AVENTUS - Special ISIS Stageverzekering

 

AANVRAAG SPECIAL ISIS VERZEKERING VOOR STAGE IN HET BUITENLAND

kaart banner

wereldreis polaroid groot

polaroid kaart groot

7 - Versturen van de aanvraag

Heb je alle stappen doorlopen om de Special ISIS verzekering aan te vragen dan kun je op de knop 'Indienen & Verzenden' drukken.

 • Mocht je verplichte velden nog niet hebben ingevuld, dan wordt het formulier nog niet verzonden.
 • Scrol naar boven of beneden om deze velden (je herkent ze aan de rode omcirkeling) alsnog in te vullen.
 • Druk vervolgens weer op 'verzenden' en het formulier wordt verzonden als alle verplichte velden zijn ingevuld.
 • Na een succesvolle verzending verschijnt de tekst in beeld dat je aanvraag is ontvangen.
 • In je mail ontvang je het bericht van de ontvangst van je aanvraag en lees je meer over het gebruik van je online accountpagina

Een goede reis, een zinvolle ervaring, bijzondere avonturen, en behouden thuiskomst gewenst!

 

 

 

Verzekeringschecklist voor stage en studie in het buitenland

Verzekeringschecklist voor stage en studie in het buitenland

Welke onderdelen wil je goed verzekerd hebben : Korte Advieswijzer

1 -  Gebied & Regio

 • Goed verzekeren

 • Zorg dat je verzekering geldig is in het gebied waar je gaat reizen en stagelopen.

2 - Aansprakelijkheid

 • Zeker verzekeren: kies dekking met particuliere aansprakelijkheid

 • Zorg met name voor (particuliere)  aansprakelijkheid tijdens je werkzaamheden zodat je een klant of gast schade kan toebrengen zonder in grote problemen te komen

3 - Sport & avontuur:

 • Bij voorkeur verzekeren: zorg dat je voldoende verzekerd bent voor de sporten en activiteiten die gaat uitoefenen

4 - Ziektekosten:

 • Zeker, goed en volledig verzekeren: zorg voor aanvullende dekking op je zorgverzekering,  of sluit een speciale stageverzekering af, in de meeste landen zijn de zorgkosten hoger dan in Nederland

 • Sluit een speciale stageverzekering af als je een stagevergoeding (in loon of anders) ontvangt en langer dan 3 maanden in het buitenland verblijft

5 - Repatriering:

 • Bij voorkeur verzekeren:  Zorg dat je verzekerd bent voor repatriëring in gevallen van nood

6 - Bagage:

 • Bij voorkeur verzekeren: Check de waarde van je bagage, kies een dekking die daar enigzins bij past en tref zelf ook voorzorgsmaatregelen

7 - Ongevallen:

 • Bij voorkeur verzekeren:  Dekking voor ongevallen is aan te raden , de kosten kunnen stevig oplopen bij een ernstig ongeval

8 - Rechtsbijstand:

 • Mogelijk verzekeren: dekking voor rechtsbijstand is geen noodzaak, maar  wel aan te raden

Special ISIS: vragen en antwoorden voor als je gaat studeren of stagelopen in het buitenland

Special ISIS: vragen en antwoorden voor als je gaat studeren of stagelopen in het buitenland

Welke avontuurlijke sporten zijn gedekt?

 • De Special ISIS staat er om bekend dat ontzettend veel winter-, onderwater en adrenalinesporten zijn verzekerd.
 • Duiken, skydiven, bungeejumpen, raften, surfen en skiën zijn bijvoorbeeld allemaal verzekerd. 
 • Gewone sporten, wintersporten en adrenaline sporten worden gedekt door de Special ISIS 
 • Ook duiken is standaard meeverzekerd (tot 40 meter onder zeeniveau).
 • Ongevallen dekking is er ook bij de avontuurlijke sporten.
 • Een sport in wedstrijdvorm of op professionele basis uitoefenen is bij de Special ISIS niet toegestaan.
 • Als je twijfelt of jouw specifieke activiteit ook meeverzekerd is, neem dan contact  op met JoHo zodat wij dit voor je kunnen nagaan.

Ben ik gedekt voor schade veroorzaakt tijdens auto- en/of motorrijden?

 • Als je tijdens deelname aan het verkeer schade veroorzaakt aan derden, is dit alleen gedekt binnen de aansprakelijkheidsdekking van de auto- of motorverzekering. Deze dien je (vaak verplicht) af te sluiten in het land waar je bent.
 • Let er bij huur van een motorrijtuig op dat je ook een goede dekking hebt voor schade aan en diefstal van het voertuig zelf.
 • Kijk ook altijd goed wat jouw eigen risico is.
 • Als je voor een schade verantwoordelijk wordt gehouden en hierdoor het eigen risico in rekening gebracht krijgt, valt dit niet binnen de dekking van je Special ISIS reisverzekering.
 • Indien je hebt gekozen voor de dekking Extra of All-in, ben je voor spoedeisende medische zorg gewoon verzekerd via je Special ISIS, ook als dit het gevolg is van een auto-ongeluk.

Ben ik ook verzekerd voor schade aan (gehuurde) voertuigen?

 • Met de Special ISIS ben je verzekerd voor particuliere aansprakelijkheid. Dit betekent dat, wanneer jij aansprakelijk bent voor schade die je toebrengt aan anderen of spullen van anderen, je hiervoor verzekerd bent tot het maximale bedrag dat staat genoemd in het dekkingsoverzicht.
 • Uitgesloten hiervan is schade die is veroorzaakt met een (gehuurde) motor, scooter of auto. Dit moet je vaak lokaal verzekeren via een autoverzekering of via het verhuurbedrijf.
 • Een normale particuliere aansprakelijkheidsverzekering, ook degene in het pakket van je Special ISIS, ​geldt niet tijdens deelname aan gemotoriseerd verkeer en ​dekt ​dus​ ​​nooit​ dergelijke schade​.

Is aansprakelijkheid ook verzekerd tijdens mijn werkzaamheden?

 • Je bent met de JoHo Special ISIS in ieder geval verzekerd voor particuliere aansprakelijkheid.
 • In sommige gevallen geldt deze aansprakelijkheidsdekking ook tijdens vrijwilligerswerk of stage. De voorwaarde hiervoor is dat het vrijwilligersproject of de stage via een Nederlandse organisatie is geregeld en er geen beroepen met bijzondere risico's worden gedaan.
 • Als jij dus tijdens jouw stage of vrijwilligersproject iemand schade toebrengt, dan kan de Special ISIS ook dekking bieden (wel afhankelijk dus van hoe je dit geregeld hebt en welk beroep/werkzaamheden je verricht). Dat is bij andere reisverzekeringen niet het geval!

Hoe kan je de verzekering verlengen?

 • Als je het naar je zin hebt in het buitenland, kun je de verzekering eenvoudig online verlengen
 • Je kunt op deze manier tot wel 4 jaar in het buitenland blijven!

Wat moet je doen in een noodsituatie ?

Meer vragen en antwoorden?

 

  Adviesformulier

  voor vragen over

  je stageverzekering,
  het kiezen van de juiste dekking,
  of de geldigheid van je zorgverzekering
   Moet je je Nederlandse zorgverzekering opzeggen als je in het buitenland gaat stagelopen, en is die dan nog wel geldig?

   Moet je je Nederlandse zorgverzekering opzeggen als je in het buitenland gaat stagelopen, en is die dan nog wel geldig?

   Wanneer blijft je zorgverzekering in Nederland gewoon geldig als je in het buitenland gaat stagelopen of studeren?

   • Iedereen die in Nederland woont of werkt, is automatisch verzekerd van zorg (ziektekosten) via de Wet Langdurige Zorg (Wlz).
   • Elke "Wlz-verzekerde" is verplicht een zorgverzekering af te sluiten bij een zorgverzekeraar.
   • De geldigheid, het aanhouden en het opzeggen van je zorgverzekering is gebonden aan allerlei wetten, regels en afspraken met je zorgverzekeraar, dit kan je dus niet helemaal zelf bepalen.
   • Vooraf krijg je echter van de verschillende betrokken instanties informatie die niet altijd met elkaar in overeenstemming is. Het is daardoor lastig te bepalen wat je nu precies wel en niet moet doen.

   Hoe kun je nagaan of de dekking van je Nederlandse zorgverzekering geldig blijft en de dekking niet komt vervallen?

   1. Je bepaalt zelf aan de hand van de beschikbare informatie of je wel of niet verplicht verzekerd denkt te zijn en of je zorgverzekering je medische kosten blijft dekken
   2. Je laat via de Sociale Verzekeringbank (SVB), de instantie die uiteindelijk mag bepalen of je wel of niet verplicht verzekerd bent, een onderzoek starten naar jouw situatie. Houd er rekening mee dat in het geval je de SVB een onderzoek laat uitvoeren, ze veel informatie van je wilen, en dat het enkele weken (soms maanden) kan duren voordat je antwoord hebt. Vaak kunnen ze ook pas antwoord geven als je al in het buitenland zit en aan de slag bent gegaan.

   Hoe bepaal je zelf of je zorgverzekering geldig blijft als je gaat stagelopen in het buitenland?

   • Veel stagiairs die in het buitenland gaan stagelopen, krijgen een vergoeding voor hun stagewerkzaamheden via een stagevergoeding, of bijvoorbeeld via eten, drinken en huisvesting. Het gevolg van deze vergoeding kan zijn dat je Nederlandse basiszorgverzekering niet meer geldig is. De verzekering kan dan geen dekking meer bieden, je kan dan geen gebruik meer maken van je Nederlandse basiszorgverzekering als je ziek wordt of een ongeluk krijgt.

   • Er is sprake van een vergoeding als je langer dan drie maanden stage gaat lopen en een vergoeding krijgt (salaris, onkosten, eten, inwoning) met een waarde van gemiddeld €180 per maand.

   • Krijg je geen vergoeding dan blijft je Nederlandse zorgverzekering gewoon geldig. Bij de keuze van je reis- en stageverzekering kan je vervolgens een medische dekking kiezen die daar rekening mee houdt.

   In welke landen is je zorgverzekering niet meer geldig, en vervalt de dekking als je gaat stagelopen?

   • Als je betaald stage gaat lopen in een verdragsland, of een EU land (+ Noorwegen, IJsland, Zwitserland), dan komt de dekking van je basiszorgverzekering al vanaf je eerste stagewerkdag te vervallen. Er wordt dan van je verwacht dat je je lokaal verzekert of zelf een reisverzekering afsluit die ook de ziektekosten dekt zonder de Nederlandse zorgverzekering.
   • Verdragslanden waar de dekking van je basiszorgverzekering al vanaf je eerste werkdag komt te vervallen zijn o.a Canada, Japan, Marokko, Turkije, de Verenigde Staten of Zuid-Korea (deze landen worden ook wel 'eerste-werkdag landen' genoemd).

   • Buiten deze landen vervalt de dekking van je basiszorgverzekering alleen als je een vergoeding (salaris en/of kost en inwoning) krijgt voor je stage met een waarde die hoger is dan het Nederlandse minimumloon.

   Wat zijn de gevolgen als je niet meldt aan je zorgverzekeraar dat je naar het buitenland vertrekt?

   • Er is in principe geen plicht om je Nederlandse zorgverzekering op te zeggen als je naar het buitenland vertrekt. In het algemeen staat in de voorwaarden van je zorgverzekeraar dat je wel de plicht hebt om melding te maken van veranderde omstandigheden, zoals bijvoorbeeld je vertrek naar het buitenland. Je zorgverzekeraar kan vervolgens bekijken of je nog de plicht hebt om je zorgverzekering aan te houden, of dat de dekking van je zorgverzekering is komen te vervallen. Daarna kan je zorgverzekering worden beeindigd, of tijdelijk worden opgeschort.

   • Veel stagiairs kiezen bewust of onbewust voor een praktische oplossing, waarbij ze hun zorgverzekering laten doorlopen. Ze nemen daarbij een specifieke reis- en stageverzekering, die ze in het algemeen toch al nodig hebben. Bij deze verzekering wordt een dekking gekozen die ook de medische kosten dekt zonder geldige Nederlandse zorgverzekering, of een dekking die tijdens de reis en stage mag worden aangepast. Zo ontstaan er geen problemen, als de dekking van de Nederlandse zorgverzekering zou komen te vervallen. Alleen als daar aanleiding toe is, wordt er achteraf met de zorgverzekeraar gekeken naar de verzekerde situatie rond de stage.

   Welke stappen en verzekeringen adviseert JoHo?

   In situaties die vrij helder lijken

   In situaties die minder eenvoudig lijken

   • In die gevallen dat het minder eenvoudig is om te bepalen of de dekking geldig blijft, kan je ervoor kiezen om via de Sociale Verzekeringbank (SVB) een WLZ toets te laten uitvoeren, en/of een reis-en stageverzekering uit te kiezen die ook medische zorg dekt als er geen dekking meer is via je Nederlandse zorgverzekering.
   • Ook dan je gebruik maken van de JoHo keuzehulp en de advieswijzer: stage in het buitenland verzekeren om de passende reis-en stageverzekering uit te kiezen.

    

     

    

    

    

    

   Meer over JoHo en je verzekeringen

   Informatie en faq zoeken
   JoHo checken

   Waarom zou je je verzekeren?

   • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
   • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

   • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

   • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

   • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

   Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

   • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

   • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

   • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

   • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

   • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

   Verzekeren via JoHo  

   Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

   • Voor voordelen bij de premies van verzekeringen en het gebruik van JoHo abonnementen.
   • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen: JoHo abonnees en donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen niet alleen zichzelf maar ook de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.

   Aansluiten bij JoHo 

   Contact opnemen
    
   CONTACT
    
   Contactformulier voor verzekeringen
    
   Telefoon & Afspraken
   di t/m do tussen 11.00 - 17.00
   +31 (0)88-3214567
   Skype: op joho.foundation
    
   JoHo vestigingen in NL