Moet je je Nederlandse zorgverzekering opzeggen als je in het buitenland gaat stagelopen, en is die dan nog wel geldig?

Wanneer blijft je zorgverzekering in Nederland gewoon geldig als je in het buitenland gaat stagelopen of studeren?

 • Iedereen die in Nederland woont of werkt, is automatisch verzekerd van zorg (ziektekosten) via de Wet Langdurige Zorg (Wlz).
 • Elke "Wlz-verzekerde" is verplicht een zorgverzekering af te sluiten bij een zorgverzekeraar.
 • De geldigheid, het aanhouden en het opzeggen van je zorgverzekering is gebonden aan allerlei wetten, regels en afspraken met je zorgverzekeraar, dit kan je dus niet helemaal zelf bepalen.
 • Vooraf krijg je echter van de verschillende betrokken instanties informatie die niet altijd met elkaar in overeenstemming is. Het is daardoor lastig te bepalen wat je nu precies wel en niet moet doen.

Hoe kun je nagaan of de dekking van je Nederlandse zorgverzekering geldig blijft en de dekking niet komt vervallen?

 1. Je bepaalt zelf aan de hand van de beschikbare informatie of je wel of niet verplicht verzekerd denkt te zijn en of je zorgverzekering je medische kosten blijft dekken
 2. Je laat via de Sociale Verzekeringbank (SVB), de instantie die uiteindelijk mag bepalen of je wel of niet verplicht verzekerd bent, een onderzoek starten naar jouw situatie. Houd er rekening mee dat in het geval je de SVB een onderzoek laat uitvoeren, ze veel informatie van je wilen, en dat het enkele weken (soms maanden) kan duren voordat je antwoord hebt. Vaak kunnen ze ook pas antwoord geven als je al in het buitenland zit en aan de slag bent gegaan.

Hoe bepaal je zelf of je zorgverzekering geldig blijft als je gaat stagelopen in het buitenland?

 • Veel stagiairs die in het buitenland gaan stagelopen, krijgen een vergoeding voor hun stagewerkzaamheden via een stagevergoeding, of bijvoorbeeld via eten, drinken en huisvesting. Het gevolg van deze vergoeding kan zijn dat je Nederlandse basiszorgverzekering niet meer geldig is. De verzekering kan dan geen dekking meer bieden, je kan dan geen gebruik meer maken van je Nederlandse basiszorgverzekering als je ziek wordt of een ongeluk krijgt.

 • Er is sprake van een vergoeding als je langer dan drie maanden stage gaat lopen en een vergoeding krijgt (salaris, onkosten, eten, inwoning) met een waarde van gemiddeld €180 per maand.

 • Krijg je geen vergoeding dan blijft je Nederlandse zorgverzekering gewoon geldig. Bij de keuze van je reis- en stageverzekering kan je vervolgens een medische dekking kiezen die daar rekening mee houdt.

In welke landen is je zorgverzekering niet meer geldig, en vervalt de dekking als je gaat stagelopen?

 • Als je betaald stage gaat lopen in een verdragsland, of een EU land (+ Noorwegen, IJsland, Zwitserland), dan komt de dekking van je basiszorgverzekering al vanaf je eerste stagewerkdag te vervallen. Er wordt dan van je verwacht dat je je lokaal verzekert of zelf een reisverzekering afsluit die ook de ziektekosten dekt zonder de Nederlandse zorgverzekering.
 • Verdragslanden waar de dekking van je basiszorgverzekering al vanaf je eerste werkdag komt te vervallen zijn o.a Canada, Japan, Marokko, Turkije, de Verenigde Staten of Zuid-Korea (deze landen worden ook wel 'eerste-werkdag landen' genoemd).

 • Buiten deze landen vervalt de dekking van je basiszorgverzekering alleen als je een vergoeding (salaris en/of kost en inwoning) krijgt voor je stage met een waarde die hoger is dan het Nederlandse minimumloon.

Wat zijn de gevolgen als je niet meldt aan je zorgverzekeraar dat je naar het buitenland vertrekt?

 • Er is in principe geen plicht om je Nederlandse zorgverzekering op te zeggen als je naar het buitenland vertrekt. In het algemeen staat in de voorwaarden van je zorgverzekeraar dat je wel de plicht hebt om melding te maken van veranderde omstandigheden, zoals bijvoorbeeld je vertrek naar het buitenland. Je zorgverzekeraar kan vervolgens bekijken of je nog de plicht hebt om je zorgverzekering aan te houden, of dat de dekking van je zorgverzekering is komen te vervallen. Daarna kan je zorgverzekering worden beeindigd, of tijdelijk worden opgeschort.

 • Veel stagiairs kiezen bewust of onbewust voor een praktische oplossing, waarbij ze hun zorgverzekering laten doorlopen. Ze nemen daarbij een specifieke reis- en stageverzekering, die ze in het algemeen toch al nodig hebben. Bij deze verzekering wordt een dekking gekozen die ook de medische kosten dekt zonder geldige Nederlandse zorgverzekering, of een dekking die tijdens de reis en stage mag worden aangepast. Zo ontstaan er geen problemen, als de dekking van de Nederlandse zorgverzekering zou komen te vervallen. Alleen als daar aanleiding toe is, wordt er achteraf met de zorgverzekeraar gekeken naar de verzekerde situatie rond de stage.

Welke stappen en verzekeringen adviseert JoHo?

In situaties die vrij helder lijken

In situaties die minder eenvoudig lijken

 • In die gevallen dat het minder eenvoudig is om te bepalen of de dekking geldig blijft, kan je ervoor kiezen om via de Sociale Verzekeringbank (SVB) een WLZ toets te laten uitvoeren, en/of een reis-en stageverzekering uit te kiezen die ook medische zorg dekt als er geen dekking meer is via je Nederlandse zorgverzekering.
 • Ook dan je gebruik maken van de JoHo keuzehulp en de advieswijzer: stage in het buitenland verzekeren om de passende reis-en stageverzekering uit te kiezen.

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten