Sociologie: vragen, uitspraken en bevindingen van Ultee, Arts & Flap - Boek & JoHo's

 

Crossroad: Kiezen uit de bundel

Over dit boek

  • Omvangrijk basishandboek over sociologie dat een groot aantal onderwerpen en filosofen behandelt.

 

Selectiehulp

Keuzewijzer voor samenvattingen van Sociologie: vragen, uitspraken en bevindingen - Ultee, Arts & Flap - 3e druk

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 3e druk

Online: samenvatting in Chapters: (voor JoHo abonnees)

Print: Samenvattingen per post (door iedereen te bestellen)

Self Print (voor JoHo abonnees)

  • Gebruik de Printknop bij de Chapters in de Abonneebundel met samenvattingen per hoofdstuk: Zie op deze pagina of kijk op de abonneebundel
  • In de JoHo study support centers van Amsterdam, Groningen, Leiden en Utrecht kun je als abonnee kosteloos of tegen kostprijs gebruik maken van de aanwezige printfaciliteiten (contact & openingstijden).

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp

 Alternatieve boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

Kennis- en studiegebieden

TentamenTickets

TentamenTickets

  • Dit boek legt verbanden tussen de hoofdvragen van de sociologie, haar belangrijkste theoretische tradities en onderzoeksresultaten.
  • Het uitgangspunt is de gedachte dat het onderkennen en stellen van sociologische problemen noodzakelijk is voor het beoefenen van het vak.
Crossroad: meer boeken zoeken

Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

Crossroad: kiezen uit de bundel
JoHo: footprint achterlaten
JoHo: missie

JoHo Missie, Visie & Concept

Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland