SPSS Statistics van IBM Predictive Software

 

Boek & JoHo's: studiehulp en samenvattingen

Samenvattingen shops: per studie en kennisgebied -Toolbundel
JoHo tools voor abonnees: samenvattingen per studie en kennisgebied - Toolshop

Crossroad: Kiezen uit de bundel
Wat is SPSS Statistics?

Wat is SPSS Statistics?

 • SPSS is een statistisch computerprogramma dat door wetenschappers wordt gebruikt om gegevens te verzamelen, analyseren en te bewerken. Het wordt voornamelijk gebruikt om onderzoeksresultaten te onderzoeken.
 • De afkorting SPSS staat voor Statistical Package for the Social Sciences. Het programma wordt dus met name in de sociale wetenschap gebruikt.

Drie belangrijke situaties waarin je SPSS kunt gebruiken:

 • Het controleren van de betrouwbaarheid van een steekproef. Wanneer je in Nederland een onderzoek wil doen is het natuurlijk niet haalbaar om elke inwoner te toetsen. Om deze reden wordt vrijwel altijd gebruik gemaakt van een steekproef (een selectie van mensen uit de populatie). Het is belangrijk dat deze steekproef zo representatief mogelijk is voor de hele populatie zodat de uitkomstresultaten goed gegeneraliseerd kunnen worden (je wil immers iets zeggen over de hele populatie en niet slechts over de steekproef).
 • Het controleren van de betrouwbaarheid van je resultaten. SPSS kan informatie geven of het verband dat je hebt gevonden (bijvoorbeeld mannen stemmen vaker op SGP dan vrouwen) op toeval berust of dat het verschil ergens anders mee te maken heeft.
 • Data visualiseren. Het kan handig zijn om je resultaten te visualiseren door middel van grafieken en tabellen. Deze kan je door SPSS laten maken.

Meer informatie: SPSS Survival Manual van Pallant

Selectiehulp

Keuzewijzer voor samenvattingen met SPSS Hulp

Samenvattingen SPSS

 

Samenvattingen te gebruiken bij de 24e versie van SPSS

 Online: samenvatting in chapters op WorldSupporter

 Print: samenvatting in chapters per post

 Print: samenvatting in chapters aan de balie

Inhoud prints van samenvattingen bij SPSS

Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

 • De geprinte samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Introductie tot SPSS - chapter 1
  • Definities en begrippen in SPSS - chapter 2
  • Afhankelijke en onafhankelijke variabelen - chapter 3
  • Meetschalen van variabelen - chapter 4
  • Gemiddelden berekenen - chapter 5
  • Variantie berekenen - chapter 6
  • Betrouwbaarheidsinterval berekenen - chapter 7
  • Sum of Squares methode - chapter 8
  • Standaarddeviatie berekenen - chapter 9
  • Vrijheidsgraden - chapter 10
  • Eenzijdige en tweezijdige toesten - chapter 11
  • Effect size - chapter 12
  • Power; onderscheidingsvermogen - chapter 13
  • Within- en between-subjects designs - chapter 14
  • SPSS data voorbereiden - chapter 15
  • Variabele View en Data View - chapter 16
  • Variabelen en data invoeren - chapter 17
  • Missing values - chapter 18
  • Outliers; extreme waarden - chapter 19
  • Assumpties bij parametrische testen - chapter 20
  • Labels aanmaken - chapter 21
  • Databestand splitsen - chapter 22
  • Data selecteren - chapter 23
  • Variabelen spiegelen - chapter 24
  • Data opschonen - chapter 25
  • Dummy's aanmaken - chapter 26
  • Beschrijvende statistiek - chapter 27
  • Frequencies - chapter 28
  • Kolmogorov-Smirnov test - chapter 29
  • Levene’s test - chapter 30
  • SPSS data analyseren - chapter 31
  • Correlaties analyseren - chapter 32
  • Pearson correlatie - chapter 33
  • Spearman Correlation & Kendall’s Tau - chapter 34
  • ANOVA - chapter 35
  • ANCOVA - chapter 36
  • Regressie vs. correlatie - chapter 37
  • Enkelvoudige regressieanalyse - chapter 38
  • Onafhankelijke T-toets - chapter 39
  • Multipele regressieanalyse - chapter 40
  • SPSS data analyseren II - chapter 41
  • Mann-Whitney test - chapter 42
  • Complexe regressieanalyse - chapter 43
  • Logistische regressie - chapter 44
  • Afhankelijke (gepaarde) t-toets - chapter 45
  • Point-biserial correlatie - chapter 46
  • Wilcoxon signed rank test - chapter 47
  • One way repeated measures ANOVA - chapter 48
  • Kruskal-Wallis test - chapter 49
  • Friedman test - chapter 50
  • Factor-analyse - chapter 51
  • Chi-kwadraattoets - chapter 52
  • Log-lineair analyse - chapter 53
  • Independent factorial ANOVA -chapter 54
  • Factorial repeated measures ANOVA - chapter 55
  • Factorial mixed ANOVA - chapter 56
  • MANOVA - chapter 57
  • Factoriale MANOVA - chapter 58

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij SPSS

 Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

Crossroad: meer boeken zoeken

Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

Crossroad: kiezen uit de bundel
JoHo: themapagina begrijpen

Topics & Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Topic-, en Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprint achterlaten
  JoHo: missie begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: kort nieuws

   Nieuws