergoeding? - Chapter 9
   • Wat houdt overdracht in? - Chapter 10
   • Executie en faillissement - Chapter 11
   • Wat is de rangorde bij verhaal? - Chapter 12
   • Wat is een pandrecht en een hypotheekrecht? - Chapter 13

  Samenvattingen bij de vorige druk

  Online: samenvattingen bij de 11e druk

  Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Hoofdstukken Vermogensrecht

   Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

  Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

  TentamenTickets bij Hoofdstukken Vermogensrecht

   TentamenTickets: Tips & Tricks bij de bestudering van de stof

  De eisen voor overdracht krachtens art. 3:83 jo 3:84 BW:

  • Geldige titel
  • Levering
  • Beschikkingsbevoegdheid

   Bij niet-nakoming kan een schuldeiser:

  • Nakoming vorderen (art. 3:296 BW)
  • De tegenprestatie opschorten (art. 6:262 BW)
  • De overeenkomst ontbinden (art. 6:265 jo 6:277 BW)

   Vormen van vertegenwoordiging zijn:

  • Lastgeving: dit is een obligatoire overeenkomst waarbij de lasthebber zich verplicht tegenover de lastgever om rechtshandelingen te verrichten voor rekening van de lastgever (artikel 7:414 BW)
  • Volmacht (een vorm van vertegenwoordiging) artikel 3:60 e.v. BW: Er worden rechtshandelingen verricht in naam van een ander. De gevolmachtigde is niet aansprakelijk tenzij het tegendeel blijkt. Deze uitzonderingen zijn: ‘Buiten de volmacht handelen’ en ‘gerechtvaardigd vertrouwen gewekt bij de wederpartij’.
  • Zaakwaarneming (een vorm van vertegenwoordiging) artikel 6:198 e.v. BW: Je neemt de zaak waar voor de vertegenwoordiger in de periode dat deze (bijvoorbeeld) afwezig is en het zelf niet kan doen. (par. 3.2)

   De vereisten voor het vestigen van een hypotheek zijn:

  • Een geldige titel
  • Beschikkingsbevoegdheid
  • Een goederenrechtelijke overeenkomst die gepaard gaat met bepaalde formaliteiten (art. 3:98 jo 3:84 BW). De overeenkomst van vestiging dient te voldoen aan de volgende formaliteiten:
   • Een tussen partijen opgemaakte notariële akte gevolgd door inschrijving in de openbare registers (art. 3:260 BW).
   • Er dient te worden voldaan aan het individualiseringsvereiste.

  Bron en meer informatie: BulletPoints bij Hoofdstukken Vermogensrecht - Nieuwenhuis (voor JoHo abonnees)

  Handelsrecht & Zakenrecht - Kennis & Studiegebied
  Vermogensrecht - Kennis & Studiegebied
  De crossroads van deze bundel
  Rechtswetenschappen: de beste leerboeken samengevat - Bundel
  Inleiding recht: de beste leerboeken samengevat - Bundel
  Arbeidsrecht & Sociaal recht: de beste leerboeken samengevat - Bundel
  Bestuursrecht: de beste leerboeken samengevat - Bundel
  Europees recht: de beste leerboeken samengevat - Bundel
  Faillissement & Insolventierecht: de beste leerboeken samengevat - Bundel
  JoHo tools voor abonnees: de beste leerboeken samengevat van Fiscaal Recht - Toolbundel
  Forensische Psychologie: Boektopics met samenvattingen van de beste leerboeken - Bundel
  Goederenrecht - Vermogensrecht: de beste leerboeken samengevat - Bundel
  Handelsrecht & Zakenrecht: de beste leerboeken samengevat - Bundel
  ICT Recht & Kennismanagement: de beste leerboeken samengevat - Bundel
  Intellectueel eigendomsrecht: de beste leerboeken samengevat - Bundel
  Internationaal publiekrecht: de beste leerboeken samengevat - Bundel
  Ondernemingsrecht & Rechtspersonenrecht: de beste leerboeken samengevat - Bundel
  Internationaal ondernemingsrecht & rechtspersonenrecht: de beste leerboeken samengevat - Bundel
  Onroerend goedrecht & Vastgoed - Vermogensrecht: de beste leerboeken samengevat - Bundel
  Personenrecht, Familierecht, Huwelijksvermogenrecht, Erfrecht: de beste leerboeken samengevat - Bundel
  Rechtsgeschiedenis: de beste leerboeken samengevat - Bundel
  Staatsrecht: de beste leerboeken samengevat - Bundel
  Strafrecht: de beste leerboeken samengevat - Bundel
  Verbintenissenrecht - Vermogensrecht: de beste leerboeken samengevat - Bundel
  Vermogensrecht: de beste leerboeken samengevat - Bundel
  Samenvattingen Shops Rechten & Juridische Opleidingen
  Recht & Bestuur: kennis en studie
  Vermogensrecht - Topic Bundel
  Recht & Bestuur: werk & ontwikkeling - Themabundel
  Vermogensrecht - Kennis & Studiegebied
  Wat is goederenrecht en wat is vermogensrecht
  Wat is verbintenissenrecht, een rechtshandeling of bijvoorbeeld een overeenkomst?
  Uitgelichte samenvattingen rond Vermogensrecht
  Uitgelichte samenvattingen rond Goederenrecht
  Uitgelichte samenvattingen rond verbintenissenrecht
  Uitgelichte samenvattingen rond onroerend goedrecht & vastgoed
  Uitgelichte samenvattingen rond notarieel recht
  Goederenrecht - Vermogensrecht: de beste leerboeken samengevat - Bundel
  Verbintenissenrecht - Vermogensrecht: de beste leerboeken samengevat - Bundel
  Onroerend goedrecht & Vastgoed - Vermogensrecht: de beste leerboeken samengevat - Bundel
  Verbintenissenrecht: uitgelichte arrestsamenvattingen - bundel
  Goederenrecht: uitgelichte arrestsamenvattingen - bundel
  Verbintenissenrecht - Vermogensrecht: Printsamenvattingen van de beste leerboeken - Shopbundel
  Goederenrecht - Vermogensrecht: Printsamenvattingen van de beste leerboeken - Shopbundel
  JoHo: bundel begrijpen

    Hoe werkt een JoHo Bundel (pagina)

  • Bundels zijn verzamelingen (vaak links) van pagina's rond een specifieke vraag of onderwerp
  • Bundels werken als navigatietool

  Welke soorten bundels zijn er?

  Productbundels

  • Verzekeringsbundels: verzameling van content rond verzekeringsadvies of verzekeringsaanbod
  • Abonnementsbundels: verzameling van content rond advies of services voor JoHo abonnees en donateurs
  • Shopbundels: verzameling van artikelen die besteld kunnen worden

  Persoonlijke bundels

  • op vrijwel elke pagina kun je onder de 'Footprints' de 'Add to my pages' optie vinden. Daar kun je pagina's toevoegen aan je eigen verzamelingen en bundels. Deze bundels met jouw bewaarde pagina's kun je vervolgens onderaan vrijwel elke pagina terugvinden als je bent ingelogd als JoHo donateur of abonnee.

  Studiehulpbundels

  • Boekbundels: verzameling van chapters die tezamen de samenvatting van een boek vormen
  • Studiebundel: verzameling van content die hoort bij een specifiek vak of een studiefase

  Themabundel

  • Verzameling van content die behoort bij een topic en themapagina

  Toolbundel

  • Verzameling van content gericht op een specifiek proces of actie (bijvoorbeeld een vacature zoeken of een vak bestuderen)

  Toolbundel voor abonnees

  • Verzameling van content met toegang of services voor JoHo abonees
  Footprint: achterlaten
  Pagina bewaren in je bundels:

  (Service voor ingelogde JoHo donateurs)