  Chapter 

Summaries with Critical Thinking - Moore & Parker

 

  Booksummary to be used with the 12th edition of Critical Thinking

  Online: summary in chapters

  Online: Practice materials to be used with the book

  Print: summary in chapters by post

  Print: summary in chapters in support centers

  Content Prints with summaries of Critical Thinking

  Booksummary: list of contents for the printed summaries

  • The printed Dutch booksummary contains the following chapters:
   • Wat is kritisch denken? - Chapter 1
   • Welke twee manieren van redeneren zijn er? - Chapter 2
   • Hoe schrijf je een goede tekst? - Chapter 3
   • Wanneer is iets geloofwaardig? - Chapter 4
   • Hoe werkt overtuiging? - Chapter 5
   • Hoe werkt relevantie? - Chapter 6
   • Wat zijn inductieve denkfouten? - Chapter 7
   • Welke formele denkfouten zijn er? - Chapter 8
   • Welke deductieve argumenten zijn er? - Chapter 9
   • Welke overige deductieve argumenten zijn er? - Chapter 10
   • Wat houdt inductief redeneren in? - Chapter 11
   • Hoe wordt er moreel, wettelijk en esthetisch geredeneerd? - Chapter 12
  • The printed English booksummary contains the following chapters:
   • What is critical thinking? - Chapter 1
   • What are two ways of reasoning? - Chapter 2
   • How do you write a proper text? - Chapter 3
   • When is something deemed credible? - Chapter 4
   • How does persuasion work? - Chapter 5
   • How does relevance work? - Chapter 6
   • What are the inductive thinking errors? - Chapter 7
   • What are the different types of thinking errors? - Chapter 8
   • What deductive arguments are there? - Chapter 9
   • What other deductive arguments are there? - Chapter 10
   • What is inductive reasoning? - Chapter 11
   • How does Moral, Lawful and Ethical reasoning work? - Chapter 12

  Booksummary with former editions

  JoHo.org

  • A Dutch summary with the 11th edition can be found on JoHo.org

  WorldSupporter

  Key differences: between the 12th and the 11th edition of the book

  • Chapter 1 and 2 in particular are thoroughly revised in the 12th edition
  • Minor changes in the content and examples of the book have been made throughout the 12th edition

  Related summaries & other materials with Critical Thinking

   Alternatives: booksummaries & related summaries

  Knowledge & Study pages: summaries per field of study

  Lees of zoek verder »
  Crossroads

   Crossroads

  • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
  • Use the crossroads to follow a connected direction

   

  Footprint toevoegen
   
     
  Hoe werkt een JoHo Chapter?

   JoHo chapters

  Dit chapter is gebundeld in:
  Eigen aantekeningen maken?

  Zichtbaar voor jezelf en bewaren zolang jij wil

  Memberservice: Make personal notes

  Ben je JoHo abonnee dan kun je je eigen notities maken, die vervolgens in het notitieveld  worden getoond. Deze notities zijn en blijven alleen zichtbaar voor jouzelf. Je kunt dus aantekeningen maken of bijvoorbeeld je eigen antwoorden geven op vragen