Verzekeringenmenu
Gevolgen van het Coronavirus voor wie op reis is, of in het buitenland verblijft

Inhoud

 • Wat kun jij doen als je op reis bent en ziek wordt, binnenkort naar een besmet gebied vertrekt of in een besmet gebied verblijft?
 • Wat zijn de gevolgen van het annuleren van je reis?
 • Ben je verzekerd via een van de onderstaande verzekeringsmaatschappijen check dan de informatiepagina's

Wat is er aan de hand?

 • Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft voor veel landen het reisadvies aangepast naar "code oranje" (alleen noodzakelijk reizen), en voor sommige gebieden de "code rood" (niet reizen) in het kader van het Coronavirus. Ook regio's in diverse andere landen, zoals in Zuid-Korea en Italië, hebben een aangepast reisadvies gekregen door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
 • Meerdere luchtvaartmaatschappijen, waaronder de KLM, hebben vluchten opgeschort door het virus.
 • Overheden hebben meerdere reisrestricties ingesteld om verdere verspreiding van het virus te te voorkomen. Hierdoor zijn meerdere grote steden en sommige toeristische attracties moeilijk tot niet bereikbaar.
 • Het virus verspreidt zich inmiddels verder over de wereld waardoor nu vrijwel alle reizigers en emigranten de gevolgen van de uitbraak merken.

Wat kun jij doen als je op reis bent en ziek wordt, binnenkort naar een besmet gebied vertrekt of in een besmet gebied verblijft?

 • Check het reisadvies  van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hier vind je de meest actuele informatie en reisadviezen. De reiziger kan ook bellen naar het 24/7 contactcenter van het Ministerie van Buitenlandse zaken via telefoonnummer +31 247 247 247.
 • Neem contact op met de Nederlandse ambassade van de regio  waar je je bevindt.
 • Neem contact op met de alarmcentrale van je verzekeraar als je ziek bent of in een besmet gebied verblijft
 • Neem contact op met je touroperator, reisbureau of luchtvaartmaatschappij om te vragen naar mogelijkheden voor het annuleren, omboeken of uitstellen van je reis.
 • Check de website van RIVM met heel veel handige vragen en antwoorden over hoe je om kan gaan met de risico's rond Corona.

Wat zijn de gevolgen van het annuleren van je reis?

 • Over het algemeen biedt een reisverzekering geen dekking voor het annuleren van een geboekte reis vanwege het coronavirus, of een aangepast reisadvies als gevolg van het virus.
 • Mocht je een annuleringsverzekering hebben afgesloten, dan zou je kunnen kijken of je de annuleringskosten daar op kunt verhalen, maar in veel gevallen zal dat alleen kunnen bij aanvullende dekkingen.
 • Indien je nu nog een annuleringsverzekering afsluit zullen annuleringskosten als gevolg van het coronavirus echter niet gedekt worden, omdat de eventuele schade op dit moment niet onvoorzien is.
 • Als je niet wilt reizen naar, of eerder terug wil keren uit, een gebied waar het virus voorkomt, wordt geadviseerd contact op te nemen met je reisorganisator of touroperator om te kijken of er een mogelijkheid is voor het annuleren of omboeken van je reis.

Ben je verzekerd via een van de onderstaande verzekeringsmaatschappijen check dan de informatiepagina's

Updated : Augustus 2020

Wat zijn de nood- & alarmnummers van banken, alarmcentrales, ambassades & verzekeringen

Lees meer over:

 • Hoe bereik je de alarmcentrale?
 • Hoe bereik je de bank?
 • Hoe bereik je de verzekerings-maatschappij?
 • Hoe bereik je de creditcardmaatschappij?
 • Hoe bereik je de ambassade of het consulaat?
 • Hoe bereik je de Helpdesk Bureau Nooddocumenten?

 

 

Noodsituaties & Alarm slaan

 

Alarmnummers

ISIS verzekeringen
(Special ISIS, Continu, Incoming, Au Pair)

Buiten USA:

 • (+31) 182 544 555

In USA:

 • (+1) 866 415 1709
  (gratis in USA)

Goudse Expat verzekering:

Buiten USA:

 • (+31) 182 544 557

In USA:

 • (+1) 800 694 9832

OOM Alarmcentrale:

 • (+31) 70 353 21 35

Europeesche Hulplijn:

 • (+31) 20 651 57 77

Alarmcentrale Allianz Global Assistance:

 • (+31) 20 592 92 92

 

Wanneer neem je contact op met de alarmcentrale van je verzekeraar, je verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon?

Wanneer neem je contact op met de alarmcentrale van je verzekeraar, je verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon?

Als verzekerde heb je te maken met verschillende partijen die een rol spelen bij het adviseren en afhandelen van een schade. Hieronder worden ze genoemd en toegelicht

Alarmcentrale

De alarmcentrale van je verzekering heeft alle handvatten om de problemen waar jij op reis mee geconfronteerd wordt, in goede banen te leiden. Je kunt daarbij denken aan:

 • Advies bij keuze van ziekenhuis
 • Contact met de behandelend arts door medisch team van de alarmcentrale
 • Verstrekken van betalingsgarantie aan ziekenhuis en/of ambulancedienst
 • Vertaling van medische rapporten
 • Accommodatie vinden voor reisgenoten die door jouw ziekenhuisbezoek niet verder kunnen reizen
 • Regelen voor vervangend chauffeur of transport voor jullie voertuig als jij uitgevallen bent en de enige bestuurder was.
 • Het regelen en betalen van een (retour)ticket naar Nederland vanwege familie-omstandigheden
 • Contact met het thuisfront bij calamiteiten
 • En diverse andere zaken.

Bel altijd zo spoedig mogelijk de alarmcentrale, of laat je contactpersoon bellen, als je te maken krijgt met een situtie waar (hoge) medische kosten uit worden verwacht. Met name in landen waar de kosten voor medische zorg zeer hoog liggen (zoals de Verenigde Staten) is het belangrijk dat de alarmcentrale wordt ingeschakeld voordat je aan een behandelingstraject begint.

De alarmcentrales van verzekeraars zijn 24/7 bereikbaar per telefoon en email en nemen je veel zorg uit handen. Dikwijls kun je ook per sms of app-bericht informatie uitwisselen. Neem je niet (tijdig) contact op dan loop je het risico achteraf geen vergoeding te krijgen, omdat je het zelf verkeerd hebt afgehandeld.

Verzekeraar

Tijdens de reis is het in het algemeen niet nodig de verzekeraar te bellen. Contact opnemen met de verzekeraar is enkel nodig bij:

 • Indienen claim. Dit gebeurt altijd schriftelijk, voorzien van de benodigde documenten en bewijsmaterialen. Zie hiervoor ook je polisvoorwaarden. Claims kunnen tijdens de reis, maar ook tot 28 dagen na terugkomst worden ingediend (dit laatste is vaak makkelijker).
 • Restitutie-verzoek bij vroegtijdige terugkeer (zie polisvoorwaarden).
 • Bij klachten over bijvoorbeeld de alarmcentrale.
 • Verandering van je reisplannen waardoor de dekking van je verzekering mogelijk verandert.

Tussenpersoon of organisatie waar je je verzekering hebt afgesloten

 • Voor een kopie van je polisbladen indien die tijdens de reis zijn gestolen of verloren.
 • Vragen over de dekking van je verzekering
 • Advies over de dekking als je bepaalde risicovolle activiteiten gaat ondernemen
 • Bij klachten over de verzekeraar.
Wanneer is het niet nodig contact op te nemen met de alarmcentrale van je verzekering, je verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon?

De alarmcentrale van je verzekering kan veel, maar niet alles. Je kunt bij hen niet terecht voor:

 • Spullen na laten sturen
 • Declaraties verwerken en inzien
 • Poliswijzigingen doorvoeren
 • Premie afschrijvingen toelichten of inzien

Verder is het tijdens je reis ook niet nodig om contact op te nemen met de bovengenoemde organisaties voor:

 • Diefstal van bagage. Je kunt zelf vervangende goederen regelen. De claim kan worden ingediend bij de verzekeraar. Bellen heeft geen zin en is zonde van tijd/geld omdat de verzekeraar telefonisch niets kan toezeggen.
 • Diefstal van geld. De genoemde organisaties zijn er helaas niet om geld voor je te regelen. Dit kan je het beste doen via je bank of een contactpersoon in Nederland.
 • Kleine medische uitgaven. Deze kunnen na je reis worden geclaimd bij de verzekeraar. Zorg voor de benodigde formulieren en bonnetjes (zie polisvoorwaarden). Soms is de doktersrekening echter zo laag dat het geen zin heeft om deze te declareren omdat je bijvoorbeeld toch nog een eigen risico hebt per gebeurtenis. Dit verschilt per verzekering en je kan dit voor of na je vertrek uitzoeken.
Waarvoor dient een ambassade of consulaat?
 • Nederlandse ambassades en consulaten behartigen en beschermen de belangen van Nederlanders met betrekking tot, of in, het buitenland. Deze hulpverlening is geen recht, de ambassade is niet verplicht om deze hulp ten alle tijden te bieden.
 • Ambassades en consulaten zijn beiden vertegenwoordigingen van een regering in een ander land. Er is maar één ambassade per land. Het aantal consulaten hangt af van de hoeveelheid diplomatieke taken die daarnaast nog vervult moeten worden. Ambassades houden zich doorgaans bezig met het contact tussen hun regering en de regering van het gastland, consulaten zijn verantwoordelijk voor eigen burgers die reizen of verblijven in het gastland.
 • Een ambassade of consulaat is vaak afhankelijk van de politieke situatie in het land en dient altijd rekening te houden met plaatselijke omstandigheden.
 • Ter info: het ambassade- of consulaat terrein is géén Nederlands grondgebied en de geboden hulp in het buitenland is lang niet altijd gratis. De consulaire tarieven voor verschillende diensten zijn op deze site te vinden.
   
Wat doet een ambassade of consulaat wel en niet?


Afhankelijk van je probleem kan de ambassade of het consulaat:

 • een noodreisdocument afgeven in geval van verlies of diefstal van je reisdocument, in de vorm van een noodpaspoort of een 'laissez-passer'. Check wel of het noodreisdocument geldig is in het land waar je naartoe reist. Voor de VS gelden bijvoorbeeld afwijkende regels
 • advies geven over het overmaken van geld uit Nederland als je in geldnood zit
 • familie of vrienden (via het ministerie van Buitenlandse Zaken) benaderen voor het beschikbaar stellen van geld of vliegtickets
 • in ernstige noodsituaties en onder bepaalde voorwaarden een lening geven om naar Nederland terug te keren. Het consulaat is niet verplicht een lening te geven. In elk geval moet vast staan dat niemand anders kan helpen
 • helpen om in contact te komen met plaatselijke advocaten, tolken of artsen
 • zorgen dat relaties worden geïnformeerd in geval van een ongeluk, ziekenhuisopname of overlijdensgeval en adviseren over de te volgen procedures
 • contact opnemen met Nederlanders die gearresteerd zijn en als dat nodig is, zorgen voor het doorgeven van berichten aan familie en vrienden in Nederland
 • contacten onderhouden met de lokale autoriteiten bij het opsporen van vermiste personen
 • eerste hulp en advies wanneer je, buiten je eigen schuld om, in het buitenland in de problemen komt of wanneer er (ernstige) calamiteiten in het betreffende land zijn zoals sterke politieke instabiliteit, rampen of aanslagen.
 • consulaire akten (bijvoorbeeld een geboorteakte of samenlevingscontract) en consulaire verklaringen (bijvoorbeeld een verklaring van de burgerlijke staat, verklaring bewijs Nederlanderschap) afgeven.

Een ambassade of consulaat kan niet:

 • betere verzorging regelen in een ziekenhuis of gevangenis dan voor de plaatselijke bevolking gebruikelijk is
 • rekeningen betalen van bijvoorbeeld hotels, restaurants, medicijnen of artsen.
 • vlieg- of treinbiljet betalen voor de terugreis naar Nederland
 • onderdak regelen, zoeken van werk of verkrijgen van een werkvergunning
 • iemand uit de gevangenis halen
 • het honorarium van de advocaat of een borgsom betalen
 • onderzoek instellen naar een misdrijf
 • hulp verlenen aan Nederlanders met een dubbele nationaliteit, die in het land van die tweede nationaliteit verblijven
 • geld of bagage in bewaring nemen
 • bemiddelen in civielrechtelijke geschillen
 • een mogelijke misdaad onderzoeken
 • een begrafenis of crematie betalen
 • betalen voor het vervoer van het stoffelijk overschot naar Nederland
 • andere kosten betalen die afwijken van de plaatselijke wetgeving
Hoe vind je een ambassade of consulaat?

 • Het adres en telefoonnummer van de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat staat in een reisgids en online. Je kunt deze gegevens ook opvragen bij je hotel, reisorganisatie of lokale politie.
 • Het telefoonnummer van de ambassades staan sinds begin 2016 doorgeschakeld naar de BZ contactcentrale van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze contactcentrale is dag en nacht bereikbaar. Mocht je het nummer van de ambassade niet voorhanden hebben, kun je altijd bellen naar +31 247 247 247.
 • Voor je op reis gaat, kun je deze gegevens ook opvragen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Je kunt deze gegevens ook vinden op internet: Ministerie van Buitenlandse Zaken.
 • Het is verstandig om eerst even telefonisch contact op te nemen met de ambassade of het consulaat. Je voorkomt dan dat je voor een dichte deur komt te staan.
 • Heb je geen geld of mogelijkheden om bij een ambassade of consulaat in de buurt te komen, kijk dan bij de verschillende andere vragen en problemen voor wat je dan te doen staat.
Wat te doen als er geen ambassade of consulaat is?
 • Is er geen ambassade of consulaat aanwezig, dan kan je een beroep doen op een ambassade of consulaat van een andere EU-lidstaat die wel een ambassade of consulaat heeft.
 • De belangen van bijvoorbeeld Nederlanders kunnen daarnaast ook behartigd worden door honoraire consuls, dit zijn mensen die deze taak vaak naast een zelfstandig beroep uitoefenen, niet altijd Nederlander zijn maar wel vaak een link met Nederland hebben. Ze hebben ook minder bevoegdheden dan een beroepsconsul. Voor vragen over consulaire hulp kun je contact opnemen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, via het centrale telefoonnummer +31 247 247 247.
Noodnummers en alarmcentrales

Lees meer over:

 • Hoe bereik je de alarmcentrale?
 • Hoe bereik je de bank?
 • Hoe bereik je de verzekerings-maatschappij?
 • Hoe bereik je de creditcardmaatschappij?
 • Hoe bereik je de ambassade of het consulaat?
 • Hoe bereik je de Helpdesk Bureau Nooddocumenten?

 

 

Geld, Documenten & Bagage

 

Mag je met enkele reis een land binnenkomen of is 'onward ticket required'?
 • Een aantal landen stelt de eis dat je bij binnenkomst kunt bewijzen dat je binnen de gestelde tijd van het visum dat je krijgt of hebt gekregen ook het land weer verlaat.

Onward Tickets required

Oftewel, met een enkele reis (met name vliegtickets) kan je soms een land niet binnenkomen.. en soms zelfs je vlucht niet nemen!

 • Een aantal landen stelt de eis dat je bij binnenkomst kunt bewijzen dat je binnen de gestelde tijd van het visum dat je krijgt of hebt gekregen ook het land weer verlaat. Als je een enkeltje hebt gekocht omdat je over land verder wilt reizen of een wereldticket hebt waarbij je ook grote stukken over land doet of een terugdatum hebt die buiten de toegestane tijd van het visum valt, kan dit dus lastig worden.

 • Thailand had die regel al jaren maar in de praktijk gebeurde daar eigenlijk niets mee en al zeker niet als je kon bewijzen over voldoende financiele middelen te beschikken. Omdat het in enkele gevallen (o.a. bij verdenking van illigale imigratie) toch problemen opleverde en er de laatste jaren steeds meer landen dezelfde regel zijn gaan toepassen is er wel wat veranderd.

 • Met name bij luchthavens is dit probleem aanwezig omdat je dan niet zomaar teruggestuurd kan worden zoals bij een landgrens. De luchtvaartmaatschappijen worden verantwoordelijk gesteld en moeten de passagier die aan de grens is geweigerd ook weer mee terug nemen. Tegenwoordig stellen steeds meer luchtvaartmaatschappijen dus toch de eis dat je voordat je hun vliegtuig binnenstapt een bewijs kunt laten zien dat je een doorvlucht of terugvlucht hebt geboekt binnen de termijn die in je visum staat of binnen de toegestane tijd van het visum dat je lokaal aan de grens kan krijgen.

 • 'Vroeger' was een bewijs van een hotelboeking in het volgende land of een busticket over de grens voldoende maar voor de luchtvaartmaatschappijen is dat meestal niet meer voldoende.

Lees hieronder meer  en wat je kan doen (log in donateur)

 

Wat te doen als je financiële middelen zijn gestolen of verloren?
 • Heb je een regeling waarbij een instantie (bijvoorbeeld een bank, of verzekeringsmaatschappij) alles voor je regelt en je cards kan blokkeren, volg dan de procedure van die regeling. Check dus goed de voorwaarden en blokkeer bij diefstal of verlies zo snel mogelijk je pasjes. Via 'Paskwijt' vind je voor een aantal banken snel de noodnummers voor de pasblokkering.

Creditcards

 • Wanneer je creditcard is gestolen of kwijtgeraakt, dan moet je zo snel mogelijk melding hiervan maken via het noodnummer van je bank en/of creditcardmaatschappij. Wanneer je het noodnummer kwijt bent geraakt, laat dan het thuisfront contact opnemen met je bank of probeer zelf op een andere manier contact met je bank en/of creditcardmaatschappij te krijgen.
 • Wanneer je creditcard onbruikbaar is geraakt, neem dan contact op met je bank en/of creditcardmaatschappij, maar bedenk wel dat, afhankelijk van waar je je bevindt, er niet snel een nieuwe naar je toe zal worden gestuurd. Dus zorg dat je nooit alleen afhankelijk bent van je bankpassen of creditcards.

Bankpassen

 • Wanneer je pinpas is gestolen of kwijtgeraakt, dan moet je zo snel mogelijk melding maken via het noodnummer van je bank. Wanneer je het noodnummer kwijt bent, laat je het thuisfront contact opnemen met je bank of probeer je zelf op een andere manier contact met je bank te krijgen. Zorg dat je nooit alleen afhankelijk bent van je bankpassen of creditcards en dat je altijd ergens nog een geheime voorraad geld hebt waar je een paar dagen mee vooruit kan.
 • Het kan gebeuren dat je pinpas wordt ingeslikt door een pinautomaat. Probeer in dat geval naar het dichtstbijzijnde bankkantoor te gaan van de betreffende pinautomaat. Vaak kan je zo je pas terugkrijgen. Zorg dat je je paspoort of een ander ID bewijs meeneemt.
 • Als je nieuwe pinpas naar je huisadres is gestuurd, laat het thuisfront hem dan eerst een keer gebruiken in een Nederlandse pinautomaat, anders heb je kans dat hij in het buitenland niet zal werken. 
 • Let op: Soms moet een pas ook apart nog worden ingesteld om in specifieke landen gebruikt te kunnen worden. Standaard staat alleen Europa aan, zodat er buiten Europa met de pas geen geld opgenomen kan worden (uit veiligheidsoverwegingen). Dus bevindt je je buiten Europa, dan dien je online deze instellingen van je pas te veranderen zodat de pas ook buiten Europa gebruikt kan worden.

Prepaid creditcard/ Money Cards

 • Verschillende organisaties (zoals VISA en MasterCard) hebben de mogelijkheid om een zogenaamde money card aan te schaffen. Deze kun je tot een bepaald bedrag opladen en dan gebruiken als een pinpas tot het tegoed op is. De pas is heroplaadpaar.
 • Een prepaid creditcard is een relatief veilig systeem omdat je met een PIN-code je geld opneemt, en een dief (zelfs als hij je pincode weet) niet je hele rekening kan leegroven.
 • Als je prepaid creditcard gestolen is kan je hem blokkeren op dezelfde manier als een normale creditcard of pinpas. 

Traveller cheques

 • Een traveller cheque is een coupon die wordt uitgegeven in verschillende valuta en die in het buitenland kan worden ingewisseld voor de lokale valuta.
 • Tot voorheen waren traveller cheques de handigste manier om snel over geld te beschikken als je andere financiële middelen waren gestolen. Tegenwoordig zijn de cheques echter minder populair en het aantal acceptatiepunten is wereldwijd flink afgenomen. Het is dus handiger om een ander betaalmiddel mee te nemen als reserve.  
 • De traveller cheque is gedekt tegen verlies of diefstal en wordt dan meestal binnen 24 uur vervangen.
 • Wanneer je de cheques kwijt bent, dien je de procedure te volgen die vermeld staat op diverse kaartjes en papieren die je bij de aanschaf van de cheques hebt meegekregen.
Hoe kom je aan geld als je geen financiële middelen meer hebt?


Tips

 • Maak gebruik van een betalingskantoor als Money Gram of Western Union. Neem contact op met familie of vrienden in Nederland om geld over te maken. Voor meer informatie over geld laten overmaken naar het buitenland zie de informatie over geld overmaken naar het buitenland.
 • Leen geld van medereizigers. Als je een medereiziger bereid vindt om je geld te lenen, schend dit vertrouwen dan niet en zorg ervoor dat je zo snel mogelijk terug betaalt. Ofwel door familie in Nederland geld te laten overmaken naar die persoon of anderszins.
 • Je kunt proberen in contact te komen met expats (landgenoten of andere buitenlanders die ter plaatse wonen en werken) en die in het algemeen kunnen helpen om in ieder geval te bellen. Wellicht geven ze je zelfs wel onderdak voor een paar dagen tot je uit de problemen bent.
 • Missionarissen willen op sommige locaties ook weleens uitkomst bieden.
 • Er zijn diverse instanties (bank, verzekering, credit card maatschappij) die naast het blokkeren van je passen ook kunnen helpen met het verkrijgen van noodgeld of spullen. Volg hun procedure conform hun eigen voorwaarden. Sommige regelingen helpen ook bij het verkrijgen van nieuwe papieren als paspoort en rijbewijs. 
 • Andere, meer wanhopige, methoden om aan geld te komen: je spullen verkopen, een baantje vinden of klusjes doen tegen vergoeding.
Wat te doen als je geen vast adres hebt maar een vervangende creditcard of pinpas wilt ontvangen?
 • Je kunt je documenten per koerier laten versturen (DHL of Federal Express). Deze hebben kantoren over de hele wereld. Dit gaat meestal aanzienlijk sneller dan het versturen per aangetekende post of poste restante. Je kunt hiervoor iemand thuis contact laten opnemen met één van beide koeriersbedrijven. Je kunt dan afspreken dat het pakketje met een legitimatiebewijs op het kantoor van DHL of Federal Express ter plaatse kan worden afgehaald.
Wat te doen als je paspoort of andere identiteitspapieren kwijtraken?

 • Bij verlies of diefstal van je reisdocument kun je in principe een nieuw document aanvragen bij de Nederlandse ambassade of het bevoegde Nederlandse consulaat, indien dat aanwezig is in het land waar je verblijft.
 • De ambassade of het consulaat kan je een nooddocument, 'laissez passer' of 'noodpaspoort', afgeven dat alléén geldig is voor de verdere duur van de reis. Zie ook: 'Wat is een noodpaspoort of laissez-passer en hoe kan je het aanvragen?'.
 • Na terugkeer in Nederland moet je ook een proces-verbaal van vermissing laten opmaken door de Nederlandse politie (gestolen of zoekgeraakte reisdocumenten worden landelijk geregistreerd en mogen na registratie niet meer worden gebruikt).
 • In het buitenland laat je een proces-verbaal opmaken door de politie of je vult op de ambassade of het consulaat een verklaring van vermissing in.
Wat is een noodpaspoort of laissez-passer en hoe kan je het aanvragen?


Als je tijdens je reis je paspoort verliest moet je een noodpaspoort of laissez-passer aanvragen. Dit kan echter alleen in uitzonderlijke gevallen en onder strikte voorwaarden. 

 • Een noodpaspoort en een laissez-passer zijn beiden tijdelijke reisdocumenten. Een laissez-passer wordt alleen uitgegeven als het niet mogelijk is op tijd een noodpaspoort te verstrekken.
 • Een noodpaspoort is geldig voor alle landen, een laissez-passer alleen voor je bestemming en de landen die je daarvoor passeert.
 • Beide documenten moet je uiterlijk inleveren op de dag waarop ze verlopen. Deze datum wordt bepaald bij je aanvraag.
 • Een nooddocument wordt alleen verstrekt als je niet in staat bent om tijdig een paspoort of een identiteitskaart (ID-kaart) te verkrijgen, als je bovendien aannemelijk kunt maken dat je je reis niet kunt uitstellen, als je identiteit en nationaliteit vast te stellen zijn en als je zelf zorgt voor de benodigde bewijsstukken.
 • Een nooddocument is alleen geldig als reisdocument voor de reis waarvoor het is uitgegeven. Je kunt het niet als identiteitsbewijs gebruiken. Bepaalde landen stellen aanvullende of afwijkende eisen aan reisdocumenten, zoals een visum.
 • In Nederland verstrekt de Koninklijke Marechaussee noodpaspoorten op een aantal afgiftepunten, waaronder Bureau Nooddocumenten op Schiphol. Voor de andere afgiftepunten en adressen: zie de website van de Koninklijke Marechaussee.
 • Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland verstrekken ook nooddocumenten. 
 • Als je kind een noodpaspoort nodig heeft, gelden dezelfde strikte voorwaarden als in andere gevallen.

Om in aanmerking te komen voor een noodpaspoort, moet je de volgende bewijsstukken meenemen:

 • een bewijs dat je reis geen uitstel kan hebben. Dit kun je aantonen met bijvoorbeeld vliegtickets of hotelreserveringen.
 • een recent uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) met daarop de vermelding van je nationaliteit
 • een gewaarmerkte kopie van je recente aanvraag van een nieuw reisdocument
 • de in je bezit zijnde reisdocument(en) (als je deze nog hebt)
 • een gewaarmerkte kopie van het proces-verbaal van de aangifte van vermissing (als je reisdocument vermist is)
 • een geldig legitimatiebewijs, zoals een geldig Nederlands rijbewijs of een geldig bromfietsrijbewijs (categorie AM)
 • een recente pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen
Wat te doen als je paspoort niet meer geldig is?
 • Mocht je in het buitenland zijn en je paspoort is verlopen, dan moet je contact opnemen met de ambassade of het consulaat in het land waar je je op dat moment bevindt. Hier moet je kunnen bewijzen een Nederlander te zijn.
 • Neem contact op met de ambassade of het consulaat voor informatie over de procedure. Let op: in het ergste geval kan je je Nederlanderschap verliezen. Houd daarom altijd de geldigheid van je paspoort in de gaten, ook op reis.

  Tips

 • Check voordat je op reis gaat de geldigheid van je paspoort. Deze moet tenminste geldig zijn tot en met de datum waarop je terug bent in Nederland. 
 • In sommige landen moet je paspoort minimaal 6 maanden geldig zijn bij aankomst.
 • Laat je paspoort tijdig verlengen. Houd rekening met dat de wachttijd voor een nieuw paspoort nog kan oplopen tot een aantal weken.
Wat te doen als je je visum hebt verloren?
 • Als je je paspoort kwijt bent, zijn in het algemeen ook je visa verdwenen. Neem in dit geval dezelfde stappen als wanneer je je paspoort hebt verloren.
 • Een andere manier om je visa kwijt te raken is doordat deze ergens (soms zelfs door douane-ambtenaren) uit je paspoort zijn gescheurd.
 • Om een nieuw visum aan te vragen als je weer over een identiteitsbewijs beschikt ga je naar de Nederlandse ambassade of consulaat in het land waar je op dat moment verblijft. Wat er vervolgens gebeurt hangt af van het land waar je bent en de omstandigheden.
Wat te doen als je bagage wordt gestolen tijdens je reis?

 • Wanneer je bent bestolen dan moet je een politierapport op laten opmaken bij de lokale politie. Dit politierapport heb je nodig voor je verzekeringsmaatschappij.
 • Let wel goed op, want niet overal is het even aantrekkelijk om bij de lokale politie langs te gaan. Je loopt het risico om naast je gestolen goederen ook nog eens een hoop geld kwijt te raken aan corrupte medewerkers die soms de meest fantastische afpersingspraktijken hebben bedacht.
 • Ook kan het zijn dat je in een ambtelijke molen terecht komt die je minstens een hele vakantiedag kost en ook dat moet het je waard zijn.

Tips

 • Ga liever in een grotere stad naar de politie dan in een klein dorpje waar een of andere lokale sheriff zich alles kan permitteren zonder dat iemand hem controleert.
 • Zorg dat je desnoods zelf een verklaring opstelt die ondertekend kan worden maar probeer altijd met een ondertekende verklaring het politiebureau te verlaten.
 • Neem veel geduld mee, want soms moet alles in viervoud worden uitgetikt, moet er een vertaler uit zijn middagslaap worden gehaald of zijn er eindeloze rijen bestolen toeristen die je voor zijn.
 • Probeer nooit je paspoort af te geven. Dit is soms best lastig, want je wil de lokale autoriteiten ook weer niet tegen je in het harnas jagen. Gebruik bijvoorbeeld je kopietjes en geef die af.
 • Neem een bevriende local mee die de taal en de lokale gebruiken kent. Zorg er uiteraard wel voor dat je deze persoon echt kan vertrouwen.
Hoe regel je kwijtgeraakte of gestolen bagage met de verzekering?
 • Wanneer je bagage bent verloren op een wijze die gedekt is door je verzekering dan kun je later een vergoeding krijgen. In je polisvoorwaarden kun je in het algemeen lezen hoe dat in zijn werk gaat. Aangezien je meestal niet zeker weet of er vergoed zal worden of hoe hoog de vergoeding zal zijn, moet je even oppassen bij het aanschaffen van vervangende artikelen. Het is aan te raden alleen de spullen te kopen die je echt nodig hebt.
 • Let wel: contact opnemen met je verzekeraar tijdens de reis heeft weinig zin, omdat ze een claim pas kunnen en willen behandelen als alles op schrift en ondertekend binnen is gekomen, inclusief alle bewijzen, aangifte, nota's, omschrijvingen en andere benodigdheden. Dit kan dus na je reis geregeld worden.
Wat te doen als je bagage niet met het vliegtuig is meegekomen of te laat arriveert?
 • Op vrijwel elke luchthaven is er een aparte balie, meestal voordat je door de douane gaat, waar je de procedure voor de kwijtgeraakte bagage kan afhandelen. Het hangt van je voorkeur af of je vervangende artikelen gaat aanschaffen of dat je blijft wachten of je bagage niet alsnog zal arriveren. 
 • In principe is je luchtvaartmaatschappij verantwoordelijk en zal die ook voor vergoeding van artikelen opdraaien.
 • In tweede instantie kun je aankloppen bij je reisverzekering als je bagage verzekerd is. Zorg er wel voor dat je kunt aantonen met de luchtvaartmaatschappij gesproken te hebben.
Wat te doen als je tickets kwijtraken of onbruikbaar worden? 


Sinds 2008 zijn vrijwel alle luchtvaartmaatschappijen al afgestapt van het papieren ticket. Omdat alle reisgegevens elektronisch worden opgeslagen in het reserveringssysteem zijn veel problemen die te maken hebben met verlies of diefstal op dit vlak opgelost.

 • Op vertoon van je paspoort kan je reservering altijd worden opgeroepen, ook zonder de papieren uitdraai van je e-ticket.
 • Bij verlies van bus- of treintickets zal het afhangen van hoe modern het boekingssysteem van de betreffende busmaatschappij is, of ze je vervoersbewijs kunnen vervangen of dat er niks anders op zit dan een nieuwe te kopen.
 • Mocht je ticket toch gestolen zijn, dan kan je aangifte doen bij de plaatselijke politie. Er wordt dan voor een bepaald bedrag een nieuw ticket uitgeschreven. Dit bedrag kan je vaak weer declareren bij je reisverzekering.

Tips

 • Scan je papieren documenten in en bewaar ze op een veilige plek(ken). In een van de vele online reiskluis tools, maar ook in je eigen online cloud opslagmogelijkheden, kan je kopieën van je documenten digitaal bewaren.
 • Laat bij vrienden/familie kopieën achter die je in geval van nood bij ze kunt opvragen via e-mail.

Alarm- & noodnummers

 

Natuurrampen - Ongelukken - Overlijden

&

Andere traumatische gebeurtenissen

 

Wat te doen als je onverzekerd in het ziekenhuis terechtkomt
 • Als je onverzekerd in een ziekenhuis terechtkomt, ben je in de meest letterlijke zin "nog lang niet thuis". In sommige landen zal een ziekenhuis eerst een bevestiging willen hebben dat de kosten van je behandeling worden vergoed voor ze je verder helpen. Als jij of je familie niet met geld over de balk kunnen komen, kan dit grote (gezondheids)problemen opleveren. 
 • Ook de ambassade / consulaat kan op zo'n moment niets voor je doen. Ze kunnen hoogstens een bemiddelende rol spelen zodat jij kan aantonen over voldoende financiële middelen te beschikken, of dat familie of vrienden hiervoor garant staan. Dit kan uiteraard even (een dag of langer) duren. Als je in levensgevaar verkeert en elke minuut telt is dit uiteraard een proces wat je duur kan komen te staan.
 • Let ook op dat als je in landen zoals Canada, de Verenigde Staten of Japan in het ziekenhuis terecht komt de bedragen die je moet betalen soms astronomisch hoog kunnen zijn. Bij een stevig ongeluk moet je echt denken aan bedragen die boven de 100.000 euro kunnen liggen. Daarnaast staan ziekenhuizen (met name in de VS) erom bekend dat ze gelijk deurwaarders inschakelen en hierin erg dreigend kunnen overkomen. Dit is een extra stress factor die je herstelproces uiteraard niet ten goede komt.
 • Heb je om wat voor reden dan ook geen verzekering afgesloten, dan kun jij (of je familie) contact opnemen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken via het centrale telefoonnummer +31 247 247 247.
Wat te doen als er oorlogen of virussen uitbreken, of natuurrampen plaatsvinden in het buitenland?
 • Zorg dat je jezelf in veiligheid brengt en volg instructies van de (lokale) autoriteiten op.
 • Neem contact op met je verzekering (of, in geval van nood, de alarmcentrale van je verzekering) over je dekking en procedures. Het hangt van de verzekeringsmaatschappij af of deze onkosten dekt bij een natuurramp, oorlogen, epidemieën of negatieve reisadviezen. 
 • Check ook het beleid van je airline (of touroperator), bijvoorbeeld bij het plaatselijke kantoor. Vliegen ze nog op jouw (volgende) bestemming; zijn ze flexibeler dan anders in het wijzigen van vluchtdata of route en welke info hebben zij over de reisomstandigheden? Overleg met hen over eventuele alternatieven.
 • Het calamiteitenfonds verzekert reizigers bij calamiteiten die onder de garantieregeling van de ANVR vallen. Dit zijn abnormale gebeurtenissen die niet verzekerd zijn op bestaande verzekeringen en veroorzaakt worden door molest of een natuurramp. Ziektes en epidemieën vallen hier buiten. Let op: dit geldt alleen voor reisorganisaties die aangesloten zijn bij het calamiteitenfonds.
 • In het geval van een natuurramp is de ervaring dat de directe gevolgen vaak erg groot kunnen zijn maar dat de noodhulp ook redelijk snel op gang komt. Vaak is enkele dagen later de reizigersstroom weer zo goed en zo kwaad als het gaat op gang en is de luchthaven weer open. Overweeg een eventuele andere reisroute om het rampgebied te omzeilen.

Enkele bronnen die je kunt checken in het geval van calamiteiten

Wat te doen als jij of je reisgenoot een ernstig ongeluk krijgt?

Alarmcentrale van je verzekering:

 • Als er sprake is van een ernstig ongeluk of ziekte dan waarschuw je zo snel mogelijk de alarmcentrale van je verzekering.
 • Zorg dat jij, of degene die contact opneemt, de volgende gegevens bij de hand hebt:
  • Personalia
  • Reisverzekeringsgegevens (verzekeringsmaatschappij en polisnummer)
  • De namen en adressen van personen die ingelicht moeten worden
  • De naam van de behandelend arts en de door het ziekenhuis gestelde diagnose
  • Je medische achtergrond
 • Op verzoek van je familie kan je huisarts medische gegevens doorgeven aan de behandelend arts in het buitenland. Vooral als je eerder in een ziekenhuis bent opgenomen of bepaalde medicijnen gebruikt, kan deze informatie van belang zijn.

Ambassade/consulaat:

 • in ernstige gevallen informeert de lokale politie, een reisgenoot of betrokkene zelf meestal de ambassade of het consulaat als er iemand in het ziekenhuis belandt. De ambassade of het consulaat neemt dan zo snel mogelijk contact op met het ziekenhuis om inzicht in de situatie te krijgen. Uiteraard is het afhankelijk van de aard van de situatie (land, soort ziekte) of de ambassade erbij betrokken moet worden.
 • Om verdere stappen te kunnen nemen moet de ambassade of het consulaat beschikken over dezelfde gegevens als de alarmcentrale. Als je zelf niet in staat bent je alarmcentrale te informeren, dan zorgt de ambassade of het consulaat ervoor dat de desbetreffende alarmcentrale in Nederland wordt ingelicht. 
 • Op jouw verzoek kan de ambassade of het consulaat ook zorgen dat je familieleden of vrienden in Nederland op de hoogte worden gesteld van je situatie. Dit gebeurt dan door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.
Hoe voorkom je problemen die kunnen ontstaan bij een ernstig ongeval
 • Zorg dat je voldoende verzekerd bent voor de lokale situatie. Niet alle verzekeringen dekken alle kosten in dure landen.
 • Neem een verzekering die is toegespitst op jouw soort verblijf en activiteit in het buitenland (wereldreis, werk, vrijwilligerswerk, studie, korte vakantie, avontuurlijke sporten).
 • Gebruik je medicijnen of lijd je aan een ziekte, zorg dan voor een in het Engels opgestelde verklaring van je arts. Laat deze medicijnen desnoods legaliseren.
 • Noteer de naam en het adres van degene die bij een eventuele ziekenhuisopname moet worden gewaarschuwd en berg dit zichtbaar op bij je reispapieren.
 • Let er op dat bestaande gebreken en medicijnen die je op regelmatige basis nodig hebt vaak niet onder de dekking van een reisverzekering vallen. Enkel als er een onverwachte acute situatie ontstaat, kan het zijn dat de kosten wel zijn gedekt. Het kan zijn dat je lopende ziektekostenverzekering in Nederland misschien wel dekking geeft.
 • Zorg dat je bij het afsluiten van een reisverzekering melding maakt van je medische situatie. Sommige verzekeringsmaatschappijen hebben in de polisvoorwaarden opgenomen dat, indien zij niet op de hoogte zijn van eventuele medische problemen die zich zouden kunnen voordoen, zij niet bereid zijn tot vergoeding over te gaan.
Wat te doen als je te maken krijgt met een sterfgeval?
 • Neem contact op met de alarmcentrale van je reisverzekering.
 • Zorg ervoor dat sieraden en kostbaarheden niet bij het lichaam achterblijven (in het ziekenhuis of mortuarium). Helaas wil er nog wel eens iets "zoek" raken in de chaos na een overlijden.
 • De alarmcentrale zorgt dat het stoffelijk overschot naar Nederland wordt overgebracht en dat de daaraan verbonden kosten worden betaald. In een aantal landen gaat dit in samenwerking met de ambassade of het consulaat. In sommige gevallen is er ook dekking voor een begrafenis ter plaatse.
 • Een reisorganisatie, de lokale politie of een consulair medewerker kan je adviseren en begeleiden. Indien je problemen hebt met de vreemde taal zijn medewerkers van de ambassade of het consulaat altijd bereid je te helpen. 
 • Overlijdensgevallen moeten worden geregistreerd in het land waar men overlijdt. De overlijdensverklaring uit het land van overlijden zul je in Nederland ook nodig hebben voor het afhandelen van diverse administratieve zaken. Bewaar deze dus goed.
 • Voor het transport van de overleden zal er om een heleboel informatie worden gevraagd. Je kunt daarbij denken om de volgende zaken:
  • Volledige naam
  • geboortedatum en plaats
  • Naam van ouders
  • Naam van echtgenoot/echtgenote + trouwplaats en datum
  • paspoortnummer + waar en wanneer het paspoort is afgegeven
  • laatst bekende adres
  • namen van nabestaanden van de overledene (indien je dat zelf niet bent)
  • tijdstip en oorzaak van overlijden
  • verzekeringsgegevens (reis-, zorg-, uitvaartverzekering)
Wat kan de ambassade wel en niet doen bij een sterfgeval?

Wat kan de ambassade doen?

 • Via het Ministerie van Buitenlandse Zaken kan de familie in Nederland op de hoogte worden gebracht/gehouden.
 • Een lijst geven van begrafenisondernemingen/rouwtransporteurs. Meestal neemt de alarmcentrale van de verzekeraar deze taak echter op zich.
 • Een indicatie geven van de kosten van een lokale begrafenis of crematie.
 • Bemiddelen bij het overmaken van geld van familie of vrienden in Nederland voor noodzakelijke handelingen - indien het overlijden het gevolg is van een ongeval of indien er twijfel bestaat over de oorzaak van het overlijden, een kopie van het medisch, sectie- of politierapport opvragen bij de lokale autoriteiten - je desgewenst in contact brengen met een advocaat (maar ook dit is iets wat meestal aan de alarmcentrale uitbesteed zal worden).
 • Het is mogelijk via het Ministerie van Buitenlandse Zaken gegevens te verkrijgen over de begrafenis of crematie, zoals de datum, de plaats, het grafnummer en het adres van de begraafplaats.

Wat doet de ambassade niet?

 • een mogelijke misdaad onderzoeken
 • de begrafenis of crematie betalen
 • betalen voor het vervoer van het stoffelijk overschot naar Nederland
 • andere kosten betalen afwijken van de plaatselijke wetgeving

De familieleden of vrienden worden geacht de kosten, die uit het overlijden in het buitenland voortvloeien, zelf te betalen. Is de familie niet in staat deze kosten te betalen, dan zullen de autoriteiten van het land van overlijden de kosten van begrafenis voldoen. Het is in dat geval niet mogelijk het stoffelijk overschot naar Nederland te laten overbrengen. De begrafenis of crematie zal dan ter plekke plaatsvinden, conform de plaatselijke gewoonten.

Heb je nog vragen, dan kun je je wenden tot het Ministerie van Buitenlandse Zaken, via het centrale telefoonnummer +31 247 247 247.

Wat te doen als je door de politie wordt opgepakt?

 • Als je wordt opgepakt door de politie en/of justitie, sta er dan op dat er contact wordt opgenomen met de Nederlandse vertegenwoordiging. Dit kan een ambassade of consulaat zijn. 
 • Het Ministerie van Buitenlandse Zaken kan bemiddelen en communiceren met je familie, maar kan er niet voor zorgen dat je uit de gevangenis wordt gehaald. Want als jij in het buitenland bent gearresteerd betekent dit dat je ook volledig bent onderworpen aan het rechts- en gevangenissysteem van dat land. Dat strafrechtelijk systeem kan nogal verschillen van het Nederlandse systeem.

Tips

 • Familieleden en vrienden kunnen contact opnemen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, via het nummer +31 247 247 247.
Wat te doen als je slachtoffer wordt van mishandeling?
 • Als je slachtoffer bent van mishandeling, breng dan zo snel mogelijk de lokale politie op de hoogte en laat een politierapport opmaken. Dit rapport heb je nodig voor je verzekeringsmaatschappij om eventueel compensatie te krijgen.
 • Medische kosten als gevolg van een mishandeling worden gedekt door de verzekering als je voor spoedeisende medische kosten verzekerd bent. Mocht je als gevolg van de mishandeling medisch niet meer in staat zijn om verder te reizen, dan worden terugreiskosten waarschijnlijk gedekt door je verzekering. Neem dus contact op met de alarmcentrale bij spoedeisende medische hulp.
Wat moet je doen als je slachtoffer bent van verkrachting?
 • Als je slachtoffer bent van verkrachting kan je contact opnemen met de ambassade of het consulaat. Zij zullen je helpen met het vinden van een tolk of een arts. Als je echter direct de lokale politie inschakelt dan is de kans dat bewijsmateriaal verloren gaat het kleinst. Het hangt van je persoonlijke voorkeur af en het land waar je je bevindt wat je afweging is.
 • Bel je alarmcentrale als je langs het ziekenhuis wil/moet en een beroep wil doen op de medische onkostenvergoeding. Ook kunnen ze je bijstaan door een eerdere vlucht naar Nederland te regelen of familie over te laten komen ter ondersteuning.

Alarm- & noodnummers

 

Organisaties  & Projecten

 

Wat moet je doen als je een vliegticket wilt wijzigen?
 • Bij boeking van je ticket krijg je over het algemeen info over wijzigings- en annuleringskosten vóór vertrek en na vertrek:
 • In het algemeen zijn goedkope tickets vaak niet of alleen tegen flinke kosten te wijzigen of annuleren.
 • Duurdere tickets hebben vaak (maar niet altijd) flexibelere voorwaarden.
 • Verwacht je in je data of route te willen gaan wijzigen, ga dan veelal niet voor het allergoedkoopste ticket.
 • Vrijwel nooit kun je je vertrekdatum (de eerste vliegdatum) aanpassen, m.u.v. duurdere business class tickets.
 • Houd er rekening mee dat er vaak een onderscheid wordt gemaakt tussen wijzigingskosten van de airline zelf en administratiekosten van bv. een reisagent als fee voor de te verrichten handeling.
 • Heb je geen info m.b.t. wijzigingskosten dan kun je dit het beste checken bij een kantoor van de airline waarmee je vliegt (kantoor / luchthaven / per telefoon). Zij kunnen ook evt. direct de wijziging doorvoeren.
 • Wordt e.e.a. niet duidelijk of wil men de wijziging niet maken, dan word je vaak doorverwezen naar je oorspronkelijke boekingskantoor. Als zij de wijziging hebben gemaakt, dien je echter in een aantal gevallen toch weer naar het lokale of luchthavenkantoor van de airline te gaan om de wijzigingskosten te voldoen en/of je ticket aan te laten passen (soms is een nieuwe datumsticker voldoende, soms moet er een compleet nieuw ticket worden gemaakt). Soms is het handiger om lokaal een groter reisbureau op te zoeken en te vragen of zij wijzigingen in je ticket kunnen verzorgen.
 • In een aantal gevallen (met name bij rond-de-wereld tickets) kan het zijn dat bij vertrek nog niet alle vluchten boekbaar waren. Vluchten zijn over het algemeen zo'n 11 maanden voor de vluchtdatum in de reserveringssystemen in te boeken. Dit kun je in je ticket of reisschema zien doordat de status van je vlucht 'OPEN' is in plaats van 'OK' en er nog geen specifieke datum genoemd is. Zorg er dan voor dat je onderweg op tijd alsnog een stoel vastlegt (bv. via het airline kantoor, op een luchthaven voor het inchecken bij een eerdere vlucht in je reisschema of via een groter reisbureau ter plaatse); als je hiermee wacht tot vlak voor de gewenste datum heb je grote kans dat het toestel vol is. In het geval dat alle vluchten vol zitten, kan het toch nuttig zijn, mits je enigszins in de buurt van de luchthaven bent, om je te melden bij de airline want soms is er kort voor vertrek alsnog plaats i.v.m. no-shows (passagiers die niet op komen dagen).
 • Let op: soms is een reisschema opgebouwd uit een retour of rond-de-wereld ticket aangevuld met enkele binnenlandse of regionale vluchten. Deze bijgeboekte tickets kunnen weer strengere (of minder strenge) voorwaarden hebben dan je 'hoofdticket'.
Wat te doen als je contactpersoon niet op je staat te wachten of als je later bent gearriveerd door bijvoorbeeld vertraging?

Voor vertrek

 • Voorkomen is beter dan genezen dus zorg ervoor dat je vóór vertrek je meest up-to-date reisschema (denk aan last-minute wijzigingen) aan de lokale en/of bemiddelende organisatie hebt doorgegeven. 
 • Denk in dit verband ook aan vluchten die pas de volgende dag (of vorige dag) aankomen. Bijvoorbeeld, in je schema staat als vertrek 23 april maar de aankomst is pas 24 april.
 • Als er iemand van een organisatie (bijvoorbeeld je taalschool, vrijwilligerswerk organisatie, hostel) je op zou wachten, vraag dan wie het zal zijn die je zal opwachten , met naam en eventueel telefoon nummer. Zo voorkom je dat iemand anders, die jou ziet zoeken, zich voor gaat doen als degene die je zoekt.
 • Neem de contactgegevens en het adres van je accommodatie mee in je handbagage, zodat je je zelf kunt redden als er om wat voor reden dan ook niemand is om je op te halen.
 • Kijk op Google Maps naar de afstand van vliegveld naar je bestemming en probeer al van tevoren uit te zoeken wat een taxi redelijkerwijs zou kosten. Dit soort informatie wordt ook vaak in reisgidsen als Lonely Planet of Rough Guide genoemd.

Ter plaatse contact opnemen

Ondanks je voorzorgsmaatregelen kan er natuurlijk iets misgaan bij aankomst.

 • Ga er niet per definitie van uit dat diegene die jou, na zoeken en heen en weer lopen, uiteindelijk aanspreekt daadwerkelijk alsnog je contactpersoon is; iedereen heeft inmiddels wel gezien dat je zoekende bent, dus daar kan men misbruik van maken.
 • Vraag om een officiële identificatie uit naam van de organisatie als je twijfelt.
 • In de meeste gevallen zul je voor vertrek lokale contactgegevens hebben gekregen; neem dan uiteraard contact op, of laat iemand dit doen, met de mensen ter plaatse. Zij kunnen uitzoeken wat er mis is gegaan en contact leggen met diegene die je op zou halen.
 • Meld duidelijk waar je je op dit moment bevindt. Check dit voordat je belt. Vermeld verder hoe je eventueel bereikbaar bent of spreek af dat je bijvoorbeeld een half uur later zelf weer contact opneemt om de oplossing te vernemen.
Wat te doen als je de gegevens kwijt bent van de lokale organisatie of eindbestemming?

Gegevens kwijt van lokale organisatie of van je eindbestemming

 • Ben je je lokale contactgegevens kwijtgeraakt dan is over het algemeen via de organisatienaam lokaal wel te achterhalen waar deze zich bevindt en hoe deze bereikbaar is.
 • Vraag eventueel bij een infopunt op bijvoorbeeld de luchthaven of ze dit voor je willen uitzoeken of maak gebruik van een lokale internetmogelijkheid/WiFi.
 • Ook de naam vergeten? Zoek een officieel en betrouwbaar aanspreekpunt en probeer zo gedetailleerd mogelijk uit te leggen wat je komt doen en eventueel via wie je dat in Nederland hebt geregeld, al wordt het waarschijnlijk sowieso een lastige zoektocht.

Zelfstandig naar de locatie reizen

 • Heb je geen lokale contactgegevens, probeer deze dan te achterhalen, bijvoorbeeld via een informatiepunt op de luchthaven.
 • Lukt dit niet, overweeg dan of je zelfstandig naar de betreffende locatie kunt reizen.
 • Let wel: sommige projecten, met name vrijwilligersprojecten, liggen zo geïsoleerd dat je er niet op eigen gelegenheid kunt komen, check voordat je afreist altijd met (meerdere) lokale mensen of het verstandig is zelf naar betreffende locatie te gaan.
 • Indien je hoge kosten moet maken om zelfstandig naar de locatie te reizen dan bestaat er een risico dat deze niet volledig worden vergoed.
 • Soms is het beter een hostel op te zoeken en de volgende ochtend met frisse energie opnieuw te proberen de contactpersonen te bereiken.

Contact via een (internationale) bemiddelende organisatie

 • Heb je gebruik gemaakt van een Nederlandse of internationale bemiddelende organisatie, dan kun je ook contact met hen opnemen.
 • Hou wel rekening met tijdsverschillen (nog maar weinig organisaties in deze sector hebben bereikbaarheidsdienst buiten kantooruren) en met het feit dat het ook via deze weg even kan duren voordat zij iets hebben kunnen regelen.
 • Tip: geef bij contact altijd door waar en wanneer je bereikbaar bent.
Wat te doen als je de gegevens kwijt bent van de lokale organisatie of eindbestemming?

Gegevens kwijt van lokale organisatie of van je eindbestemming

 • Ben je je lokale contactgegevens kwijtgeraakt dan is over het algemeen via de organisatienaam lokaal wel te achterhalen waar deze zich bevindt en hoe deze bereikbaar is.
 • Vraag eventueel bij een infopunt op bijvoorbeeld de luchthaven of ze dit voor je willen uitzoeken of maak gebruik van een lokale internetmogelijkheid/WiFi.
 • Ook de naam vergeten? Zoek een officieel en betrouwbaar aanspreekpunt en probeer zo gedetailleerd mogelijk uit te leggen wat je komt doen en eventueel via wie je dat in Nederland hebt geregeld, al wordt het waarschijnlijk sowieso een lastige zoektocht.

Zelfstandig naar de locatie reizen

 • Heb je geen lokale contactgegevens, probeer deze dan te achterhalen, bijvoorbeeld via een informatiepunt op de luchthaven.
 • Lukt dit niet, overweeg dan of je zelfstandig naar de betreffende locatie kunt reizen.
 • Let wel: sommige projecten, met name vrijwilligersprojecten, liggen zo geïsoleerd dat je er niet op eigen gelegenheid kunt komen, check voordat je afreist altijd met (meerdere) lokale mensen of het verstandig is zelf naar betreffende locatie te gaan.
 • Indien je hoge kosten moet maken om zelfstandig naar de locatie te reizen dan bestaat er een risico dat deze niet volledig worden vergoed.
 • Soms is het beter een hostel op te zoeken en de volgende ochtend met frisse energie opnieuw te proberen de contactpersonen te bereiken.

Contact via een (internationale) bemiddelende organisatie

 • Heb je gebruik gemaakt van een Nederlandse of internationale bemiddelende organisatie, dan kun je ook contact met hen opnemen.
 • Hou wel rekening met tijdsverschillen (nog maar weinig organisaties in deze sector hebben bereikbaarheidsdienst buiten kantooruren) en met het feit dat het ook via deze weg even kan duren voordat zij iets hebben kunnen regelen.
 • Tip: geef bij contact altijd door waar en wanneer je bereikbaar bent.

Alarm- & noodnummers

 

Negatief Reisadvies

 

Hoe blijf je op de hoogte van de reisadviezen van Buitenlandse Zaken?

Hoe blijf je op de hoogte van de reisadviezen van Buitenlandse Zaken?

 • Website over het reisadvies van Buitenlandse Zaken
 • ­Bellen met het 24/7 BZ Contactcenter: +31 247 247 247
 • ­Twitterkanaal @247BZ
 • 24/7 BZ Reis app
 • Mailinglijst van BZ: Ga naar het reisadvies   van het land waarvan je updates wil ontvangen en meld je aan. 
Wat houdt een negatief reisadvies in?
 • Voor een aantal landen gelden waarschuwingen ten aanzien van het reizen naar de betreffende bestemming. Wanneer de veiligheidssituatie in een land verslechtert, kan het ministerie aanraden om niet naar bepaalde gebieden te reizen. Dit betekent niet dat het ministerie verbiedt om naar een bepaald land te reizen, de reisadviezen zijn namelijk niet-bindend. De adviezen zijn bedoeld om je te helpen het veiligheidsrisico op een bepaalde bestemming in te schatten maar het blijft je eigen verantwoordelijkheid (en eventueel van je reisorganisatie) om een reis wel of niet te laten doorgaan.
 • Om meerdere redenen kan er behoefte zijn om naar landen af te reizen, ondanks het negatieve reisadvies. Denk aan vrijwilligerswerk waar juist in deze landen behoefte aan is, of familiebezoek.
 • Negatieve reisadviezen komen in principe voor in Afrika, het Midden-Oosten, maar ook in Azië en Latijns-Amerika.
 • Vaak is dat gebaseerd op onrust in een deel van het land, en is het in de rest van het land veilig.
 • Ook zijn er diverse regio's waar het bijna permanent onrustig is.
Wat is een reisadvies en wat betekenen de verschillende kleurcodes?

 • Het Ministerie van Buitenlandse Zaken geeft voor landen reisadviezen af waarmee Nederlanders op de hoogte kunnen blijven van eventuele veiligheidsrisico’s in het buitenland.
 • Om het reisadvies aan te geven gebruikt het Ministerie van Buitenlandse zaken kleurcodes. De adviezen worden op de website in de volgende kleuren weergegeven:
  • Code groen: geen bijzondere veiligheidsrisico's
  • Code geel: let op, veiligheidsrisico's
  • Code oranje: alleen noodzakelijke reizen
  • Code rood: niet reizen
 • De risico’s houden rekening met onder andere gezondheid (epidemie), onrust (oorlog, terreur) en natuurrampen (vulkaanuitbarsting, overstromingen).
 • Binnen één land kunnen verschillende kleurcodes voorkomen: bijvoorbeeld geel met alleen bij een landsgrens een rode streep. Het advies heeft alleen betrekking op het deel waar je daadwerkelijk gaat verblijven
Wat te doen als je onderweg bent en er is een negatief reisadvies voor je bestemming?
 • Neem in dit geval altijd contact op met je verzekeraar.
 • Als er een negatief reisadvies is afgegeven kan je dekking veranderen. Dit verschilt echter per verzekering. 
 • Voor landen met de kleur oranje of rood (= een "Negatief Reisadvies") zullen reguliere doorlopende reisverzekeringen veelal geen dekking meer bieden.
 • Sommige verzekeringen blijven dekking bieden tot je redelijkerwijs in staat bent geweest om het gebied te verlaten.
Wat zijn de gevolgen van een negatief reisadvies voor de dekking van je (reis)verzekering?

Wat zijn de gevolgen van een negatief reisadvies voor de dekking van je reisverzekering of je verzekering bij je work & travel in het buitenland?

 • Reisverzekeringen geven in het algemeen geen dekking indien er een negatief reisadvies van kracht is. Alleen  gespecialiseerde reisverzekeringen voor lang of bijzonder verblijf in het buitenland kunnen hier uitkomst bieden
 • Zeker voor lange reizen, waarbij meerdere landen en continenten worden aangedaan, is het prettig om een reisverzekering te hebben waarvan de dekking niet vervalt zodra er een 'negatief' reisadvies is.
 • Een negatief reisadvies kan ook voor delen van een land worden uitgeroepen. Dit is dan geen belemmering voor je reisverzekering. In de rustige delen van het land is gewoon dekking
 • Lees meer in het hoofdstuk over de verschillende verzekeringen die dekking bieden bij negatief reisadvies 

Hoe zit het met molest?

 • Een gespecialiseerde reisverzekering kan ook dekking bieden voor spoedeisende medische kosten (indien meeverzekerd) die het gevolg zijn van molest. 
 • Molest is (verzekeringstechnisch gezien) schade die is ontstaan in conflictsituaties. Denk daarbij onder andere aan een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onrusten, oproer, muiterij, rellen. 
 • De precieze dekking in het geval van een negatief reisadvies schade en molest verschilt echter per reisverzekering.
 • Lees meer in het hoofdstuk over de verschillende verzekeringen de dekking bieden bij negatief reisadvies 
Welke verzekeringen bieden dekking wanneer er een negatief reisadvies is afgegeven, of dreigt te worden afgegeven?

Welke verzekeringen bieden ook dekking in het buitenland wanneer er een negatief reisadvies is uitgebracht.

 • Er zijn verschillende soorten verzekeringen die uitkomst kunnen bieden als er een negatief reisadvies is afgegeven, of dreigt te worden afgegeven

Reisverzekeringen en activiteitenverzekeringen

 • Reisverzekeringen bieden in veel gevallen weinig tot geen ruimte voor een verblijf in gebieden met een negatief reisadvies
 • Uitzondering hierop vormt een gespecialiseerde verzekering als de Special ISIS verzekering.

Ziektekostenverzekeringen voor emigranten en expats

 • Internationale ziektekostenverzekeringen bieden in veel gevallen meer ruimte voor een verblijf in gebieden met een negatief reisadvies en ook vaak dekking voor molest. Geschikte verzekeringen voor emigranten die in een land of gebied gaan verblijven waar de Nederlandse overheid een aangepast reisadvies voor heeft, zijn te vinden op de JoHo emigratie- en expatwebsites:
 1. International Expat Insurance
 2. Allianz Healthcare
 3. Goudse Expat Pakket
 4. Bupa Worldwide Travel Insurance

Conflictsituaties & terrorisme

 • Verzekeringen die dekking bieden in regio's waarvoor een negatief reisadvies geldt, bieden niet altijd dekking voor molest (conflictsituaties als een burgeroorlog of oproer)
 • Ook wanneer molest wel is inbegrepen, kunnen er specifieke uitsluitingen gelden, bijvoorbeeld voor terroristische aanslagen.
 • Bekijk de voorwaarden van de betreffende verzekering voor specificaties hierover of neem contact op met JoHo , er zijn namelijk voor bijzondere situaties soms ook bijzondere oplossingen
Wat te doen als er oorlogen of virussen uitbreken, of natuurrampen plaatsvinden in het buitenland?
 • Zorg dat je jezelf in veiligheid brengt en volg instructies van de (lokale) autoriteiten op.
 • Neem contact op met je verzekering (of, in geval van nood, de alarmcentrale van je verzekering) over je dekking en procedures. Het hangt van de verzekeringsmaatschappij af of deze onkosten dekt bij een natuurramp, oorlogen, epidemieën of negatieve reisadviezen. 
 • Check ook het beleid van je airline (of touroperator), bijvoorbeeld bij het plaatselijke kantoor. Vliegen ze nog op jouw (volgende) bestemming; zijn ze flexibeler dan anders in het wijzigen van vluchtdata of route en welke info hebben zij over de reisomstandigheden? Overleg met hen over eventuele alternatieven.
 • Het calamiteitenfonds verzekert reizigers bij calamiteiten die onder de garantieregeling van de ANVR vallen. Dit zijn abnormale gebeurtenissen die niet verzekerd zijn op bestaande verzekeringen en veroorzaakt worden door molest of een natuurramp. Ziektes en epidemieën vallen hier buiten. Let op: dit geldt alleen voor reisorganisaties die aangesloten zijn bij het calamiteitenfonds.
 • In het geval van een natuurramp is de ervaring dat de directe gevolgen vaak erg groot kunnen zijn maar dat de noodhulp ook redelijk snel op gang komt. Vaak is enkele dagen later de reizigersstroom weer zo goed en zo kwaad als het gaat op gang en is de luchthaven weer open. Overweeg een eventuele andere reisroute om het rampgebied te omzeilen.

Enkele bronnen die je kunt checken in het geval van calamiteiten

 

Veiligheid & Problemen voorkomen

 

Brengt reizen veiligheidsrisico’s met zich mee?
 • Tenzij je afreist naar extreme gebieden is reizen niet gevaarlijk. Maar sommige bestemmingen zijn wel gevaarlijker dan andere. De hoofdstad van Venezuela, Caracas is bijvoorbeeld gevaarlijker dan Vientiane, de hoofdstad van Laos. Bereid je voor en wees je bewust van de eventuele gevaren op je reisbestemming.
 • De reistips in deze bundel zijn niet bedoeld om je bang te maken: thuis kan je hetzelfde gebeuren als op reis. Een goed besef van de risico's zorgt echter voor een goed voorbereide- en in de meeste gevallen een onbezorgde reis.
 • Het komt vaak voor dat onervaren, of soms juist te ervaren en weer onvoorzichtig geworden reizigers, die tegen alle waarschuwingen in het grootste deel van hun geld of hun papieren in hun dagrugzak of handtas bewaren. Vervolgens wordt de tas in een onoplettend moment toch leeggehaald of helemaal gestolen en zit men soms echt in grote problemen. Als je ergens in the middle of nowhere van al je geld en papieren wordt beroofd, willen zelfs de meest doorgewinterde reizigers niet in je schoenen staan. Dus ook daar waar het veilig lijkt, pas toch op en neem geen onnodige risico’s.
Wat moet je doen als je een wild of gevaarlijk dier tegenkomt in het buitenland?

 

Oog in oog met een wild dier 

Gevaarlijke dieren op reis en in de buurt

IN EUROPA

Wat moet je doen als je een das tegenkomt?

 • De das staat bekend om zijn dappere en angstaanjagende karakter. Er wordt dan ook gezegd dat de enige vijanden van de das de mens en andere dassen zijn. De das heeft krachtige kaken en kan offensieve stoffen afscheiden via zijn anale klieren. Verder heeft de das een extreem losse en rubberen huid waardoor hij de beten van veel dieren kan weerstaan. Er wordt zelfs gezegd dat de das kan ronddraaien in zijn eigen huid! Wanneer een das een ander dier aanvalt, bijt hij in het scrotum zodat het dier leegbloedt, op deze manier heeft de das al veel zoogdieren gecastreerd… Ook een leuk weetje is dat dassen en grote katachtigen respect hebben voor elkaar en elkaar met rust laten. De mens wordt niet aangevallen door de das, de das kan beter uitkijken voor de 'gemotoriseerde mens' die per jaar honderden slachtoffers eist onder de dassenfamilie.

Wat moet je doen als je een wolf tegenkomt?

 • Dit prachtige beest komt in verschillende gebieden in Europa voor, zoals Zweden, Portugal, Italië, Spanje en Duitsland (er bestaat zelfs een kans dat ze binnenkort in Drenthe de overstap naar Nederland maken). De wolf is echter onder normale omstandigheden niet gevaarlijk. Mensen en kinderen worden slechts in uitzonderlijke gevallen aangevallen, vrijwel alleen als ze zich wagen in de buurt van een nest met jongen of als de wolf besmet is met hondsdolheid.

Wat moet je doen als je een beer tegenkomt?

 • Canada biedt prachtige wandelroutes langs de Rocky Mountains, de fjorden en Vancouver Island. Tijdens deze wandelroutes is er echter wel het gevaar om oog in oog te staan met een grizzlybeer! Deze dieren zijn immers de gehele zomer op zoek naar voedsel om zich vol te eten voor hun maandenlange winterslaap. Het is in dit geval dan ook verstandiger de situatie proberen te voorkomen dan de confrontatie aan te gaan met deze hongerige wilde dieren. Eten en andere geurende producten (zelfs tandpasta en parfum!) trekken nieuwsgierige beren aan, het is dan ook aan te raden deze niet in de buurt van je slaapplaats te bewaren, maar ver van je tent op te hangen in een boom. Ook op plaatsen waar veel voedsel aanwezig is, moet je extra alert zijn en altijd op je hoede. De aanwezigheid van een beer is te herkennen aan afgekrabde bomen, uitwerpselen en pootafdrukken. Wanneer je één of meerdere van deze kenmerken tegenkomt gedurende je reis, maak je dan meteen uit de voeten! En kom je ondanks het ondernemen van deze maatregelen toch nog in aanraking met één van deze dieren? Verroer je dan niet en houd je adem in. Is het donker of valt de beer aan na een achtervolging? Vecht dan voor je leven!
 • Antiberenmiddel: Je kunt als je wordt aangevallen door een beer “pepperspray” gebruiken om hem af te schrikken
 • In Europa leeft de Europese bruine beer. Momenteel komen nog slechts restpopulaties voor; onder andere in Scandinavië en Oost-Europa (vooral in Roemenië). Agressief zijn deze bruine beren niet - als ze tenminste met rust gelaten worden.

Buiten Europa

Wat moet je doen als je een krokodil tegenkomt?

 • Krokodillen eten meestal dieren als runderen, zebra’s en vogels, maar ook willen ze zich wel eens aan een mens vergrijpen. Vermijd dus al het contact met deze sterke dieren! Wanneer ze onder water zijn, zijn ze te herkennen aan de kleine belletjes die boven komen. Als je dit ziet, kom dan niet in de buurt van het water en ga er zeker niet in!
 • Als je toch onverwachts in aanraking komt met een krokodil, is een van de mogelijkheden om te overleven iets scherps in zijn ogen steken…

Wat moet je doen als je een struisvogel tegenkomt?

 • Een struisvogel kan gevaarlijk zijn wanneer hij zich bedreigd voelt of wanneer je te dicht bij zijn nest in de buurt komt. Struisvogels hebben scherpe teennagels en kunnen verschrikkelijk hard schoppen! Wanneer een struisvogel je aanvalt heeft rennen geen zin meer, het beste dat je kunt doen is jezelf beschermen door ergens achter te schuilen of plat op de grond te gaan liggen met je gezicht naar beneden en je handen op je nek om deze te beschermen.

Wat moet je doen als je een baviaan tegenkomt?

 • Bavianen kunnen onvoorspelbaar reageren. Hun stemming kan snel omslaan naar agressief wanneer ze bang worden gemaakt of worden bedreigd. Ze zijn zeer sterk en hebben scherpe hoektanden. Kom dus niet te dicht in de buurt bij deze dieren en laat ze lekker met rust! Bavianen kunnen erg brutaal zijn, ze komen soms dichtbij en hoewel ze vaak niets doen, kun je beter vermijden te eten in de buurt van Bavianen. Ze zouden nog wel eens onuitgenodigd een hapje mee willen eten.

Wat moet je doen als je andere apen tegenkomt?

 • Niet alleen bavianen zijn brutaal, ook andere apensoorten kunnen er wat van. Ze zijn niet alleen uit op eten, maar nemen ook andere dingen mee. Glimmende spullen zoals een fotocamera zijn erg geliefd en moeilijk terug te krijgen. Let dus goed op je spullen en stop ze zoveel mogelijk in een tas.

Wat moet je doen als je een buffel tegenkomt?

 • Buffels zijn onder normale omstandigheden niet agressief en vermijden confrontaties, maar ze zijn ook erg nieuwsgierig en soms gevaarlijk! Zo nieuwsgierig dat ze aan hun kudde ontsnappen om een onbekend voertuig te inspecteren, wanneer ze hierbij echter gestoord worden, denderen ze terug naar hun kudde. Juist dit denderen is levensgevaarlijk omdat het dier hierbij niet uitkijkt voor wat hij op zijn weg tegenkomt. Een buffel met kleintjes, oude eenzame buffels, buffels die verwond zijn in het verleden en buffels die worden lastiggevallen, kunnen zomaar aanvallen.
 • Als je oog in oog komt te staan met een buffel, loop dan heel rustig weg. Als de buffel echter agressief aan komt rennen, is rennen en in een boom klimmen de enige optie! Enkele tekens waaraan een naderende buffel kan worden herkend, zijn alarmkreten van de zilverreiger en brekende takjes.
 • Ook belangrijk om te weten is dat waar een buffel is, vaak ook leeuwen zijn…

Wat moet je doen als je een hyena tegenkomt?

 • Hyena’s vallen overdag over het algemeen geen mensen aan. ’s Nachts valt de hyena alleen mensen aan wanneer iedereen slaapt, het is dus verstandig om altijd iemand op de wacht te laten zitten en geen eten of etensresten in de buurt van de slaapplaats te bewaren. Hyena’s zijn echter helemaal niet zo stoer als ze eruitzien, als je veel lawaai maakt en een agressieve houding aanneemt, gaan ze er als een haas vandoor!

Wat moet je doen als je een cheeta tegenkomt?

Cheeta’s zijn alleen gevaarlijk in gevangenschap. Wanneer je een cheeta in het wild tegenkomt, zal hij je hooguit één blik waardig gunnen en daarna wegrennen. In gevangenschap, tam of niet, vertonen ze echter onvoorspelbaar en agressief gedrag.

Wat moet je doen als je een luipaard tegenkomt?

 • Luipaarden vormen geen gevaar wanneer ze met rust worden gelaten. Wanneer ze worden bedreigd, op stang worden gejaagd, gewond zijn of plotseling gestoord worden, kunnen ze echter extreem gevaarlijk zijn. Als een luipaard het gevoel heeft dat je haar kleintjes bedreigt, wordt ze ook zeer agressief. Daarom is het ook niet aan te raden een spoor van een luipaard te volgen omdat het dier dan kan denken dat je haar naar haar nest toe volgt.
 • Oude en/of zieke luipaarden kunnen ook mensen aanvallen omdat zij de kracht niet meer hebben om op wilde levende prooien te jagen.
 • Als je dicht in de buurt komt van een luipaard, zorg dan dat je het dier niet aankijkt en probeer hem te negeren. Als een luipaard door heeft dat je hem gezien hebt, kan hij zich bedreigd voelen en je aanvallen. Als het dier je waarschuwt door te brullen, loop dan langzaam, zijwaarts van het dier weg. Het dier eten geven moedigt zijn agressie alleen maar aan.
 • Wanneer een luipaard aanvalt, kan alleen een gericht schot hem tegenhouden. Schreeuwen en veel geluid maken kun je proberen, maar het wil niet altijd helpen het dier af te schrikken. Sommige luipaarden in natuurreservaten zijn immers gewend aan de aanwezigheid van mensen.

Wat moet je doen als je een leeuw tegenkomt?

 • Leeuwen gaan mensen meestal uit de weg. Er zijn echter ook situaties waarin leeuwen wel aan kunnen vallen, namelijk wanneer je te dichtbij komt, wanneer ze achtervolgd of lastiggevallen worden, wanneer ze aan het paren zijn, wanneer ze aan het eten zijn, wanneer ze jongen hebben en wanneer ze ziek en/of oud zijn.
 • De aanwezigheid van leeuwen is te herkennen aan verse sporen, gieren, gebrul, zebra’s die aarzelen wat te gaan drinken en giraffen of zebra’s die naar het struikgewas staren. Vermijd dicht en lang struikgewas dicht bij waterplaatsen en rivieren en ga ’s nachts niet op pad, want dan jagen de leeuwen. Wanneer je kampeert in de buitenlucht, heb dan altijd een groot kampvuur aan en laat om beurten iemand op wacht zitten.
 • Een boze leeuw is te herkennen aan platte oren, een lage houding en een snel heen en weer zwiepende staart. Als je oog in oog komt te staan met een leeuw ren dan niet weg, want dan zal de leeuw je instinctief achterna rennen en aanvallen. Loop rustig achteruit, maar wanneer het dier aangeeft dat de beweging hem niet bevalt door grommende geluiden te maken, blijf dan stilstaan tot de leeuw zelf wegloopt.
 • Als de leeuw aanvalt, zijn er twee dingen die je kunt doen. Een manier is volkomen stil staan en je blik ononderbroken op de aanvallende leeuw gericht houden. De leeuw kan dan een paar meter voor je stoppen met de aanval, op de grond gaan liggen en brullende geluiden maken. Deze vertoning kan enkele seconden duren, waarna de leeuw zich omdraait en wegloopt. Een andere manier is hiernaast agressieve geluiden maken en takken en stenen naar de aanvullende leeuw gooien. Ook dan is het mogelijk dat de leeuw zich omdraait en wegloopt. In beide gevallen is het van belang dat je nadat de leeuw is weggelopen rustig achteruit loopt en rekening houdt met het feit dat de leeuw nog een keer kan aanvallen.

Wat moet je doen als je een neushoorn tegenkomt?

 • De witte neushoorn is over het algemeen veel rustiger dan de zwarte neushoorn. De witte neushoorn zal wegrennen wanneer je in de buurt komt, maar uiteraard zijn er altijd uitzonderingen, dus wees voorzichtig!
 • De zwarte neushoorn staat bekend om zijn nerveuze en onvoorspelbare gedrag en kan extreem gevaarlijk zijn. Hij ziet zeer slecht, maar daarentegen is zijn reuk- en hoorvermogen extreem goed! Wanneer de neushoorn gestoord wordt, gaan zijn oren overeind staan en zijn hoofd omhoog. Vervolgens zal hij of wat geluidjes maken, zich omdraaien en weglopen of wanneer je pech hebt, een aanval starten.
 • Als je oog in oog komt te staan met een neushoorn ren dan niet weg, maar houd stil en loop vervolgens langzaam met de wind mee weg van de neushoorn. Zoek ondertussen naar een dichtbijzijnde boom om in te klimmen. Als er geen bomen in de buurt zijn, trek dan artikelen los of kleding uit die je naar het dier kan gooien (bv. een rugzak). Indien aanwezig lost je gids een schot in de lucht en anders probeer je zo hard mogelijk te schreeuwen. Als het dier nu nog steeds niet is afgeschrikt, gooi je de losgehaalde artikelen en uitgetrokken kleding richting de neushoorn en stap je op het laatste moment van de aanval naar de zijkant. Vervolgens ga je plat op de grond liggen en houd je je zo stil mogelijk.

Wat moet je doen als je een nijlpaard tegenkomt?

 • Het nijlpaard is een rustig en kalm dier wanneer het met rust gelaten wordt, maar wanneer het wordt uitgelokt of bedreigd, kan het zeer gevaarlijk worden. Eenzame mannetjes of vrouwtjes met jongen worden snel agressief wanneer je te dichtbij komt.
 • Een nijlpaard laat zien dat hij boos is door zijn bek te openen zodat al zijn imposante tanden te zien zijn.
 • Als een nijlpaard je aanvalt, is het beste wat je kunt doen opzij springen. Om deze situatie te voorkomen, kun je het beste dicht struikgewas langs de oever en paden die gebruikt worden door nijlpaarden vermijden.

Wat moet je doen als je een olifant tegenkomt?

 • Net als de meeste dieren is de olifant een rustig dier dat normaal gesproken de confrontatie met een mens uit de weg gaat. Wanneer ze te dicht benaderd worden, lastig worden gevallen of er jongen of zieke olifanten aanwezig zijn in de groep kunnen olifanten aanvallen. Individuele olifanten die ziek of gewond zijn of vroeger zijn lastiggevallen, kunnen ook zeer agressief zijn.
 • Als een olifant de aanval inzet, zijn zijn oren plat tegen zijn hoofd gedrukt en zijn slurf omhoog gekruld. Als er op deze manier een olifant op je af komt gerend, ren dan voor je leven om buiten het zicht van de olifant te komen. Let op! Dit kan ook een schijnaanval zijn. Juist als de olifant zijn slurf tussen of achter zijn voorste benen verstopt, is het echt menens. Probeer met de wind mee te rennen en sla plotseling links- of rechtsaf, in de hoop dat de olifant met zijn 40 km/h langs je heen raast.

 

Reptielen, Insecten en andere Kriebelbeestjes

 

Wat moet je doen als je een slang tegenkomt?

 • Slangen zijn meestal ongevaarlijk, maar soorten als de ratelslang en de cobra echter niet, daarom kan het handig zijn om een boekje mee te nemen waarin de belangrijkste soorten staan afgebeeld (te krijgen in de JoHo centers).
 • Het merendeel van de slangen is niet giftig
 • Slangen zijn zelden agressief. Ze bijten een mens alleen als ze zich bedreigd voelen en spuiten dan in een schrikreactie hun gif in de huid.
 • Er zijn maar enkele slangen echt heel gevaarlijk voor de mens: bijvoorbeeld de Afrikaanse cobra, mamba, reuzenadder, de Aziatische cobra en kraits en de Amerikaanse koraal- en ratelslang.
 • Slangen komen boven een hoogte van 4000m niet meer voor.

Hoe te voorkomen dat je gebeten wordt?

 • Gebruik een zaklamp als je in het donker loopt waar slangen voorkomen
 • Zie je een slang, blijf dan rustig; hij zal sneller verdwijnen dan jij
 • Draag hoge schoenen en een lange broek
 • Stop nooit je hand in een hol
 • Als je door hoog gras loopt maak dan enig lawaai of sla met een stok voor je uit, zodat de slang op tijd weg kan gaan
 • Check altijd eerst je schoenen voordat je ze aantrekt
 • Pas op met tassen en rugzakken, ook hier altijd even checken voordat je ergens je hand insteekt
 • Wees voorzichtig als je bij meertjes of riviertjes gaat zwemmen waar een dichte vegetatie is
 • Wees voorzichtig met hout sprokkelen of het verplaatsen van hout

Algemene verschijnselen

 • Zwelling op de plek waar je gebeten bent
 • Blaarvorming op de plek waar je gebeten bent
 • Opgezwollen lymfeklieren
 • Koorts
 • Misselijkheid, braken
 • Snelle hartslag
 • In een later stadium flauw vallen, verlammingen, afsterven van lichaamsweefsel, etc.

Behandeling

 • Probeer rustig te blijven
 • Probeer zoveel mogelijk informatie over de slang te verzamelen, kleur, lengte, huidtekening en dergelijke zijn daarbij belangrijk (maar pak hem niet op!), zodat ze in het ziekenhuis weten wat voor tegengif ze moeten gebruiken
 • Houd het lichaamsdeel laag zodat het gif niet te snel verspreidt over de rest van het lichaam
 • Eventueel paracetamol tegen de pijn (geen aspirine)
 • Er zijn verschillende adviezen om het gif uit te zuigen en te snijden in de beet, maar meestal wordt het toch afgeraden dit te doen. Het kan vooral gevaarlijk zijn om een slangenbeet met de mond uit te zuigen. Het gif kan door het mondslijmvlies de bloedbaan bereiken!
 • Het gebruik van een goed werkend anti-slangen uitzuigpompje (te verkrijgen in de JoHo centers) is aan te raden als je er binnen een minuut na de beet mee aan de slag gaat, daarna heeft het niet veel zin meer

Wat moet je doen als je een spin tegenkomt?

Spinnen zijn meestal ongevaarlijk (zelfs de tarantula), maar soorten als de black widow spin (VS & Zuid-Amerika) echter niet, daarom kan het handig zijn om een boekje mee te nemen waarin de belangrijkste soorten staan afgebeeld (te krijgen in de JoHo centers).

 • De meeste spinnen zijn ongevaarlijk.
 • Twee van de beruchtste gevaarlijke spinnen zijn de zwarte weduwe, die ook in bijvoorbeeld Zuid-Europa voorkomt, en de red-back spider uit Australië.
 • Een beet van een spin is meestal niet pijnlijk, de pijn begint pas 10 minuten later. Eerst op de plek waar gebeten is, daarna over de rest van het lichaam. Waar de spin gebeten heeft ontstaat een blaar.
 • Je kunt ijs op de beet doen tegen de zwelling. Ga liefst meteen naar het ziekenhuis want een tegengif moet snel (vaak binnen een uur) gegeven worden!
 • Je kunt je been spalken of je arm in een mitella doen om te voorkomen dat het gif zich te snel verspreidt.
 • Neem een boekje mee waarin de belangrijkste soorten staan afgebeeld (te krijgen in de JoHo centers)

Algemene verschijnselen

 

 • Misselijkheid, braken
 • Spierkramp
 • Hoge bloeddruk
 • Angst
 • Onrust
 • Psychose

 

Behandeling

 • Je kan ijs op de beet doen tegen de zwelling
 • Acuut naar het ziekenhuis want tegengif moet binnen een uur gegeven worden!
 • Been spalken of arm in een mitella, om te voorkomen dat het gif zich te vlug verspreidt

Wat moet je doen als je een schorpioen tegenkomt?

 • Er zijn verspreid over de hele wereld 1500 soorten schorpioenen. Een steek van de meeste soorten is onschuldig en te vergelijken met de steek van een bij of een wesp. Dertig soorten zijn echt gevaarlijk; niet behandelen heeft bij deze soorten vaak een fatale afloop. De gevaarlijke soorten komen voor in Zuidelijk en Midden-Amerika, Noordelijk en Zuidelijk Afrika en het Midden-Oosten. Deze gevaarlijke soorten hebben een voorkeur voor droge en warme gebieden en herken je bovenal aan de dikke staart (in een dikke staart past meer gif). Schorpioenen zijn vaak 's nachts actief en verstoppen zich voor de overige tijd op donkere plekken.
 • Alleen als een schorpioen zich aangevallen voelt, zal deze een mens steken met de staart. Als men zich in gebied bevind waar schorpioenen leven, is het aan te raden in ieder geval 's avonds niet op blote voeten te lopen, je schoenen leeg te schudden voor je ze aantrekt en voorzichtig te zijn met het pakken van spullen waarbij je hand uit je directe gezichtsveld grijpt.

Wat moet je doen als je een mier tegenkomt?

 • De meeste mieren zijn ongevaarlijk en bijten zelfs niet of nauwelijks pijnlijk. Wat harder bijtende mieren kunnen wel erg irritant zijn.
 • In Zuid-Amerika leven verschillende soorten die enigszins gevaarlijk kunnen zijn. De Bullet Ant (zeer grote mier, tot wel 2,5 cm groot) kan zeer pijnlijke beet geven welke wel 24 uur pijn kan doen en te vergelijken schijnt te zijn met een schotwond (vandaar de naam). Verder zijn er nog de Army Ants welke in grote groepen jagen en zeer agressief kunnen bijten.

Wat moet je doen als je een kakkerlak tegenkomt?

 • Kakkerlakken komen in grote getale voor in de meeste hotels en hostels. Ze zijn niet gevaarlijk maar zien er niet echt lekker uit. In sommige landen vliegen zelfs jongens van 5 cm door je kamer. Een extra reden om lekker onder een klamboe te gaan liggen.

Wat moet je doen als je een mug, vlo of vlieg tegenkomt?

Wat moet je doen als je een teek of bloedzuiger tegenkomt?

 

Gevaarlijke dieren in zee

Kwallen

Giftige vissen

Zee-egels en zeesterren

(Witte) haaien

Hoe kan je diefstal voorkomen?

 • Schaf een heuptas / moneybelt aan die je onder je kleding kan dragen. Het liefst niet op je buik, want dan is het te zichtbaar. Ook een gebruikelijke methode om spullen veilig bij je te dragen is de extra binnenzak of vakje in je schoenen.
 • Met een flightbag kan je je backpack veilig houden, bijvoorbeeld tijdens een vlucht of een lange busreis waarbij je tas in een ruim wordt gedaan. Sluit de flightbag af met een slot.
 • Neem altijd een hangslot of combinatieslot mee. Welke je kiest hangt af van je voorkeur. Een hangslot wordt vaak op slot gedaan met een klein sleuteltje dat je makkelijk kan verliezen. Bij een combinatieslot heb je het risico dat je de code vergeet. 
 • In veel landen is het op slot doen van de hotelkamer met de hotelsleutel niet voldoende, er zitten dan beugels aan de buitenkant waaraan je je eigen slot kan bevestigen. Ook kan je je bagage vastklikken aan bagagedragers in treinen of bussen. Sommige trajecten staan er namelijk bekend om dat je bagage tijdens het slapen door het raam naar buiten verdwijnt.
 • Ook handig om mee te nemen is een afsluitbaar tasje met gelamineerd staaldraad (zoals de JoHo Travelsafe) waar je je moneybelts / paspoorten en andere belangrijke zaken in kunt doen. Je kunt deze veilig afgeven aan de balie van je hostel om in de kluis te stoppen zonder dat ze er zelf bij kunnen.
Hoe blijf je veilig tijdens je reis?
 • Zorg dat van buiten niet te zien is waar je je geld en je papieren bewaart. 
 • Check de actuele veiligheidssituatie van het land, de stad of de omgeving bij je medereizigers, bij de locals en op reizigersfora. Vraag bijvoorbeeld na welke buurt je moet mijden, welke stukken je beter met een taxi kunt doen en of het trein- of busstation wel veilig is.
 • Een late aankomst op een onguur en donker busstation aan de rand van de stad is geen aanrader. Houd waar mogelijk rekening met vertrek- en aankomsttijden, maar soms ontkom je er gewoonweg niet aan.
 • Zet je bagage op de achterbank van de taxi. Is dit om een of andere reden niet mogelijk, laat dan je taxideur openstaan totdat je bagage uit de kofferbak is.
 • Verdiep je in de lokale cultuur en wees bewust van de lokale gebruiken. Zo is het niet in elk land normaal om alcohol of softdrugs in het openbaar te nuttigen. Ook wordt teveel bloot (blote armen, benen) niet in alle landen op prijs gesteld.
 • Pas op bij pinautomaten. Het is een bekende plek voor overvallen dus gebruik pinautomaten op zo veilig mogelijke plekken en let op bij het naar buiten stappen. Pin het liefst niet alleen, zorg dat je geld is opgeborgen en laat zien dat je alert bent.
 • Pas soms op voor medereizigers en ‘vrienden’. Uiteraard hoef je niet te spastisch te doen over toenadering zoekende reizigers want het ontmoeten van andere reizigers is tenslotte één van de leukste dingen van het reizen, maar er zijn ook ‘verkeerde’ exemplaren. Dus geef nooit iemand je pincode, hou je geld op een goede plaats en pas op voor softdrugs of drankjes die je worden aangeboden. Let op als er zomaar iemand bij je aan tafel komt zitten om mee te eten. Hij doet alsof hij een vriend is tegen het personeel en verdwijnt voor het afrekenen. Gebruik je gezonde verstand om te bepalen of iemand op je geld uit is.
Hoe blijf je veilig per continent?
Wat zijn de meest bekende trucs van oplichters en dieven? 


 Botsing met voetganger

 • Tegen je aan lopen en al dan niet drank, etenswaren, inkt over je heen gooien, het er vanaf helpen vegen, terwijl een tweede persoon je ondertussen rolt of er met je tas vandoor gaat.
 • Een extreem voorbeeld hiervan is het jeukpoeder dat in Noord-India wel eens wordt gebruikt. Hierdoor gooi je je rugzak echt van je af om hem vervolgens kwijt te zijn als je van de jeuk een rondje draait. 
 • Een andere variant van deze tactiek is het klemzetten van iemand. Je loopt in een drukke omgeving en je wordt opeens vanaf links en rechts klemgezet, zodat je niet weg kan en je ook je armen niet kunt bewegen. Als je je even later weer kunt bewegen, zijn je zakken gerold.

Afleiden (met een baby)

 • In verschillende steden, onder andere in Rome, proberen (vooral) vrouwen je af te leiden met hun (nep-)baby. Deze wordt voor je voeten gegooid of in je handen geduwd waardoor je afgeleid raakt. 
 • Een goede afleidingstactiek waardoor je niet merkt dat je gerold wordt. 
 • Dit kan natuurlijk ook met andere voorwerpen.

Juwelen of geld deal

 • Goed georganiseerde bendes proberen je zo gek te krijgen mee te doen met een "niet te missen kans" of een vriendendienst waar je zelf ook financieel beter van lijkt te worden. In Zuid-Oost Azië gaat het om diamanten of juwelen, in Afrika vaak om financiële deals.
 • Pas echt goed op want ze zijn zo geraffineerd dat ze ervoor kunnen zorgen dat je "zeker" weet dat het wel goed zit. Bevestiging komt van betrouwbaar uitziende bronnen of personen en hoe je het ook bekijkt, de zaak lijkt soms van alle kanten zo solide als het maar kan. De meest ervaren handelaren zijn zo te grazen genomen.

Aanbieden van drank, snoep of joints

 • Het lijkt zo vriendelijk, maar als je een dag later beroofd, of erger: aangerand, wakker wordt, dan blijk je slachtoffer van een nog steeds wereldwijd toegepaste truc. 
 • Door een bedwelmend middel in je drank of eten te stoppen waarvan je even totaal van de wereld raakt, krijgt men alle tijd om met je te doen wat ze willen. Let op, dit kan ook door medereizigers gebeuren.

Lees meer bekende trucs in JoHo's keuzekit Veilig Reizen.

 

Risico's afdekken

 

Wat te doen bij schade veroorzaakt aan de auto of motor zelf
 • Deze schade kan alleen worden verzekerd door de verzekering die bij het motorrijtuig hoort, deze moet je apart afsluiten. Het valt dus niet onder een particuliere aansprakelijkheid verzekering of reisverzekering.
 • Als je een motorrijtuig huurt of leent vraag dan altijd heel goed na wat het eigen risico is voor schade die je veroorzaakt. Soms denk je goedkoop een auto te huren, maar dan kan het zijn dat je de eerste 1.000 of 2.000 euro aan schade zelf moet betalen.

Een auto lenen

 • Ook als je een auto leent, vraag dan na in hoeverre de auto is verzekerd voor schade veroorzaakt aan derden en voor schade aan de auto zelf.
 • Maak ook vooraf afspraken over de financiële afhandeling bij schade aan de auto zelf.
 • Soms is er wel een verzekering voor, maar blijkt dat na schade de premie fors stijgt.
 • Hierover kan ook ongewenste onenigheid ontstaan. Lenen (niet alleen in het buitenland, maar ook in Nederland) brengt dus vaak risico’s met zich mee.

Kan ik dit verzekeren?

 • De motorrijtuigen kunnen alleen in het land zelf worden verzekerd, door de eigenaar of huurder.
 • Is schade aan een motorrijtuig niet gedekt, of met een heel hoog eigen risico, leen  of huur het motorrijtuig dan bij voorkeur niet
 • Lees meer bij het verzekeringen van auto en motor rijden in het buitenland
Wat te doen bij schade veroorzaakt aan derden (bijvoorbeeld andere auto, persoon, object)
 • Deze schade kan alleen met een (meestal verplichte) aansprakelijkheidsverzekering worden gedekt. Deze verzekering moet je in het land zelf afsluiten.
 • Een normale particuliere aansprakelijkheidsverzekering, ook degene die in het pakket van je reisverzekering zit, dekt nooit een dergelijke schade.
Wat te doen bij medische 'schade' aan jezelf na een ongeval
 • Zelf ben je voor medische kosten meestal verzekerd onder je reis- en/of ziektekostenverzekering.
 • Dit geldt voor “normaal” auto rijden, niet voor bijvoorbeeld “wedstrijden racen”. Zie de voorwaarden van je verzekering.
 • Zie ook de pagina's over wat te doen bij een ernstig ongeval in het buitenland.

 

Meer Informatie & Links