ISIS Incoming Verzekering

 

 

Advies & Keuzehulp

 

ISIS Incoming: Keuzehulp

ISIS Incoming: Keuzehulp

Komt mijn bezoek in aanmerking voor deze verzekering?

Is de bezoeker ouder dan 45 jaar?

 • De ISIS Incoming verzekering kan niet worden aangevraagd voor mensen van boven de 45 jaar.
 • Voor mensen van boven deze leeftijd wordt de JoHo OOM Schengen Visitor aangeraden.

Langdurig verblijf in Nederland

 • Komen je familieleden of vrienden niet voor een tijdelijk bezoek, maar is de verzekerde in afwachting van een verblijfsvergunning? Of is iemand tijdelijk in Nederland maar gaat hij of zij wel werken? Of ben je zelf van plan om je weer in Nederland te vestigen?
 • Neem contact op met JoHo om te bepalen welke verzekering het best past bij de situatie.

Keuzeopties tijdens het afsluiten

Bij de ISIS Incoming kun je met drie keuzes de dekking afsluiten die past bij de situatie van de te verzekeren persoon:

Keuze 1: Woonland in Europa of daarbuiten (wereld)

 • Bij het bepalen van de premie voor de ISIS Incoming wordt rekening gehouden met het woonland.
 • Dit is het land waar de verzekerde naar toe wordt gebracht in geval van ernstige ziekte of overlijden.
 • Omdat repatriëring doorgaans duurder is naar landen buiten Europa, is de premie hiervoor iets hoger.
 • Europa is inclusief de landen grenzend aan de Baltische Zee, de Middellandse Zee en de Zwarte Zee.

Keuze 2: Dekking

 • Je kunt kiezen voor verschillende dekkingen: ISIS A, B of C. Bij dekking B en C zijn kosten van spoedeisende medische zorg verzekerd tot aan de kostprijs; dekking A kent een maximum van € 70.000.
 • Belangrijke verschillen zijn daarnaast de hoogtes van de verzekerde bedragen en eigen risico's (zie “Waarvoor en voor welke bedragen ben je verzekerd met de ISIS Incoming?”)

Keuze 3: Bagage in Nederland meeverzekeren?

 • Bagage is tijdens de reis tussen het land van herkomst en Nederland standaard meeverzekerd.
 • Als je je bagage ook tijdens je verblijf in Nederland of tijdens een korte vakantie vanuit Nederland wilt meeverzekeren, kun je de aanvullende bagage dekking kiezen.

 

 

Dekkingen & Premies

 

ISIS Incoming: Dekking & Voorwaarden

ISIS Incoming: Dekking & Voorwaarden

Waarvoor ben je verzekerd met de ISIS Incoming?

De dekking van ISIS Incoming is vergelijkbaar met die van een reisverzekering. De verzekering biedt dekking voor:

 • Spoedeisende medische zorg: ISIS Incoming kent een ruime vergoeding van spoedeisende en onvoorziene medische zorg in Nederland (bij dekking B of C zelfs tot aan de kostprijs. Bestaande kwalen en aandoeningen, alsook alle kosten die samenhangen met zwangerschap, zijn uitgesloten van dekking.
 • Bagage: Dekking voor diefstal of schade tijdens de reis van het thuisland en Nederland. Bagage verzekeren binnen Nederland is optioneel.
 • Buitengewone kosten: Repatriëring wordt vergoed als de verzekerde met spoed terug moet naar je land van herkomst. Bijvoorbeeld in verband met familieomstandigheden, overlijden of medische noodzaak.
 • Ongevallen: Als de verzekerde invalide raakt of komt te overlijden als gevolg van een ongeval, ontvangt de verzekerde (of de nabestaanden) een eenmalige uitkering.
 • Aansprakelijkheid: In het geval de verzekerde iemand anders schade berokkent en hij/zij op moet draaien voor de kosten.

Waar staan alle dekkingen op een rij?

Waar geldt de ISIS Incoming?

 • De verzekering is bedoeld voor mensen die Nederland als hoofddoel van hun reis hebben.
 • De verzekering biedt ook dekking tijdens reizen van maximaal 2 weken in de andere landen van Europa.
 • De verzekering geldt niet in de overzeese gebiedsdelen van deze landen (zoals Aruba en Curaçao).
 • De verzekering geldt niet in het land van herkomst, met uitzondering van het moment van aanvang van de reis en tijdens één tussentijds bezoek van maximaal 31 dagen.
 • Let op: kosten als gevolg van molest (gewapend conflict, burgeroorlog, opstand etc.) zijn uitgesloten.

Medische dekking

ISIS A

 • Let op, kosten van medische zorg zijn tot € 70.000 meeverzekerd. Dit lijkt een fors bedrag, maar als je moet worden opgenomen in het ziekenhuis en operaties moet ondergaan, kunnen de kosten al snel hoog oplopen.

ISIS B

 • Medische zorg is verzekerd tot aan de kostprijs. Dit geldt zowel in Nederland als in het buitenland (vakantie binnen Europa en in land van herkomst). Wel heb je voor medische kosten een eigen risico per gebeurtenis van € 25.

ISIS C

 • Bij deze dekking zijn de gedekte bedragen binnen alle categorieën het hoogst. Medische zorg is tot aan de kostprijs verzekerd, zonder eigen risico. Houd er wel rekening mee dat ISIS Incoming uitsluitend spoedeisende en onvoorziene medische zorg dekt.

Aansprakelijkheid

 • ISIS A: 225.000
 • ISIS B: 350.000
 • ISIS C: 450.000

Overlijden na een ongeval

 • ISIS A: 3.500
 • ISIS B: 4.500
 • ISIS C: 7.000

Medische Repatriëring

 • Volledige dekking bij ISIS A, B en C

 

Bagage*

 • * Bagage dekking tijdens verblijf in Nederland is optioneel.
 • Deze dekking geldt dus alleen als je hier tijdens het afsluiten voor hebt gekozen en het op je polisblad is terug te vinden.
 • Bagage is wel standaard mee verzekerd tijdens de heen- en terugvlucht van de bezoeker.

Dekkingsbedragen:

 • ISIS A: 1.500
 • ISIS B: 1.750
 • ISIS C: 2.250

Polisvoorwaarden

English Summary of coverage

 • Complete package for relatives, friends or acquaintances visiting the Netherlands. Also suitable for interns and students coming to the Netherlands for a short period of time.
 • Extensive coverage: Emergency medical costs, luggage, repatriation, liability and accidental death are included
 • Short vacations within Europe are covered including adventure sports, like skiing and mountain biking
 • Premium per day, so you never pay too much
 • Extension possible, up to two years
 • 24/7 emergency assistance, multilingual service
 • According to Schengenvisum requirements
 • Extensive coverage, in accordance with IND conditions for a visa
 • Discount for JoHo members, lower premium and no extension fees
ISIS Incoming: Premies

ISIS Incoming: Premies

Hoeveel bedraagt de premie?

 De premie is afhankelijk van de gekozen dekking en het land van herkomst.

 • Bagage tijdens de reis is standaard meeverzekerd; bagage in Nederland en tijdens vakanties binnen Europa is aanvullend te verzekeren.
 • De onderstaande premies zijn per persoon per dag en exclusief assurantiebelasting*.  ISIS A ISIS B ISIS C
Herkomst Europa € 1,35 € 1,60 € 1,95
Herkomst Wereld € 1,60 € 1,90 € 2,25
Bagage (tijdens verblijf in Nederland en tijdens korte vakanties) € 0,15 € 0,20 € 0,25

* = De assurantiebelasting op ISIS Incoming bedraagt doorgaans minder dan 0,5%.Dit betekent dat je op een totale premie van € 100, slechts € 0,50 assurantiebelasting betaalt.

 

Uitgelicht

 • Voor buitenlandse familie, vrienden en kennissen, maar ook voor Nederlanders die in het buitenland wonen en tijdelijk in Nederland verblijven. Ook geschikt voor buitenlandse stagiairs en studenten in Nederland

 • Uitgebreide dekking in Nederland: Spoedeisende medische zorg, bagage, buitengewone kosten (zoals repatriëring), aansprakelijkheid en ongevallen meeverzekerd

 • Korte vakanties binnen Europa, avontuurlijke sporten en wintersport meeverzekerd

 • Premie per dag, dus nooit teveel betalen

 • Eenvoudig verlengen als de verzekerde langer in Nederland wil blijven, tot maximaal 2 jaar

 • 24/7 hulp van alarmcentrale, Assistentie in meerdere talen

 • Voldoet aan de eisen van het Schengenvisum, ruime dekking die voldoet aan eisen van de IND

 • Korting voor JoHo Donateurs op de premie en geen verlengingskosten

 

Aanvragen & Afsluiten

 

Aandachtspunten bij Aanvragen

Aanvragen voor vertrek

 • De verzekering kan alleen worden aangevraagd en afgesloten vóór vertrek naar Nederland.

Aanvragen met Nederlands woonadres

 • De verzekering moet worden afgesloten door een verzekeringnemer met een Nederlands woonadres.

Aanvragen met Nederlands bankrekeningnummer

 • De premie kan alleen worden afgeschreven van een Nederlands IBAN rekeningnummer.

Aanvraagformulier

 • Maak voor het aanvragen gebruik van het aanvraagformulier op de JoHo website VerzekeringeninNederland.nl

Isis Incoming Insurance online aanvragen

 

Aandachtspunt voor afluiten

 

Is de te verzekeren persoon al in Nederland?

 

 

  

 

 

Meer over JoHo en je verzekeringen

Informatie en faq zoeken
JoHo checken

Waarom zou je je verzekeren?

 • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
 • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

 • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

 • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

 • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

 • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

 • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

 • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

 • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

 • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

 • Voor voordelen bij de premies van de verzekeringen
 • Voor voordelen bij het gebruik van JoHo abonnementen
 • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen. JoHo abonnees en  donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen zichzelf en de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld

Back to top

Contact opnemen
 
CONTACT
 
Contactformulier
 
Telefoon & Afspraken
+31 (0)88-3214567

Bellen via Skype
Tijdens werkdagen tussen 12.00-16.00u op joho.foundation
 
JoHo vestigingen in NL