Samenvattingen en studiehulp via JoHo Worldsupporter.org

Toolshops voor wie bij JoHo aangemeld of verzekerd is

 

Samenvattingen en studiehulp via JoHo Worldsupporter.org

 

WorldSupporter: Wat vind je op JoHo WorldSupporter en hoe maak je er gebruik van?

WorldSupporter: Wat vind je op JoHo WorldSupporter en hoe maak je er gebruik van?

 

WorldSupporter website

 

Het platform 'WorldSupporter'

 • Het JoHo WorldSupporter project is een online community waarin individuen en organisaties elkaar inspireren en helpen op lokaal en mondiaal niveau
 • Je kunt alles delen en vinden om een ​​ander te helpen, verantwoord te reizen, goed te studeren, jezelf te ontwikkelen en te werken voor een organisatie die zorgt voor een betere wereld
 • Je kunt kennis opdoen, ervaringen delen, vragen beantwoorden, opmerkingen plaatsen en je eigen WorldSupporter CV publiceren
 • Je kunt jouw samenvattingen, foto's, blogs, tijdschriften, evenementen, duurzame recepten en tips delen voor anderen
 • Je kunt betrokken Supporters uit meer dan 150 landen ontmoeten en helpen de wereld om hen heen een betere plek te maken

Hoe maak je gebruik van WorldSupporter?

 • Een WorldSupporter account creëer je in een paar minuten en is gekoppeld aan je Persoonlijke WorldSupporter profiel.
 • Jouw WorldSupporter profiel fungeert als je eigen platform voor alle content die jij op WorldSupporter aanmaakt of verzamelt.
 • Jouw WorldSupporter profiel laat ook alle content zien die recent is aangemaakt door de organisaties, groepen en personen die jij persoonlijk volgt.
 • Jouw WorldSupporter profiel geeft aan wat jij bijdraagt aan de wereld om je heen. Het laat zien wat jij voor anderen doet, gedurende je opleiding, tijdens je werk, op vakantie of in je vrije tijd. Het doel is om enerzijds anderen te inspireren ook meer bij te dragen aan de ontwikkeling van de wereld of specifiek jouw favoriete projecten en goede doelen. Anderzijds is het ook een tool waarmee je voor jezelf of je naaste omgeving een goed beeld kan creëren van jouw activiteiten, de rol die je speelt of de doelen die jij in het leven wilt behalen.
 • Aangezien WorldSupporter een zelfstandig platform is met een eigen missie en doelstelling word je daar ook gevraagd om je eigen WorldSupporter mini-cv aan te maken zodat je medesupporters een beeld van je kunnen krijgen en jij een goed beeld krijgt van de personen en organisaties die jij zou willen volgen.
Hoe en waarom zou je gebruik maken van JoHo WorldSupporter.org voor je samenvattingen en studiehulp?

Hoe en waarom zou je gebruik maken van JoHo WorldSupporter.org voor je samenvattingen en studiehulp?

Welke studiehulp en samenvattingen vind je op WorldSupporter.org en op JoHo.org?

 • Het platform WorldSupporter.org kan je gebruiken om kennis en studiehulp te delen, of samenvattingen te gebruiken voor studies als bedrijfskunde, criminologie, economie, geneeskunde, psychologie, pedagogiek en rechten.
 • Voor de studie psychologie vind je onderwijsaantekeningen en tentamenoefenmaterialen met name op WorldSupporter.org en de boeksamenvattingen met name op JoHo.org

Hoe en waarom zou je gebruik maken van JoHo WorldSupporter.org voor je samenvattingen en studiehulp?

 • Voor online toegang tot gratis samenvattingen en studiehulp die door je medestudenten ter beschikking zijn gesteld of verzameld.
 • Voor online toegang tot donateurs aantekeningen van colleges en werkgroepaantekeningen.
 • Voor online toegang tot donateursbundels met tentamenvragen en oefenvragen.
 • Voor het samenstellen van je eigen lijstjes en bundels met relevante studiehulp.
 • Voor het delen en vinden van relevante en interessante samenvattingen, documenten, aantekeningen, blogs, tips, filmpjes, discussies, activiteiten, recepten, bijbanen en meer.

Wat kan je doen op JoHo WorldSupporter.org?

Zoeken

 • Via startpagina's en startmagazines vind je uitgelichte materialen en de favorieten van andere gebruikers
 • Gebruik de zoekfunctie onderaan de startpagina's of start je zoektocht op de 'search' pagina
 • Op World Supporter kan je materialen vinden via andere gebruikers met een World Supporter profiel en via studieverenigingen met een World Supporter profiel.
 • Je kunt je favoriete medestudenten volgen die voor jou de beste materialen hebben verzameld, of zelf hebben samengesteld.

Gebruiken

 • Je maakt je eigen World Supporter profiel.
 • Je maakt je eigen bundels met favoriete materialen.
 • Je geeft commentaren, complimenten, stelt vragen, of vult zelf aan als je denkt dat er mogelijkheden zijn voor verbetering.

Wat zijn de ontwikkelingen en welke studies kan je er vinden?

Hoe krijg je volledige toegang en online services op JoHo WorldSupporter.org?

Hoe krijg je volledige toegang en online services op JoHo WorldSupporter.org?

Volledige toegang en online services op JoHo WorldSupporter.org?

 • Wil je na je aanmelding ook gebruik maken van de services op JoHo WorldSupporter, ga dan naar www.WorldSupporter.org
 • Maak een account aan en gebruik hetzelfde e-mailadres dat je gebruikt hebt voor je aanmelding op JoHo.org
 • Geef bij het account aanmaken de status van je JoHo WorldSupporter membership aan, en je kunt je services direct gebruiken
 • Je hebt nu online toegang tot alle gratis en alle exclusieve samenvattingen en studiehulp op WorldSupporter.org en JoHo.org

Heb je al een WorldSupporter account?

 • Wanneer je al eerder een WorldSupporter account hebt aangemaakt dan kan je na aanmelding bij JoHo je status aanpassen van  'I am not a JoHo WorldSupporter Member'  naar 'I am a JoHo WorldSupporter Member'. Let op: ook hier moet je dan wel hetzelfde email adres gebruikt hebben.

WorldSupporter (EN)

How can I use JoHo WorldSupporter for my studying?

How can I use JoHo WorldSupporter for my studying?

Your study, your knowledge, your personal development, your WorldSupporter

 • On the JoHo WorldSupporter platform you can, among other things, share international and local summaries and exchange experiences with your fellow students. You will find magazines from students, student organizations and many other Supporters who want to help each other

 • Summaries, practice materials for exams, and lecture notes that you can use for your studies are shared through these magazines

 • You can also share your knowledge on the platform and use your personal development to help others with their studies and careers. For example, you can share your self-made summaries or post your best study tips

 • Most of the JoHo practice materials and lecture notes can now also be found on WorldSupporter to contribute to a world of knowledge sharing and personal development

WorldSupporter: What is JoHo Worldsupporter Project?

WorldSupporter: What is JoHo Worldsupporter Project?

 

Worldsupporter Website 

 

The 'WorldSupporter' platform

 • The JoHo WorldSupporter project is an online community in which individuals and organizations inspire and help each other on a local and global level
 • You can share and find everything to help someone else, travel responsibly, study well, develop yourself and work for an organization that creates a better world
 • You can gain knowledge, share experiences, answer questions, post comments and publish your own WorldSupporter CV
 • You can share your summaries, photos, blogs, magazines, events, sustainable recipes and tips for others
 • You can meet committed Supporters from over 150 countries and help make the world around them a better place

How do you use WorldSupporter?

 • You can create a WorldSupporter account in a few minutes and it is integrated into your Personal WorldSupporter profile.
 • Your WorldSupporter profile is comparable to your own platform for all content that you create or disable on WorldSupporter.
 • Your WorldSupporter profile also shows all content recently created by the organizations, groups and people you personally follow.
 • Your WorldSupporter profile indicates what you powerfully contribute to the world around you. It shows what you do for others, during your education, during your work, on holiday or in your spare time. The goal is to inspire others to contribute more to the development of the world of specifically your favorite projects and charities. Moreover, it is also a tool with which you can create a good picture for yourself or those around you of your activities, the role you play or the goals you want to achieve in life.
 • Snce WorldSupporter is an independent platform with its own mission and objective, you will also be asked to create your own WorldSupporter mini-CV so that your fellow supporters can get an idea of ​​you and you get a good idea of ​​the people and organizations you would will follow.

 

Helpdesk en FAQ

 

JoHo: paginawijzer

 Hoe werkt het op een JoHo Tool- en Informatiepagina?

 Tools & Info

 1. Toolpagina's die je kunt inzetten voor beter, zinvoller en leuker helpen, leren, werken, reizen of emigreren.
 2. Informatiepagina's die je keuzehulp en advies geven rond producten en services binnen de World of JoHo

 

 

JoHo: concept

JoHo Missie, Visie & Concept

Missie & Visie

 • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
 • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

Concept

 • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
 • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
 • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
JoHo: footprint achterlaten

To my lists & bundles

(service voor abonnes, donateurs en verzekerden)

JoHo: pagina topic
  Samenvattingen en studiehulp via JoHo WorldSupporter