Topic

 

 Pioneers of Psychology van Fancher & Rutherford - Boek & JoHo's

 

1 - Start
 

1 - Starten

 • Wat: Je keuzezeproces starten
 • Hoe: Keuzebesef, het besef dat je een beslissing moet gaan maken
 • Content: Titel, Uitleg, Footprints, Crossroads
  Footprints

   Footprints

  • Leave footprints on the site by adding pages to your own bundles or use the comment options
  • Check the JoHo tips and advice chapters
   
  Inloggen?

  Ben je  ingelogd als JoHo donateur dan krijg je op deze pagina toegang tot meer gerelateerde informatie.

  Ben je ingelogd als abonnee dan zie je alle gerelateerde informatie.

  Log in als je nog niet ben ingelogd.

  Topic pagina?

  Topics & Thema's

  Hoe werkt het op een JoHo Topic-, en Themapagina?

  • Deze pagina is opgezet aan de hand van de 10 fases: statussen. De 10 JoHo statussen kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het onderwerp van deze pagina.
  • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
  • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar
  • Niet elke status zal content bevatten, en de content zal in beweging blijven

  De statussen

  1. Start
  2. Orientatie: oriënteren & verkenning
  3. Selectie: verzamelen info & keuzehulp
  4. Afweging: vergelijken & alternatieven
  5. Competentie: verbeteren & competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
  6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
  7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
  8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
  9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
  10. Evaluatue: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo website?
  JoHo website

  Hoe werkt de JoHo website?

  • De inhoud van de JoHo website staat op zodanige wijze met elkaar in verbinding dat je je eigen 'reis' kunt maken op weg naar jouw informatiebestemming. 
  • De komende jaren zal je van handvatten worden voorzien die jou in staat stellen om jouw routes te zoeken op weg naar jouw bestemmingen.
  • Of je nu op zoek bent naar een studie, artikel, vakantie, nieuwe baan of een ander leven.
  • Door kennis te delen en keuzehulp te bieden, hoopt JoHo een bijdrage te leveren aan jouw ontwikkeling en de ontwikkeling van degenen die jij nog gaat ontmoeten.

  Hoe werkt het nu in de praktijk?

  Op de JoHo website kom je de content (inhoud) in verschillende vormen tegen. De belangrijkste vormen vind je hieronder uitgelegd.

   

  Navigatiepagina's

    -  Topic: Op een Topic (verzamel) pagina vind je keuzehulp en advies over een specifiek onderwerp. Je kunt aan de hand van de tien JoHo tools op zoek gaan naar antwoorden op de basisvragen die rond dat onderwerp kunnen spelen.

  - Destination: Op een regio- of landenpagina's vind je reisinformatie en werkinformatie over een land, of een regio. Je vindt daar ook de JoHo services en producten die betrekking hebben op dat specifieke land, zoals de vacatures, het vrijwilligerswerk, de stages, de partners die JoHo donateurs voordeel geven, de reisgidsen en de verzekeringen.

  - Person: Op je My JoHo account pagina vind je o.a. de informatie over jouw verzekeringen, je donateurschap en de door jou verzamelde links.

    Organization: Op een organisatiepagina vind je profielen van organisaties met o.a. vacatures, het duurzame of faire karakter, de services, de activiteiten in het buitenland en contactgegevens.

   

  Navigatietools

  - Bundel: Verzamelingen (links) van pagina's rond een specifieke vraag of onderwerp.

  - Crossroad: Crossroads geven de belangrijkste hoofd- en zijwegen weer op het JoHo web vanaf de lokatie waar je je op dat moment bevindt.

  - Footprint: Via de 'Add to my pages' kan je pagina's toevoegen aan je eigen verzamelingen en checklists. Deze bundels met jouw bewaarde pagina's kun je vervolgens onderaan vrijwel elke pagina terugvinden als je bent ingelogd als JoHo donateur of abonnee.

  - Menu: Naast de basislinks die je onder de header kunt vinden, kan je gebruikmaken van de deelmenu's die op de meeste pagina's zijn geplaatst.

   -  Search: Zoekvelden waarmee je binnen één of meerdere paginasoorten kunt zoeken.

   

  Services & Producten

    - Shop: Shops zijn de pagina's van de vier 'webwinkels' waar je Reisartikelen, Verzekeringen, Vacatures of Studiesamenvattingen kunt vinden of bestellen.

  - Display: Pagina's voor het direct bestellen van bijvoorbeeld artikelen of  samenvattingen.

  - Job & Activity: Uitgelichte vacatures en diensten van JoHo partners, organisaties die JoHo donateurs voordeel geven en organisaties die passen bij de doelstellingen van JoHo donateurs en abonnees.

  - Chapter: Tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp.

   - Keuzehulp & Advieswijzer: Respectievelijk meer objectieve en meer subjectieve hulp bij je keuzes voor studie, werk, reis of toekomstplannen.

  - Service: Entree- & informatiepagina's die je inzicht geven in de producten en services binnen de World of JoHo en pagina's die je daar gebruik van laten maken.

   

  Lees meer over deze en de andere JoHo websites op de pagina over zoeken & websites.

  Pioneers of Psychology van Fancher & Rutherford - Boek & JoHo's

   

   

   

   

  Crossroads

   Crossroads

  • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
  • Use the crossroads to follow a connected direction

   

  Nieuws

   Nieuws

      

  2 - Oriëntatie

  2 - Verkennen & Oriënteren

  • Wat: Je inlezen in je onderwerp, vraag of proces
  • Hoe: Keuze-acceptatie, de acceptatie van de onzekerheid dat je nog niet kunt kiezen
  • Content: Kennis, Definities, Betekenis van het onderwerp, gegevens, feitelijke kennis, omgevingsinformatie
  Tips & Advies
   
    JoHo Tips (Tickets) bestaan uit korte bullets met tips en adviezen die je helpen bij activiteiten als leren, studeren, lezen en begrijpen
   
    JoHo TentamenTickets bestaan uit korte bullets met vakgerichte tentamentips en voorbeeldvragen, zodat je weet wat en hoe je moet gaan leren en studeren.
   
  Verkennen & Oriënteren

  Introductie tot het boek Pioneers of Psychology

  Schrijven over de geschiedenis

  Historiografie is de technische term voor het schrijven over geschiedenis. Het is lastig te bepalen wanneer de geschiedenis van de psychologie is begonnen. Hermann Ebbinghaus (1850-1909) bedacht technieken voor het systematisch en experimenteel onderzoeken van het geheugen. Hij kaartte dit probleem al aan vlak na het ontstaan van de psychologie als universitaire studie. Psychologie is pas in het midden van de negentiende eeuw een onafhankelijke afdeling binnen de universiteit geworden. Over de geest en het gedrag werd echter al veel langer nagedacht. Algemene psychologische en filosofische theorieën ontstonden al in de oudheid. Deze oude theorieën kunnen ook voor de moderne psychologie nog relevant zijn. In de laatste eeuw is de psychologie uitgegroeid tot een van de grootste wetenschappelijke studies. Daarbinnen zijn ook vele subdisciplines ontstaan, waarvan sommige enigszins onderling aan elkaar zijn gerelateerd. Elke subdiscipline heeft zijn eigen geschiedenis. Om deze verschillende geschiedenissen in een boek volledig te behandelen is echter niet haalbaar.

  Opbouw van dit boek

  Sigmund Freud (1856-1939), Francis Galton (1822-1911) en B. F. Skinner (1904-1990) hebben niet alleen hun bekende gepubliceerde werk achtergelaten, maar ook veel ongepubliceerd werk. Dit ongepubliceerde werk bevatte onder andere achtergrond verhalen en informatie over hun leven. Bepaalde zaken uit hun privéleven beïnvloedden hun wetenschappelijke werk. Deze interactie tussen biografische en theoretische factoren zorgde voor meer waardering en begrip van het abstracte werk. Daarom is in dit boek gekozen voor een personalistische manier van schrijven. Het doel is om een nauwkeurige presentatie van belangrijke psychologische ideeën te geven. De ideeën krijgen meer betekenis wanneer ze worden bekeken in de context van het leven van de wetenschappers. Duidelijk zal worden hoe de moderne ideeën tot stand zijn gekomen. De inmiddels als fout benoemde theorieën worden vanuit het oogpunt van de onderzoeker begrijpelijk en er wordt duidelijk gemaakt hoe deze theorieën voor vooruitgang hebben gezorgd.

  Pioniers in dit boek

  De pioniers in dit boek moesten aan drie criteria voldoen. De pioniers moeten belangrijk zijn geweest voor de ontwikkeling van het psychologisch denken. Omdat de ideeën in dit boek in de context van het leven van de onderzoeker beschreven worden, moet er ook biografische informatie aanwezig zijn. Daarnaast moesten de pioniers bijdragen aan het brede veld van psychologische theorieën. Plato, bekent door zijn nativistische opvatting over het brein, en Aristoteles, bekend door zijn meer empiristische opvatting en observaties, komen niet aan bod in dit boek door gebrek aan biografische informatie. Het startpunt is René Descartes aan het begin van de zestiende eeuw. Over hem was genoeg biografische informatie te vinden.

  Indeling per hoofdstuk

  Ook komen Aristoteles en Plato terug in zijn werk, waardoor hij een overzicht biedt van de belangrijke ideeën van de oude Grieken. Met zijn ideeën over lichaam en geest als twee verschillende substanties legde hij de grondslagen van de moderne psychologie. In het tweede hoofdstuk worden Locke en Leibniz besproken. Locke ging de empiristische kant van Aristoteles op, terwijl Leibniz verder bouwde op de ideeën van Plato. In de hoofdstukken drie tot en met vijf worden verschillende pioniers besproken die aanwezig waren tot aan het begin van het ontstaan van de psychologie als een aparte universitaire afdeling. In hoofdstuk vijf wordt Wilhelm Wundt besproken. Bij hem wordt de start gemaakt van de moderne experimentele psychologie. In de middelste hoofdstukken wordt beschreven hoe psychologie aan het einde van de negentiende eeuw en aan het begin van de twintigste eeuw een onafhankelijke discipline werd. Darwin en zijn ideeën over aanpassingsvermogen en erfelijkheid, Galton en zijn theorieën over intellectuele karakteristieken, William James die het startpunt voor het behaviorisme was, en vervolgens Pavlov, Skinner en Watson die belangrijk waren voor het behaviorisme worden besproken. Dit eerste deel van het boek is chronologisch ingedeeld. Het tweede deel gaat verder in de twintigste eeuw met een representatief overzicht van de verschillende geschiedenissen van de subdisciplines. Moderne experimentele sociale psychologie, Freud en de ontwikkeling van abnormale en persoonlijkheidspsychologie, humanistische psychologie, intelligentie testen en ontwikkelingspsychologie, cognitieve psychologie en tot slot de verschillende subdisciplines van toegepaste psychologie zoals klinische en organisatiepsychologie komen aan bod.

  Extra thema’s

  Vrouwen

  Er wordt door het gehele boek heen ook aandacht besteed aan de rol die vrouwen hebben gehad in de ontwikkeling van de moderne psychologie. Lange tijd werden vrouwen uitgesloten van de formele wetenschap. In het begin was hun invloed daardoor indirect of ondersteunend en slechts uit hoge sociale klassen. De faciliterende en modererende rollen van vrouwen waren vaak wel belangrijk. Ook toen psychologie in het eind van de negentiende eeuw een eigen afdeling was, werd er getwijfeld of het passend was om vrouwen een hoge opleiding te geven. De positie van de vrouw werd ondersteund door enkele aspecten in de freudiaanse en darwinistische theorieën te gebruiken. Later mochten er wel steeds meer vrouwen deelnemen. In 1970 is een project opgestart om de bijdrage van vrouwen in de geschiedenis van de psychologie vast te stellen. Ook worden de bewegingen die invloed hebben gehad op theorieën over ras en geslacht hierin besproken.

  Terugkerende onderwerpen

  Ook wordt er in dit boek gekeken naar terugkerende onderwerpen. Vragen en ideeën uit zelfs al de oudheid lijken telkens weer terug te keren door de tijd heen. De terugkerende onderwerpen worden onderzocht in een vorm passend bij de tijd. De onderwerpen gaan over de meest centrale vragen van menselijke ervaringen en leven. Een voorbeeld van een onderwerp is het onderbewuste. Bestaat het onderbewuste en wat is het precies? Door deze terugkerende onderwerpen te bespreken wordt de continuïteit van de psychologie in de oudheid tot in deze tijd zichtbaar.

  Leeswijzer bij de 4e en de 5e druk van Pioneers of Psychology van Fancher

  • Heb jij nog de 4e druk van Pioneers of Psychology in gebruik? Met onderstaande leeswijzer kun je de relaties leggen tussen jouw boek en de JoHo samenvatting te gebruiken bij de 5e druk.

  Verschillen per hoofdstuk

  In de vijfde druk van dit boek zijn verschillende veranderingen doorgevoerd ten opzichte van de vierde druk. Hieronder een overzicht van de grootste verschillen

  • Hoofdstuk 1 van de vijfde druk is geheel nieuw. Het boek heeft een chronologische opbouw, de vierde druk begon met informatie over Freud en Galton. In de vijfde druk is een hoofdstuk toegevoegd met informatie over voorgangers van Freud, onder andere over psychologen en filosofen uit de tijd van het Oude Griekse rijk en pioniers uit het Arabische rijk.
  • De opzet van hoofdstuk 2 is in de vijfde druk geheel omgegooid, de informatie staat meer chronologisch gerangschikt. De informatie uit hoofdstuk 1 uit de vierde druk is wat ingekort en toegevoegd aan hoofdstuk 2. Daarnaast is er meer informatie toegevoegd over G.W. Leibniz.
  • In hoofdstuk 5 is uitgebreidere informatie toegevoegd over Wundt.
  • De volgorde in hoofdstuk 6 is veranderd, het hoofdstuk heeft een meer chronologische opbouw.
  • Ook de opzet van hoofdstuk 10 is veranderd. De focus is uitgezoomd naar meer psychologen en onderzoekers en ook de opbouw is meer chronologisch gezet.
  • De indeling van hoofdstuk 11 is ook veranderd, de opbouw is meer chronologisch en er is meer informatie toegevoegd over Freud's volgers, waaronder Jong en Adler.
  • Hoofdstuk 12 is ook meer chronologisch opgebouwd.
  • De focus van hoofdstuk 13 ligt meer op het leven van Piaget, ook weer meer chronologisch beschreven dan in de vierde druk.
  • In hoofdstuk 14 is informatie toegevoegd over Computer Intelligence.
  • Hoofdstuk 16 is in de vijfde druk geheel nieuw. Dit hoofdstuk heeft als titel "the art and science of clinical psychology". Het hoofdstuk gaat over de ontwikkelingen binnen de klinische psychologie en hoe de klinische psychologie zoals deze momenteel is, is ontstaan en zich heeft ontwikkeld.

  Conclusie

  Over het algemeen valt te stellen dat er in de vijfde druk meer is uitgezoomd, het onderwerp is breder bekeken. Zo is er informatie toegevoegd over eerdere psychologen en filosofen, waaronder Plato, Aristoteles en Al-Kindi. Ook is er een hoofdstuk toegevoegd specifiek over de ontwikkeling van de klinische psychologie, volgens de schrijver een van de belangrijkste velden binnen de psychologie.

  Daarnaast zijn veel hoofdstukken herschreven, de informatie is nu veel meer chronologische opgebouwd. De focus ligt daardoor automatisch nog meer op de levensloop van de besproken psychologen en de ontwikkelingen van hun theorieën.

  Uiteraard is er ook informatie over ontwikkelingen die hebben plaats gevonden na de vierde druk toegevoegd. Het onderwerp computer intelligence komt bijvoorbeeld aan bod.

   

  Historie van dit boek

   

   

  Gegevens bij de 5e druk

  • Auteur(s): R. E. Fancher and A. Rutherford
  • Jaar van uitgave: 2016
  • ISBN: 9780393603675

   

  Gegevens bij de 4e druk

  • Auteur(s): R. E. Fancher and A. Rutherford
  • Jaar van uitgave: 2011/2012 (international student version)
  • ISBN: 978-0-393-93530-1

   

  Aansluiten bij JoHo

  Sluit je aan bij JoHo, help jezelf en steun een ander!

   

       

  3 - Selectie

  3 - Verzamelen & Selecteren

  • Wat: Selecteren van de basisinformatie om je keuzes te  kunnen maken
  • Hoe: Keuzestress, het inzicht in de verschillende keuzes
  • Content: Belangrijke vragen en antwoorden, productoverzichten, advieswijzer

   

  Verzamelen & Selecteren

  Samenvattingen & Studiehulp

   

  Selectiehulp

  Choice Assistance with summaries of Pioneers of Psychology - Fancher & Rutherford - 5th edition

  Summaries & ExamTests with Pioneers of Psychology - Fancher & Rutherford

   

  Booksummaries to be used with the 5th edition of Pioneers of Psychology

   Online: summary in chapters

   Online: summary in BulletPoints

   Online: practice materials to be used with the book

   Print: summary in chapters by post

   Print: summary in chapters in support centers

  Content prints with summaries of Pioneers of Psychology

   Booksummary: list of contents for the printed summaries

  • The printed Dutch booksummary contains the following chapters:
   • Waarom bestudeert men de geschiedenis van de psychologie? - Chapter 0
   • Welke fundamentele ideeën uit de Oudheid zijn er over de psychologie? - Chapter 1
   • Filosofie van de geest: wat zijn de gedachten van Descartes, Locke en Leibniz? - Chapter 2
   • Fysiologen van de geest: welke belangrijke wetenschappers onderzoeken de hersenen in de periode tussen Gall en Penfield? - Chapter 3
   • De gewaarwordende en waarnemende geest: welke ontwikkelingen vonden er op dit gebied plaats in de periode tussen Kant en de Gestalt psychologen? - Chapter 4
   • Hoe ontwikkelde Wundt de experimentele psychologie? - Chapter 5
   • Wat is de impact van Darwin's ideeën op psychologische ontwikkeling? - Chapter 6
   • Het meten van de geest: wat zijn Galtons gedachten over individuele verschillen? - Chapter 7
   • Amerikaanse pioniers: wat zijn de gedachten van James, Hall, Calkins en Thorndike? - Chapter 8
   • Psychologie als gedragswetenschap: hoe is dit gebied beïnvloed door Pavlov, Watson en Skinner? - Chapter 9
   • Sociale psychologie: hoe ontwikkelde deze psychologie zich in de periode na Mesmer? - Chapter 10
   • De geest in conflict: wat houdt Freuds psychoanalyse in? - Chapter 11
   • Persoonlijkheidspsychologie: wat zijn de gedachten van Allport en Maslow? - Chapter 12
   • De ontwikkelde geest: hoe hebben Binet en Piaget bijgedragen aan de studie naar intelligentie? - Chapter 13
   • Wat houdt de cognitieve psychologie in? - Chapter 14
   • Wat houdt de toegepaste psychologie in? - Chapter 15
   • Wat houdt de klinische psychologie in? - Chapter 16
  • The printed English summary contains the following contents:
   • Introduction to the book Pioneers of Psychology
   • Why does one study history of psychology? – Chapter 0
   • Foundational ideas from the Antiquity - Chapter 1
   • Philosophy of the mind: what are the thoughts of Descartes, Locke and Leibniz? - Chapter 2
   • Physiologists of the mind: which important scientists examine the brain in the period between Gall and Penfield? - Chapter 3
   • The sensing and perceptive spirit: which developments took place in this area in the period between Kant and the Gestalt psychologists? - Chapter 4
   • How did Wundt develop experimental psychology? - Chapter 5
   • What is the impact of Darwin's ideas on psychological concepts? - Chapter 6
   • Measuring the mind: what are Galton's thoughts about individual differences? - Chapter 7
   • American pioneers: what are the thoughts of James, Hall, Calkins and Thorndike? - Chapter 8
   • Psychology as behavioural science: how is this area affected by Pavlov, Watson and Skinner? - Chapter 9
   • Social psychology: how did this psychology develop? The period after Mesmer? - Chapter 10
   • The mind in conflict: what does Freud's psychoanalysis mean? - Chapter 11
   • Personality psychology: what are the thoughts of Allport and Maslow? - Chapter 12
   • The developed spirit: how have Binet and Piaget contributed to the study of intelligence? - Chapter 13
   • What does cognitive psychology entail? - Chapter 14
   • What does the applied psychology mean? - Chapter 15
   • What does clinical psychology mean? - Chapter 16

  Booksummary with former editions

  JoHo.org: summary to be used with the 4th edition

  Related summaries & other materials with Pioneers of Psychology

   Alternatives: booksummaries & related summaries

  Knowledge & Study pages: summaries per field of study

  ExamTickets with Pioneers of Psychology

  ExamTickets: Tips & Tricks with studying the book

  Insight: important opposite theoretical positions in psychology are:

  • cognition/emotion as a basis for behavior,
  • mind/body problem,
  • nature/nurture debate,
  • monism/dualism,
  • realism/idealism,
  • empirism/sceptisism/rationalism,
  • Enlightenment/romanticism

  More ExamTickets (for JoHo subscribers)

   Log in as a subscriber to read more tips about how to best utilize the knowledge in this book, or how to pass your exam.

     

  4 - Vergelijking

  4 - Vergelijken & Afwegen

  • Wat: Je keuzeproces starten
  • Hoe: Keuzevergelijking, alternatieven afwegen
  • Content: Vergelijkbare en alternatieve onderwerpen, Aanverwante producten en services
  • Relaties: Gerelateerde paginabundels
  Gerelateerde Bundels

    

  5 - Skills

  5 - Vaardigheden verbeteren & Talent ontwikkelen

  • Wat : Vaardigheden in huis halen
  • Hoe: Keuzeskills , verbeteren van je vaardigheden om je keuzes te maken
  • Content: Benodigde competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?

    

  6 - Voorbereiding

  6 - Voorbereiden & Checken

  • Wat: Voorbereidingen treffen om je keuze te maken en ze op te volgen
  • Hoe: Keuzevoorbereiding, maatregelen treffen, checklists afwerken
  • Content: Wat moet je doen om je goed voorbereiden voor je keuze of actie? Wat kan je doen om te oefenen of je beter voor te bereiden? Waar moet je aan denken?
  Menu: verzekeringen

     

  7 - Inspiratie

  7 - Inspireren & Samenwerken

  • Wat: Inspiratie opdoen en betrokkenheid bepalen
  • Hoe: Je keuzegeweten laten spreken, tegen je eigen lat houden, past het bij je?, voelt het goed? Haal jij, of een ander, er voldoende inspiratie vandaan?
  • Content: Hoe werkt de praktijk, wat en kan jij ervan leren? Welke ervaringen kan jij delen of zijn al gedeeld? Hoe kan jij anderen inspireren?
  Inspiratie van WorldSupporter
  Bewuster keuzes maken met een tussenjaar - Koert Hommel
  Ik was een jaar of 11, 12 misschien. Ik besteedde er uren aan. Ja echt, uren. Per week, soms. Aan...
  Wereldstage zoekt voor jou een passende stage! - Supporter of Wereldstage
  De dienstverlening van Wereldstage Curacao bestaat uit het vinden van de juiste stageplaats, het helpen invullen van...
  Wat is een TEFL level 5 cursus en waarom zou je deze cursus volgen? - LauraD
  Ben je van plan een TEFL cursus te volgen? Dan kom je waarschijnlijk de termen 'level 3' of 'level 5' tegen. De...
  25 tips om zinvol te discussiëren - Koert Hommel
  Een discussie is een uitwisseling van gedachten, meningen. Als je discussieert, verschil je van mening met een ander en...
  How to Handle Stress - Ilona
  Stress   75 to 95 percent of visits to the doctor are for stress-related conditions Allostatic load: a...
  Werken aan je vaardigheden en competenties én een bijdrage leveren met vrijwilligerswerk in het buitenland - Koert Hommel
  In het buitenland werken is een verrijking; je krijgt de kans je kennis uit te bouwen over hoe het is om te werken in...
  Menu: Inspiratie
  Crossroad: Partner
   
   
  Vrijwillig Wereldwijd: ervaring opdoen met jezelf en voor een ander!

      

  8 - Ervaring

  8 - Ervaren & Werken

  • Wat: Met je proces de slag gaan of werken in het kader van je proces
  • Hoe: Keuze-ervaring, de praktijk ervaren rond je keuzeprocessen, werk maken van je proces, proces maken van je werk
  • Content: Hoe kan je jezelf nuttig maken via stages of vrijwilligerswerk,Is er gerelateerd werk mogelijk,  zijn er vacaturemogelijkheden
  Ervaring opdoen & Zingevende vacatures

  JoHo Vacatureservice

  • Hieronder vind je recente & uitgelichte vacatures  betaald werk, stages & vrijwilligerswerk in het buitenland & Nederland uit de JoHo Vacatureservice.
  • Wil je reageren of solliciteren, word dan JoHo donateur en vind per land de betrokken organisatie.
  • Word JoHo abonnee als je de Vacatureservice effectief en volledig wilt gebruiken. 

  Een kleine greep uit de mogelijkheden via JoHo 
  Menu: Vacatures

    

  9 - Beslissing

  9 - Beslissen & Uitvoeren

  • Wat: Besluiten en in actie komen
  • Hoe: Keuzeproces afronden, Beslissing gevolg geven & uitvoeren
  • Content: Stappen nemen, contacten leggen, spullen aanschaffen, services afsluiten, ...
  Menu: Artikelen
  Menu: Samenvattingen
  Shop: Prijsinfo

  Prijzen & Kortingen

  • 'Price' is de reguliere prijs die altijd zichtbaar is
  • 'Member price' (indien vermeld) is de prijs voor JoHo donateurs
  • 'Your member price' is jouw prijs als donateur of abonnee (zichtbaar nadat je inlogt)
  • De kortingen voor donateurs & abonnees zijn voor online bestellingen gemiddeld 10-30%
  • De kortingen bij afhalen in de support centers zijn hoger
  Shop: Kortingen

  JoHo service-abonnement kiezen

  JoHo donateur worden en abonnement kiezen

  • Services voor samenvattingen en stages, vacatures en sollicitaties, reizen en backpacken, vrijwilligerswerk en duurzaamheid, emigratie en lang verblijf in het buitenland

  Voor JoHo donateurs

   

  10 - Evalueren

  10 - Evalueren & Vervolgen

  • Wat: Terugkijken naar je beslissing en vooruitkijken naar het vervolg
  • Hoe: Je eigen keuze beoordelen, doorgaan naar een volgend keuzeproces gaan, beginnen aan het vervolgproces
  • Content: Naar het volgende onderwerp of naar de volgende activiteit, zoeken naar andere pagina's & activiteiten

   

   

  Zoeken

  Typ je trefwoord(en) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien