Historical and conceptual issues in psychology van Brysbaert & Rastle - Boek & JoHo's

 

Boek & JoHo's: studiehulp en samenvattingen

Samenvattingen shops: per studie en kennisgebied -Toolbundel
Samenvattingen en studiehulp: zoeken per studie en kennisgebied
Selectiehulp

Choice assistance with summaries of Historical and Conceptual Issues in Psychology - Brysbaert & Rastle - 2nd edition

Summaries & ExamTests with Historical and Conceptual Issues in Psychology - Brysbaert & Rastle

 

Booksummaries to be used with the 2nd edition of Historical and Conceptual Issues in Psychology

Online: summary in chapters

Online: practice materials to be used with the book

Print: summary in chapters by post

Print: summary in chapters in support centers

 • Pickup location: available in JoHo study support center in Amsterdam (address & hours) and The Hague (address & hours)
 • Form: Printed and bundled, A4 format
 • Contents: English and Dutch summary to be used with all chapters, see table of contents
 • Availability: Also available without JoHo membership - for free or with discounts for JoHo members and subscribers

Content Prints with summaries of Historical and Conceptual Issues in Psychology

Booksummary: list of contents for the printed summaries

 • The English printed booksummary contains the following chapters:
  • Psychology: the wider picture, where did it all start? - Chapter 1
  • What was the scientific revolution in the 17th century about? - Chapter 2
  • Which psychological science theories emerged in the 18th and 19th centuries? - Chapter 3
  • How has psychology as a science evolved in recent centuries? - Chapter 4
  • What is the history of the scientific reputation of psychology? - Chapter 5
  • What is the history of brain research within psychology? - Chapter 6
  • What are the historical views within psychology of the "mind-brain dilemma"? - Chapter 7
  • How does psychological science affect our daily lives? - Chapter 8
  • What is science and how did the scientific method arise? - Chapter 9
  • Is psychology a science? - Chapter 10
  • What is the contribution of qualitative and quantitative research models within psychology? - Chapter 11
  • How do biological, psychological and sociological influences relate to psychology? - Chapter 12
  • What is the influence of psychology on society? - Chapter 13
 • The Dutch printed booksummary contains the following chapters:
  • Hoe is de psychologie ontstaan? - Chapter 1
  • Wat hield de wetenschappelijke revolutie in de 17e eeuw in? - Chapter 2
  • Welke psychologische wetenschapstheorieën ontstonden er in de 18e en 19e eeuw? - Chapter 3
  • Hoe heeft de psychologie als wetenschap zich de laatste eeuwen ontwikkeld? - Chapter 4
  • Wat is de geschiedenis van de wetenschappelijke reputatie van de psychologie? - Chapter 5
  • Wat is binnen de psychologie de geschiedenis van het hersenonderzoek? - Chapter 6
  • Wat zijn geschiedkundig de opvattingen binnen de psychologie over het "geest-hersen dilemma"? - Chapter 7
  • Hoe beïnvloedt de psychologische wetenschap ons dagelijks leven? - Chapter 8
  • Wat is wetenschap en hoe is de wetenschappelijke methode ontstaan? - Chapter 9
  • Is de psychologie een wetenschap? - Chapter 10
  • Wat is de bijdrage van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmodellen binnen de psychologie? - Chapter 11
  • Hoe verhouden biologische, psychologische en sociologische invloeden zich binnen de psychologie? - Chapter 12
  • Wat is de invloed van de psychologie op de samenleving? - Chapter 13

Related summaries & other materials with Historical and Conceptual Issues in Psychology

Alternatives: booksummaries & related summaries

Knowledge & Study pages

Voorbereiden op historische en conceptuele zaken in de psychologie

Crossroad: meer boeken zoeken

Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

JoHo: themapagina begrijpen

Topics & Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Topic-, en Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprint achterlaten
  JoHo: missie begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: kort nieuws

   Nieuws