Special ISIS Verzekering: Reisproblemen oplossen

Wanneer en hoe de alarmcentrale inschakelen?

Hoe te handelen bij noodsituaties? Wat te doen bij een negatief reisadvies?

JoHo: crossroad uit bundel
Special ISIS: Wat te doen in geval van nood als je verzekerd bent via de Special ISIS?

Special ISIS: Wat te doen in geval van nood als je verzekerd bent via de Special ISIS?

  Wat moet je doen in geval van nood?

  • Als er iets gebeurt tijdens je reis, dan is dat al vervelend genoeg. Om te voorkomen dat je in een stressvolle situatie ook nog zelf alles moet regelen en betalen, kun je als je de Special ISIS verzekering hebt afgesloten, contact opnemen met de Goudse Alarmcentrale.

  In welke gevallen kan je de alarmcentrale inschakelen?

  • De alarmcentrale helpt bijvoorbeeld als:
   • De verzekerde ziek is en op zoek is naar een ziekenhuis of huisarts in de buurt.
   • De verzekerde is opgenomen in het ziekenhuis.
    • De alarmcentrale houdt dan contact met de artsen en kunnen vaak een betalingsgarantie afgeven zodat de verzekerde niet zelf ter plaatse een hoge rekening hoeft te betalen.
   • De verzekerde terug moet vliegen naar Nederland i.v.m. ernstige ziekte, overlijden of familieomstandigheden in Nederland.
    • De alarmcentrale regelt dan de vlucht naar Nederland en houdt contact met het thuisfront.

  Hoe en wanneer kan je de alarmcentrale bereiken

  De alarmcentrale is 24 uur per dag en 7 dagen per week te bereiken.

  Special ISIS: Je bagage is niet gearriveerd op het vliegveld, wat kan en moet je doen?

  Special ISIS: Je bagage is niet gearriveerd op het vliegveld, wat kan en moet je doen?

  Mijn bagage is niet gearriveerd op het vliegveld, wat moet ik doen?

  • Haal bij de luchtvaartmaatschappij een PIR rapport.
  • Als je bagage meer dan 24 uur vertraagd aankomt op de luchthaven krijg je vanuit de verzekering een vergoeding van maximaal € 125,- voor aanschaf van vervangende kleding en toiletartikelen.
  • Het rapport dien je samen met de bonnen van de nieuw gekochte artikelen in te dienen bij de schade afdeling van ISIS. Indien je bagage na 6 à 8 weken nog niet terecht is ontvang je bericht daarover van de luchtvaartmaatschappij.
  • Je kunt nu je gehele bagage bij ISIS declareren.
  • Neem regelmatig contact op met de luchtvaartmaatschappij of je bagage inmiddels terecht is
  • Lees ook meer bij problemen oplossen op reis

   

   

   

   Noodsituaties

  Alarmnummers & JoHo verzekeringen

  Alarmnummers & JoHo verzekeringen

  ISIS verzekeringen: Special ISIS, ISIS Continu, ISIS Incoming, ISIS Au Pair

  Buiten USA:

  • (+31) 182 544 555

  In USA:

  • (+1) 800 694 9832
   (gratis in USA)

  a.s.r / Europeesche Hulplijn:

  • (+31) 20 651 57 77

  Alarmcentrale Allianz G.A.:

  • (+31) 20 592 92 92

  Goudse Expat verzekering:

  Buiten USA:

  • (+31) 182 544 557

  In USA:

  • (+1) 800 694 9832

  OOM Alarmcentrale:

  Buiten USA:

  • (+31) 70 353 21 35

  In USA:

  • (+1) 855 701 2029

  Overige verzekeringen:

  • Kijk op je polisblad  of neem contact op met JoHo
  Hoe sla je alarm en wat kan een alarmcentrale of ambassade voor je doen in het buitenland?

  Hoe sla je alarm en wat kan een alarmcentrale of ambassade voor je doen in het buitenland?

   

  Waar vind je de noodnummers van je verzekeraar?

  • Zie in de informatieblokken over noodnummers op deze pagina, of raadpleeg je polisblad.

  Wanneer neem je contact op met de alarmcentrale, je verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon?

  Let op dat dit meestal drie verschillende organisaties zijn.

   

  Alarmcentrale

  De alarmcentrale van je verzekering heeft alle handvatten om de problemen waar jij op reis mee geconfronteerd wordt, in goede banen te leiden. Je kunt daarbij denken aan:

  • Advies bij keuze van ziekenhuis
  • Contact met de behandelend arts door medisch team van de alarmcentrale
  • Verstrekken van betalingsgarantie aan ziekenhuis en/of ambulancedienst
  • Vertaling van medische rapporten
  • Accommodatie vinden voor reisgenoten die door jouw ziekenhuisbezoek niet verder kunnen reizen
  • Regelen voor vervangend chauffeur of transport voor jullie voertuig als jij uitgevallen bent en de enige bestuurder was.
  • Het regelen en betalen van een (retour)ticket naar Nederland vanwege familie-omstandigheden
  • Contact met het thuisfront bij calamiteiten
  • En diverse andere zaken.

  Bel altijd zo spoedig mogelijk de alarmcentrale, of laat je contactpersoon bellen, zo mogelijk voordat je actie onderneemt, om latere problemen te voorkomen. De alarmcentrales van verzekeraars zijn 24/7 bereikbaar per telefoon. Neem je niet (tijdig) contact op dan loop je het risico achteraf geen vergoeding te krijgen, omdat je het zelf verkeerd hebt afgehandeld.

  De alarmcentrale van je verzekering kan veel, maar niet alles. Je kunt bij hen niet terecht voor:

  • Geld overboeken als alles is gestolen
  • Spullen na laten sturen
  • Declaraties verwerken en inzien
  • Poliswijzigingen doorvoeren
  • Premie afschrijvingen toelichten of inzien

  Verzekeraar

  Tijdens de reis is het in het algemeen niet nodig de verzekeraar te bellen. Contact opnemen met de verzekeraar is enkel nodig bij:

  • Indienen claim. Dit gebeurt altijd schriftelijk, voorzien van de benodigde documenten en bewijsmaterialen. Zie hiervoor ook je polisvoorwaarden. Claims kunnen tijdens de reis, maar ook tot 28 dagen na terugkomst worden ingediend (dit laatste is vaak makkelijker).
  • Restitutie-verzoek bij vroegtijdige terugkeer (zie polisvoorwaarden).
  • Bij klachten over bijvoorbeeld de alarmcentrale.
  • Vraag over de dekking van je verzekering 
  • Verandering van je reisplannen (waardoor de dekking van je verzekering mogelijk verandert)

  Tussenpersoon of organisatie waar je je verzekering hebt afgesloten

  • Voor een kopie van je polisbladen indien die tijdens de reis zijn gestolen.
  • Vragen over de dekking van je verzekering
  • Advies over de dekking als je bepaalde risicovolle activiteiten gaat ondernemen
  • Bij klachten over de verzekeraar.

  Wanneer is het niet nodig contact op te nemen tijdens je reis?

  • Diefstal van bagage. Je kunt zelf vervangende goederen regelen. De claim kan worden ingediend bij de verzekeraar. Bellen heeft geen zin en is zonde van tijd/geld omdat de verzekeraar telefonisch niets kan toezeggen.
  • Diefstal van geld. De genoemde organisaties zijn er helaas niet om geld voor je te regelen. Dit kan je het beste doen via je bank of een contactpersoon in Nederland.
  • Kleine medische uitgaven. Deze kunnen worden geclaimd bij de verzekeraar. Zorg voor de benodigde formulieren en bonnetjes (zie polisvoorwaarden). Soms is de doktersrekening echter zo laag dat het geen zin heeft om deze te declareren omdat je bijvoorbeeld toch nog een eigen risico hebt per gebeurtenis. Dit verschilt per verzekering en je kan dit voor of na je vertrek uitzoeken.

  Wat doet een ambassade of consulaat wel en niet?

  • Nederlandse ambassades en consulaten behartigen en beschermen de belangen van Nederlanders met betrekking tot, of in, het buitenland. Deze hulpverlening is geen recht, de ambassade is niet verplicht om deze hulp ten alle tijden te bieden.
  • Ambassades en consulaten zijn beiden vertegenwoordigingen van een regering in een ander land. Er is maar één ambassade per land. Het aantal consulaten hangt af van de hoeveelheid diplomatieke taken die daarnaast nog vervult moeten worden. Ambassades houden zich doorgaans bezig met het contact tussen hun regering en de regering van het gastland, consulaten zijn verantwoordelijk voor eigen burgers die reizen of verblijven in het gastland.
  • Een ambassade of consulaat is vaak afhankelijk van de politieke situatie in het land en dient altijd rekening te houden met plaatselijke omstandigheden.
  • Ter info: het ambassade- of consulaatterrein is géén Nederlands grondgebied en de geboden hulp in het buitenland is lang niet altijd gratis.

  Afhankelijk van je probleem kan de ambassade of het consulaat:

  • een noodreisdocument afgeven in geval van verlies of diefstal van je reisdocument, in de vorm van een noodpaspoort of een 'laissez-passer'. Check wel of het noodreisdocument geldig is in het land waar je naartoe reist. Voor de VS gelden bijvoorbeeld afwijkende regels
  • advies geven over het per bank overmaken van geld uit Nederland als je in geldnood zit
  • familie of vrienden (via het ministerie van Buitenlandse Zaken) benaderen voor het beschikbaar stellen van geld of vliegtickets
  • in ernstige noodsituaties en onder bepaalde voorwaarden een lening geven om naar Nederland terug te keren. Het consulaat is niet verplicht een lening te geven. In elk geval moet vast staan dat niemand anders kan helpen
  • helpen om in contact te komen met plaatselijke advocaten, tolken of artsen
  • zorgen dat relaties worden geïnformeerd in geval van een ongeluk, ziekenhuisopname of overlijdensgeval en adviseren over de te volgen procedures
  • contact opnemen met Nederlanders die gearresteerd zijn en als dat nodig is, zorgen voor het doorgeven van berichten aan familie en vrienden in Nederland
  • contacten onderhouden met de lokale autoriteiten bij het opsporen van vermiste personen
  • eerste hulp en advies wanneer je, buiten je eigen schuld om, in het buitenland in de problemen komt of wanneer er (ernstige) calamiteiten in het betreffende land zijn zoals sterke politieke instabiliteit, rampen of aanslagen
  • consulaire akten (bijvoorbeeld een geboorteakte of samenlevingscontract) en consulaire verklaringen (bijvoorbeeld een verklaring van de burgerlijke staat, verklaring bewijs Nederlanderschap) afgeven.

  Een ambassade of consulaat kan niet:

  • betere verzorging regelen in een ziekenhuis of gevangenis dan voor de plaatselijke bevolking gebruikelijk is
  • rekeningen betalen van hotels, restaurants, medicijnen, artsen, et cetera
  • vlieg- of treinbiljet betalen voor de terugreis naar Nederland
  • onderdak regelen, zoeken van werk of verkrijgen van een werkvergunning
  • iemand uit de gevangenis halen
  • het honorarium van de advocaat of een borgsom betalen
  • onderzoek instellen naar een misdrijf
  • hulp verlenen aan Nederlanders met een dubbele nationaliteit, die in het land van die tweede nationaliteit verblijven
  • geld of bagage in bewaring nemen
  • bemiddelen in civielrechtelijke geschillen
  • een mogelijke misdaad onderzoeken
  • een begrafenis of crematie betalen
  • betalen voor het vervoer van het stoffelijk overschot naar Nederland
  • andere kosten betalen die afwijken van de plaatselijke wetgeving

  Hoe vind je een ambassade of consulaat?

  • Het adres en telefoonnummer van de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat staat in het plaatselijke telefoonboek of in een reisgids en online. Je kunt deze gegevens ook opvragen bij je hotel, reisorganisatie of lokale politie.
  • Het telefoonnummer van de ambassades staan sinds begin 2016 doorgeschakeld naar de BZ contactcentrale van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze contactcentrale is dag en nacht bereikbaar. Mocht je het nummer van de ambassade niet voorhanden hebben, kun je altijd bellen naar +31 247 247 247.
  • Voor je op reis gaat, kun je deze gegevens ook opvragen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Je kunt deze gegevens ook vinden op internet: Ministerie van Buitenlandse Zaken.
  • Het is verstandig om eerst even telefonisch contact op te nemen met de ambassade of het consulaat. Je voorkomt dan dat je voor een dichte deur komt te staan.
  • Heb je geen geld of mogelijkheden om bij een ambassade of consulaat in de buurt te komen, kijk dan bij de verschillende andere vragen en problemen voor wat je dan te doen staat.

  Wat te doen als er geen ambassade of consulaat is?

  • Is er geen ambassade of consulaat aanwezig, dan kan je een beroep doen op een ambassade of consulaat van een andere EU-lidstaat die wel een ambassade of consulaat heeft.
  • De belangen van bijvoorbeeld Nederlanders kunnen daarnaast ook behartigd worden door honoraire consuls, dit zijn mensen die deze taak vaak naast een zelfstandig beroep uitoefenen, niet altijd Nederlander zijn maar wel vaak een link met Nederland hebben. Ze hebben ook minder bevoegdheden dan een beroepsconsul. Voor vragen over consulaire hulp kun je contact opnemen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, via het centrale telefoonnummer +31 247 247 247.

  Dekking bij negatief reisadvies met code geel, oranje en rood

  Special ISIS: Biedt de Special ISIS dekking in gebieden met een negatief reisadvies?

  Special ISIS: Biedt de Special ISIS dekking in gebieden met een negatief reisadvies?

  Biedt de Special ISIS dekking in gebieden met een negatief reisadvies met Code Geel?

  • Ja, de Special ISIS biedt dekking in gebieden waar code geel is afgegeven. Er is ook dekking voor medische kosten voortkomend uit een coronabesmetting

  Biedt de Special ISIS dekking in gebieden met een negatief reisadvies met Code Oranje?

  • Ja de Special ISIS biedt dekking in gebieden waar code oranje is afgegeven.
  • In het geval dat code oranje is afgegeven vanwege een epidemie blijft de Special ISIS verzekering dekking bieden voor schade die verband houdt met de epidemie. De schade moet wel onder de dekkingsgebieden vallen. Als je bijvoorbeeld het land niet kan verlaten omdat er geen vluchten gaan vanwege lokale overheidsmaatregelen, is dit niet gedekt.

  Biedt de Special ISIS dekking in gebieden met een negatief reisadvies met Code Rood?

  • Ja, de Special ISIS biedt ook dekking bij een negatief reisadvies waar code rood is afgegeven tot het moment dat je redelijkerwijs in staat bent geweest om het gebied te verlaten.
  • Hierna gelden dan de volgende beperkingen (tenzij specifieke afspraken met je JoHo verzekeringspartner):
   • De vergoeding voor geneeskundige kosten incl. eventuele medische evacuatie is maximaal € 75.000,-.
   • De vergoeding voor het transport van het stoffelijk overschot is maximaal € 10.000,-.
   • De vergoeding bij overlijden of invaliditeit door een ongeval vervalt (Special ISIS voorwaarden, artikel 4) 

   

  Special ISIS: Wat moet je doen na het uitbreken van een virus (zoals Corona)?

  Special ISIS: Wat moet je doen na het uitbreken van een virus (zoals Corona)?

   Waar vind ik antwoorden op vragen over wat te doen na het uitbreken van een virus (zoals Corona)

    

    

    

   Special ISIS: Zijn extra reis- en verblijfskosten verzekerd als je in quarantaine moet bijvoorbeeld vanwege een (lokale) virusuitbraak?

   Special ISIS: Zijn extra reis- en verblijfskosten verzekerd als je in quarantaine moet bijvoorbeeld vanwege een (lokale) virusuitbraak?

    Zijn extra reis- en verblijfskosten verzekerd als je in quarantaine moet bijvoorbeeld vanwege een (lokale) virusuitbraak?

    • Extra reis- en verblijfskosten zijn gedekt onder de Special ISIS als je ernstig ziek bent en je niet op de oorspronkelijke datum terug kan reizen.
    • Kan je niet terugreizen omdat er geen vluchten gaan of omdat je bijvoorbeeld de accommodatie niet mag verlaten? Dan zijn de extra reis- en verblijfskosten niet gedekt.
    • Er is wel dekking voor een onverwachte verplichte quarantaine, ongeacht of je daadwerkelijk corona hebt. Voorwaarde voor dekking is wel altijd dat er bij de aanvang van de reis geen code oranje of rood in verband met corona van toepassing was. Als tijdens de reis de code verandert van groen of geel naar oranje of rood bent je wel verzekerd voor de bovengenoemde extra reis- en verblijfskosten. Deze dekking duurt dan tot het moment dat je redelijkerwijs het gebied hebt kunnen verlaten.
    • Ben je in een gebied waarvoor de overheid code oranje of rood heeft afgegeven dan kunnen er beperkingen op de dekking gelden. Lees online alle informatie rondom een negatief reisadvies en de Special ISIS verzekering.

     

    Schade melden

    Wat is de procedure voor schade melden bij de Goudse (ISIS) verzekeringen?

    Wat is de procedure voor schade melden bij de Goudse (ISIS) verzekeringen?

    Contactgegevens ISIS - Goudse Verzekeringen

    ISIS / Goudse verzekeringen
    Postbus 9
    2800 MA Gouda
    The Netherlands
    Tel. : +31.182.544 917
    Fax. : +31.182.544 337
    Reactietermijn: inclusief eerste onderzoek, gemiddeld binnen 10 dagen, met uitloop tot 20 dagen

    1) Schadeclaim: medische en tandheelkundige kosten

    • Het is belangrijk om te beseffen dat de ISIS verzekeringen van de Goudse dekking bieden voor spoedeisende medische zorg. Dit betreft dus kosten die niet kunnen wachten tot je terugkeer naar Nederland. Als je twijfelt of dit in jouw situatie het geval is, kun je het beste van tevoren even navraag doen.
    • In geval van een onvoorziene en ernstige ziekte of ongeval in het buitenland, waarvoor ziekenhuisopname noodzakelijk is, dien je contact op te nemen met de Goudse alarmcentrale.
    • De alarmcentrale nummers vind je terug onder Noodsituaties & Alarm slaan.
    • In landen waar de kosten voor medische zorg zeer hoog liggen (zoals de Verenigde Staten) is het belangrijk dat de alarmcentrale wordt ingeschakeld vóórdat je aan een behandelingstraject begint.
    • Als je zelf kosten hebt moeten voorschieten, kun je hier naderhand een claim voor indienen bij de Goudse / ISIS. Hieronder vind je de procedure.

    De stappen voor het indienen van een claim:

    1. Download het schadeformulier en vul deze zo volledig mogelijk in.
    2. Vermeld je ISIS polisnummer op alle stukken. Op deze manier blijft het altijd duidelijk bij wie de facturen horen, ook als deze onverhoopt los van het dossier raken.
    3. Stuur het ingevulde schadeformulier tezamen met de door jezelf betaalde nota's naar bovenvermeld adres. Dit kan per post of per email.
    • N.B. Er kan geen betaling worden verricht als het schadeformulier onjuist of onvolledig is ingevuld. Vergeet dus niet het formulier te ondertekenen en de originele gespecificeerde nota's bij te voegen. Zorg ervoor dat de naam en het adres wordt bijgevoegd van de persoon aan wie de betaling moet worden gedaan.
    • LET OP: indien je een Special ISIS reisverzekering hebt en de aanvullende optie "Extra" hebt afgesloten, dien je de medische declaraties eerst naar je zorgverzekeraar in Nederland te sturen. Het deel dat niet wordt vergoed door je zorgverzekering, kan dan naar de Goudse/ISIS worden gestuurd.

    2) Schade claim: buitengewone kosten

    • Onder "buitengewone kosten" worden kosten verstaan die tijdens je reis ontstaan en onverwacht zijn. Het zijn vaak kosten die voortvloeien uit een ongeval of ziekte van jezelf, een direct familielid of reisgenoot. Je kunt denken aan:
     • Kosten die je hebt moeten maken wegens onverwacht langer verblijf (bv omdat je niet kon of mocht vliegen)
     • Overkomst en verblijf van een familielid/partner om jou bij te staan in een noodsituatie
     • Vervoer van een stoffelijk overschot bij overlijden
     • Opsporing en reddingsacties
     • Bijzonder vervoer (bv als je om medische redenen niet in een gewone vliegtuig stoel kunt of mag zitten)
     • Hoge telefoonkosten die je hebt gemaakt in je communicatie met artsen / alarmcentrales / familie in NL.
    •  Om een claim in te dienen met betrekking tot buitengewone kosten kan onderstaande procedure worden gevolgd.

    De stappen:

    1. Stel een brief op waarin je de gebeurtenis gedetailleerd beschrijft;
    2. Download het schadeformulier en vul deze zo volledig mogelijk in.
    3. Voeg alle relevante documentatie bij die betrekking heeft op je situatie. Denk bijvoorbeeld aan:
     • de artsenverklaring waarin de redenen staan vermeld van je eerdere of latere terugkeer naar Nederland;
     • het medische rapport van een geraadpleegde arts of ziekenhuis
     • facturen van taxiritten / busritten van een naar artsen of ziekenhuizen.
     • telefoon afschriften
     • (niet gebruikte) vliegtickets, treinkaartjes
    4. Vermeld je ISIS polisnummer op alle stukken. Op deze manier blijft het altijd duidelijk bij wie de facturen horen, ook als deze onverhoopt los van het dossier raken.
    5. Stuur het gehele dossier naar de Goudse / ISIS. De contactgegevens vind je bovenaan dit informatieblok terug.

    3) Schade: aansprakelijkheid

    • Als iemand je tijdens je reis aansprakelijk stelt voor een schade die jij hebt veroorzaakt, is het belangrijk dat de verzekering hier spoedig van op de hoogte wordt gebracht.
    • Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een motorvoertuig is uitgesloten van dekking. Dit valt in de meest gevallen onder de verzekering van het voertuig zelf.

    De stappen:

    1. Stel een document op met een uitleg van de situatie, waarom je aansprakelijk bent gesteld, wat er beschadigd is en of je het hier mee eens bent.
    2. Stuur alle beschikbare originele bewijzen of documenten mee. Denk hierbij aan:
     • brief met een uitleg van de situatie en oorzaak
     • facturen van de reparatiekosten / nieuw waarde
     • evt proces verbaal van politie
     • foto's
    3. Vermeld je polisnummer op alle stukken. Op deze manier blijft het altijd duidelijk bij wie de facturen horen, ook als deze onverhoopt los van het dossier raken.
    4. Stuur het pakket met informatie naar bovenvermeld adres. Dit kan per post of per email. 

    4) Schade claim: bagage

    • Alle schade claims met betrekking tot bagage moeten worden ingediend bij ISIS.

    De stappen:

    1. Download het schadeformulier (zie boven) en vul deze zo volledig mogelijk in.
    2. Geef een diefstal of verlies altijd onmiddellijk aan bij de lokale politie of andere autoriteit. Zorg ervoor dat je een kopie van het proces-verbaal of een officieel stempel op het schadeformulier krijgt.
    3. Stuur alle beschikbare originele bewijzen of documenten mee.
    4. Vermeld je ISIS polisnummer op alle stukken. Op deze manier blijft het altijd duidelijk bij wie de facturen horen, ook als deze onverhoopt los van het dossier raken.
    5. Stuur het gehele dossier naar de Goudse / ISIS. De contactgegevens vind je bovenaan dit informatieblok terug.

    5) Schade claim: overlijden

    • In het geval er een verzekerde persoon tijdens een reis komt te overlijden, is het belangrijk dat er zo snel mogelijk contact wordt opgenomen met de alarmcentrale.
    • De alarmcentrale nummers vind je terug onder Noodsituaties & Alarm slaan.
    • Hoewel betrokkenen in veel gevallen zo snel mogelijk naar huis zullen willen als er een medereiziger is komen te overlijden, zijn er een aantal administratieve zaken die moeten worden geregeld voordat de overledene en medereizigers naar huis kunnen. Hieronder lees je meer over de procedure.

    De stappen:

    1. Er zal een politieverklaring moeten worden aangevraagd.
    2. Verslag van de patholoog-anatoom moet worden overlegd en opgesteld.
    3. Overlijdensakte moet worden opgesteld en vrijgegeven.
    4. Officiële verklaring met betrekking tot de wettige erfgenamen van de overledene moet worden opgesteld.
    5. Rouwtransport moet worden georganiseerd
    6. Vermeld je ISIS polisnummer op alle stukken. Op deze manier blijft het altijd duidelijk bij wie de facturen horen, ook als deze onverhoopt los van het dossier raken.
    7. Stuur het gehele dossier naar de Goudse / ISIS. De contactgegevens vind je bovenaan dit informatieblok terug.

    Al deze stappen worden door de alarmcentrale begeleid, inclusief de financiële afhandeling ervan. Schakel hen dus zsm in!

    6) Schade claim: ongevallen (invaliditeit)

    • Als je aan een ongeval blijvende invaliditeit overhoudt, keert ISIS / de Goudse een percentage van het verzekerde bedrag uit. De hoogte van je uitkering wordt bepaald op basis van de mate van blijvende invaliditeit en de dekking op je polis.
    • Bij schade claims onder deze rubriek moet altijd onmiddellijk contact worden opgenomen met ISIS / de Goudse.

    De stappen:

    1. Download het schadeformulier en vul deze zo volledig mogelijk in.
    2. Stuur alle beschikbare originele bewijzen of documenten mee. Denk hierbij aan
     • brief met een uitleg van de situatie en oorzaak
     • doktersverklaringen
     • proces verbaal van politie
     • foto's
    3. Vermeld je ISIS polisnummer op alle stukken. Op deze manier blijft het altijd duidelijk bij wie de facturen horen, ook als deze onverhoopt los van het dossier raken.
    4. Stuur het gehele dossier naar de Goudse / ISIS. De contactgegevens vind je bovenaan dit informatieblok terug.

    7) Schade claim: rechtsbijstand

    • In het geval je te maken krijgt met een situatie waarvoor je juridisch advies wil inwinnen, dien je altijd zo snel mogelijk contact op te nemen met de verzekeraar of SRK.
    • Wil je een nieuwe zaak melden? Doe dit bij voorkeur op de website www.srkrechtsbijstand.nl. of per e-mail via nieuwemelding@ srkrechtsbijstand.nl
    • Telefonisch of per e-mail informatie doornemen kan ook. Raadpleeg daarvoor de contactgegevens van de SRK vind je in de Special ISIS polisvoorwaarden.

    8) Schade claim: annulering

    • Heb je naast je reisverzekering (zoals de Special ISIS of de Continu verzekering) ook een specifieek annuleringsverzekering afgesloten,  en wil je kosten die je hebt gemaakt declareren ? 

    De stappen:

    • Download het schadeformulier en vul deze zo volledig mogelijk in.
    • Voeg de originele boekingsnota bij
    • Voeg de nota bij die betrekking heeft op de annuleringskosten
    • Licht zo duidelijk mogelijk toe wat de reden van je annulering is geweest.
    • Voeg bewijsstukken toe om dit te onderbouwen, zoals een verklaring van een arts of specialist, bewijs van eerdere terugkeer of van ziekenhuisopname en andere bewijsstukken.

     

      

     

    Afsluiten van de Special ISIS verzekering

     

     

     

    JoHo: crossroad uit bundel
    JoHo: footprint achterlaten
     
    (service voor JoHo donateurs & abonnees)
     
     
    JoHo: pagina topic
    Special ISIS Verzekering en reisproblemen oplossen: Wat te doen bij een negatief reisadvies, wanneer en hoe de alarmcentrale inschakelen en hoe te handelen bij noodsituaties    

     

     

    Meer over JoHo en je verzekeringen

    Informatie en faq zoeken
    JoHo checken

    Waarom zou je je verzekeren?

    • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
    • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

    • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

    • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

    • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

    Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

    • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

    • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

    • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

    • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

    • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

    Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

    • Voor voordelen bij de premies van verzekeringen en het gebruik van JoHo abonnementen.
    • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen: JoHo abonnees en donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen niet alleen zichzelf maar ook de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.

    Sluit je aan bij JoHo 

    Contact opnemen
     
    CONTACT
     
    Contactformulier voor verzekeringen
     
    Telefoon & Afspraken
    di t/m do tussen 11.00 - 17.00
    +31 (0)88-3214567
    Skype: op joho.foundation
     
    JoHo vestigingen in NL