Clinically Oriented Anatomy van Moore e.a. - Boek & JoHo's

 

Crossroad: Kiezen uit de bundel
Leeswijzer bij Clinically Oriented Anatomy van Moore e.a.

Leeswijzer bij Clinically Oriented Anatomy van Moore e.a.

Over het boek

 • Dit anatomiehandboek is bekend om zijn uitgebreide dekking van anatomie.
 • De stof wordt behandeld in relatie tot de praktische bruikbaarheid in de geneeskunde, tandheelkunde en fysiotherapie.

Clinically Oriented Anatomy vs. Essential Clinical Anatomy - Moore e.a.

 • De twee onderstaande boeken zijn van de zelfde auteurs en zijn vrijwel identiek betreffende de thema's en hoofdstukken:

  • Clinical Oriented Anatomy bevat meer klinische informatie en meer (grotere) afbeedlingen en schema's. Het gaat dieper in op de stof.

  • Essential Clinical Anatomy geeft de essentie weer van het overkoepelende boek Clinically Oriented Anatomy, is kleiner opgemaakt in zijn geheel en bevat minder figuren.

 • De studiematerialen van beide boeken kunnen naast elkaar worden gelegd en vullen elkaar aan op allerlei vlakten.

Opbouw van het boek

 • De introductie geeft een samenvatting van de algemene anatomie die het mogelijk maakt de volgende 8 speciële hoofdstukken met begrip te lezen.
 • De (overwegend macroscopische) anatomie wordt nogal minutieus beschreven met uitweidingen naar variaties, embryologie (aangeboren afwijkingen) en pathologie.
 • Hoofdstukindeling:
  • Introduction
  • 1 Thorax
  • 2 Abdomen
  • 3 Pelvis and Perineum
  • 4 Back
  • 5 Lower Limb
  • 6 Upper Limb
  • 7 Head
  • 8 Neck
  • 9 Cranial Nerves

 

Gebruik van het boek

 • Clinically oriented anatomy, waarvan de essentie terugkomt in het boek Essential Clinical Anatomy (de beknoptere versie), benadrukt de anatomie die belangrijk is in de fysieke diagnose voor de primaire zorg, de interpretatie van diagnostische beeldvorming en het begrijpen van de anatomische basis van noodgeneeskunde en algemene chirurgie.

 • Het boek is geschreven voor het academische onderwijs, maar kan uiteraard ook dienen als naslagwerk in de wetenschap of in de praktijk.

 

Historie van het boek

  Gegevens bij de 7e druk:

  • Auteurs: Moore, Dalley, Agur

  • ISBN: 9789013121797

  • Jaar van uitgave: 2013

  • Aantal pagina's: 1168

  • Aantal hoofdstukken: 9

  Gegevens van de beknopte versie Essential Clinical Anatomy (5e druk):

  • Auteurs: Moore, Agur

  • ISBN: 9781451187496

  • Jaar van uitgave: 2014

  • Aantal pagina's: 712

  • Aantal hoofdstukken: 9

   

  Selectiehulp

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Clinically Oriented Anatomy van Moore e.a. - 7e druk

  Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 7e druk

  Online: samenvatting in Chapters: (voor JoHo abonnees)

  Printed: samenvattingen in de JoHo webshop (door iedereen te bestellen)

  Printed: samenvattingen in JoHo study support centers (door iedereen af te halen)

  • De Print JoHo's bij dit boek zijn verkrijgbaar in JoHo study support center Leiden (adres & openingstijden) en in de webshop
   • Print met de Nederlandse boeksamenvatting
  • De Print JoHo's bevatten de volgende hoofdstukken:

  Gerelateerde samenvattingen & studiehulp

   Alternatieve boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

  Kennis- en studiegebieden

  TentamenTickets

  TentamenTickets

  • Er is ook een beknopte versie van dit boek uitgebracht onder de titel Essential Clinical Anatomy van Moore e.a.
  • De samenvattingen bij beide boeken benadrukken de anatomie die belangrijk is in de fysieke diagnose voor de primaire zorg, de interpretatie van diagnostische beeldvorming en het begrijpen van de anatomische basis van noodgeneeskunde en algemene chirurgie.
   
  Crossroad: meer boeken zoeken

  Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

  Crossroad: kiezen uit de bundel
  JoHo: footprint achterlaten
  JoHo: missie

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland